Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

จากเหตุการณ์ไฟดับใน San Francisco เมื่ออาทิตย์ก่อน สงผลกระทบต่อดาต้าเซ็นเตอร์ชื่อ 365 Main โดยไม่คาดคิด เนื่องด้วยเครื่องปั่นไฟสำรองเจ้ากรรม ดันไม่ทำงานเอาดื้อๆ เนื่องจากปัญหาของเมมโมรี่ในส่วนตรวจจับและควบคุมการทำงานของเครื่องปั่นไฟ (ชื่อทางการคือ Detroit Diesel Electronic Controller หรือ DDEC) โดยจากรายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นระบุว่าในขณะที่เกิดไฟดับมีเครื่องปั่นไฟยี่ห้อ Hitec จำนวน 10 เครื่องไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากปัญหาของเมมโมรี่ โดยมีความผิดพลาดของชุดคำสั่งที่ทำให้ไม่สามารถเริ่มการทำงานของเครื่องปั่นไฟได้เมื่อเกิดไฟดับ ความ

Tags:

หลังจากที่เคยมี 2 หนุ่มอเมริกัน ดัดแปลงรถโตโยต้า Prius ให้สามารถติดปลั๊กชาร์ทไฟได้ คราวนี้บริษัทโตโยต้าได้เอาไอเดียนั้นมาลองทำกับรถตัวเองโดยใช้รุ่น Prius เหมือนกัน โดยจะเป็นรถรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริจมีตัวปลั๊กแบบปลั๊กไฟบ้านไว้ชาร์ทไฟ ซึ่งระบบที่ใช้ไฟฟ้าจะใช้ไฟบ้านมาตรฐาน ชาร์ทเข้าไฟบ้านโดยตรง ซึ่งทำให้มีข้อเสียคือไม่สามารถวิ่งไปไกลว่า 13 กิโลเมตรต่อการชาร์ทหนึ่งครั้งได้ซึ่งหากเกินไปกว่านั้นรถจะตัดระบบการใช้ไฟฟ้า สลับไปใช้น้ำมันแทน ซึ่งการทดสอบจะมีขึ้นในญี่ปุ่นประเทศแรก ตามด้วยอเมริกาและยุโรปตามลำดับ

Tags:
Node Thumbnail

ช่วงหลักที่กระแสเรื่องภาวะโลกร้อนถูกจุดติดขึ้นมา เรามักจะเห็นโครงการพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายเช่นฟาร์มกระแสลมที่ใช้กังหันขนาดใหญ่มาปั่นไฟ หรือพลังงานคลื่นทะแล ตลอดจนพลังงานจากเขื่อน

นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Jesse Ausubel จากมหาวิทยาลัย Rockefeller ได้ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology ว่าการใช้พลังงานทดแทนเหล่านี้จะทำลายสิ่งแวดล้อมในที่สุดเนื่องจากการใช้พื้นที่จำนวนมหาศาล

Tags:
Node Thumbnail

นวัตกรรมเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาโดยนักวิศวกร 3 คนจาก Wales ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ไปเป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์ เช่น ไบโอดีเซล, ก๊าซมีเทน หรือ ปุ๋ยหมัก

อุปกรณ์ไฮเทคนี้ ถูกต้องชื่อว่า Greenbox และออกแบบมาเพื่อติดตั้งในยานพาหนะ เมื่อยานพาหนะเผาไหม้เชื้อเพลิงเกิดเป็น คาร์บอนไดออกไซด์ และไนตรัซออกไซด์ จะถูกเก็บลงไปใน Greenbox จนเต็ม เมื่อเต็มแล้ว ก๊าซเหล่านั้นจะถูกถ่ายไปยังถังหมักเพื่อทำกระบวนการต่อไปให้กลายเป็นเชื้อเพลิง ฟังดูซับซ้อน แต่เทคโนโลยีนี้จะช่วยการผลิตไบโอดีเซลอย่างรวดเร็ว

งานวิจัยชิ้นนี้ถูกคิดขึ้นโดยไม่มีใครให้ทุน และนักคิดค้นทั้ง 3 คนยังคงรอคอยให้ภาครัฐหรือบริษัทเอกชนมางบสนับสนุนงานวิจัยต่อไป

Pages