Tags:
Node Thumbnail

ชุด API OpenVX เป็น API มาตรฐานสำหรับการประมวลผลภาพ เช่น การจับวัตถุในภาพ, การจดจำใบหน้า, และการตรวจจับการเคลื่อนไหว ตอนนี้ Imagination ก็ออกมาประกาศว่าส่วนกราฟิก PowerVR ผ่านการทดสอบ OpenVX 1.1 เป็นรายแรก

ตัว API ของ OpenVX จะคล้ายกับ OpenCV ในหลายส่วน ทั้ง data type สำหรับการเก็บภาพถ่าย การปรับขนาดภาพ และการประมวลผลภาพในระดับต่ำ API เหล่านี้เปิดให้ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์พัฒนาฮาร์ดแวร์ให้เร่งความเร็วการประมวลผลเหล่านี้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ชิปตัวแรกที่ผ่านการทดสอบ คือ Allwinner A80 ที่ใช้ส่วนกราฟิก PowerVR G6230 ชิปตัวนี้มีใช้ในบอร์ดหลายตัว ใครสนใจอยากใช้ OpenVX คงหามาใช้งานกันได้ไม่ยาก

ที่มา - Imagination

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone