Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คอร์สออนไลน์กลายเป็นตัวเลือกที่ดีวิธีหนึ่งในการหาความก้าวหน้าด้านการงาน เพราะเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ต้องการหาทักษะใหม่เพื่อไปทำงานในสายงานที่แตกต่างและผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะเชิงลึกในสายงานเดิม

แพลตฟอร์มที่ใช้เรียนคอร์สออนไลน์ก็มีหลากหลายไม่ว่าจะทั้งคอร์สฟรีและคอร์สที่ต้องชำระเงินก็สามารถออนไลน์ผ่าน edX, Coursera หรือ LinkedIn เป็นต้น

LinkedIn รายงานว่า มากกว่า 44% จากจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเพิ่มใบประกาศที่ได้รับจากการเรียนคอร์สออนไลน์เข้ามาในหน้าประวัติส่วนตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น พอจะเห็นได้ว่าคอร์สออนไลน์เป็นวิธีที่คนทำงานมองหามากขึ้น

No Description

คนรุ่นใหม่กับการเรียนคอร์สออนไลน์ที่มากขึ้น

Kyra Suttonอาจารย์ใน Rutgers University School of Management and Labor Relations เผยว่า นักศึกษาในคณะ 35 รายเรียนคอร์สออนไลน์ทาง LinkedIn ที่มหาวิทยาลัยให้เรียนฟรีอย่างน้อย 1 หลักสูตรพร้อมรับใบประกาศ เมื่อถามนักศึกษาว่าการเพิ่มใบประกาศบนหน้า LinkedIn มีผลต่อการได้งานหรือไม่ 80% ตอบว่าการแสดงให้หน้าโปรไฟล์ว่าได้เรียนคอร์สออนไลน์จบไม่เพียงพอที่จะทำให้ได้งาน แต่นักศึกษากลุ่มนี้เชื่อว่าการพูดถึงการเรียนคอร์สออนไลน์ในระหว่างการสัมภาษณ์งานเป็นผลดีต่อการสมัครงาน

ส่วนสาเหตุว่าทำไมนักศึกษาเหล่านี้ถึงเรียนคอร์สออนไลน์ หนึ่งในเหตุผลหลักคือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีแรงจูงใจในเรื่องนั้น ๆ บางคนก็บอกว่าทำให้มีโอกาสได้พูดถึงความสนใจส่วนตัวในบริบทที่เชื่อมโยงกับการทำงานมากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ นักศึกษาที่เตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานกล่าวว่าการเรียนคอร์สบน LinkedIn ทำให้สามารถแสดงให้บริษัทเห็นถึงทักษะอื่น ๆ ที่ได้รับนอกเหนือจากการเรียนมหาวิทยาลัย อย่างทักษะการสื่อสาร การจัดการเวลา จริยธรรมในการทำงาน และการให้ความสนใจกับผู้คนอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ นักศึกษาราว 20% ที่เหลือมองว่าการพูดคุยถึงคอร์สออนไลน์ระหว่างการสัมภาษณ์อาจนำไปสู่ผลเสียได้ อย่างความเครียดที่จะต้องจำเนื้อหาคอร์สที่เรียนให้ได้ หรืออาจจะถูกตัดสินว่าไม่มีความรับผิดชอบหากผู้สัมภาษณ์รู้ว่ายังเรียนคอร์สออนไลน์ไม่จบ

No Description

บริษัทเริ่มยอมรับการเรียนผ่านคอร์สออนไลน์มากขึ้น

ทั้งฝั่งพนักงานและบริษัทเองต่างให้ความสนใจในใบรับรองคอร์สออนไลน์มากขึ้น ราว 1 ใน 3 ของบริษัทที่รับสมัครงานพิจารณาใบประกาศเหล่านี้ร่วมด้วย แต่บริษัทสนใจในทักษะที่ผู้สมัครงานได้รับมากกว่าจะสนใจว่าเรียนจบคอร์สอะไรมาบ้าง

