Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในทุกแง่มุมของชีวิตรวมถึงในโลกการทำงาน และไม่ใช่แค่สำหรับบริษัทเทคโนโลยีเท่านั้น แต่บริษัทในทุกสาขาการทำงานจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงการทำงานที่บ้านและการทำงานแบบไฮบริด

องค์กร Burning Glass Institute ได้ร่วมมือกับ Business-Higher Education Forum (BHEF) และแหล่งตีพิมพ์ข้อมูลด้านการศึกษา Wiley เพื่อทำงานวิจัยในหัวข้อ “How Skills are Disrupting Work”

No Description

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากโฆษณาและประกาศรับสมัครงาน 228 ชิ้นพบว่า ทักษะที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นทักษะที่นายจ้างต้องการมากที่สุด ได้แก่

  • การจัดการกับปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning
  • Cloud Computing
  • Product Management
  • Social Media

โดยการวิจัยพบว่า 1 ใน 8 ประกาศรับสมัครงาน จะต้องการทักษะใดทักษะหนึ่งในสี่ทักษะนี้ และอัตราการเติบโตที่ 4 ทักษะนี้จะเป็นที่ต้องการอยู่ที่ 122% ในปี 2022 เทียบกับปี 2021 ที่อยู่ที่ 10%

แม้ว่าทักษะในการจัดการกับ AI และ Machine Learning ดูจะเป็นประโยชน์กันคนที่ทำงานในสายเทคโนโลยีมากกว่าสายงานอื่น ๆ แต่จริง ๆ แล้วทั้ง 4 ทักษะนี้สามารถใช้ได้กับงานในหลายสาขาตั้งแต่การจัดการกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ การออกแบบ การจัดการข้อมูล ฯลฯ

ขณะที่ความต้องการทักษะด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น รายงานพบว่าทักษะอื่น ๆ กลับมีความต้องการน้อยลงอย่างหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ฝ่ายขายเฉพาะทาง การจัดการฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับหน้าที่ของ Web Developer ที่เป็นที่ต้องการน้อยลงเพราะในปัจจุบันมีแลตฟอร์ม low-code และ no-code ที่ทำให้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายดายมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องใช้โค้ดที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม อาชีพ Developer ในไทยยังคงได้รับความนิยมและเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอยู่

No Description

แม้ว่าข้อมูลเรื่องทักษะที่เป็นที่ต้องการจะอ้างอิงจากสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แต่เทรนด์ในการทำงานของสหรัฐอเมริกาก็มักจะส่งอิทธิพลมายังไทยด้วย แม้ว่าทักษะต่าง ๆ ที่เป็นที่ต้องการในไทยอาจจะแตกต่างกับสหรัฐอเมริกาอยู่บ้าง แต่การได้มองภาพการเปลี่ยนแปลงไว้ก่อนก็ทำให้เตรียมพัฒนาทักษะและรับมือได้ทัน

ส่วนใครที่กำลังมองหางานประจำด้านเทคโนโลยี เข้ามาดูงานดี ๆ ได้เลยที่แหล่งรวมงานสายไอที Blognone Jobs

ที่มา - World Economic Forum

Get latest news from Blognone