Tags:
Node Thumbnail

Face2Face คือชื่อของงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่จับเอาท่าทางการแสดงสีหน้าของคนคนหนึ่งไปใส่ในคลิปวิดีโอเพื่อเปลี่ยนการขยับริมฝีปากและการแสดงสีหน้าของคนในวิดีโอนั้นได้

งานวิจัยนี้เป็นผลงานร่วมกันระหว่าง University of Erlangen-Nuremberg, Max Planck Institute for Informatics และ Stanford University โดยทีมวิจัยได้พัฒนาระบบตรวจจับใบหน้าของนักแสดงต้นแบบเพื่อจับการแสดงสีหน้า การขยับริมฝีปากขณะพูด การยักคิ้วหลิ่วตา แล้วแก้ไขภาพบุคคลเป้าหมายในคลิปวิดีโอให้แสดงสีหน้าและขยับปากตามต้นแบบได้แบบสดๆ

Pages