Tags:
Node Thumbnail

ไต้หวันเพิ่งผ่านร่างแก้ไขกฎหมายภาษี เปิดทางให้บริษัทอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ สามารถนำงบ 25% ที่ใช้ลงทุนใน R&D ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ชัดเจนว่ารัฐบาลไต้หวัน ต้องการรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตชิป ซึ่งไม่ใช่แค่ในแง่การมีคู่แข่งอย่างจีน แต่รวมถึงการที่ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา หลายประเทศเช่นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐหรือแม้แต่สหภาพยุโรป ออกนโยบายผลักดันหรือส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชิปภายในประเทศ (หรือภูมิภาค) ของตัวเอง ซึงตรงนี้รัฐบาลไต้หวันก็ต้องหาทางรักษาความเป็นผู้นำในแง่เทคโนโลยีและต้นตอของเทคโนโลยีเอาไว้ในประเทศ

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

สรรพากรออสเตรเลีย (Australian Taxation Office - ATO) พร้อมกับหน่วยงานร่วมด้านภาษี 5 ชาติ (J5) บุกจับธุรกิจหลายสิบแห่งพร้อมกันฐานใช้ซอฟต์แวร์แต่งยอดขายเพื่อลดภาษีที่ต้องจ่าย เฉพาะในออสเตรเลียมีธุรกิจถูกบุกจับ 35 แห่ง ทั้งที่เป็นผู้ใช้ซอฟต์แวร์และผู้ขายซอฟต์แวร์เหล่านี้เอง

ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม electronic sales suppression tools (ESST) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับสร้างบัญชีสองเล่มให้กับธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยระบบจะเชื่อมเข้ากับระบบ POS ที่แคชเชียร์ แล้วลบรายการออกจากระบบ, สลับรายการ, แก้ไขมูลค่าใบเสร็จ, ไปจนถึงการสร้างรายการปลอมเข้ามา โดยเป้าหมายสุดท้ายคือให้ร้านสามารถรายงานภาษีน้อยลง

Tags:
Node Thumbnail

สรรพากรของฝรั่งเศสใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายมุมสูงด้วย AI จนค้นพบสระว่ายน้ำส่วนตัวตามบ้านเรือนที่ไม่มีการแจ้งทางการมาก่อนมากกว่า 20,000 แห่ง นำไปสู่การจัดเก็บภาษีโรงเรือนได้มากขึ้น 10 ล้านยูโร

ทั้งนี้กฎหมายฝรั่งเศสระบุว่าสถานที่ใดที่มีสระว่ายน้ำจะต้องแจ้งข้อมูลให้ทางการรับทราบเนื่องจากสระว่ายน้ำถูกประเมินว่าเป็นองค์ประกอบที่ทำให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสรรพากรฝรั่งเศสจะจัดเก็บภาษีโรงเรือนเพิ่มเติมโดยคิดตามขนาดของสระ ทั้งนี้อ้างอิงข้อมูลจาก Le Parisien สระว่ายน้ำขนาด 30 ตารางเมตรจะถูกนำไปคิดภาษีปีละ 200 ยูโร

Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 744) พ.ศ. 2565 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัล ที่กระทำในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

Tags:
Node Thumbnail

กรมสรรพากรของอินโดนีเซีย เปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากธุรกรรมสินทรัพย์คริปโต และจะคิดภาษีจากกำไรการขาย (Capital Gain) ที่อัตราร้อยละ 0.1 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ปัจจุบันอินโดนีเซียกำหนดให้สินทรัพย์คริปโต มีสถานะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) จึงสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ แต่ไม่สามารถใช้ในการชำระหนี้ได้ และเนื่องจากเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ จึงทำให้ธุรกรรมซื้อขายต้องถูกคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง

ข้อมูลระบุว่าตลาดการซื้อขายคริปโตในอินโดนีเซียก็เติบโตสูงในปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกันในหลายประเทศ โดยมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าตัวจากปี 2020

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้ สภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย (โลกสภา) ลงมติผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปี 2022 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการเก็บภาษีคริปโต ตามแนวทางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียเสนอเข้าสภา

กฎหมายภาษีคริปโตของอินเดีย (ครอบคลุมเงินคริปโตและ NFT) จะเก็บภาษีในอัตรา 30% จากกำไรในการขาย (capital gain) โดยไม่สามารถนำการขาดทุนมาหักกับกำไรได้ และเก็บภาษี 1% กับทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าซื้อหรือขาย (TDS หรือ tax deductible at source) โดยภาษี TDS สามารถนำไปยื่นรวมกับภาษีเงินได้ประจำปี เผื่อบุคคลนั้นสามารถลดหย่อนได้

