Tags:
United Kingdom

ร่างกฎหมาย Investigatory Powers Bill (IPB) ที่รวมเอากฎหมายความมั่นคงด้านการดักฟังเข้าสู่การพิจารณาของสภาอังกฤษในวันนี้ เสียงตอบรับจากฝั่งสื่อมวลชนและองค์กรสิทธิไม่ดีนัก ตัวร่างกฎหมายถูกตั้งชื่อเล่นเป็น Snooper's Charter หรือร่างก่อตั้งหน่วยงานดักฟัง

Theresa May รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ ผู้ผลักดันกฎหมายฉบับนี้พยายามเน้นว่ากฎหมายฉบับนี้มีช่องทางการตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างรัดกุม โดยการดำเนินการทั้งหมดต้องได้หมายจากตัวรัฐมนตรีเองพร้อมกับตรวจสอบซ้ำจากตุลาการ และอนุญาตได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน ยกเว้นภาวะฉุกเฉินที่ให้อำนาจรัฐมนตรีโดยตรงอนุญาตได้ไม่เกิน 5 วัน

อำนาจถูกแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การดักฟัง, การขอข้อมูลการสื่อสาร, การเข้ารบกวนอุปกรณ์ (แฮก), การดักฟังเป็นชุด, และการขอข้อมูลส่วนบุคคลเป็นชุด โดยสามอำนาจแรกจะให้กับหน่วยงานดูแลกฎหมายทั่วไป ส่วนสองอำนาจหลังจะให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงเท่านั้น

May แก้ข้อกล่าวหาที่ระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะห้ามไม่ให้มีการเข้ารหัสแบบ end-to-end โดยระบุว่ากฎหมายบังคับให้ผู้ให้บริการต้องช่วยเหลือหน่วยงานสอบสวน "อย่างสมเหตุสมผล" เท่านั้น

Tags:
United Kingdom

ร่างกฎหมาย Investigatory Powers Bill จะเปิดเผยต่อสาธารณะวันพรุ่งนี้ สำนักข่าวหลายสำนักก็เริ่มคาดการณ์เนื้อหาที่น่าจะอยู่ในร่างกฎหมายนี้ ได้แก่

  • ห้ามให้บริการสื่อสารเข้ารหัสแบบ end-to-end โดย The Telegraph อ้างจากคำพูดของโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (Home Office) ระบุว่ารัฐบาลต้องการเข้าถึงการสื่อสารหากมีหมาย
  • เปิดให้กำหนดการเก็บล็อกได้ไม่เกินหนึ่งปี โดยรัฐบาลต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานความมั่นคง
  • อนุญาตให้เจ้าหน้าที่แฮกเพื่อการสอบสวนได้

นอกจากนี้คาดวว่าจะมีการปรับกระบวนการออกหมายดักฟังจากเดิมที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรี ให้มีการตรวจสอบโดยผู้พิพากษาสามารถตรวจสอบและวีโต้การออกหมายได้

The Guardian ออกบทบรรณาธิการแสดงความไม่เห็นด้วยกับการเก็บล็อก metadata และส่งให้หน่วยงานรัฐ ระบุว่าการที่รัฐสามารถเข้าดูประวัติการใช้งานแม้จะไม่มีเนื้อหาก็ทำลายความเป็นส่วนตัวลงได้ และข้อมูลเหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้จริงหรือไม่ยังเป็นเรื่องน่าสงสัย ก่อนหน้านี้สหราชอาณาจักรเคยมีการถกเถียงกันถึงกระบวนการรักษาความปลอดภัย เช่น เมื่อตำรวจต้องการเก็บฐานข้อมูลดีเอ็นเอของทุกคนที่เคยถูกจับกุม แต่สุดท้ายต้องปรับมาเป็นการเก็บในระยะเวลาจำกัดและเก็บเฉพาะอาชญากรรมบางประเภทเท่านั้น

เมื่อร่างกฎหมายเปิดสู่สาธารณะน่าจะมีการถกเถียงกันมากกว่านี้

ที่มา - The Telegraph, The Guardian

Tags:
USA

เมื่อวานนี้ วุฒิสภาของสหรัฐฯ ได้ทำการลงมติผ่านร่างรัฐบัญญัติ Cybersecurity Information Sharing Act (CISA) ด้วยคะแนนเสียง 74 ต่อ 21 ท่ามกลางกระแสคัดค้านจากนักวิชาการและบริษัทต่างๆ ของสหรัฐฯ อย่างหนักหน่วง ในช่วงที่ผ่านมา

