Tags:
Node Thumbnail

Meta ขู่จะลบข่าวทุกอย่างออกจาก Facebook หลังจากที่มีข่าวว่าฝ่ายนิติบัญญัติกำลังพิจารณาเพิ่มกฎหมาย Journalism Competition and Preservation Act (JCPA) ลงในร่างกฎหมายด้านความมั่นคงที่จะต้องผ่านร่างประจำปี

กฎหมาย JCPA มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมข่าวโดยกำหนดยกเว้นให้สำนักข่าวสามารถต่อรองรายได้กับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook หรือ Google เพื่อรับส่วนแบ่งโฆษณาที่มากขึ้นจากการลงข่าวบนแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ในระยะเวลา 4 ปีภายใต้กฎหมายต่อต้านการผูดขาดของสหรัฐฯ ที่มุ่งใช้กับบริษัทเทคโนโลยี

Tags:
Node Thumbnail

ออสเตรเลียผ่านกฎหมายขึ้นค่าปรับการทำข้อมูลส่วนบุคคล จากเดิมที่ค่าปรับสูงสุดอยู่ที่ 2.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย กลายเป็นค่าปรับไม่มีเพดานแต่จะคิดจากความเสียหายหรือขนาดองค์กรที่ทำข้อมูลหลุดแทน โดยค่าปรับในกรณีที่เกิดความเสียร้ายแรงหรือทำผิดซ้ำ โดยเพดานค่าปรับจะดูจากสามเงื่อนไขและคิดเงื่อนไขที่เพดานค่าปรับสูงสุด เงื่อนไขได้แก่

  • 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • สามเท่ามูลค่าผลประโยชน์ที่คนร้ายได้ไปจากการใช้ข้อมูล
  • 30% ของเงินหมุนเวียนของบริษัท (adjusted turnover)

ออสเตรเลียพบปัญหาข้อมูลหลุดครั้งใหญ่ๆ หลายครั้งในปีนี้ เช่น เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Optus ทำข้อมูลลูกค้าหลุด 9.8 ล้านคน หรือบริการประกันสุขภาพ Medibank ที่ทำข้อมูลหลุดถึง 9.7 ล้านคน

Tags:
Node Thumbnail

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถ พ.ศ. 2565 โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถเอาไว้ว่า ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย หรืออุปกรณ์เสริม เพื่อการพูดคุย โดยที่คนขับไม่ต้องจับมือถือ

นอกจากนี้ยังมีการระบุเอาไว้ด้วยว่า ให้ติดอุปกรณ์เสริมที่ยึดโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่บริเวณคอนโซลหน้าตัวรถ โดยไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และหากจำเป็นต้องจับโทรศัพท์ ก็ให้หยุดหรือจอดรถอย่างปลอดภัยเท่านั้น

ประกาศลงวันที่ 28 กันยายน 2565 และประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป

Tags:
Node Thumbnail

รัฐ California กำลังจะออกกฎหมายกำหนดให้ประกาศการรับสมัครงานของบริษัทในรัฐต้องระบุข้อมูลค่าจ้างด้วยทุกครั้ง ซึ่งนั่นรวมถึงบริษัทเทคทั้งหลายใน Silicon Valley อย่าง Google, Meta และ Apple ด้วย

กฎหมายใหม่นี้กำหนดให้บริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ต้องระบุรายละเอียดค่าแรงต่อชั่วโมง หรือเงินเดือนโดยประมาณด้วยทุกครั้งในการประกาศรับสมัครคน ทั้งนี้กฎหมายนี้จะบังคับใช้กับการรับสมัครคนเพื่อทำงานในรัฐ California ไม่ว่าบริษัทผู้ว่าจ้างจะตั้งอยู่ที่ไหนก็ตาม ในทางกลับกันสำหรับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน California หากเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งที่ทำงานสถานที่อื่นนอกรัฐก็ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลค่าจ้างในการประกาศรับสมัคร

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คณะกรรมการทรัพยากรทางอากาศของแคลิฟอร์เนีย (CARB) มีมติผ่านข้อบังคับ The Advanced Clean Cars II ข้อบังคับที่ให้บริษัทผลิตรถยนต์ค่อย ๆ ยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ที่ใช้น้ำมันในรัฐแคลิฟอร์เนียและเปลี่ยนไปจำหน่ายรถยนต์แบบใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแทน เพื่อที่จะยกเลิกการจำหน่ายรถน้ำมันอย่างสิ้นเชิงภายในปี 2035 ส่วนในระหว่างนี้ ข้อบังคับกำหนดให้ยอดขายรถยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันจะต้องสูงถึง 35% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดภายในปี 2026 และสูงถึง 68% ภายในปี 2030

อย่างไรก็ตาม กฎนี้ยกเว้นสำหรับรถยนต์แบบที่ใช้ได้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน (plug-in hybrid) แต่อนุญาตให้ยอดขายรถประเภทนี้ไม่เกิน 20% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดแม้ภายหลังจากปี 2035

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

รัฐสภายุโรปผ่านกฎหมายดิจิทัลที่สำคัญ 2 ฉบับคือ Digital Services Act (DSA) และ Digital Markets Act (DMA) ด้วยคะแนนท่วมท้น

Tags:
Node Thumbnail

สหภาพยุโรปกำลังจะได้ชุดกฎหมายกำกับดูแลสินทรัพย์คริปโต ที่ครอบคลุมหลายแง่มุมและใช้เหมือนกันทั้งหมดในประเทศสมาชิก EU

กรอบกฎหมายฉบับนี้เรียกว่า Markets in Crypto-assets (MiCA) ซึ่งตอนนี้กรอบการกำกับดูแลกว้างๆ ผ่านการเจรจาระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภายุโรป) และฝ่ายบริหาร (รัฐบาลของประเทศในยุโรป) แล้ว

Tags:
Node Thumbnail

สำนักข่าว CNET รายงานว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมา ศาลสูงสุดสหรัฐได้มีมติอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ 5 - 4 ยับยั้งกฎหมายของรัฐเท็กซัส “HB20” ที่จะห้ามโซเชียลมีเดียเช่น Facebook หรือ Twitter ในการเซ็นเซอร์เนื้อหาหรือความคิดเห็นที่มาจากมุมมองและอุดมการณ์ทางการเมือง

กฎหมายฉบับนี้ที่เสนอร่างโดยสำนักงานของผู้ว่าการรัฐเท็กซัส มีเป้าประสงค์ในการปกป้องไม่ให้ประชาชนชาวเท็กซัสถูกผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียเซ็นเซอร์เพราะเผยแพร่เนื้อหาหรือแสดงความคิดเห็นที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองประกอบ

นอกจากนี้ ตามกฎหมายใหม่นี้ยังอนุญาตให้ประชาชนในรัฐเท็กซัสสามารถฟ้องร้องบริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียหากถูกเซ็นเซอร์หรือจำกัดเนื้อหา

Tags:
Node Thumbnail

รัฐนิวยอร์ก กำลังอยู่ระหว่างการเสนอกฎหมายห้ามการขุดเหมืองคริปโตประเภท proof-of-work ด้วยเหตุผลเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาในกฎหมายนี้จะห้ามการขยายเหมืองคริปโตเพิ่มเป็นเวลานาน 2 ปี ยกเว้นว่าบริษัทที่ขุดเหมืองแบบ proof-of-work สามารถใช้พลังงานหมุนเวียน 100% เท่านั้น

สถานะของร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านโหวตของสภาล่าง (assembly) แล้ว เหลือการโหวตในวุฒิสภา (senate) หากผ่านโหวตแล้วรอผู้ว่าการรัฐเซ็นลงนาม ก็จะมีผลทางกฎหมายต่อไป

Tags:
Node Thumbnail

ร่างกฎหมายตลาดดิจิทัล (Digital Markets Act - DMA) ของสหภาพยุโรปกำลังเข้าสู่ร่างสุดท้ายเตรียมการรับรอง โดยกฎหมายนี้เพิ่มภาระหน้าที่ให้กับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ (เรียกว่า gatekeeper) เช่น การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับกฎหมาย และการเปิดแพลตฟอร์มให้ธุรกิจอื่นสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้อิสระขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

