Tags:
MICT

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ้างรายงานจาก World Economic Forum ว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในไทยกำลังจะแตะระดับ 35 ล้านคนในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากในปีที่แล้วที่มีผู้ใช้งาน 26.5 ล้านคนหรือ 37.9 เปอร์เซนต์

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ ให้เหตุผลถึงการเพิ่มขึ้นจากความพร้อมในการให้บริการ 3G ในเชิงพาณิชย์ ราคามือถือสมาร์ทโฟนที่ถูกลง ความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นของแอปพลิเคชันบนมือถือและ Wi-Fi ฟรีสาธารณะ

ในปัจจุบัน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมกับรัฐวิสาหกิจและผู้ให้บริการภาคเอกชนจัดสรรไวไฟสาธารณะ 140,000 จุดใน 30,000 พื้นที่และจะขยายเพิ่มอีก 150,000 จุดในปีหน้าภายใต้งบประมาณ 950 ล้านบาทที่สนับสนุนโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

กระทรวงฯ ตั้งเป้าขยายพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ให้เกินร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 95 ภายในพ.ศ. 2563 เพื่อรองรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมาถึงในปลายพ.ศ. 2558 นี้

ที่มา - Bangkok Post

Tags:
MICT

เมื่อวานนี้ (29 ส.ค.) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีไอซีที ในฐานะเจ้ากระทรวงกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ TOT และ CAT เข้าหารือกับ กสทช. โดยเสนอให้แก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 3 ฉบับ

 • พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.)
 • พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551
 • พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544

เหตุผลของรัฐมนตรีคือกฎหมายเหล่านี้มีความขัดแย้งกันเอง ทำให้การออกประกาศของ กสทช. มีปัญหาตามไปด้วย โดยเบื้องต้นทางกระทรวงไอซีทีกับ กสทช. จะตั้งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ก่อนจะส่งให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

ที่มา - ไทยรัฐ

Tags:
Thailand

หลังมีข่าวการขอความร่วมมือจาก LINE วันนี้ ปอท. ก็ออกมาแถลงข่าวแสดงความชัดเจนอีกรอบ ว่ากำลังขอข้อมูลใดบ้างจากทาง LINE ข้อมูลเหล่านั้นได้แก่

 • ชื่อผู้ใช้: น่าจะหมายถึง username ในระบบของ LINE
 • ผู้ลงทะเบียนการใช้: ไม่แน่ชัดนักว่าเป็นอะไร แต่อาจจะเป็นสิ่งที่ระบุตัวของผู้ใช้ เช่น อีเมล
 • หมายเลขที่ใช้ลงทะเบียน

ที่น่าสนใจ คือ ปอท. ระบุว่าจะขอข้อมูลการพูดคุย (น่าจะหมายถึง chatlog) จะดำเนินการต่อเมือพบมีการกระทำความผิดแล้วเท่านั้น

การแถลงข่าวเช่นนี้ทำให้ตั้งคำถามได้ว่าการขอข้อมูลสามข้อแรกที่ปอท. ระบุนั้นมีเงื่อนไขอะไรจึงเริ่มไปขอข้อมูลเหล่านี้ และมีเงื่อนไขอื่นที่ที่ไม่ใช่การ "พบการกระทำความผิด" ที่ปอท. จึงเข้าไปขอข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ได้ด้วยหรือ ทั้งนี้ปอท. ระบุว่าสามารถขอข้อมูลเหล่านี้ได้ภายใน 90 วันหลังเกิดเหตุโดยไม่ต้องขอหมายศาล "เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศ"

ที่มา - TPBS, ไทยรัฐ

Tags:
Thailand

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ผ่านการแก้ไขมาหลายรอบ (นับตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว) ตอนนี้ร่างล่าสุดที่ สพธอ. เสนอเข้ามาและรับฟังความเห็นไปแล้วกำลังเตรียมเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเข้ากระบวนการรัฐสภาต่อไป

ความเปลี่ยนแปลงสำคัญของร่างล่าสุด คือ การให้อำนาจผู้ให้บริการสามารถระงับให้บริการได้โดยพิจารณาจาก "พฤติกรรมไม่เหมาะสม" โดยไม่ต้องรอกระบวนการทางกฎหมายอีกต่อไป และผู้ใช้บริการที่ถูกระงับบริการจะไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้

คาดว่าร่างนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในอีกสองเดือนข้างหน้า

ที่มา - เดลินิวส์

Tags:
ETDA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ประกาศความร่วมมือกับองค์กรเอกชนอีก 7 แห่ง ตั้งกลุ่มพันธมิตร Making Online Better (MOB) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ Thai Online Self-regulation Community (TOSC) ขึ้นมาแก้ปัญหาเรื่องเนื้อหาออนไลน์ (online content)

กลุ่ม MOB จะทำหน้าที่เป็น "กลุ่มอุตสาหกรรม" (interest group) โดยมีจุดประสงค์ใหญ่ๆ 2 ประการคือ

 • ร่าง "มาตรฐานทางจริยธรรม" (code of conduct) ในการดูแลเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ต
 • ทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือผู้ประสานงานในการแจ้งลบเนื้อหาที่มีปัญหา (notice and take down) โดยเบื้องต้นจะโฟกัสที่เนื้อหา 5 ประเภท คือ สื่อลามก, การก่อการร้าย, ยาเสพติด, การหลอกลวง (phishing/spam) และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Tags:
MICT

ช่วงนี้กำลังมีกระบวนการปรับปรุงแก้ไข "พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550" หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า พ.ร.บ.คอมฯ โดยกระทรวงไอซีทีมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เป็นผู้รับผิดชอบ

ตอนนี้กระบวนการรับฟังความเห็นสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทาง สพธอ. และกระทรวงไอซีทีจะนำความเห็นไปปรับแก้ร่าง พ.ร.บ. โดย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีไอซีทีให้สัมภาษณ์ว่ากระบวนการปรับปรุงจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน แล้วเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ (จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการของสภาต่อไป)

ที่มา - ไทยรัฐ

Tags:
EGA

กระทรวงไอซีทีร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ., สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ทำระบบ Government Software as a Service (G-SaaS) บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐ เป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานจำนวน 11 โปรแกรมให้หน่วยงานภาครัฐใช้งาน

ซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐที่ให้บริการบริการจะมี 11 กลุ่ม โดย 3 กลุ่มแรกสามารถให้บริการได้ทันทีคือ

 1. Saraban as a Service บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดย EGA กำหนดมาตรฐานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านนี้ 4 รายใหญ่ของไทยสามารถเชื่อมระบบเอกสารถึงกันได้ ระบบนี้เปิดให้หน่วยงานรัฐลองใช้งานฟรี 1 ปี
 2. SMS as a Service บริการส่งข้อความ(SMS) ผ่านเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน รวมถึงการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
 3. Conference as a Service ระบบห้องประชุมเสมือน พัฒนาต่อมาจาก GIN Conference เพื่อเป็นการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ
Tags:
IPv6

เมื่อวันนี้ของปีที่แล้วได้มีการเปิดการใช้งาน IPv6 โดยผู้ให้บริการรายใหญ่ๆ ของโลกในวัน World IPv6 Launch ที่ได้รับความร่วมมือจากยักษ์ใหญ่บนโลกอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก วันนี้เวียนมาครบรอบ 1 ปีแล้ว ทาง World IPv6 Launch จึงได้จัดทำ Infographic แสดงความคืบหน้าของการติดตั้งและใช้งาน IPv6 ทั่วโลกออกมาครับ โดยมีสรุปดังนี้

