Tags:
Node Thumbnail

ทีมวิจัยจาก Disney Research เผยแพร่งานวิจัยการใช้ AI ช่วยปรับภาพใบหน้าของนักแสดงในวิดีโอให้อ่อนวัยขึ้นหรือแก่ลง (Re-Aging) ช่วยประหยัดทรัพยากรในการทำ visual effect ให้ภาพยนตร์

ทีมวิจัยบอกว่าตอนนี้มีการใช้งาน Re-Aging ในวงการภาพยนตร์และทีวีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเทคนิคที่ใช้ปัจจุบันต้องสแกนใบหน้าเป็นโมเดล 3 มิติ แล้วปรับโมเดลให้ใบหน้ามีริ้วรอยมากขึ้นหรือน้อยลง ส่วนการใช้ Deep Learning ที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดเรื่องความสมจริงอยู่พอสมควร

Tags:
Node Thumbnail

สำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพในสายงานสาธารณสุขรวมทั้งผู้ที่บริจาคเลือดอย่างสม่ำเสมอคงพึงเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทุกวันนี้การบริหารคลังเลือดเพื่อใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยนั้นเป็นเรื่องสำคัญขนาดไหน ทุกวันนี้ยังคงมีความต้องการรับบริจาคเลือดอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากความต้องการใช้เลือดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาปริมาณเลือดสำรองนั้นล้วนมาจากการรับบริจาคทั้งหมด แต่ตอนนี้มีความเป็นไปได้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่อาจมาช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนเลือดได้ นั่นคือการใช้ "เลือดสังเคราะห์"

Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยจาก French National Centre for Scientific Research (CNRS) ได้พัฒนาเซ็นเซอร์วัดอัตราเร่งแบบ 3 มิติชนิดใหม่ที่อาศัยเลเซอร์และอะตอมของ rubidium ที่เย็นจัดจนสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเร่งได้อย่างแม่นยำทั้ง 3 มิติ จนสามารถนำมาใช้ติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุและยานพาหนะได้แม่นยำถึงขนาดที่สามารถใช้งานกับระบบนำทางโดยไม่ต้องอาศัยการระบุพิกัดด้วยดาวเทียม

ทุกวันนี้เซ็นเซอร์อัตราเร่งชนิดที่ใช้กันนั้นเป็นเซ็นเซอร์แบบเชิงกล ซึ่งก็สามารถนำมาคำนวณเพื่อติดตามการเคลื่อนของวัตถุหรือยานพาหนะและระบุตำแหน่งของสิ่งที่มันใช้ติดตามการเคลื่อนที่ได้ ทว่าความแม่นยำของมันนั้นยิ่งใช้งานไปนานยิ่งทำให้การระบุพิกัดคลาดเคลื่อนผิดไปได้ถึงระดับกิโลเมตร ดังนั้นแล้วการระบุพิกัดตำแหน่งของสิ่งของหรือพาหนะในปัจจุบันจึงอาศัยการสื่อสารกับดาวเทียมระบุพิกัดเช่นระบบ GPS ของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้การระบุตำแหน่งแม่นยำถูกต้อง

Tags:
Node Thumbnail

หนึ่งในความทะเยอทะยานของมนุษยชาติที่ยังคงเดินหน้าคือการหาหนทางดำรงเผ่าพันธุ์ใช้ชีวิตเป็นการถาวรนอกโลก นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งระบบการเดินทาง, การผลิตและหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อการดำรงชีพในอวกาศและบนดาวเคราะห์อื่นมากมาย แต่ปัญหาหนึ่งที่ยังไม่แน่ชัดก็คือมนุษย์เราสามารถสืบพันธ์กันนอกโลกได้หรือไม่?

เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับข้อสงสัยดังกล่าวได้มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในอวกาศ ตั้งแต่การทดลองกับแบคทีเรีย ไปจนถึงการศึกษาเรื่องการสืบพันธุ์ของหนู อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีการทดลองเรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์ใหญ่บนอวกาศมาก่อน และจีนตั้งเป้าว่าจะลองทำเรื่องนี้ด้วยการส่งลิงขึ้นไปผสมพันธุ์กันบนสถานีอวกาศ Tiangong ของตนเอง

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก Vietnam National University ได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยวิเคราะห์ระดับความเมาของคน โดยสามารถจำแนกคนเมาได้ถูกต้อง 93%

การวิเคราะห์ที่ว่านี้เดิมทีทีมวิจัยตั้งใจใช้วิเคราะห์ภาพคนโดยสังเกตภาพนัยน์ตา, ตำแหน่งศีรษะ และอากัปกิริยาอื่นๆ ที่บ่งบอกถึงระดับความมีสติของบุคคลนั้นๆ อย่างไรก็ตามทีมวิจัยพบว่าแนวทางนี้มีปัญหาวิเคราะห์ผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากปัจจัยอื่นหลายประการ เช่นคนบางคนมีลักษณะบางอย่างบนใบหน้าที่ไปตรงกับข้อมูลที่ปัญญาประดิษฐ์เข้าใจว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงอาการมึนเมา ซึ่งนั่นทำให้การตรวจวิเคราะห์ของปัญญาประดิษฐ์ให้ผลผิดพลาด ทีมวิจัยจึงได้คิดเปลี่ยนมาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลประเภทอื่น

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก Hokkaido University พัฒนาฟิล์มโปร่งแสงแบบพิเศษที่ช่วยให้พืชผักสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีขึ้น โดยผลการทดสอบพบว่าพืชที่ได้รับแสงผ่านฟิล์มนี้มีลำต้นโตสูงกว่าปกติราว 1.2 เท่า และมีเนื้อไม้มากกว่าปกติ 1.4 เท่า

การวิจัยนี้มีที่มาจากการศึกษาเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยปกติแล้วพืชใช้ประโยชน์จากแสงสว่างใน 2 ย่านความถี่เป็นหลัก นั่นคือ คลื่นแสงสีแดง และคลื่นแสงสีน้ำเงิน (ส่วนคลื่นแสงสีเขียวนั้นแทบไม่ถูกดูดซับและจะถูกสะท้อนกลับออกมาโดยมาก สังเกตได้จากการเรามองเห็นใบไม้เป็นสีเขียว) ส่วนคลื่น UV ที่มาด้วยกันกับแสงอาทิตย์นั้นกลับไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อพืชสักเท่าใดนัก

Tags:
Node Thumbnail

ในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีการติดตั้งท่อเพื่อใช้สำหรับลำเลียงสารต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก การบำรุงรักษาท่อโลหะส่วนใหญ่มักเป็นไปในเชิงแก้ไข คือเมื่อมีการเสียหายผุกร่อนทำให้ท่อมีรูทะลุจนเกิดการรั่วไหลของสิ่งที่อยู่ในท่อจึงจะสามารถรู้ตำแหน่งและระดับความเสียหายของเนื้อท่อและดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมได้

แนวทางการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเพื่อรักษาสภาพท่อนั้นไม่สามารถทำได้ง่ายนัก ลำพังแค่การตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อมองหาจุดที่ท่อเริ่มเสื่อมสภาพนั้นก็ทำได้จำกัดและใช้เวลานาน เนื่องจากแนวท่อในบางจุดนั้นถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ยากแก่การมองเห็น อีกทั้งการไล่ตรวจสอบท่อตลอดทั้งแนวนั้นอาจหมายถึงการตรวจสอบท่อยาวหลายร้อยเมตร นอกจากนี้การตรวจสอบด้วยการมองนั้นยังไม่อาจรู้ได้ด้วยหากการผุกร่อนนั้นเกิดขึ้นจากภายในท่อ

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) แห่ง Harvard University ได้พัฒนาหุ่นยนต์หนวดปลาหมึก "Tentacle Robot" ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการหยิบจับวัตถุต่างๆ ไม่ว่าวัตถุนั้นจะเป็นสิ่งของที่มีความอ่อนนุ่มยืดหยุ่น หรือมีความเปราะบาง ก็สามารถหยิบจับวัตถุดังกล่าวได้

