Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยจาก Boston ทำการทดลองและสรุปว่าการให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดใช้อุปกรณ์ VR ไปด้วยสามารถช่วยลดความเจ็บปวด ทำให้ใช้ยาระงับประสาทน้อยลงได้ แถมผู้ป่วยยังต้องการเวลาพักฟื้นน้อยกว่าเดิมด้วย

ทีมวิจัยทำการทดลองโดยแบ่งผู้ป่วย 34 ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดมือออกเป็น 2 กลุ่มจำนวนเท่ากัน โดยกลุ่มหนึ่งจะได้รับอุปกรณ์ VR ให้สวมใส่ใช้งานในขณะรับการผ่าตัด ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะแสดงภาพและเสียงที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งอาจเป็นวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าเขียวขจี, วิวบนยอดเขาสูง, ป่าไม้ร่มรื่น หรือภาพวิดีโอที่มีพื้นหลังเป็นท้องฟ้ายามค่ำคืนพร้อมหมู่ดาว ส่วนผู้ป่วยอีกกลุ่มก็เข้ารับการผ่าตัดตามปกติ แล้วทำการเปรียบเทียบปริมาณยาระงับประสาทที่ต้องใช้และระยะเวลาพักฟื้นก่อนออกจากห้องผ่าตัด

Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยนำโดย NIST (National Institute of Standards and Technology) ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยการผลิตชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยการพิมพ์ 3 มิติสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

เหล็กกล้าไร้สนิมหรือที่บ้านเราเรียกกันแบบติดปากว่า "สแตนเลส" ซึ่งเป็นคำที่ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ "stainless steel" เป็นวัสดุโลหะผสมที่พัฒนาต่อยอดมาจากเหล็กกล้าอันหมายถึงเหล็กที่ส่วนผสมของคาร์บอนราว 0.2-2.1% ด้วยการเติมโครเมียมเพิ่มเข้าไปในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 10% โดยมวล และอาจเติมโลหะประเภทอื่นเพิ่มเติม ทำให้เหล็กกล้ามีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนลิกนิน อันเป็นสารเคมีองค์ประกอบที่มักกลายเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมให้กลายเป็นสารเคมีทำละลายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

ลิกนินที่ว่านี้คือพอลิเมอร์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของผนังเซลล์ส่วนลำต้นของพืช ถือเป็นพอลิเมอร์ที่พบได้มากที่สุดตามธรรมชาติเป็นอันดับ 2 รองจากเซลลูโลส ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันมักเป็นของเหลือทิ้งที่ถูกมองข้ามการใช้ประโยชน์จากกระบวนการทางอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ถูกใช้เผาเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น ทั้งกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษที่มีการต้มเนื้อไม้เพื่อเอาเส้นใยไปใช้เป็นเยื่อกระดาษ รวมทั้งอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ประเภทอื่นๆ และการทำเชื้อเพลิงไบโอแมส

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่นได้ทำการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสนทนาให้รู้จักจังหวะในการหัวเราะเพื่อให้การสนทนาราบรื่นและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ทีมวิจัยมุ่งเน้นพัฒนา "การหัวเราะร่วม" กับคู่สนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ การหัวเราะร่วมกับคู่สนทนานั้นต้องอาศัยความเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดสื่อออกมาไม่เพียงแต่ความหมายโดยตรงของคำพูดเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจบริบทและหัวเราะในจังหวะที่เหมาะสมไม่ขัดจังหวะผู้พูด รวมทั้งไม่หัวเราะจนเกินงามจนทำให้คู่สนทนารู้สึกกระอักกระอ่วนหรือรู้สึกอาย

Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ด ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาโมเดลสำหรับการวินิฉัยฟิล์ม X-ray แบบใหม่ในชื่อ CheXZero (คาดว่าน่าจะจงใจให้ล้อกับชื่อ CheXNet ของสแตนฟอร์ด) โดยให้ AI สามารถเรียนรู้จากบันทึกคำวินิจฉัยของแพทย์ในเวชระเบียนโดยตรง