ตามกฎหมายฉบับนี้ บริษัทมีหน้าที่แบบไม่ผูกพัน (voluntary) ในการส่งข้อมูลของผู้ใช้ตามที่หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ต้องการและร้องขอ ซึ่งมีความกำกวมว่าข้อมูลที่ต้องการนั้นคืออะไรกันแน่ และอาจขยายขอบเขตไปถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ แม้ว่าจะมีการระบุว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (anonymized) ก็ตาม

ด้าน Electronic Frontier Foundation (EFF) มูลนิธิด้านสิทธิบนโลกอินเทอร์เน็ต ออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวังกับการตัดสินใจผ่านร่างกฎหมายในครั้งนี้ ส่วน Edward Snowden ออกมาทวิตว่า การลงคะแนนเสียงให้กับกฎหมาย CISA ฉบับนี้คือการลงคะแนนต่อต้านอินเทอร์เน็ต และผู้คนควรจดจำว่าใครเป็นคนลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้

ที่มา - The Guardian, @Snowden, EFF

Tags:
Thailand

ประเด็นกรณีที่ดาราโพสภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงอินสตาแกรมในเวลาใกล้เคียงกัน และพลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ออกมาระบุว่าแม้แต่คนทั่วไปเองก็อาจจะถูกดำเนินคดี วันนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ออกมาระบุว่าเจ้าหน้าที่สรุปประเด็นนี้ว่าอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ประเด็นที่ได้รับความสนใจต่อจากประเด็นดารานักร้อง คือคนทั่วไปจะสามารถโพสภาพเหล่านี้ได้หรือไม่ เมื่อวานนี้นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล อัยการผู้เชี่ยวชาญออกมาระบุว่าการกระทำความผิดตามมาตรา 32 จะต้องมีเจตนาเพื่อการค้า หากไม่มีเจตนาเพื่อการค้าย่อมไม่มีความผิด

อย่างไรก็ดี ผมสอบถามไปยังอาจารย์สาวตรี สุขศรี ระบุว่ามาตรา 32 ของพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 นั้นไม่ได้ควบคุมแค่การโฆษณาอย่างเดียว แต่ยังระบุว่า "หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม" ทำให้อาจจะตีความได้ว่าต่อให้ไม่ได้ทำเพื่อการค้าแต่มีการอวดอ้างสรรพคุณ (เช่นมีคำประกอบว่า รสนุ่ม ละเมียด ฯลฯ) ก็เข้าข่ายได้

Tags:
Thailand

จากประเด็นที่มีผู้พบว่าดาราจำนวนมากโพสภาพเบียร์ลงอินสตาแกรมในเวลาใกล้เคียงกัน วันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่ากำลังเตรียมเรียกดาราทั้ง 24 คนเข้ามาสอบข้อมูลเพิ่มเติม

แต่ประเด็นสำคัญกว่านั้นคงเป็นความเห็นของ พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ (เฟซบุ๊ก) ที่ออกมาระบุว่าคนทั่วไปที่โพสภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็ล้วนมีความผิดตามกฎหมาย และอาจจะถูกดำเนินคดี

นักข่าวจาก Voice TV (@reporter_Itsara) และมติชน (@ArmUpdate) รายงานตรงกันว่าตำรวจอ้างถึงมาตรา 26 ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2551 (PDF) แต่มาตราดังกล่าวเป็นเรื่องของฉลาก ส่วนมาตราที่เป็นเรื่องการควบคุมโฆษณานั้นอยู่ในมาตรา 32 ระบุว่า

Tags:
EU

คณะตุลาการของศาลยุติธรรมยุโรปหรือ ECJ ได้มีคำพิพากษาให้ข้อตกลง เซฟ ฮาร์เบอร์ (Safe Harbour) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทต่างๆ ของสหรัฐ สามารถส่งข้อมูลส่วนตัวพื้นฐานของผู้ใช้และลูกค้าชาวยุโรป กลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ ณ ประเทศแม่ มีผลเป็นโมฆะ

คดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่นักศึกษาด้านกฎหมายชาวออสเตรีย ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาธิการด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐบาลไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานเฟซบุ๊คในยุโรป ให้ตรวจสอบว่าเฟซบุ๊คว่าส่งข้อมูลใดกลับไปยังสหรัฐบ้าง แต่ทางการไอร์แลนด์ปฏิเสธคำร้องดังกล่าว โดยอ้างอำนาจของข้อตกลงเซฟ ฮาร์เบอร์ ทำให้นักศึกษาด้านกฎหมายผู้นี้ยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมยุโรปแทน

คำตัดสินของคณะตุลาการครั้งนี้ ทำให้บริษัททั้งหลายของสหรัฐ ไม่เฉพาะบริษัทด้านเทคโนโลยี ที่มีการส่งข้อมูลของลูกค้าและผู้ใช้ในยุโรปกลับไปยังประเทศแม่ ต้องเผชิญกับข้อกฎหมายด้านการควบคุมข้อมูลของแต่ละประเทศโดยตรง เนื่องจากพิพากษาของ ICJ ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อได้ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทที่มีข้อมูลของผู้ใช้เป็นจำนวนมหาศาลอย่างเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์หรือแม้แต่กูเกิล อาจจะต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ในยุโรปแทน

ทั้งนี้ข้อตกลงเซฟ ฮาร์เบอร์ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) กับรัฐบาลสหรัฐ ได้ก่อให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักในยุโรป เนื่องจากเกรงว่าข้อมูลของชาวยุโรปที่ถูกเก็บอยู่ในประเทศสหรัฐนั้น อาจไม่รอดจากการถูกสอดแนม นับตั้งแต่นายเอ็ดเวิร์ด สโนวเดน อดีตเจ้าหน้าที่ NSA ของสหรัฐ เปิดโปงระบบโครงข่ายสอดแนมของรัฐบาลสหรัฐจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ที่มา - Business Insider

Tags:
India

รัฐบาลอินเดียเสนอกฎหมายควบคุมการเข้ารหัส (National Encryption Policy) ระบุเงื่อนไขของการเข้ารหัส ให้ผู้ที่สื่อสารโดยเข้ารหัสมีหน้าที่รับผิดชอบต้องเก็บข้อมูลที่สื่อสารเอาไว้ 90 วัน และกระบวนการเข้ารหัสและขนาดกุญแจต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเท่านั้น

ร่างกฎหมายบังคับให้ปลายทางของการสื่อสารที่เข้ารหัสที่อยู่ในอินเดียต้องรับผิดชอบต่อการเก็บข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัส ให้พร้อมส่งมอบให้เจ้าหน้าที่หากมีการร้องขอภายใน 90 วันหลังการสื่อสาร กระบวนการเข้ารหัสทุกรูปแบบจะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อนใช้งาน

อย่างไรก็ดี หลังจากข้อเสนอเปิดสู่สาธารณะเพียงสัปดาห์เดียว Ravi Shankar Prasad รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศก็ระบุว่าร่างกฎหมายนี้มี "คำบางคำ" ทำให้เข้าใจผิดไปได้ เขาจึงสั่งให้กระทรวงถอนร่างกฎหมายนี้ทั้งที่กระบวนการอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น โดยจะนำร่างกฎหมายนี้กลับไปเขียนแก้ไขใหม่ โดยไม่มีกำหนดว่าจะนำกลับมาพิจารณาใหม่เมื่อใด รัฐมนตรียังย้ำว่ายังเป็นร่างกฎหมายและไม่ได้สะท้อนต่อความตั้งใจของรัฐบาล (แม้ว่าจะเป็นร่างที่เปิดเผยเพื่อรับฟังความเห็นแล้วก็ตาม)

คล้ายกันจริงๆ

ที่มา - Hindustan Times, The Register

Tags:
Germany

รัฐบาลเยอรมันผ่านกฎหมายใหม่ ให้ความคุ้มครองร้านค้าที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าไม่ต้องรับผิดหากมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไปทำความผิด โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยระบุว่าการปรับกฎหมายครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางกฎหมายของสหภาพยุโรปสำหรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (European Directive on electronic commerce)

อย่างไรก็ตาม กฎหมายระบุว่าร้านค้าต้องมีกระบวนการรักษาความปลอดภัย "อย่างเพียงพอ" เพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อความนี้ไม่ชัดเจน และทำให้ตัวแทนร้านค้าระบุว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ตยังจำเป็นต้องมีกระบวนการป้องกันและการลงทะเบียน เป็นการสร้างภาระให้กับร้านค้าที่ต้องการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับผู้มาใช้บริการ

การปรับกฎหมายใหม่ครั้งนี้ยังมีการปรับความคุ้มครองบริการที่โฮสต์ข้อมูลจากผู้ใช้ ที่ได้รับการยกเว้นความผิดจากการโพสของผู้ใช้ โดยระบุว่าความคุ้มครองจะหายไปหากธุรกิจหลักคือการละเมิดลิขสิทธิ์

ที่มา - Bundesregierung (ภาษาเยอรมัน), The Register, DW.com

Tags:
Thailand

กฎหมายสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นกฎหมายที่ผลักดันกันมานาน ก่อนหน้านี้มีการผลักดันให้เข้ามาอยู่ในพรบ.คอมพิวเตอร์ฯ แต่ล่าสุดกฎหมายนี้ก็เป็น พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

ตามกฎหมายนี้ ให้นิยามสื่อลามกอนาจารเด็ก ดังนี้ "วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทําทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอื่นใด ในลักษณะทํานองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่างๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้"

Tags:

เมื่อวานนี้ได้รับมอบหมายจาก cofounder ให้ไปงานบรรยายสาธารณะหัวข้อ Internet Governance : legal and policy challenges ซึ่งบรรยายโดย Jovan Kurbalija ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิดิโพล ประธานเวทีอินเทอร์เน็ตเจนีวา และผู้เขียนหนังสือ An Introduction To Internet Governance (ดาวน์โหลดได้จาก Thai Netizen) ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์มาค่ะ ซึ่งในงานบรรยายสาธารณะดังกล่าวมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

Tags:
Thailand

คดีกองทัพเรือฟ้องหมิ่นประมาทและพรบ.คอมพิวเตอร์กับเว็บไซต์ภูเก็ตหวาน ที่โควตเนื้อข่าวมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์ (ดูรายละเอียดจาก iLaw) เป็นคดีที่ได้รับควมสนใจจากนานาชาติ หน่วยงานปกป้องสื่ออย่างสมาคมผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนออกมาเรียกร้องให้ถอนคดีนี้เมื่อปีที่แล้ว วันนี้ศาลภูเก็ตก็มีคำพิพากษายกฟ้องคดีนี้แล้ว

สุนัย ผาสุก นักวิจัยอาวุโสจาก Human Rights Watch ระบุว่าคดีนี้ควรเป็นบรรทัดฐานให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อร้องเรียนแทนการฟ้องสื่อ

ที่มา - @pakhead, @AAshayagachat, @sunaibkk

Tags:

ราชกิจจานุเบกษาลง ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 ซึ่งลงประกาศตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตามประกาศดังกล่าวได้นิยามความหมายไว้ดังนี้

  • “อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก” หมายความว่า อากาศยานที่ควบคุมการบินโดยผู้ควบคุมการบินอยู่ภายนอกอากาศยานและใช้ระบบควบคุมอากาศยาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเครื่องบินเล็ก ซึ่งใช้เป็นเครื่องเล่นตามกฎกระทรวงกําหนดวัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ. 2548
  • “ระบบควบคุมอากาศยาน” หมายความว่า ชุดอุปกรณ์อันประกอบด้วยเครื่องเชื่อมโยงคําสั่งควบคุมหรือการบังคับอากาศยาน รวมทั้งสถานีหรือสถานที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์เหล่านี้หรือเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการบินจากภายนอกและตัวอากาศยานด้วย
Tags:
Malaysia

ทางการมาเลเซียออกมาตรการใหม่เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยจะให้มีการติดแท็ก RFID ไว้ที่รถยนต์ทุกคัน ประเดิมนำร่องกับรถยนต์ที่จะผ่านด่านยะโฮร์ (ข้ามไปสิงคโปร์) ในเดือนตุลาคมนี้

แท็ก RFID ดังกล่าวจะผนึกมากับสติ๊กเกอร์ที่ผู้เสียภาษีรถยนต์จะได้เอาไว้ติดที่กระจกหน้ารถ โดยแท็กดังกล่าวสามารถตรวจพบได้ด้วยอุปกรณ์ตรวจหาแท็กของเจ้าหน้าที่รัฐ (ซึ่งในอนาคตทางการมาเลเซียจะมีการใช้สัญญาณจากดาวเทียมเข้ามาร่วมใช้งานเพื่อการระบุตำแหน่งรถยนต์ด้วย) และหากใครคิดจะแกะมันออกหรือทำลายมัน ตัวแท็กก็จะสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปให้อุปกรณ์ตรวจหาในบริเวณใกล้เคียงทราบได้ด้วย