การออกแบบส่วนหยิบจับวัตถุของหุ่นยนต์นั้น หากวัตถุดังกล่าวมีความแข็งเกร็ง, มีรูปทรงไม่ซับซ้อน, ไม่เปลี่ยนรูปร่างโดยง่าย และมีความแข็งแรงในตัวมันเอง ก็สามารถออกแบบกลไกส่วนแขนกลหรือมือจับชิ้นงานได้ไม่ยากนัก เพราะสามารถออกแบบขนาดมือจับให้เหมาะสมสัมพันธ์กับขนาดชิ้นงานและไม่ต้องกังวลว่าแรงกระทำของมือจับจะสร้างความเสียหายให้แก่วัตถุ

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก Technical University of Denmark สร้างชิปที่สามารถส่งข้อมูลผ่านสายใยแก้วได้เร็ว 1.84 Pbps (ประมาณ 1.84 ล้าน Gbps) หรือเปรียบเทียบง่ายๆ ว่าหากไฟล์รูปภาพมีขนาด 1MB ก็เท่ากับว่าสามารถส่งไฟล์รูปได้วินาทีละ 230 ล้านรูป

การส่งข้อมูลนี้ใช้ชิปโฟโตนิกซึ่งเป็นชิปที่ส่งข้อมูลด้วยแสงแตกต่างจากชิปทั่วไปที่ส่งด้วยสัญญาณไฟฟ้า โดยชิปแบบโฟโตนิกนี้สามารถตรวจจับ, สร้าง, ส่ง และปรับแต่งสัญญาณแสงเพื่อแบ่งการโอนถ่ายข้อมูลออกเป็นหลายพันช่องสามารถส่งข้อมูลด้วยแสงเป็นระยะทางไกลกว่า 7.9 กิโลเมตร

Tags:
Node Thumbnail

ทีมวิจัยจาก MIT สร้างอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนในห้องด้วยสัญญาณวิทยุเพื่อติดตามอาการของโรคพาร์กินสัน โดยตรวจจับทั้งความเคลื่อนไหวและความเร็วในการเดิน

ระบบอาศัยการยิงคลื่นวิทยุพลังงานต่ำจากอุปกรณ์รูปร่างคล้าย access point ในบ้าน แล้ววัดการสะท้อนคลื่นจากตัวคนที่อยู่ในบ้านจากนั้นนำข้อมูลผ่านระบบ machine learning เพื่อแปลค่าเป็นความเคลื่อนไหว ทีมวิจัยติดตั้งเครื่องในกลุ่มทดลองจำนวน 50 คนเป็นเวลา 1 ปี สามารถเก็บข้อมูลรวม ​200,000 รายการ ใช้ติดตามอาการโรคพาร์กินสันว่าหนักขึ้นหรือไม่

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่อาการค่อยๆ ทรุดลงนั้นเดินช้าลงเรื่อยๆ ในอัตราสองเท่าตัวของผู้ที่ไม่ได้ป่วย

Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยจาก Nottingham Trent University (NTU) พัฒนาสิ่งทอที่ฝังโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กจำนวนมากถักรวมไปกับเส้นใยของผ้า เป็นต้นแบบสิ่งทอที่อาจพัฒนาไปใช้ในการผลิตเครื่องแต่งกายที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในขณะสวมใส่

ทีมวิจัยสร้างต้นแบบผ้าขนาดกว้าง 27 เซนติเมตร ยาว 51 เซนติเมตร โดยมีโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กจิ๋วมากกว่า 1,200 ชิ้นเป็นส่วนประกอบ ตัวเซลล์ผลิตไฟแต่ละชิ้นนั้นมีขนาดกว้าง 1.5 มิลลิเมตร ยาว 5 มิลลิเมตร โดยมันสามารถผลิตไฟฟ้าได้สำหรับการชาร์จไฟให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด ตัวเซลล์ถูกฝังในเนื้อพอลิเมอร์กันน้ำ ทำให้เมื่อนำไปถักทอกับเส้นใยกลายเป็นผ้าแล้วผู้ที่สัมผัสจะไม่รู้สึกระคายหรือรู้สึกแตกต่างจากการสัมผัสผ้าทั่วไป ทั้งนี้ตัวผ้าที่ได้ยังมีความโปร่งสามารถระบายอากาศได้