การพัฒนาโมเดลลักษณะนี้ เดิมที AI จำเป็นต้องเรียนรู้จากข้อมูลที่แพทย์ได้ทำการ label ไว้เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการให้ AI เรียนรู้การวินิจฉัย 10,000 ภาพ นักวิจัยต้องได้รับความร่วมมือจากแพทย์รังสีในการอ่านฟิล์มและบันทึก (label) โรคที่ตรวจพบทีละโรคในแต่ละภาพ

Tags:
Node Thumbnail

โครงการวิจัย Adolescent Brain Cognitive Development Study (ABCD) รายงานพบความเกี่ยวข้องระหว่างการที่แม่ใช้กัญชาระหว่างตั้งครรภ์และปัญหาพฤติกรรมในเด็ก โดยรายงานระบุว่าความเกี่ยวข้องนี้ยังพบได้แม้เด็กจะมีอายุในช่วง 11-12 ขวบแล้วก็ตาม

ก่อนหน้านี้ ABCD เคยรายงานถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการที่แม่ใช้กัญชาระหว่างตั้งครรภ์กับเด็กมีปัญหาพฤติกรรมในช่วง 9-10 ขวบมาก่อนแล้ว รายงานนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ระยะเวลาผ่านมาอีกสองปีก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ ปัญหาใหญ่คือมีแม่ตั้งครรภ์ใช้กัญชาสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2002 พบการใช้งาน 3% และเพิ่มเป็น 7% ในปี 2017

Tags:
Node Thumbnail

ทีมวิจัยนำโดย University of Glasgow พัฒนาเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องการได้ยินที่ไม่เพียงจะช่วยเพิ่มความดังของเสียงพูดจากคู่สนทนาให้ผู้ใช้งานได้ยินชัดขึ้นแล้ว ยังมีระบบเซ็นเซอร์คลื่นวิทยุช่วยอ่านริมฝีปากคู่สนทนาได้แม้ว่าขณะนั้นผู้พูดจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ก็ตาม

หลักการทำงานโดยพื้นฐานของเครื่องช่วยฟังนั้นจะเป็นการขยายความดังของเสียงรอบๆ ผู้ใช้งาน หรือว่าง่ายๆ ก็เสมือนเป็นการรวมร่างระหว่างไมโครโฟนซึ่งทำหน้าที่รับเสียงจากพื้นที่รอบตัวกับลำโพงที่จะขยายเสียงเหล่านั้นให้ดังขึ้น รวมกันอยู่ในอุปกรณ์เล็กจิ๋วตัวเดียวที่ผู้ใช้งานสามารถสวมใส่ไว้ที่หูขณะใช้งาน

Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยจาก Gwangju Institute of Science and Technology ประเทศเกาหลีใต้ได้แผยแพร่งานวิจัยในการพัฒนาระบบ DDA (dynamic difficulty adjustment) ซึ่งเป็นระบบปรับความยากของเกมในระหว่างการเล่นที่ล้ำหน้าไปอีกขั้น โดยระบบสามารถปรับความยากไม่เพียงให้สอดคล้องกับความเก่งของผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังสัมพันธ์ความรู้สึกสนุกของผู้เล่นด้วย

Tags:
Node Thumbnail

Demining Research Community คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่พยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเก็บกู้กับระเบิด ซึ่งในปัจจุบันทีมวิจัยขององค์กรได้พัฒนาระบบค้นหาและระบุตำแหน่งกับระเบิดด้วยภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากการบินถ่ายภาพด้วยโดรน เป้าหมายขององค์กรคือช่วยให้ภารกิจการเก็บกู้กับระเบิดในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ยังคงหลงเหลืออยู่แม้สงคราบจะจบไปนานแล้วสามารถทำได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก Michigan State University สร้างแผ่นเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกระแทก ออกแบบมาเพื่อแปะไว้บริเวณส่วนคอของนักกีฬา ใช้สำหรับช่วยประเมินความรุนแรงของแรงกระแทกที่ทำต่อศีรษะของนักกีฬาผู้ติดเซ็นเซอร์

ในบางครั้งการได้รับแรงกระแทกกระทำต่อศีรษะในระหว่างการเล่นกีฬาอาจสร้างความเสียหายหรือส่งผลต่อการทำงานของสมองของนักกีฬาได้โดยที่เจ้าตัวเองอาจไม่รับรู้ถึงความผิดปกติ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของความพยายามพัฒนาระบบช่วยตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อปกป้องนักกีฬาจากความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บซึ่งเจ้าตัวอาจไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำ ซึ่งอเมริกันฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการกระทบกระแทกส่วนศีรษะระหว่างผู้เล่นด้วยกันมากที่สุด

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก University of Maryland พัฒนาแบตเตอรี่ที่นำเอาสารสกัดจากกระดองปูมาทำแบตเตอรี่ เปิดความเป็นไปได้ในการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดใหม่เพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์ซึ่งไม่เพียงจะมีราคาถูกลงแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ในปัจจุบันนี้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้รับความนิยมใช้งานมากเนื่องจากความสามารถในการเก็บประจุและความเสถียรในการใช้งานซ้ำ แต่ปัญหาสำคัญของแบตเตอรี่ชนิดนี้คือลิเธียมและโคบอลต์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญนั้นหายากทำให้มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง และนี่คือที่มาของงานวิจัยนี้

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก University of Pennsylvania ทำการทดลองปลูกถ่ายอุปกรณ์บนสมองของคนเพื่อช่วยแก้พฤติกรรมการกินไม่หยุดได้ผลเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามรักษาโรค Binge Eating Disorder (BED) หรือที่เรียกในภาษาไทยว่า "โรคกินไม่หยุด" ซึ่งเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจนส่งผลให้มีพฤติกรรมการกิน

เมื่อปี 2017 มีงานวิจัยที่ระบุว่าสมองส่วน nucleus accumbens อาจสัมพันธ์กับพฤติกรรมบางอย่างที่ทำซ้ำจนเกินพอดีซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการกินไม่หยุดหย่อน ในงานวิจัยดังกล่าวได้มีการปลูกถ่ายอุปกรณ์บนสมองส่วนนี้ของหนูทดลองและทำการปล่อยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อขัดขวางสัญญาณสมองที่คอยกระตุ้นให้หนูกินอาหาร ซึ่งผลที่ได้พบว่าพฤติกรรมการกินไม่หยุดของหนูถูกหยุดได้จริงจากการทำงานของอุปกรณ์

Tags:
Node Thumbnail

ปัญหา open access เป็นประเด็นขัดแย้งในแวดวงวิชาการมานาน เหตุเพราะวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์งานวิจัย มักมีโมเดลธุรกิจคือการคิดเงินค่าอ่าน (ไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าสมาชิกรายปี หรือจ่ายรายชิ้น) ในขณะที่มุมมองอีกด้านคือความรู้ควรเป็นของสาธารณะเพื่อการวิจัยต่อยอด ทำให้นักวิจัยหลายคนใช้วิธีเผยแพร่เปเปอร์วิชาการ (ที่อาจไม่เหมือนกับเวอร์ชันตีพิมพ์ทั้งหมด) ผ่านช่องทางของตัวเองหรือหน่วยงาน หรือวารสารวิชาการบางฉบับก็เปลี่ยนโมเดลมาเป็นคิดเงินกับผู้ตีพิมพ์แทนผู้อ่าน

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก University of Cambridge สร้างใบไม้เทียมลอยน้ำ สามารถเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นเชื้อเพลิงได้โดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์

ใบไม้เทียมนี้สร้างขึ้นจากแผ่นพลาสติกเคลือบด้วยฟิล์มหลายชั้น โดยฟิล์มแต่ละชั้นซึ่งหนาในระดับไมโครเมตรนั้นประกอบไปด้วยชั้นของ perovskite อันเป็นวัสดุที่สามารถดูดซับแสงได้ชนิดหนึ่งซึ่งมีใช้งานในแผงโซลาร์เซลล์ด้วย, ชั้นแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์ที่มีส่วนประกอบออกไซด์โลหะซึ่งนำไฟฟ้า และชั้นของสารเร่งปฏิกิริยาซึ่งอาจเป็นโคบอลต์หรือแพลตินัม โดยแผ่นฟิล์มบางระดับไมโครเมตรเหล่านี้จะมีเคลือบสารป้องกันความชื้นซึ่งประกอบไปด้วยส่วนผสมของกาว epoxy และผงกราไฟต์

Tags:
Node Thumbnail

งานวิจัยใหม่จากญี่ปุ่นยืนยันสิ่งที่เจ้าของหมาหลายคนอาจนึกสงสัยมานานว่าเวลาพวกเขาไปทำงานนั้นน้องหมาที่บ้านคิดถึงพวกเขามากไหม และผลการทดลองวิจัยพบว่าน้องหมาก็คิดถึงเจ้าของเป็นเหมือนกัน และมันจะดีใจมากจริงๆ เวลาที่ได้กลับมาเจอกัน จนถึงขนาดหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขมากมายจนน้ำตาไหล

จุดเริ่มต้นของงานวิจัยนี้เริมมาจากตัวนักวิจัยเองซึ่งเลี้ยงหมาเอาไว้ เมื่อหนึ่งในหมา 2 ตัวของเขาคลอดลูกออกมาใหม่ เขาสังเกตมันแล้วพบว่าดวงตาของมันดูเหมือนมีน้ำตามากกว่าปกติ และเขารู้สึกว่ามันน่ารักยิ่งกว่าเคย นั่นทำให้เขารู้สึกสงสัยว่าปริมาณน้ำตาของน้องหมาสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนในร่างกายของหมาโดยเฉพาะฮอร์โมนออกซิโตซินซึ่งเรียกว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความรักหรือไม่

Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยจาก National University of Singapore (NUS) ได้พัฒนาแบตเตอรี่ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนแผ่นกระดาษเปื้อนหมึก ซึ่งมีความพิเศษตรงที่มันสามารถชาร์จไฟให้ตัวเองได้โดยอาศัยความชื้นจากอากาศ มันถูกทำขึ้นมาจากแผ่นวัสดุเส้นใยหนา 0.3 มิลลิเมตร, เกลือทะเล, หมึกคาร์บอน และไฮโดรเจลแบบพิเศษที่มีคุณสมบัติดูดซับความชื้น

เทคนิคการผลิตไฟฟ้าได้เองโดยอาศัยความชื้นนี้มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า MEG (moisture-driven electricity generation) และแบตเตอรี่ของทีมวิจัยนี้ก็เป็นอุปกรณ์ MEG อย่างหนึ่งเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันนี้มีความพยายามพัฒนาอุปกรณ์ MEG ขึ้นใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น อุปกรณ์สวมใส่เพื่อตรวจวัดระดับสุขภาพ, เซ็นเซอร์แบบติดผิวหนัง รวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

Tags:
Node Thumbnail

องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของออสเตรเลีย Australia's Nuclear Science and Technology Organization หรือที่เรียกโดยย่อว่า ANSTO ได้เปิดทำการห้องปฏิบัติการใหม่เพื่อใช้ศึกษาเรื่องสสารมืด โดยสร้างขึ้นในพื้นที่ของเหมืองทองคำลึกลงไปใต้ดิน 1 กิโลเมตร

ห้องปฏิบัติการนี้มีชื่อว่า SUPL (Stawell Underground Physics Laboratory) ภายในมีเครื่องตรวจจับสสารมืด SABRE ซึ่งจะใช้สำหรับตรวจจับสัญญาณเพื่อยืนยันถึงการมีอยู่ของสสารมืดในเอกภพ โดยห้องปฏิบัติการนี้ถือเป็นแห่งแรกของซีกโลกใต้

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยสร้างกระจกตาเทียมด้วยคอลลาเจนจากหนังหมู นำมาทดลองปลูกถ่ายให้อาสาสมัคร 20 ราย ทำให้ผู้รับการปลูกถ่ายได้การมองเห็นกลับคืนมา

งานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกทีมวิจัยจากหลายสถาบันใน 3 ประเทศ อันได้แก่สวีเดน, อิหร่าน และอินเดีย โดยมีการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาเทียมแล้วเฝ้าติดตามผลหลังการผ่าตัดนาน 2 ปี ก่อนมีการสรุปผลวิจัย

Tags:
Node Thumbnail

ทีมวิศวกรชีวการแพทย์จาก Purdue University และ National Institute of Agricultural Sciences จากเกาหลีใต้ ร่วมมือกันวิจัยพัฒนาแผ่น QR code แบบกินได้ ใช้สำหรับติดภายในขวดบรรจุเหล้าหรือติดบนเม็ดยา ทำให้ผู้ที่ต้องการซื้อเหล้าหรือผู้ที่จะทานยาสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสแกนตรวจสอบยืนยันได้ว่าเหล้าขวดดังกล่าวหรือยาเม็ดดังกล่าวเป็นของแท้หรือไม่

ในขณะที่สติ๊กเกอร์ป้องกันการปลอมแปลงที่ใช้กันในปัจจุบันนี้สามารถติดลงได้บนกล่องหรือขวดที่เป็นบรรจุภันฑ์ภายนอกเท่านั้น จุดอ่อนประการแรกคือการปลอมแปลง QR code ที่เป็นงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ทั่วไปก็ยังทำได้ไม่ยากนัก ในขณะที่จุดอ่อนอีกประการคือมีความเสี่ยงที่จะพบเหล้าปลอมหรือยาปลอมที่อาศัยการสวมรอยนำเอาสินค้าปลอมมาใส่ในบรรุจภัณฑ์จริงได้

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัย MIT พัฒนาชุดทดสอบภูมิคุ้มกัน COVID-19 สำหรับให้คนใช้งานทดสอบด้วยตนเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน

ชุดทดสอบนี้เป็นชุดทดสอบแบบ lateral flow test หรืออธิบายอย่างง่ายก็คือมีลักษณะการใช้งานคล้ายกับชุดทดสอบการติดเชื้อ COVID-19 ที่จะต้องหยดของเหลวที่ผสมกับส่วนผสมทางเคมีลงบนแผ่นทดสอบแล้วรอให้สารละลายซึมไปตามแผ่นทดสอบก่อนจะตรวจดูว่ามีแถบสีปรากฎขึ้นหรือไม่ สิ่งที่แตกต่างกันมีแค่เพียงของเหลวที่ใช้ในการทดสอบภูมิคุ้มกันนี้จะใช้หยดเลือดในการทดสอบ

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก University of South Australia พัฒนาเซ็นเซอร์โดยใช้ใยแก้วนำแสงติดผ้าปูเตียงสำหรับปูบนเตียงผู้ป่วย สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายผู้ป่วยเพื่อช่วยเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ป่วยเกิดแผลกดทับจากการนอนบนเตียงด้วยท่าทางเดิมเป็นเวลานานเกินไป

ตัวเส้นใยแก้วที่ใช้เป็นเซ็นเซอร์นี้ถูกออกแบบให้ติดตั้งเป็นแนวต่อเนื่องกระจายไปทั่วพื้นที่ของเตียง เมื่อผู้ป่วยนอนบนเตียงที่ติดตั้งชุดเซ็นเซอร์นี้ไว้ แรงกดทับจากน้ำหนักของร่างกายคนจะไปทำให้ใยแก้วเกิดการยืดตัวหรือโค้งงอตามตำแหน่งต่างๆ ที่มีแรงกดทับกระทำกับมัน