 • ตลอดปีที่ผ่านมา RIPE ที่เป็นหน่วยงานจัดสรรหมายเลข IP ของทวีปยุโรปได้แจกจ่าย IPv4 ไปจนถึง block สุดท้ายแล้วเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์ว่าสำหรับ ARIN และ LACNIC ของทวีปอเมริกา จะจัดสรรหมายเลข IP หมดภายในปีหน้า ส่วน AFRINIC ของทวีปแอฟริกาที่มีการใช้งานค่อนข้างน้อยจะจัดสรร IPv4 หมดในปี 2020
 • สำหรับการใช้งาน IPv6 ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 210% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะนี้คิดเป็นประมาณ 1.35% ของปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก และคาดว่าภายในอีก 3 ปีจะมีการใช้งานเกิน 10%
 • ขณะนี้มีผู้ให้บริการเครือข่าย 107 รายทั่วโลกที่ให้บริการ IPv6 แก่ผู้ใช้งานตามบ้าน รวมกับอีก 21,500 เว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ ทำให้มีการใช้งานเว็บเหล่านี้ผ่าน IPv6 ประมาณหนึ่งแสนครั้งต่อวินาทีแล้ว
 • ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นภูมิภาคที่ ISP ประกาศ IPv6 ออกมามากที่สุด ประมาณ 19.72% ตามมาด้วยยุโรปและตะวันออกกลางที่ 17.99%

ที่มา: World IPv6 Launch

Tags:
MICT

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีของประเทศไทย ให้สัมภาษณ์กับช่อง INN News กรณีที่เว็บหน่วยงานของรัฐบาลโดยแฮกอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง ท่านอธิบายว่าโลกของเราใบนี้ มีระบบปฏิบัติการอยู่เพียงสามชนิดเท่านั้น คือ Windows จากบริษัทไมโครซอฟท์ ISO จาก Macintosh และระบบปฏิบัติการประเภทโอเพ่นซอร์สอย่าง Android และการแฮกของแฮกเกอร์ ก็คือการเจาะระบบปฏิบัติการ 3 ตัวนี้

งานนี้คงไม่ต้องอธิบายต่อว่ามันผิดพลาดอย่างไร แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือเหมือนที่เกิดกับท่านนายกรัฐมนตรีไทยบ่อย ๆ เพราะว่ามีคลิปวีดีโอยืนยันจริง (ชมวีดีโอได้หลังข่าวครับ)

อัพเดต: สำหรับคนที่อยากทราบว่าโลกเรามีระบบปฏิบัติการกี่ตัว

ที่มา - YouTube, INN News

Tags:
MICT

จากข่าวโบรกเกอร์ถูกตัดสินจำคุกสี่ปีในศาลชั้นต้น มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเพิ่งเจอเมื่ออ่านคอมเมนต์การพูดคุยกันต่อเนื่อง มีอีกสองประเด็นคือการสอบสวนในคดีนี้ใช้ "การสอบสวนในทางลับ" เพื่อให้ได้มาซึ่งอีเมลคนโพสโดยไม่ระบุว่าได้ชื่ออีเมลนี้มาได้อย่างไร จากนั้นจึงพิสูจน์ว่าเจ้าของอีเมลนี้เป็นใครด้วยการส่งอีเมลล่อ เพื่อให้เจ้าของอีเมลกดลิงก์ แล้วจะสามารถบันทึกหมายเลขไอพีได้

กระบวนการใช้อีเมลแบบ HTML ที่มีรูปภาพและลิงก์ เป็นกระบวนการที่คนส่งสแปมใช้กันมาเป็นเวลานาน เพื่อจะพิสูจน์ว่าอีเมลเป้าหมายมีคนอ่านจริงหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรในการส่งอีเมลซ้ำไปยังที่อยู่ที่ไม่มีคนอ่าน การเปิดให้โหลดรูปหรือกดลิงก์เหล่านั้นจะทำให้เราเปิดเผยตัวว่าเราได้ใช้อีเมลที่อยู่นั้นจริง พร้อมๆ กับการเปิดเผยหมายเลขไอพีเครื่องที่เราใช้อ่านอีเมลไปพร้อมกัน

Tags:
MICT

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที ในฐานะผู้กำกับดูแล TOT ให้สัมภาษณ์ว่า TOT จะเปิดบริการ 3G ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ โดยมีสถานีฐาน (cell site) ที่ติดตั้งเพิ่มจำนวน 5,000 สถานี

