Tags:
Node Thumbnail

การเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับชีวิตของคนทั่วไปมากขึ้น ความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยระบบการศึกษาแบบเดิมที่ต้องเรียนผ่านห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังมีช่องทางอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน

ความนิยมในการเรียนออนไลน์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก เช่นเดียวกับในประเทศไทย ที่มี SkillLane เป็น Online Learning Platform อันดับ 1 ของประเทศ

Tags:
Node Thumbnail

หลายคนอาจรู้จัก Accenture (เอคเซนเชอร์) ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลก ด้านดิจิทัล การบริหารระบบคลาวด์ และการวางระบบรักษาความปลอดภัย แต่รู้หรือไม่ว่า Accenture เปิดสำนักงานในไทยมาตั้งแต่พ.ศ. 2521 หรือมากกว่า 40 ปีแล้ว ถือเป็นบริษัทแรกๆ ในประเทศที่ให้บริการที่ปรึกษา การจัดการและเทคโนโลยีให้กับลูกค้าหลากหลายวงการ โดยให้บริการลูกค้าใน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อ, การเงินการธนาคาร, โรงพยาบาลและภาครัฐ, ผลิตภัณฑ์และการค้า, พลังงานและทรัพยากร ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 6,000 องค์กรใน 120 ประเทศทั่วโลก ดูแลจัดการตั้งแต่ขั้นการวางแผนกลยุทธ์ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ

Tags:
Node Thumbnail

Blognone Workplace ครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์พิเศษที่จะพาไปรู้จักบริษัทสัญชาติไทย ทีดี ตะวันแดง ผู้บริหารธุรกิจร้านถูกดี มีมาตรฐาน ร้านค้าปลีกมาตรฐานใหม่ที่จะอยู่ในชุมชนทั่วประเทศ ที่มาพร้อมพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ สร้างโดยทีมเทคโนโลยีคนไทย มายกระดับร้านโชห่วยให้มีความสามารถในการแข่งขันในวงการค้าปลีกได้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ที่จะได้เข้าถึงสินค้าและบริการที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด เริ่มพัฒนาร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ “ถูกดี มีมาตรฐาน” ร้านค้าปลีกชุมชน เมื่อปี 2562 โดยทดลองเปิดกิจการสาขาแรกที่จังหวัดนครปฐม ก่อนขยายไปยังจังหวัดต่างๆ

โมเดลของร้านถูกดี มีมาตรฐาน คือการเข้าไปร่วมกับเจ้าของร้านขายของชำหรือโชห่วย เพื่อปรับปรุงพัฒนาร้านค้าให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีหน้าร้านที่สวยงาม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของโลกธุรกิจยุคใหม่ ไม่ว่าร้านจะเปิดอยู่ที่ไหน ของชุมชนในประเทศ

Tags:
Node Thumbnail

การทำงานไอทีทุกวันนี้มีตำแหน่งงานแทบทุกบริษัทไม่ว่าธุรกิจหลักจะเป็นไอทีโดยตรงหรือไม่ แต่หลายๆ คนที่รักการเรียนรู้เทคโนโลยี และอยากสร้างประสบการณ์ให้มากขึ้นน่าจะอยากทำงานในบริษัทไอทีที่ได้มีโอกาสวางโครงสร้างพื้นฐาน ได้วางระบบขนาดใหญ่ และโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง บริษัทที่ให้บริการคลาวด์ที่ต้องบริหารโครงสร้างทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทอื่นๆ เป็นบริษัทอีกกลุ่มหนึ่งเปิดโอกาสให้คนทำงานเรียนรู้ได้มาก ได้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ มีทรัพยากรให้เราได้ทดลองกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเป็นแหล่งรวมคนทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ไว้ด้วยกัน