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยสาธิตการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถไปควบคุมการทำงานของแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอส้มผัสได้ราวกับว่ามี "นิ้วล่องหน" ไปแตะสัมผัสหน้าจอเพื่อใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ อยู่จริง

การสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าดังกล่าวทำได้โดยการปล่อยสัญญาณออกจากแผงเสาอากาศที่ถูกติดตั้งซุกซ่อนไว้ในตำแหน่งใกล้หน้าจอของอุปกรณ์เป้าหมาย ซึ่งเทคนิคการโจมตีเพื่อแฮคอุปกรณ์ที่ว่านี้เรียกว่า Intentional Electromagnetic Interference (IEMI) attack

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจากญี่ปุ่นค้นพบว่าหมูสามารถรับเอาออกซิเจนเข้าทางรูทวารหนักได้แทนการหายใจตามปกติทางจมูกและปาก ซึ่งนี่อาจนำไปสู่แนวทางใหม่สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ

ทีมนักวิจัยพบจาก Tokyo Medical and Dental University ได้ทำการทดลองอัดของเหลวที่มีส่วนผสมของออกซิเจนเข้าทางรูทวารหนักผ่านไปยังลำไส้ของหมู ทำให้มันสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้แม้ไม่มีการหายใจด้วยปอด กล่าวคือร่างกายของหมูสามารถรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านลำไส้

ซึ่งการวิจัยทดลองนี้มาจากการสังเกตธรรมชาติของปลาชนิดหนึ่ง ก่อนจะเริ่มทดลองกับสัตว์ขนาดเล็กอย่างหนู และมาสู่การทดลองกับหมูในงานวิจัยล่าสุด ซึ่งอนาคตก็เตรียมจะทำการทดลองกับร่างกายคนเป็นลำดับถัดไป

Tags:
Node Thumbnail

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟแล้ว กาแฟสกัดเย็นคือทางเลือกหนึ่งที่ให้ความแตกต่างจากกาแฟดริปแบบร้อน ทั้งกลิ่น, ระดับคาเฟอีน รวมถึงรสชาติ ทว่าปัญหาหนึ่งของการให้ได้มาซึ่งกาแฟสกัดเย็นสักแก้วนั้นคือกระบวนการทำที่ต้องอาศัยเวลานานซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาข้ามวันเลยกว่าจะได้กาแฟที่พร้อมดื่ม

แต่งานวิจัยใหม่จาก Universitat Duisberg Essen มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีอาจเปิดความเป็นไปได้ใหม่ให้กับวงการกาแฟ ด้วยการประยุกต์ใช้เลเซอร์มาทำการสกัดเย็น ช่วยย่นระยะเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการสกัดเย็นจากนานนับสิบชั่วโมงลงมาเหลือเพียงแค่ไม่กี่นาที

Tags:
Node Thumbnail

Akamai ผู้ให้บริการ CDN รายใหญ่ ออกรายงานว่าด้วยการโจมตีทางไซเบอร์ โดยเน้นไปที่บริการเกมออนไลน์ต่าง ๆ พบว่าการโจมตีในช่วง 12 เดือนตั้งแต่พฤษภาคม 2021 ถึงเมษายน 2022 เฉพาะส่วนที่เป็น Web Application มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 167%

สาเหตุที่การโจมตีที่เน้นไปในกลุ่มเกมออนไลน์มีมากขึ้น เนื่องจากบริการเกมย้ายมารันบนคลาวด์มากขึ้น ทำให้เพิ่มจุดที่สามารถโจมตีได้ นอกจากนี้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมเกมก็มีมากขึ้น ทำให้ดึงดูดให้คุ้มต่อการโจมตี

Pages