นอกจากนี้ TOT จะยังให้บริการ 4G (เข้าใจว่าเป็น LTE) บนคลื่น 2.1GHz ในพื้นที่จุดสำคัญจำนวน 300 สถานีด้วย โดยเปิดบริการวันเดียวกัน

น.อ.อนุดิษฐ์ ระบุว่าปัจจุบันยังเหลือสถานีที่ต้องติดตั้งอีก 700 สถานี และจะเร่งติดตั้งให้เสร็จก่อนวันเปิดตัว

ที่มา - ไทยรัฐออนไลน์

Tags:
MICT

วันนี้มีรายงานจากคุณสาวตรี สุขศรี หนึ่งในอาจารย์ในกลุ่มนิติราษฎร์ว่าเว็บของนิติราษฎร์ถูกบล็อกเป็นการเฉพาะในหน้าในส่วนของ "ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ ๑" ซึ่งอยู่ในหมวดประวัติศาสตร์เท่านั้น

คุณสาวตรีตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นการทำตามคำสั่งของกระทรวงไอซีทีในมาตรา 20 ของพ.ร.บ. คอมฯ แต่อย่างไรก็ดียังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ และกลุ่มนิติราษฎร์ยังไม่ได้รับแจ้งว่าหน้าดังกล่าวผิดกฎหมายอย่างไร รวมถึงหน้าเว็บโดยรวมของนิติราษฎร์ก็ไม่ได้ถูกบล็อค

ประกาศฉบับนี้อยู่ในหมวดเอกสารประวัติศาสตร์ของเว็บนิติราษฎร์ และมีสำเนาที่ยังเข้าได้จากหลายแห่งไม่ถูกบล็อค เช่น สถาบันปรีดี พนมยงค์, หรือ YouTube

กระทรวงไอซีทียังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ออกคำสั่งบล็อคเว็บครั้งนี้ แต่ที่ผ่านมาเคยมีการยอมรับว่าบล็อค YouTube ทั้งเว็บเพียงครั้งเดียว

ที่มา - Sawatree Suksri (ตั้งค่าจำกัดผู้เห็นข้อความ),
Kasian Tejapira

Tags:
ITU

ข่าวนี้เกี่ยวข้องกับข่าว สหรัฐฯ ประกาศคว่ำข้อตกลงการสื่อสารระหว่างประเทศฉบับใหม่ นะครับ ใครยังไม่ได้อ่านควรย้อนไปอ่านข่าวเก่าเสียก่อน

วันนี้ (25 ตุลาคม 2555) กสทช. ได้จัดงานเสวนาในประเด็นข้างต้น (แต่ครอบคลุมหัวข้อกว้างกว่า) ในชื่องานว่า "NBTC Public Forum 9: ITU จะกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต ไทยควรมีท่าทีอย่างไร"

ผมได้ไปร่วมงานนี้มาด้วย เลยสรุปประเด็นที่น่าสนใจของวิทยากรบางท่านมาลง Blognone ครับ

Tags:
MICT

เพิ่งมีคนถามเรื่องกองทุน USO ก็มีข่าวมาจากทาง กสทช. พอดี ก็เอามาลงไว้เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกันครับ

เกริ่นก่อนว่า กสทช. มีกองทุนอยู่หนึ่งกองชื่อ "กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ" (เรียกกันสั้นๆ ว่า กองทุน กสทช. หรือ กองทุน USO ก็ได้) ซึ่งมีรายได้มาจากค่าธรรมเนียม-ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทโทรคมนาคม-วิทยุ-โทรทัศน์ต่างๆ แล้ว กสทช. จะนำเงินในกองทุนนี้ไปจัดบริการโทรคมนาคม-วิทยุ-โทรทัศน์ในพื้นที่ขาดแคลน หรือนำไปพัฒนาวงการในด้านต่างๆ

เข้าเรื่องของข่าวนี้สักที ประเด็นก็สั้นๆ ครับคือ กสทช. จ่ายเงินจากกองทุน USO มูลค่า 950 ล้านบาท อุดหนุน Free Wi-Fi (ชื่อเต็มคือ "โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ") ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี TOT/CAT ดำเนินการให้