เป้าหมายของการออกกฎนี้ ก็เพื่อใช้ประโยชน์จากแท็ก RFID ในการติดตามเส้นทางการวิ่งของรถยนต์ซึ่งอาจถูกนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย นอกจากนี้หากมีการพัฒนาระบบแวดล้อมเพิ่มเติม ก็จะสามารถอาศัยข้อมูลจากแท็กเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์สภาพการจราจรบนท้องถนนได้ รวมทั้งใช้แทนบัตรผ่านด่านต่างๆ คล้ายคลึงกับระบบ Easy Pass ของทางด่วนในประเทศไทย

Tags:
Facebook

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Justin Bellanco ชายหนุ่มอเมริกัน ถูกจับกุมและตั้งข้อหาละเมิดคำสั่งศาลเรื่องการคุ้มครองโจทก์ หลังจากที่เขาได้กด "Like" รูปภาพของ April Holland แฟนเก่าของเขาผู้เคยเป็นโจทก์ยื่นขอคำสั่งคุ้มครองจากศาล เนื่องจาก Bellanco เคยข่มขู่จะทำร้ายร่างกายเธอ

คดีเก่าเมื่อเดือนก่อนระหว่าง 2 อดีตคนเคยรักกันนี้ เป็นเรื่องการข่มขู่ทำร้ายร่างกาย โดย Holland ระบุว่า Bellanco แฟนของเธอในขณะนั้นขู่ "จะใช้ปืนยิงที่หัวเข่า เพื่อดูเธอทุรนทุราย" จนในท้ายที่สุดเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนศาล Pennsylvania จึงได้อนุมัติออกคำสั่งคุ้มครอง Holland ตามที่เธอร้องขอ โดยสั่งห้ามมิให้ Bellanco เข้าใกล้หรือกระทำการคุกคามใดๆ ต่อ Holland อีกเป็นเวลา 1 ปี

Tags:
Thailand

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศาลทหารได้มีคำพิพากษาสั่งให้จำคุกนายพงษ์ศักดิ์ หรือผู้ใช้ "Sam Parr" บน Facebook โดยตัดสินให้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (3) และต้องรับโทษนาน 60 ปี แต่เนื่องจากจำเลยรับสารภาพ ทำให้ศาลลดโทษลงกึ่งหนึ่ง เหลือ 30 ปี

คดีดังกล่าวนี้เกิดขึ้น โดยที่นายพงษ์ศักดิ์ ได้ทำการโพสต์ข้อความลงบน Facebook เป็นจำนวน 6 ข้อความ และถูกระบุว่าข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาเข้าข่ายผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยทางเว็บไซต์ข่าวประชาไท ระบุว่า ศาลได้สั่งพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นการลับ ส่วนรายงานข่าวจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ The Guardian ของสหราชอาณาจักร ระบุความเห็นจากทนายของนายพงษ์ศักดิ์ว่า เป็นคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่มีโทษสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา (broken the record)

ด้านโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน ออกมาแสดงความกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ให้สอดคล้องกับหลักการของสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติด้วย

ที่มา - กรณีการตัดสินโทษ (ประชาไท,The Guardian), ความเห็นของ UN (Reuters)

YouTube

อัพเดตข้อมูล 6 ส.ค. กรมทรัพย์สินทางปัญญา แก้ไขข้อมูลประเด็น Embed วิดีโอ อาจไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์

วันนี้มีประเด็นเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ซึ่งหลักการสำคัญแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับเดิม แต่เพิ่มประเด็นเรื่อง "มาตรการทางเทคโนโลยี" (DRM) และ "ข้อมูลการบริหารสิทธิ" (metadata) เข้ามา (สรุปเนื้อหาจากเว็บไซต์ IPThailand)

อย่างไรก็ตาม ในข้อมูลที่นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 10 ประเด็นที่ควรรู้ของกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ ที่เผยแพร่ตามสื่อมวลชนหลายราย (มติชน, Manager) มีประเด็นเรื่องการ embed หรือฝังเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

Tags:
NBTC

ชื่อบทความเดิม การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz กำลังจะทำให้ยุคสัญญาสัมปทานปิดฉากแบบไม่สวยงาม