Tags:
Node Thumbnail

งานสาย Data เป็นกำลังสำคัญขององค์กรยุคใหม่ โดยเฉพาะสายงานธนาคาร ที่ต้องบริหารจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างเป็นระบบ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพทางด้านนี้ด้วยการตั้งทีม Data Analytics เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการนำธนาคารสู่ความเป็น Technology Company โดยมีการลงทุนทั้งในด้านบุคลากรและ Data Infrastructure มาเป็นระยะเวลานานจนได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในบริษัทแนวหน้าของประเทศไทยในด้าน Data Analytics

Tags:
Node Thumbnail

ช่วงต้นปี 2020 ที่ผ่านมา Blognone Workplace คุยกับ CIMB Thai โดยภารกิจสำคัญของบริษัทในตอนนั้นคือการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล สร้างทีม Digital Technology ขึ้นมาใหม่เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุดและเป็นแนวหน้าในการพา CIMB Thai เปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ

จนถึงวันนี้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปมาก เห็นได้จากบริการดิจิทัลใหม่ๆ ของ CIMB Thai ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลชิลดี การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านดิจิทัล และผลิตภัณฑ์ล่าสุดคือ สินเชื่อดิจิทัล

Blognone Workplace กลับมาพูดคุยกับ CIMB Thai อีกครั้ง และได้รู้ว่า การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป นอกจากนี้ยังไม่ใช่ทางเลือก แต่ยังเป็นทางบังคับโดยมี COVID-19 เป็นตัวบังคับให้ทุกภาคส่วนต้องใช้งานดิจิทัลเต็มรูปแบบ ดังนั้น เป้าหมายใหม่ของ CIMB Thai ในตอนนี้คือเป็นธนาคาร Digital-Led Bank และไม่เจาะกลุ่มลูกค้าในไทยอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงคนในอาเซียนด้วย

Tags:
Node Thumbnail

หากยังจำกันได้ Blognone เคยพูดคุยกับ SCB 10X ตั้งแต่สมัยยังเป็นยูนิตหนึ่งใน SCB จนตอนนี้ SCB10X แยกออกมาเป็นอีกบริษัทใหม่ แล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ด้วยโครงสร้างทีมใหญ่กว่าเดิม และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาใช้งานหลายตัว ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชั่น Robinhood, เหมา-เหมา, PartyHaan

วันนี้ Blognone ได้พูดคุยกับ SCB 10X อีกครั้งถึงกว่าจะมาเป็น SCB 10X อย่างทุกวันนี้ ยุทธศาสตร์การทำงาน วัฒนธรรมการทำงานและแนวทางการบริหารคนสไตล์ SCB 10X และเป้าหมายระดับ Moonshot Mission ที่ SCB 10X ยึดเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงาน

Tags:
Node Thumbnail

เราทราบกันดีว่าระบบสาธารณสุขในไทยค่อนข้างมีปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องการขาดแคลนบุคลากร การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการ ผู้ป่วยก็มากระจุกกันอยู่ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ นำมาสู่ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล แพทย์และพยาบาลทำงานหนักอีกต่อหนึ่ง

H Lab ตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และคนไข้กำลังประสบพบเจอ แม้หลายปัญหาจะต้องการการแก้ไขในเชิงโครงสร้างระบบสาธารณสุข แต่อีกหลายปัญหานั้นสามารถแก้ไขด้วยการแก้ไขเชิงระบบที่เป็นโซลูชันของ H Lab

Tags:
Node Thumbnail

การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาออกแบบ ปรับปรุงและบริหารประสบการณ์ลูกค้า ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและเฉพาะตัว กลายเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ขาดไม่ได้ เพราะมีส่วนสำคัญช่วยให้ลูกค้ามี Loyalty ต่อแบรนด์ รักษาฐานลูกค้าไว้ให้เหนียวแน่น ทั้งยังช่วยนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในบทความนี้ Blognone Workplace จะพาไปรู้จัก M Intelligence ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ CX และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี, การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อทำการตลาด สำหรับในทุกธุรกิจที่อยากจะทำ Digital Tranformation เรียกได้ว่าเป็น One Stop Service สำหรับองค์กรธุรกิจเลยทีเดียว

