Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

รัฐสภายุโรปผ่านกฎหมายดิจิทัลที่สำคัญ 2 ฉบับคือ Digital Services Act (DSA) และ Digital Markets Act (DMA) ด้วยคะแนนท่วมท้น

  • Digital Services Act (DSA) เป็นกฎหมายที่กำหนดว่าผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรืออีคอมเมิร์ซ มีหน้าที่ต้องจัดการกับเนื้อหาผิดกฎหมาย ข่าวปลอม หรือภัยสังคมอื่นๆ โดยแพลตฟอร์มไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ได้ กฎหมายนี้ยังส่งเสริมความโปร่งใสของแพลตฟอร์ม เช่น ต้องอธิบายวิธีการเซ็นเซอร์เนื้อหา หรืออัลกอริทึมที่ใช้แนะนำเนื้อหาให้ผู้ใช้ และผู้ใช้ยังสามารถอุทธรณ์การตัดสินใจของแพลตฟอร์มได้ (ข่าวเก่า)
  • Digital Markets Act (DMA) เป็นกฎหมายที่ดูแลการแข่งขันของแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ห้ามให้อิทธิพลของตัวเองกีดกันคู่แข่งหรือคู่ค้ารายย่อย เช่น กำหนดว่าต้องยอมให้คู่แข่งเข้ามาเชื่อมระบบได้ (ตัวอย่างคือ แอพแชทต้องคุยข้ามกันได้) เพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้ใช้, กำหนดให้ลูกค้าธุรกิจต้องเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้, ห้ามแพลตฟอร์มจัดอันดับบริการของตัวเองเหนือคู่แข่งรายอื่น, แพลตฟอร์มไม่สามารถห้ามการถอนแอพที่พรีโหลดมากับเครื่องได้ (ข่าวเก่า)

ขั้นถัดไป ฝ่ายบริหารของประเทศในยุโรปจะยอมรับกฎหมายทั้งสองฉบับ (DMA เดือนกรกฎาคม และ DSA เดือนกันยายน) หลังจากนั้นจึงจะมีผลบังคับใช้ต่อไป

ภาพจาก European Parliament

ที่มา - European Parliament

Get latest news from Blognone