Tags:
Node Thumbnail

ตามที่กรมสรรพากรเคยชี้แจงแนวทางปรับเปลี่ยนการเก็บภาษีคริปโตก่อนหน้านี้ ล่าสุด ครม. เห็นชอบกฎหมาย 3 ฉบับ โดยเป็นร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 ฉบับ และร่างกฎกระทรวงอีก 1 ฉบับ

ฉบับแรกเพื่อยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการโอนคริปโตเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลใน Exchange และฉบับที่สองเพื่อการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Retail CBDC) โดยทั้งสองฉบับมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Tags:
Node Thumbnail

Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีกระทรวงการคลังอินเดียแถลงงบประมาณปี 2022-2023 พร้อมกับประกาศแผนการปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการลงทุน แต่ประเด็นใหญ่คือการประกาศแผนเก็บภาษีกำไรจากสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทที่อัตรา 30% โดยไม่สามารถนำรายการขาดทุนมาหักลบได้ พร้อมกับภาษีรายธุรกรรมอีก 1%

Tags:
Node Thumbnail

สรรพากรชี้แจงแนวทางปรับเปลี่ยนการจัดเก็บภาษีคริปโตเพิ่มเติม จากที่ระบุก่อนหน้านี้ หลังรับฟังแนวคิดจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางสามสิ่งหลักที่เตรียมปรับปรุง คือ “ทำให้ชัด ผ่อนปรน มองอนาคต” สรุปคร่าวๆ แต่ละหัวข้อได้ดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

กรมสรรพากรระบุว่ากำลังเร่งดำเนินการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการคิดภาษีจากกำไรการขายหรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโทเคอเรนซี ให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมาย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ปี 2565 นี้

กรมสรรพากรระบุด้วยว่าเตรียมคุยกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่ดำเนินการ ในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และมีประโยชน์กับทุกฝ่าย พร้อมยืนยันยึดหลักผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อเช้านี้คุณสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี และโฆษกกรมสรรพากร ให้ข้อมูลในรายการ The Morning Wealth ถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีคริปโต (ช่วงนาทีที่ 33 เป็นต้นไป) โดยระบุว่าการคิดภาษี เป็นการคิดภาษีเงินได้ คิดจากการทำธุรกรรมคริปโตทุกรายการ (transactions) ที่มีกำไรเป็นเงินสด

Tags:
Node Thumbnail

จากการที่ อีลอน มัสก์ สร้างโพลล์บนทวิตเตอร์ให้ร่วมโหวตว่าเขาควรขายหุ้นเทสลา เพื่อจะได้เสียภาษีหรือไม่ และผลโหวตเสียงข้างมากเคาะว่าควรขาย ล่าสุด มัสก์ ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ตามรายงานทางการเงินที่ยื่นต่อ SEC (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ) ระบุว่า มัสก์ กำลังขายหุ้นจำนวน 934,091 หุ้น มูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 36,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เขายังคงถือหุ้นในบริษัทมากกว่า 170 ล้านหุ้น

Tags:
Node Thumbnail

จากการที่ Elon Musk ซีอีโอ Tesla ตั้งโพลล์ใน Twitter ผ่านบัญชีส่วนตัวของเขา ถามว่าเขาควรขายหุ้น Tesla ที่ถืออยู่ออกมา 10% หรือไม่ เพื่อให้เกิดการเสียภาษี ล่าสุดผลโหวตจากผู้ใช้งานใน Twitter ร่วม 3.5 ล้านโหวตออกมาแล้ว อยู่ที่ควรขาย 57.9% และไม่ควรขาย 42.1%

ซึ่งถ้า Musk ทำตามที่สัญญาไว้จริงๆ เขาก็จะต้องขายหุ้นใน Tesla เกือบ 2 หมื่น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