Tags:
Node Thumbnail

เทคโนโลยี Deep Tech อย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ (robotics)เริ่มได้รับความสนใจและมีความสำคัญกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่บริษัทสายนี้ยังถือว่ามีค่อนข้างน้อยในไทย และข่าวความก้าวหน้าต่างๆ กลับมาจากบริษัทต่างประเทศแทบทั้งหมด

บริษัท AI and Robotics Venture (ARV) เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ปตท. สผ. (PTTEP) เติบโตขึ้นมาจากการเป็นเพียงชมรมหุ่นยนต์เล็ก ๆ ในบริษัท ก่อนจะแยกตัวออกมาเป็นบริษัทลูกเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนวงการ AI/Robotics และตอนนี้ก็มีผลงานที่จับต้องได้ มีการใช้งานจริงออกมาให้เห็นกันแล้ว

Tags:
Node Thumbnail

ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤตโรคระบาดอาจอยู่กับเรานานกว่าที่คิด แต่งานสาย tech ก็ยังคงเป็นที่ต้องการเสมอ

Blognone Workplace พูดคุยกับ Data Wow ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตรวจสอบและกรองข้อมูลด้วย AI เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่กำลังรับสมัครทีมงานสาย tech ที่พร้อมจะเรียนรู้งานเทคโนโลยีเชิงลึกอย่าง deep tech ซึ่งมีไม่กี่บริษัทในไทยที่ทำ

Tags:
Node Thumbnail

ปัจจุบันมีอีวอลเลทในไทยหลากหลายเจ้า ซึ่งต่างก็แข่งกันที่จำนวนร้านค้าที่รับชำระ และสิทธิพิเศษต่างๆ แต่คงมีเพียงไม่กี่รายที่มองไกลกว่านั้น และได้พัฒนาบริการให้เป็นมากกว่าแค่โซลูชันการชำระเงินแบบไร้เงินสด แต่ยังครอบคลุมบริการอื่นๆที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงิน

แอปดอลฟิน พัฒนาโดยบริษัท Central JD Fintech Holding
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและดิจิ-ไลฟ์สไตล์ของประเทศไทย และเจดีดอทคอม (JD.com) บริษัทอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก และเจดี ดิจิทส์ (JD Digits) ผู้นำด้านเทคโนโลยี FinTech ระดับโลกของประเทศจีน

Tags:
Node Thumbnail

MONIX (อ่านว่า มัน-นิกซ์) คือสตาร์ทอัพสายฟินเทค ที่แม้จะเป็นสตาร์ทอัพ แต่ดีกรีไม่ธรรมดา เพราะ เกิดจากการร่วมก่อตั้งระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB กับบริษัท Abakus ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านดาต้า, AI และ ML จากจีน เป็นการผสานพลังการเงินและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

Tags:
Node Thumbnail

ธุรกิจเกี่ยวกับไอที โดยเฉพาะฝั่งอีคอมเมิร์ซ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สามารถเอาตัวรอดและไปต่อได้ในยุคโควิด มีโอกาสเติบโตขึ้นอีกมากในอนาคต

Fillgoods คือหนึ่งในสตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้ทำระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท Tech ที่กำลังเติบโตและขยายธุรกิจ โดยตอนนี้เปิดรับพนักงานสาย Tech เข้าร่วมงานมากมาย

Fillgoods มีโซลูชั่นช่วยให้ร้านค้าดำเนินธุรกิจบนออนไลน์ได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่ระบบการจัดการคลังสินค้า การสร้างออเดอร์สินค้า การแพ็คของรวมไปถึงขั้นตอนการจัดส่ง ซึ่งเป็นเบื้องหลังสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจทุกขนาดดำเนินกิจการไปข้างหน้าได้

Blognone Workplace จะพาไปรู้จักสตาร์ทอัพน้องใหม่รายนี้ให้มากขึ้น รวมถึงเจาะลึกวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานด้วย