Tags:
Node Thumbnail

ทีมวิจัยจาก Oregon Health & Science University (OHSU) รายงานความสำเร็จในการศึกษากระบวนการแปลงเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าในหูชั้นใน โดยอาศัยการศึกษาจากหนอนตัวกลม Caenorhabditis elegans ที่มีโครงสร้างการแปลงแรงกระทำเป็นสัญญาณ (mechanosensory) คล้ายมนุษย์ ทำให้คาดได้ว่าโครงสร้างระดับโปรตีนในหูมนุษย์ก็จะมีรูปแบบคล้ายกัน

การศึกษาอาศัยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนศึกษาโครงสร้างของโปรตีน transmembrane channel-like protein 1 (TMC-1) ที่ประกบคู่กันสองชุด และโปรตีนอื่นๆ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นเซ็นเซอร์สามารถควบคุมการไหลของไอออนตามเสียงได้

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก University of Glasgow ทำการทดลองแฮครหัสผ่านโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนที่ที่ถ่ายคราบความร้อนที่หลงเหลือบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเดาได้ว่าผู้ใช้กดรหัสผ่านอะไรบนแป้นพิมพ์

พวกเขาพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์หารหัสผ่านจากภาพถ่ายความร้อนนี้โดยตั้งชื่อว่า ThermoSecure และเรียกการแฮครหัสผ่านด้วยวิธีการนี้ว่า "thermal attack"

การทดลองนี้ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนมาถ่ายภาพแป้นพิมพ์หลังเพิ่งผ่านการใช้งานใหม่ๆ ภาพถ่ายความร้อนที่ได้จะแสดงร่องรอยความร้อนที่ถูกถ่ายเทจากนิ้วมือของผู้ใช้ลงสู่พื้นผิวของแป้นพิมพ์ของมัน โดยบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงในภาพนั้นบ่งบอกถึงว่าปุ่มดังกล่าวบนแป้นพิมพ์ถูกนิ้วมือของผู้ใช้สัมผัสบ่อยครั้ง

Tags:
Node Thumbnail

ในช่วงที่ทุกฝ่ายกำลังตื่นตัวกับการหาวิธีลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ระบบการใช้พลังงานจากก๊าซไฮโดรเจนก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น แนวทางหลักของการใช้ไฮโดรเจนในตอนนี้เป็นการใช้ระบบเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งจะนำเอาก๊าซไฮโดรเจนไปผลิตพลังงานไฟฟ้าในตัวเซลล์

แต่ล่าสุดมีงานวิจัยใหม่จากออสเตรเลียที่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนด้วยการเผาไหม้มันโดยตรงในเครื่องยนต์ โดยทีมวิจัยได้ดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลทำให้สามารถผสมไฮโดรเจนเข้าไปกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ในสัดส่วน 90% ช่วยลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้มาก

Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยจาก MIT พัฒนากล้องถ่ายภาพใต้น้ำเพื่องานสำรวจและเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดเด่นตรงที่กล้องสามารถส่งข้อมูลให้ผู้ใช้ได้แบบไร้สายและอาศัยพลังงานไฟฟ้าที่มันสร้างขึ้นเองโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการจ่ายพลังงานให้กับเซ็นเซอร์และชิ้นส่วนกลไกต่างๆ

ภาพถ่ายที่ได้จากกล้องเป็นภาพสีขนาด 324*244 พิกเซล ตัวกล้องมีแหล่งกำเนิดแสงในตัวทำให้สามารถใช้งานถ่ายภาพใต้น้ำในจุดที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงได้ เช่น การถ่ายภาพในแหล่งน้ำที่มีความขุ่นมาก โดยใช้การส่งสัญญาณมายังเครื่องรับด้วยคลื่นเสียง

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศในอาเซียนเราเจอกับพายุโนรู ในขณะเดียวกันแถบอเมริกาเหนือก็มีพายุเฮอริเคน Fiona เมื่อสัปดาห์ก่อนและเจอพายุ Ian อยู่ในตอนนี้ ด้วยความที่วาตภัยเองก็ถือเป็นภัยพิบัติร้ายแรงสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาจึงทำให้มีความพยายามศึกษาเกี่ยวกับพายุที่เกิดขึ้น