Tags:
MICT

Update lew: ข่าวนี้ผมได้รับอพเดตจากคุณ @Thepparith ที่เป็นนักข่าวและติดต่อไปยัง SAP Thailand ว่าเป็นทาง SAP จริงและข่าวของ Telecom Asia ผิดพลาดนะครับ ก่อนหน้าได้รับการติดต่อผมเองก็ตั้งข้อสังเกตุว่าไม่มี SAP อื่นอีก ที่ให้บริการสายไอที ตอนนี้ได้รับการยืนยันก็จะเอาข่าวนี้ลงจากหน้าแรก

จากข่าวเก่าที่ระบุว่ากระทรวงไอซีที ให้ข่าวว่าได้เลือก SAP เข้ามาทำโปรแกรมควบคุมเว็บมูลค่า 120 ล้านบาท จนเป็นหัวข้อที่มีการพูดถึงกันมาก ปรากฏว่าบริษัทผู้รับผิดชอบพัฒนาโปรแกรมนั้น เป็นบริษัทในประเทศไทยที่ชื่อ SAP เท่านั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ SAP ยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์จากประเทศเยอรมนีแต่อย่างใด โดยมีกำหนดเวลา 90 วันที่ต้องพัฒนาให้เสร็จและติดตั้งบนแท็บเล็ตภายในวันที่ 1 ธันวาคม

ตัวโปรแกรมไม่เพียงแต่บล็อคการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่พึงปรารถนาเท่านั้น แต่ยังทำการเก็บ log การเข้าใช้งานทุกเว็บไซต์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการระบุแผนการที่แน่ชัดว่าจะทำการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้อย่างไร ในเมื่อแท็บเล็ตทั้งหมดได้ทำการส่งออกไปยังโรงเรียนต่างๆ แล้ว นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที กล่าวในงานเซ็นสัญญาดังกล่าวว่า คงต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในการควบคุมการเข้าถึงเว็บที่ไม่พึงปรารถนาด้วยจึงจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ฝ่ายผู้ปกครองและนักการเมืองฝ่ายค้านต่างก็โจมตีโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยว่า แท็บเล็ตที่ทำการแจกจ่ายไปแล้ว ไม่สามารถบล็อคหรือกรองเว็บไซต์ใดๆ ได้เลย ทำให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์อนาจารได้ ทั้งที่มีการกำหนดไว้ตอนชี้แจงขอผ่านโครงการต่อกรรมาธิการสภา

รมว.ไอซีทีชี้แจงถึงข้อปัญหานี้ว่า แท็บเล็ตของโครงการนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ส่วนการใช้งานโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองหรือครูเองที่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อได้

ที่มา - Telecom Asia

Tags:
MICT

สิ่งที่กระทรวงไอซีทีถูกถามเรื่อยมาในการแจกแท็บเล็ตคือจะทำอย่างไรหากเด็กนำไปใช้เข้าเว็บไม่เหมาะสม วันนี้ก็มีการให้ข่าวจากที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าได้เลือก SAP เข้ามาทำโปรแกรมควบคุมเว็บ

โครงการนี้มีมูลค่า 120 ล้านบาท จะบันทึกว่าเด็กเข้าเว็บอะไรบ้าง และจำกัดสิทธิการเข้าถึงเว็บไว้ในตัว โดยมูลค่าโครงการจะรวมถึงค่าติดตั้งเครื่องทั้งหนึ่งล้านเครื่อง (ข่าวระบุว่ามี 9 ฟีเจอร์แต่ไม่ระบุว่ามีอะไรบ้าง)

ข่าวไม่มีข้อมูลว่าค่าบำรุงรักษาปีละเท่าไหร่ กับค่าไลเซนส์ซื้อเพิ่มเติมจะคิดเครื่องละกี่บาท

ที่มา - DailyNews

Tags:
MICT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย เปิดให้บริการแล้วที่ http://www.otpc.in.th/

เนื้อหาของเว็บไซต์ยังไม่สมบูรณ์นัก หลายเซคชันที่มีในเมนูยังใช้งานไม่ได้ แต่ก็มีข้อมูลสำคัญๆ อย่างหน้า FAQ เช่น