Tags:
Node Thumbnail

โซเชียลมีเดียเปลี่ยนวิถีการรับข่าวสารของคนไปโดยสิ้นเชิง จากการอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูรายการข่าวในทีวี มาสู่การเสพข่าวผ่านการไลฟ์สดหน้าเหตุการณ์จริง, การรายงานสั้น และการใช้แฮชแท็กในการขุดเจาะเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้น

แต่การเสพข่าวผ่านโซเชียลมีเดียก็มีข้อเสียตรงที่ ปริมาณเนื้อหาล่อลวงให้คลิกเยอะขึ้น นอกจากนี้โซเชียลมีเดียก็ไม่ได้สร้างมาให้เป็นแพลตฟอร์มข่าวสารแต่แรก แต่สร้างมาให้เป็นพื้นที่เชื่อมคนเข้าหากันผ่านการโพสต์รูปไปเที่ยว แชร์ช่วงเวลาประทับใจ แชร์อาหารอร่อย เป็นต้น

ดังนั้นเทรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วคือเมื่อคนต้องการเสพเนื้อหาที่มีความเฉพาะเจาะจง พวกเขาจึงหันไปหาแพลตฟอร์มอื่นที่เล็กกว่า แต่มีเนื้อหาที่ตรงตามความสนใจมากกว่า

Tags:
Node Thumbnail

ปกติแล้วบริษัทให้คำปรึกษาด้านไอทีส่วนใหญ่ (IT consultancy) มักให้บริการเฉพาะด้านเทคโนโลยี จะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน เน็ตเวิร์ค ซอฟต์แวร์ไปจนถึงฮาร์ดแวร์ แตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท

แต่สิ่งที่ ThoughtWorks ให้บริการลูกค้ามีมากกว่านั้น เพราะรวมถึงการโค้ชชิ่งด้านกระบวนการทำงานและวิธีคิดของพนักงาน ไปจนถึงโมเดลธุรกิจใหม่ ที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

คนไทยคุ้นเคยกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ TrueMoney Wallet กันอยู่แล้ว เพราะใช้ซื้อของใน 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำมากมาย โดยจะได้รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงใช้จ่ายซื้อเกม จ่ายบิล เติมเงินมือถือ ฯลฯ

ในบทความนี้ Blognone Workplace จะพาไปพูดคุยกับ Ascend Group บริษัทผู้อยู่เบื้องหลังแอพ TrueMoney Wallet และ Weloveshopping WeMall ที่คนไทยคุ้นเคย รวมถึงยุทธศาสตร์ของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และตำแหน่งงานใหม่อันเป็นโอกาสของคนทำงานไอทีในไทยให้เข้ามาสมัครกัน

Tags:
Node Thumbnail

อุตสาหกรรมการเงินและธนาคารเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคโนโลยีที่เร็วเป็นอันดับต้น ๆ และด้วยความที่ธนาคารเป็นองค์กรใหญ่ การเปลี่ยนแปลงในแต่ละองค์กรจึงมีรูปแบบเฉพาะตัวตามโครงสร้างองค์กรที่ต่างกันไป

CIMB THAI เป็นธนาคารขนาดเล็ก ที่ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยเลือกการสร้างทีม Digital Technology ขึ้นมาใหม่หมด เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุดและเป็นแนวหน้าในการพา CIMB THAI เปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต

แน่นอนว่าทีมที่ค่อนข้างใหม่แบบนี้ CIMB THAI เลยอยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยกันสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน

Tags:
Node Thumbnail

การเปลี่ยนแปลงสำคัญในอุตสาหกรรมธนาคารและการเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดบริการใหม่ๆ ขึ้นจำนวนมาก ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีมาให้บริการลูกค้าเช่น การให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่ยังมีเรื่องของผู้ให้บริการรายใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารอย่างสตาร์ทอัพฟินเทค ที่เข้ามามีบทบาทและเป็นบริการทางเลือกที่ฉีกแนวออกไปให้ลูกค้า ธนาคารกรุงเทพรับรู้ความเปลี่ยนแปลงและเตรียมการปรับตัวทั้งในเชิงเทคโนโลยีและกระบวนการทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว เป็นเหตุผลให้ธนาคารมองหานักพัฒนาและวิศวกรฝ่ายไอทีมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Tags:
Node Thumbnail