บทความโดย จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่านที่ติดตามข่าวการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz คงรู้สึกยินดีและโล่งใจเหมือนผู้เขียนเมื่อ กสทช.ยืนยันจะจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ นี้ เพราะเรื่องนี้ได้สร้างความอึดอัดคับข้องใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและเป็นที่คาใจของประชาชนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ หลายคนยังคงจดจำผลงานของ กสทช.เกี่ยวกับประกาศเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๕๖ หรือที่เรียกสั้นๆว่า “ประกาศฯ ห้ามซิมดับ” ได้ดี ผลงานของ กสทช.เรื่องนี้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งจากผู้บริโภค นักวิชาการ สื่อมวลชน รวมถึงกรรมการ กสทช.เอง(เสียงข้างน้อย) ส่วนฝ่าย Operator นั้นแม้ในใจอยากอุทธรณ์เพียงใดก็ตาม แต่เป็นที่รู้กันว่าในสังคมไทยนิ่งเสียตำลึงทอง

Tags:
New Zealand

ปัญหาการกลั่นแกล้งผู้อื่นผ่านโลกออนไลน์ (cyber bullying) ทำให้หลายประเทศเริ่มร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อใช้ลงโทษผู้ที่ทำความผิดนี้โดยเฉพาะ นิวซีแลนด์ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ได้อนุมัติกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว

เนื้อหาของกฎหมายฉบับใหม่ กล่าวถึงการห้ามโพสต์หรือเผยแพร่สื่อดิจิทัลที่เป็นการกลั่นแกล้งกันทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการพาดพิงถึงการแบ่งแยกชนชั้น, เพศ, ศาสนา, ความพิการและรสนิยมทางเพศด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้อื่น มีบทลงโทษคือปรับเงิน 50,000-200,000 ดอลลาร์ จำคุก 2 ปีและหากมีส่วนในการยั่วยุจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือฆ่าตัวตาย ก็จะโดนเพิ่มโทษจำคุกเป็น 3 ปี

กฎหมายนี้จะแต่งตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับการร้องเรียนต่างๆและติดต่อกับสื่อสังคมออนไลน์โดยตรง เช่น Facebook และ Twitter หากตรวจพบการเผยแพร่ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดนี้ ทางหน่วยงานก็จะติดต่อสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแจ้งให้ลบข้อความออกทันทีภายใน 48 ชั่วโมง

ที่มา : The National Business Review, Engadget

Tags:
ETDA

ในงานเสวนา "เช็ค ก่อน แชร์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย" ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ดด้า) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระบุว่า การส่งต่อข้อมูลที่ผิดพลาดลงโซเชียลมีเดียจะส่งผลกระทบต่อสังคม ซึ่งมีข้อดีคือทำให้คนระมัดระวังตัวมากขึ้น แต่ข้อเสียคือทำให้ผู้คนตื่นตระหนก ผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียควรระมัดระวังว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ เพราะหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ทั้งคนโพสต์, แชร์ และไลค์ก็ล้วนแล้วแต่มีความผิดด้วยกันทั้งหมด

พงศกร มาตระกูล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กล่าวถึงในเรื่องนี้ว่า ถ้าคนโพสต์คือผู้กระทำความผิด คนกดแชร์ก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด และสุดท้ายคือคนไลค์ ที่จะผิดด้วยเพราะเวลาไลค์ไปแล้ว การไลค์ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นบนหน้าฟีดส์ของเพื่อนๆ ของเรา ทำให้เพื่อนๆ ของเราสามารถเห็นข้อความที่เราไลค์ได้ด้วย ซึ่งคนไลค์จะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน ตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีความผิด 2 ใน 3 ของตัวการ

โดยความผิดอ้างอิงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ความผิดฐานหมิ่นประมาททั่วไป โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, มาตรา 328 ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท และอาจผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 ฐานละเมิดด้วยการหมิ่นประมาท อีกทั้งอาจผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หากข้อความนั้นสร้างความเสียหายหรือสร้างความตื่นตระหนกกับประชาชน

ที่มา - Voice TV

Tags:
Thailand

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) ปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด ให้เพิ่มโทษด้านความมั่นคงมากขึ้น

นายสุวพันธุ์ให้สัมภาษณ์ว่า "ได้ให้พิจารณาการเพิ่มโทษด้านความมั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตที่กระทบต่อความมั่นคงหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อย รวมถึงการเข้าถึงข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเราอยากให้กฎหมายตัวนี้บังคับใช้เร็วที่สุด เชื่อว่าจะออกมาทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันแน่นอน"

ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยร่างฉบับนี้ต่อสาธารณะว่าเพิ่มโทษอย่างไร ขั้นตอนต่อไปคือส่งร่างให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนจะส่งเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

ที่มา - กรุงเทพธุรกิจ, Thai Netizen