นอกจากนี้ การพิจารณาจากการเรียนคอร์สออนไลน์ทำให้บริษัทพิจารณาในมุมมองกว้างมากขึ้นไม่ใช่แค่ดูจากใบปริญญาแบบเดิม แต่เปลี่ยนไปเน้นที่ทักษะและความสามารถ ทำให้บริษัทสร้างสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมพนักงานหลายกลุ่มมากขึ้น

ใบประกาศใน LinkedIn ยังตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วกว่าด้วยว่าผู้ที่สมัครงานเรียนจบหลักสูตรจริงหรือไม่ และมีโอกาสที่บริษัทจะได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้สมัครงานถึงแนวทางการพัฒนาทักษะ (Upskill) ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณารับพนักงาน

บริษัทและผู้สมัครงานยังคงเรียนรู้ถึงวิธีพูดคุยเกี่ยวกับใบประกาศคอร์สออนไลน์

ใบประกาศเรียนจบคอร์สออนไลน์เปิดทางให้บริษัทและผู้สมัครงานสามารถพูดคุยกันได้ และนำไปสู่คำถามจากทางฝั่งบริษัท ดังนี้

“ช่วยเล่าถึงคอร์สที่คุณเรียนจบที่ช่วยให้สามารถพัฒนาความคิด ความรู้ และข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับงานให้ฟังหน่อย แล้วคุณมีวิธีจัดการให้ตัวเองเรียนจบคอร์สได้อย่างไรบ้าง”
“สิ่งที่บริษัทเราให้ความสำคัญคือการมั่นใจว่าพนักงานสามารถเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา คุณใช้วิธีใดบ้างในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ”

หรือเมื่อสัมภาษณ์นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบ บริษัทก็อาจจะมีโอกาสถามคำถามอย่างเช่น

“คุณได้เรียนคอร์สเพิ่มเติมนอกเหนือจากคอร์สในมหาวิทยาลัยบ้างไหม แล้วคิดว่าคอร์สที่เรียนจากภายนอกจะช่วยในการทำงานตำแหน่งนี้อย่างไร”

ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้เป็นคนเริ่มถามเอง แต่ผู้เข้าสัมภาษณ์งานก็ยังสามารถพูดคุยถึงเรื่องคอร์สออนไลน์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับเข้าทำงานได้
เมื่อบริษัทถามถึงจุดแข็ง ก็สามารถตอบว่าเราพัฒนาตนเองและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และยกตัวอย่างคอร์สออนไลน์ที่เรียนมาได้
ในช่วงการสัมภาษณ์ เมื่อถึงช่วงที่ให้ผู้สมัครถามคำถาม ก็อาจถามได้ว่า บริษัทมีสวัสดิการอะไรบ้างเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา อย่างเช่น มีสวัสดิการให้ลงเรียนคอร์สฟรีไหม

No Description

มุมมองต่อการเรียนคอร์สออนไลน์ในปัจจุบัน

แน่นอนว่าบริษัทต่างหาวิธีกระตุ้นให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และการเรียนคอร์สออนไลน์ก็เป็นวิธีหนึ่ง หลายบริษัทจึงสนับสนุนการเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อรับใบรับรองจาก Google และเป็นไปได้ว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วจะเป็นบริษัทแรก ๆ ที่ยอมรับการเรียนคอร์สออนไลน์มากขึ้น
การสัมภาษณ์งานโดยถามคำถามเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ไม่ควรเป็นสิ่งที่ใช้ตัดสิทธิ์ผู้สมัครงานแต่ควรเป็นโอกาสให้ทั้งบริษัทและผู้สมัครงานได้แบ่งปันความรู้ในเรื่องการพัฒนาตัวเองซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ ยังไม่แน่ว่าคอร์สออนไลน์จะพัฒนาไปจนทดแทนใบปริญญาที่เป็นคุณสมบัติหลักที่ใช้ในการสมัครงานในปัจจุบันได้หรือไม่ หรือถ้ามีความเป็นไปได้ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

ใครที่กำลังมองหางานประจำทางด้านเทคโนโลยีและไอที เข้ามาดูงานได้เลยที่แหล่งรวมงาน Blognone Jobs

ที่มา: Fast Company

Get latest news from Blognone