ถ้าพูดถึงบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในแวดวงการเงิน Refinitiv ถือเป็นเบอร์ต้นๆ ในวงการ ซึ่งหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อ Reuters หรือ Thomson Reuters ซึ่งเป็นชื่อเก่าก่อนที่หน่วยธุรกิจที่พัฒนาโปรดักส์ด้านการเงินและการจัดการความเสี่ยงของ Thomson Reuters จะแยกตัวออกมาเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ Refinitiv เมื่อปี 2018

ปัจจุบันออฟฟิศที่ประเทศไทยซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2001 เป็นหนึ่งใน Technology Center หลักของ Refinitiv ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการจัดการ technology infrastructure ของ Refinitiv และพัฒนาแพลตฟอร์มการเงินที่ใช้งานในแวดวงการเงินทั่วโลก

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารเป็นภาคส่วนที่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวต่อ Digital Transformation มากที่สุด ในกรณีของธนาคารกสิกรไทยถึงกับตั้ง KBTG (Kasikorn Business Technology Group) ขึ้นมาเป็นกลุ่มบริษัทเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีให้กับธนาคาร

บทบาทของ KBTG ไม่ได้มีเพียงดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับธนาคารเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้นำทั้งในด้านวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ให้กับธนาคารกสิกรและนำพาธนาคารไปสู่โมเดลทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านเทคโนโลยีด้วย

Tags:
Node Thumbnail

หลายๆ คนคงรู้จักแอพพลิเคชั่น SCB Easy และแม่มณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ไปแล้ว แต่คงมีไม่กี่คนที่ทราบว่า แอพพลิเคชั่นเหล่านี้พัฒนาโดยทีม SCB Digital ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ Blognone Workplace จะพาไปรู้จักให้มากขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

ในองค์กรแต่ละที่จะมีวิสัยทัศน์ให้พนักงานได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจของบริษัทต่อไป แต่ในขณะเดียวกัน pain point ขององค์กรใหญ่คือจำนวนพนักงานมาก และแต่ละฝ่ายงานก็ต้องการการพัฒนาทักษะที่ต่างกันออกไป แล้วคนที่เป็นตัวกลางอย่างฝ่าย HR จะทำอย่างไรให้การพัฒนาคนทั้งบริษัทนั้นง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึง

Conicle คือสตาร์ทอัพสายเทคในไทย ที่ทำโซลูชั่นมาตอบโจทย์ปัญหานี้

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อพูดถึงการลงทุน เป็นเรื่องปกติที่เรามักเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนที่มีเงินเก็บมากพอสมควรแล้ว ซึ่งในสังคมไทยมีคนกลุ่มนี้จำกัด จนทำให้ปัจจุบันจำนวนคนลงทุนมีประมาณ 3 ล้านราย จากประชากรทั้งหมด 70 ล้านคน แต่บริษัทด้าน Wealth Tech อย่าง Robowealth ก็มีเป้าหมายที่จะพาคนส่วนมากเข้าถึงตลาดการลงทุนให้จงได้ ด้วยระบบแนะนำการลงทุนอัตโนมัติ (Robo-advisor) ที่สามารถทำให้คนไทยทั้ง 70 ล้านคนเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tags:
Node Thumbnail

ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าวงการธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้าน Digital Transformation ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับและประยุกต์เข้ากับ Life Style ของลูกค้า เพื่อให้การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม

ธนาคารกรุงไทยจัดตั้งทีม IT Innovation Lab ขึ้น เพื่อบุกเบิกกระบวนการ Digital Transformation รวมถึงเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่าง ๆ และวัฒนธรรมของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางทีมกำลังรับสมัครยอดฝีมือมาร่วมงานกันอยู่หลายอัตราเลยด้วย

Pages