รัฐบาลไอร์แลนด์ได้ลงนามในข้อตกลง OECD Inclusive Framework อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะกำหนดภาษีบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ มีเป้าหมายเพื่อทำให้ระบบภาษีทั่วโลกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ป้องกันการเลี่ยงภาษี รวมถึงทำให้การเก็บภาษีเป็นธรรมและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ไอร์แลนด์ถูกมองว่าเป็นประเทศ tax haven ทำให้บริษัทเทคโนโลยีนิยมมาตั้งสำนักงานไว้ที่นี่ เนื่องจากอัตราภาษีถูก แต่สำหรับข้อตกลง OECD Inclusive Framework จะกำหนดให้บริษัทที่รายได้มากกว่า 750 ล้านยูโรต่อปีต้องจ่ายภาษีในประเทศที่ขายสินค้าหรือบริการ แม้ว่าจะบริษัทจะไม่ได้มีบริษัทลูกหรือสำนักงานอยู่ที่ประเทศนั้น ๆ

Tags:
Node Thumbnail

กรมสรรพากรประกาศเลื่อนกำหนดการยื่นแบบภาษีที่มีกำหนดในเดือนตุลาคมนี้ให้สามารถยื่นได้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคมนี้ หลังจากระบบ e-Filing ใหม่มีปัญหาจนมีผู้ร้องเรียนจำนวนมาก

ระบบ New e-Filing เริ่มขึ้นระบบตั้งแต่วันที่ 1-5 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่หลังจากเปิดระบบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม กลับมีปัญหาหลายอย่าง ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าระบบได้ จนต้องปิดระบบและกลับมาเปิดช่วงเย็นวานนี้

ล่าสุดยังมีผู้ใช้ร้องเรียนในเฟซบุ๊กของกรมสรรพากรว่ายังทำธุรกรรมหลายอย่างไม่สำเร็จ การยื่นแบบบางประเภทมีปัญหา

ที่มา - Facebook: กรมสรรพากร

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Steam อัพเดตหน้าเว็บเกี่ยวกับข้อมูลภาษีประเทศต่างๆ ด้านล่างสุดพบว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในรายชื่อประเทศที่จะถูกเก็บภาษีในอนาคต ระบุอัตราภาษีไว้ที่ 7% และกำหนดเก็บภาษีวันที่ 15 ตุลาคมนี้

การเก็บภาษีครั้งนี้ มีผลมาจากกฎหมายภาษี e-Service ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา คาดว่าบริการออนไลน์อื่นที่ต้องมีการชำระเงินจากประเทศไทย น่าจะเริ่มทยอยเก็บภาษี 7% กันในไม่ช้า

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ไมโครซอฟท์เริ่มส่งเมลหาลูกค้าบริการ Azure แจ้งว่าจะเริ่มคิดภาษีมูลค่าเพิ่มนับแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไปตามกฎหมาย e-Service ของไทย

สำหรับลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ ไมโครซอฟท์ขอให้ลูกค้าทุกรายต้องไปแจ้งหมายเลข VAT ของตัวเอง และหลังจากแจ้งแล้วไมโครซอฟท์จะไม่เก็บค่าบริการเพิ่มอีก 7% ที่เป็น VAT แต่ฝั่งลูกค้าต้องเป็นผู้ยื่น ภ.พ. 36 ด้วยตัวเองไปยังกรมสรรพากรเช่นเดิม

เมนูแจ้งหมายเลขผู้เสียภาษีอยู่ในเมนู Cost Management + Billing > Properties > Manage Tax IDs

ที่มา - อีเมลจาก Microsoft Azure: "Action recommended: Provide your valid Thai VAT registration number"

Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงการคลังสหรัฐ (U.S. Treasury) ภายใต้รัฐบาลโจ ไบเดน เสนอแผนการเก็บภาษีจากธุรกรรมเงินคริปโต

ข้อเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผน The American Families Plan Tax Compliance Agenda ซึ่งเป็นแผนปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษีของรัฐบาลไบเดน

ในรายงานระบุว่าธุรกรรมจากเงินคริปโตและทรัพย์สินคริปโต ถือเป็นช่องโหว่ให้ภาคธุรกิจใช้เลี่ยงภาษีได้ จึงเสนอให้ออกกฎว่า ธุรกิจที่มีธุรกรรมคริปโตมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์ จะต้องแจ้งข้อมูลไปยัง Internal Revenue Service (IRS เทียบได้กับสรรพากรสหรัฐ)

Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงการคลัง ประกาศยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าจำพวกชิ้นส่วนในการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ยกเว้นภาษีในกลุ่มสินค้า 12 รายการ มีสินค้าจำพวก เซ็นเซอร์สามมิติ, ซอฟต์แวร์ CAD, หุ่นยนต์หยิบยกขนย้าย, ซอฟต์แวร์ Image Processing เป็นต้น

Tags:
Node Thumbnail

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) ตามที่กรมสรรพากรเสนอ หรือเรียกสั้นๆ ว่า "กฎหมาย e-Service"

เนื้อหาสำคัญของกฎหมาย e-Service คือเพิ่มนิยามของ

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

สำนักข่าว The Sunday Times และ The Guardian รายงานว่า Facebook กำลังทยอยลดบทบาทบริษัทโฮลดิ้ง 3 แห่งในไอร์แลนด์ พร้อมทั้งย้ายทรัพย์สินทางปัญญากลับมาที่สหรัฐฯ เพื่อเป็นการเปิดเผยตัวตนของบริษัทมากยิ่งขึ้น และพร้อมในการเสียภาษีหลาย ๆ ประเทศมากกว่าเดิม

ปกติแล้ว ประเทศไอร์แลนด์จะเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่อัตราภาษีต่ำมากหรือ Tax Haven ทำให้บริษัทไอทีมักจะเลือกไปตั้งสำนักงานและบันทึกรายได้เข้าประเทศนั้น ๆ โดยอย่างกรณีของ Facebook คือใช้บริษัทในไอร์แลนด์ถือสินทรัพย์ทางปัญญาและให้ Facebook ทั่วโลกจ่ายเงินค่าใช้งานเข้าบริษัทแห่งนี้ โดยการตัดสินใจลดบทบาทของบริษัทในไอร์แลนด์ ทาง Facebook ระบุว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีที่เพิ่งเกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

กรมสรรพากรเปิดตัว ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Withholding Tax ผู้หักภาษี(ผู้จ่ายเงิน) และผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้รับเงิน) สามารถเข้าไปตรวจสอบหลักฐานที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษ

ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้จ่ายเงิน) ส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้รับเงินเข้าไปในระบบ e-Withholding Tax พร้อมโอนเงินไปยังธนาคารผู้ให้บริการได้ จากเดิมที่ผู้จ่ายจะต้องทำหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย (มาตรา 50 ทวิ) ให้ผู้รับเงินและจัดเก็บสำเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐาน ระบบใหม่นี้จะมีธนาคารเป็นตัวกลางในการดำเนินการให้

Tags:
Node Thumbnail

John McAfee ผู้ก่อตั้งบริษัทแอนตี้ไวรัส McAfee (ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับบริษัทมานานแล้ว ลาออกตั้งแต่ปี 1994) ถูกจับกุมในประเทศสเปน ด้วยข้อหาการเลี่ยงภาษีในสหรัฐอเมริกา

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เป็นผู้ออกหมายจับนี้ ระบุว่าช่วงหลัง John McAfee หาเงินจากการโปรโมทเงินคริปโตสกุลต่างๆ (ICO) ขึ้นเวทีงานพูด และขายเรื่องราวในชีวิตไปทำสารคดี แต่ช่วงปี 2014-2018 เขาเลี่ยงภาษี โดยให้โอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตของนอมินีแทน รวมถึงซื้อทรัพย์สินอย่างบ้าน รถยนต์ เรือยอชต์ ในชื่อของบุคคลอื่นเช่นกัน

จากนี้ไป McAfee จะเข้าสู่กระบวนการศาล และถ้าศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง จะโดนโทษจำคุกสูงสุด 5 ปีต่อข้อหาเลี่ยงภาษีหนึ่งกระทง

Tags:
Node Thumbnail

จากมาตรการจัดเก็บภาษีบริการดิจิทัลใหม่ (Digital Services Tax หรือ DST) ที่รัฐบาลอังกฤษเสนอให้สหภาพยุโรปเก็บเพิ่ม บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Google, Apple และ Amazon เริ่มสื่อสารกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ว่าจะขึ้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเช่นกัน

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้สรรพากรเกาหลีใต้ (National Tax Service - NTS) เข้าค้นสำนักงาน Netflix ในกรุงโซล พร้อมกับเริ่มสอบสวนว่า Netflix เลี่ยงภาษีในเกาหลีใต้หรือไม่

ข้อสงสัยของ NTS เกิดจาก Netflix รายงานผลประกอบการในเกาหลีใต้ขาดทุน โดยอาศัยการลงบัญชีค่า "ให้คำปรึกษา" จากสำนักงานใหญ่จำนวนมาก

ทาง Netflix ยืนยันว่า NTS เข้ามาตรวจสอบจริงและบริษัทจะให้ความร่วมมือกับการสอบสวน

ที่มา - The Korea Herald

Pages