กรมสรรพากรของอินโดนีเซีย เปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากธุรกรรมสินทรัพย์คริปโต และจะคิดภาษีจากกำไรการขาย (Capital Gain) ที่อัตราร้อยละ 0.1 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ปัจจุบันอินโดนีเซียกำหนดให้สินทรัพย์คริปโต มีสถานะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) จึงสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ แต่ไม่สามารถใช้ในการชำระหนี้ได้ และเนื่องจากเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ จึงทำให้ธุรกรรมซื้อขายต้องถูกคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง

ข้อมูลระบุว่าตลาดการซื้อขายคริปโตในอินโดนีเซียก็เติบโตสูงในปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกันในหลายประเทศ โดยมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าตัวจากปี 2020

Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินของรัฐสภายุโรป (Committee on Economic and Monetary Affairs) ลงมติรับร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินผ่านคริปโต

ร่างกฎหมายนี้กำหนดให้ ธุรกรรมคริปโตทุกรายการ ต้องมีข้อมูลของผู้ทำธุรกรรมเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถตามรอยได้ หากเป็นกรณีซื้อผ่านตัวกลางหรือ exchange ต้องทำ KYC ทั้งหมด รวมถึงกระเป๋าเงินส่วนตัว (unhosted หรือ self-hosted wallet) กฎหมายก็ระบุให้ต้องตามรอยเช่นกัน หากกฎหมายผ่านแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลจะมีหน้าที่หาโซลูชันทางเทคนิคเพื่อให้ตามรอยได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายนี้มีข้อยกเว้นให้การทำธุรกรรมแบบ P2P ระหว่างบุคคลโดยตรงที่ไม่ผ่านตัวกลาง

Tags:
Node Thumbnail

สหภาพยุโรปออกแถลงการณ์ รายงานความคืบหน้ารายละเอียดของกฎหมายดิจิทัล Digital Markets Act (เรียกย่อว่า DMA) ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือ แอพแชตส่งข้อความรายใหญ่ จะต้องรองรับการรับ-ส่งข้อความ กับแพลตฟอร์มขนาดเล็กรายอื่นด้วย

กฎหมายนี้มีเป้าหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มแชตขนาดใหญ่ นิยามว่ามีผู้ใช้งาน MAUs อย่างน้อย 45 ล้านคน เฉพาะในยุโรป หรือหากเป็นแอปแชตระดับองค์กรต้องมีลูกค้ามากกว่า 10,000 รายเฉพาะยุโรปเช่นกัน

แนวทางของ DMA เพื่อให้แพลตฟอร์มรายใหญ่เปิดให้แอปแชตรายเล็ก เข้าถึงผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มได้ โดยในแถลงการณ์ได้ยกตัวอย่างเช่น iMessage, Facebook Messenger หรือ WhatsApp ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในยุโรป จะต้องเปิดให้แอปอื่นส่งข้อความไปหาหรือรับข้อความได้

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้ สภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย (โลกสภา) ลงมติผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปี 2022 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการเก็บภาษีคริปโต ตามแนวทางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียเสนอเข้าสภา

กฎหมายภาษีคริปโตของอินเดีย (ครอบคลุมเงินคริปโตและ NFT) จะเก็บภาษีในอัตรา 30% จากกำไรในการขาย (capital gain) โดยไม่สามารถนำการขาดทุนมาหักกับกำไรได้ และเก็บภาษี 1% กับทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าซื้อหรือขาย (TDS หรือ tax deductible at source) โดยภาษี TDS สามารถนำไปยื่นรวมกับภาษีเงินได้ประจำปี เผื่อบุคคลนั้นสามารถลดหย่อนได้

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบคำถามในรัฐสภาระหว่างการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง โดยพูดถึงประเด็นแก๊งล่อลวงหลอกเงินประชาชนรูปแบบต่างๆ ว่ารัฐบาลกำลังพยายามจัดการปัญหา พร้อมกับต้องแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการจัดการ

รูปแบบการแก้ไขยังไม่ชัดเจนนัก แต่นายชัยวุฒิ พูดถึงประเด็นใหญๆ่ ได้แก่ การแก้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่กำลังมีการศึกษากันอยู่, การควบคุมเงินคริปโตที่เป็นช่องทางใหญ่ในการนำเงินออกนอกประเทศหลังจากหลอกลวงมาได้, และการจัดตั้ง Single Gateway ควบคุมข่าวสาร

Tags:
Node Thumbnail

สัปดาห์ที่แล้ว รัฐสภายุโรปผ่านกฎหมายดิจิทัลสำคัญฉบับหนึ่งคือ Digital Services Act (ต่อไปจะย่อ DSA) ด้วยคะแนน 530 ต่อ 78 เสียง (งดออกเสียง 80)

กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียและอีคอมเมิร์ซ ที่มีภาระความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการนำเนื้อหาหรือสินค้าผิดกฎหมายออกจากแพลตฟอร์มภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเนื้อหาผิดกฎหมาย ข่าวปลอม สินค้าผิดกฎหมาย

ในกรณีที่เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ (very large online platforms หรือ VLOP) ยังมีหน้าที่ต้องนำเนื้อหาที่อันตราย (harmful ซึ่งอาจไม่ผิดกฎหมาย) และข่าวปลอมออกจากแพลตฟอร์ม รวมถึงต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระ และเปิดเผยอัลกอริทึมที่ใช้คัดเลือกเนื้อหามาแสดงด้วย

Tags:
Node Thumbnail

นักการเมืองสหรัฐจากพรรคเดโมแครต นำโดย ส.ส. Paul Tonko ออกมาเสนอร่างกฎหมาย Stopping Grinch Bots Act เอาผิดบ็อตช็อปปิ้งที่มาไล่กวาดซื้อสินค้าออนไลน์บางอย่าง

กฎหมายฉบับนี้ใช้คำว่า "cyber Grinch" นิยามพฤติกรรมของบ็อตที่กว้านซื้อของเล่นยอดนิยมในช่วงเทศกาล แล้วนำมาขายต่อในราคาที่แพงขึ้น (คำว่า Grinch หมายถึงตัวละครในนิทานเด็กของ Dr. Seuss ที่ขโมยของขวัญของเด็กๆ, เรื่องเดียวที่ดัดแปลงเป็นหนัง How the Grinch Stole Christmas!)

Tags:
Node Thumbnail

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย Scott Morrison มีแผนเตรียมจะเสนอกฎใหม่ ให้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ Twitter เปิดเผยตัวตนของคนคอมเม้นท์หมิ่นประมาท โดยให้ผู้ใช้งานสามารถร้องเรียนแพลตฟอร์มให้ลบคอมเม้นท์หมิ่นประมาทที่ส่งผลกระทบต่อตัวเอง และถ้าแพลตฟอร์มไม่ทำตาม กระบวนการศาลจะสามารถบังคับให้แพลตฟอร์มระบุตัวตนของผู้หมิ่นประมาทในโซเชียลได้

Scott Morrison บอกว่า บนโลกออนไลน์ไม่ควรเป็นพื้นที่ให้พวกหัวรุนแรง ทำร้ายผู้คนโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกจริง และไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลเช่นกัน

Tags:
Node Thumbnail

รัฐสภายุโรปเตรียมเสนอโหวตกฎหมาย Digital Markets Act (DMA) เพื่อควบคุมพฤติกรรมของแพลตฟอร์มดิจิทัล ไม่ให้ผูกขาดหรือใช้อิทธิพลไปกลั่นแกล้งคู่แข่ง

กฎหมายฉบับนี้ให้นิยาม "ผู้คุมแพลตฟอร์ม" (gatekeeper) ซึ่งหมายถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ๆ เช่น เว็บค้นหา โซเชียลเน็ตเวิร์ค แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอ ผู้ให้บริการคลาวด์ ฯลฯ โดยคำนวณจากมูลค่าบริษัทตามราคาตลาดต้องเกิน 8 หมื่นล้านยูโร และมีรายได้ในยุโรปเกิน 8 พันล้านยูโรต่อปี