 • ศูนย์บริการมีทั้งหมด 32 ศูนย์และจะค่อยๆ ขยายให้ครบทุกจังหวัด
 • ระยะเวลาโครงการ 3 ปี นักเรียน ป.1 จะใช้เครื่องนี้ไปจนถึงชั้น ป.3
 • ถ้าเครื่องหาย-หมดประกัน สามารถสั่งซื้อได้จากตัวแทนของบริษัท SCOPE
 • ถ้านักเรียนย้ายโรงเรียน ให้ถือแท็บเล็ตติดตัวไปด้วย
 • แท็บเล็ตมีซองหนังมาให้ ส่วนปลั๊กไฟ (เข้าใจว่าฝั่งเต้ารับ) โรงเรียนต้องจัดซื้อเอง

นอกจากนี้ยังมีข่าวสารทั่วไปของโครงการ และวิดีโอประกอบอีกหลายชิ้นด้วย สนใจก็เข้าไปดูกันเองครับ

Tags:
IPv6

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางกระทรวงไอซีทีร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Agency - EGA) ได้จัดงาน Thailand IPv6 Conference Day 2012 ขึ้นโดยรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง Blognone เองก็ไปร่วมงานในฐานะที่ให้บริการเว็บ

แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของงาน คือ โอเปอร์เรเตอร์เจ้าต่างๆ เข้าไปแสดงสถานะความพร้อมของ IPv6 กัน หลังจากเตรียมความพร้อมมานานหลายปี

Tags:
Google Play

กลายเป็นเรื่องขึ้นมาทันที เมื่อแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กชั้น ป.1 ล็อตแรกจำนวน 2,000 เครื่อง ไม่ตรงตามสเปกที่กำหนดไว้ในสัญญา

จุดที่เป็นปัญหาคือปลั๊กของแท็บเล็ตที่กำหนดไว้ในเอกสาร TOR ว่าต้องเป็นปลั๊ก 3 ขาพร้อมสายดิน แต่ของล็อตแรกที่มากลับเป็นปลั๊ก 2 ขาไม่มีสายดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาว่าแท็บเล็ตล็อตนี้ไม่ผ่านการรับรองจากกูเกิล (Google Certification) ทำให้ไม่สามารถติดตั้งแอพของกูเกิลรวมถึง Google Play ได้ในอนาคต

ขั้นต่อไปต้องรอดูกันว่าคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ตล็อตนี้จะพิจารณาอย่างไร ทางเลือกที่เป็นไปได้คือสั่งให้บริษัทสโคปผลิตมาใหม่ (แก้ปัญหาเรื่องปลั๊ก ส่วนเรื่องกูเกิลยังไม่มีข้อมูล) หรือกระทรวงไอซีทีแก้ TOR โดยกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าแท็บเล็ตมีปัญหาจะได้เงินประกันเครื่องละ 200,000 บาทแทน

ที่มา - ไทยรัฐ

Tags:
MICT

ข่าวนี้ต่อเนื่องจากการพบกันของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที กับนายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานบอร์ด TOT เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา

น.อ.อนุดิษฐ์ ระบุว่าแผนธุรกิจของ TOT 3G ที่ดำเนินงานในช่วงรัฐบาลชุดก่อนมีปัญหามาก เพราะถูกผลักดันอย่างเร่งรีบ และถูกตัดงบจากเดิม 2.9 หมื่นล้านเหลือ 1.6 หมื่นล้าน ทำให้ TOT มีปัญหาในการสร้างสถานีฐานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการน้อยกว่าแผน 12 เท่า รายได้ต่ำกว่าแผน 14 เท่า และถ้าปล่อยทิ้งไว้จะยิ่งแย่ขึ้นไปอีก (ลูกค้า TOT เองตอนนี้มี 60,000 ราย, ขายผ่าน MVNO อีก 140,000 ราย)

น.อ.อนุดิษฐ์ มอบนโยบายให้บอร์ดและผู้บริหาร TOT ปรับปรุงแผนธุรกิจ 3G ใหม่ และนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ในวันนี้ (18 พ.ค.)