หนทางหนึ่งในการศึกษาเรื่องนี้คือการ "ล่าพายุ" ซึ่งหมายถึงการนำเอาเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ไปเก็บค่าต่างๆ จากบริเวณที่พายุพัดผ่านและนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาสร้างความเข้าใจเพื่อให้สามารถวางแผนรับมือกับพายุที่เกิดขึ้น โดยหนึ่งในเครื่องมือล่าพายุที่ได้รับการพัฒนาล่าสุดคือเรือไร้คนขับของบริษัท Saildrone ซึ่งเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมาสามารถเก็บข้อมูลจากตำแหน่งใกล้ตาพายุ Fiona ได้จากกลางมหาสมุทร ทำให้ได้เห็นภาพวิดีโอที่แสดงถึงความรุนแรงของพายุเฮอริเคนระดับ 4 ลูกนี้

Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยจาก Boston ทำการทดลองและสรุปว่าการให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดใช้อุปกรณ์ VR ไปด้วยสามารถช่วยลดความเจ็บปวด ทำให้ใช้ยาระงับประสาทน้อยลงได้ แถมผู้ป่วยยังต้องการเวลาพักฟื้นน้อยกว่าเดิมด้วย

ทีมวิจัยทำการทดลองโดยแบ่งผู้ป่วย 34 ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดมือออกเป็น 2 กลุ่มจำนวนเท่ากัน โดยกลุ่มหนึ่งจะได้รับอุปกรณ์ VR ให้สวมใส่ใช้งานในขณะรับการผ่าตัด ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะแสดงภาพและเสียงที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งอาจเป็นวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าเขียวขจี, วิวบนยอดเขาสูง, ป่าไม้ร่มรื่น หรือภาพวิดีโอที่มีพื้นหลังเป็นท้องฟ้ายามค่ำคืนพร้อมหมู่ดาว ส่วนผู้ป่วยอีกกลุ่มก็เข้ารับการผ่าตัดตามปกติ แล้วทำการเปรียบเทียบปริมาณยาระงับประสาทที่ต้องใช้และระยะเวลาพักฟื้นก่อนออกจากห้องผ่าตัด

Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยนำโดย NIST (National Institute of Standards and Technology) ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยการผลิตชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยการพิมพ์ 3 มิติสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

เหล็กกล้าไร้สนิมหรือที่บ้านเราเรียกกันแบบติดปากว่า "สแตนเลส" ซึ่งเป็นคำที่ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ "stainless steel" เป็นวัสดุโลหะผสมที่พัฒนาต่อยอดมาจากเหล็กกล้าอันหมายถึงเหล็กที่ส่วนผสมของคาร์บอนราว 0.2-2.1% ด้วยการเติมโครเมียมเพิ่มเข้าไปในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 10% โดยมวล และอาจเติมโลหะประเภทอื่นเพิ่มเติม ทำให้เหล็กกล้ามีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนลิกนิน อันเป็นสารเคมีองค์ประกอบที่มักกลายเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมให้กลายเป็นสารเคมีทำละลายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

ลิกนินที่ว่านี้คือพอลิเมอร์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของผนังเซลล์ส่วนลำต้นของพืช ถือเป็นพอลิเมอร์ที่พบได้มากที่สุดตามธรรมชาติเป็นอันดับ 2 รองจากเซลลูโลส ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันมักเป็นของเหลือทิ้งที่ถูกมองข้ามการใช้ประโยชน์จากกระบวนการทางอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ถูกใช้เผาเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น ทั้งกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษที่มีการต้มเนื้อไม้เพื่อเอาเส้นใยไปใช้เป็นเยื่อกระดาษ รวมทั้งอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ประเภทอื่นๆ และการทำเชื้อเพลิงไบโอแมส

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่นได้ทำการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสนทนาให้รู้จักจังหวะในการหัวเราะเพื่อให้การสนทนาราบรื่นและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ทีมวิจัยมุ่งเน้นพัฒนา "การหัวเราะร่วม" กับคู่สนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ การหัวเราะร่วมกับคู่สนทนานั้นต้องอาศัยความเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดสื่อออกมาไม่เพียงแต่ความหมายโดยตรงของคำพูดเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจบริบทและหัวเราะในจังหวะที่เหมาะสมไม่ขัดจังหวะผู้พูด รวมทั้งไม่หัวเราะจนเกินงามจนทำให้คู่สนทนารู้สึกกระอักกระอ่วนหรือรู้สึกอาย

Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ด ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาโมเดลสำหรับการวินิฉัยฟิล์ม X-ray แบบใหม่ในชื่อ CheXZero (คาดว่าน่าจะจงใจให้ล้อกับชื่อ CheXNet ของสแตนฟอร์ด) โดยให้ AI สามารถเรียนรู้จากบันทึกคำวินิจฉัยของแพทย์ในเวชระเบียนโดยตรง

การพัฒนาโมเดลลักษณะนี้ เดิมที AI จำเป็นต้องเรียนรู้จากข้อมูลที่แพทย์ได้ทำการ label ไว้เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการให้ AI เรียนรู้การวินิจฉัย 10,000 ภาพ นักวิจัยต้องได้รับความร่วมมือจากแพทย์รังสีในการอ่านฟิล์มและบันทึก (label) โรคที่ตรวจพบทีละโรคในแต่ละภาพ

Tags:
Node Thumbnail

โครงการวิจัย Adolescent Brain Cognitive Development Study (ABCD) รายงานพบความเกี่ยวข้องระหว่างการที่แม่ใช้กัญชาระหว่างตั้งครรภ์และปัญหาพฤติกรรมในเด็ก โดยรายงานระบุว่าความเกี่ยวข้องนี้ยังพบได้แม้เด็กจะมีอายุในช่วง 11-12 ขวบแล้วก็ตาม

ก่อนหน้านี้ ABCD เคยรายงานถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการที่แม่ใช้กัญชาระหว่างตั้งครรภ์กับเด็กมีปัญหาพฤติกรรมในช่วง 9-10 ขวบมาก่อนแล้ว รายงานนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ระยะเวลาผ่านมาอีกสองปีก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ ปัญหาใหญ่คือมีแม่ตั้งครรภ์ใช้กัญชาสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2002 พบการใช้งาน 3% และเพิ่มเป็น 7% ในปี 2017

Tags:
Node Thumbnail

ทีมวิจัยนำโดย University of Glasgow พัฒนาเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องการได้ยินที่ไม่เพียงจะช่วยเพิ่มความดังของเสียงพูดจากคู่สนทนาให้ผู้ใช้งานได้ยินชัดขึ้นแล้ว ยังมีระบบเซ็นเซอร์คลื่นวิทยุช่วยอ่านริมฝีปากคู่สนทนาได้แม้ว่าขณะนั้นผู้พูดจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ก็ตาม

หลักการทำงานโดยพื้นฐานของเครื่องช่วยฟังนั้นจะเป็นการขยายความดังของเสียงรอบๆ ผู้ใช้งาน หรือว่าง่ายๆ ก็เสมือนเป็นการรวมร่างระหว่างไมโครโฟนซึ่งทำหน้าที่รับเสียงจากพื้นที่รอบตัวกับลำโพงที่จะขยายเสียงเหล่านั้นให้ดังขึ้น รวมกันอยู่ในอุปกรณ์เล็กจิ๋วตัวเดียวที่ผู้ใช้งานสามารถสวมใส่ไว้ที่หูขณะใช้งาน

Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยจาก Gwangju Institute of Science and Technology ประเทศเกาหลีใต้ได้แผยแพร่งานวิจัยในการพัฒนาระบบ DDA (dynamic difficulty adjustment) ซึ่งเป็นระบบปรับความยากของเกมในระหว่างการเล่นที่ล้ำหน้าไปอีกขั้น โดยระบบสามารถปรับความยากไม่เพียงให้สอดคล้องกับความเก่งของผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังสัมพันธ์ความรู้สึกสนุกของผู้เล่นด้วย

Tags:
Node Thumbnail

Demining Research Community คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่พยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเก็บกู้กับระเบิด ซึ่งในปัจจุบันทีมวิจัยขององค์กรได้พัฒนาระบบค้นหาและระบุตำแหน่งกับระเบิดด้วยภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากการบินถ่ายภาพด้วยโดรน เป้าหมายขององค์กรคือช่วยให้ภารกิจการเก็บกู้กับระเบิดในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ยังคงหลงเหลืออยู่แม้สงคราบจะจบไปนานแล้วสามารถทำได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Pages