Tags:
Node Thumbnail

รัฐสภาอินเดียเตรียมนำกฎหมายคริปโต Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill เข้าหารือในการเปิดสภารอบใหม่ ที่จะเริ่มในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้

ร่างกฎหมายฉบับนี้เสนอให้แบนเงินคริปโตทุกประเภท ด้วยเหตุผลด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ยกเว้นเงินสกุลดิจิทัลอย่างเป็นทางการ (Central Bank Digital Currency หรือ CBDC) ที่ออกโดยธนาคารกลางของอินเดีย (Reserve Bank of India)

ร่างกฎหมายนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะรัฐสภาอินเดียเคยพูดถึงมารอบหนึ่งแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2021 และตัวนายกรัฐมนตรี Narendra Modi ที่เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาด้านคริปโต ก็มีท่าทีแข็งกร้าวในเรื่องนี้

Tags:
Node Thumbnail

ออสเตรเลียกำลังวางแผนร่าง Online Privacy Bill กฎหมายบังคับให้โซเชียลมีเดีย ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ก่อนที่ผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 16 ปีจะเช้าใช้งาน และจะมีค่าปรับหากบริษัทโซเชียลไม่ปฏิบัติตามกฎ โดยกฎนี้ตั้งใจว่าจะบังคับใช้กับแพลตฟอร์มออนไลน์ ตั้งแต่ Facebook Reddit WhatsApp รวมถึงแอปหาคู่ต่างๆ

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

จากประเด็นรัซเท็กซัส สหรัฐฯ ออกกฎหมายห้ามทำแท้งในอายุครรภ์เกิน 6 สัปดาห์ ทำให้ Shar Dubey ซีอีโอ Match Group เจ้าของแอปหาคู่ Tinder ประกาศกับพนักงาน แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย และจะตั้งกองทุนช่วยพนักงานในเท็กซัส ที่ต้องการรับความช่วยเหลือเรื่องทำแท้ง

Dubey บอกว่าในฐานะผู้หญิงและแม่ ต้องออกมาพูดอะไรบางอย่าง เธออพยพมาจากอินเดียเมื่อ 25 ปีที่แล้ว และรู้สึกตกใจที่ตัวเองอาศัยอยู่ในรัฐที่กฎหมายของผู้หญิงมีความถดถอยมากกว่าประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงอินเดีย ซึ่งกฎหมายนี้ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืน

Tags:
Node Thumbnail

ในที่สุด เกาหลีใต้ก็ผ่านกฎหมายที่ป้องกันไม่ให้เจ้าของแพลตฟอร์มรายใหญ่อย่าง Google และ Apple จำกัดนักพัฒนาแอปไม่ให้ไปใช้ระบบจ่ายเงินภายนอก โดยขั้นตอนอยู่ระหว่างรอประธานาธิบดี มุนแจอิน ลงนาม

Tags:
Node Thumbnail

จีนผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายนนี้ ตัวกฎออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในจีน บริษัทต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้งานในการนำข้อมูลไปใช้ จำกัดขอบเขตในการจัดการข้อมูล มีแนวทางในการป้องกันข้อมูลเมื่อต้องถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ เรียกได้ว่ามีความใกล้เคียงกับ GDPR หรือกฎคุ้มครองข้อมูลในยุโรปเลย

Tags:
Node Thumbnail

Google เผยในสหรัฐฯ ตัวเลขการขอเข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลส่วนตัวและพิกัดโดยรัฐ โดยในสามปีมีตัวเลขขอเข้าถึง 20,932 รายการแบ่งเป็นปี 2018 มี 982, ปี 2019 เพิ่มขึ้นเป็น 8,396 และปี 2020 เพิ่มขึ้นเป็น 11,554 การร้องขอส่วนใหญ่ได้รับจากหน่วยงานท้องถิ่นและของรัฐ โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางคิดเป็นเพียง 4%

Pages