Tags:
Node Thumbnail

Apple ได้ออกงานวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ชิ้นแรกของบริษัทสู่สาธารณะตามที่เคยประกาศไว้ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยเทคโนโลยี computer vision ที่ทางบริษัทกำลังพัฒนาอยู่ โดยยกตัวอย่างเป็นการใช้งานเพื่อระบุภาพถ่าย

งานวิจัยชิ้นนี้ เผยให้เห็นปัญหาของการระบุวัตถุของ AI ที่สอนโดยใช้ภาพที่ทำขึ้นมา เนื่องจากง่ายต่อการใช้งานมากกว่าใช้ภาพจริง แต่ในงานวิจัยกล่าวว่าวิธีการสอน AI แบบนี้มีปัญหาเมื่อนำ AI ไปใช้งานจริง จึงได้เลือกใช้เทคนิคแยก neural network ออกจากกัน และให้ neural network แต่ละเครือข่ายสอนตัวเองเพื่อปรับปรุงความเป็นจริงของภาพจำลอง จนกว่าจะดีเพียงพอที่จะหลอกเครือข่ายที่แตกต่างกัน (a rival discriminator network)

ภายในงานวิจัยบอกว่า ตามทฤษฎีแล้วการใช้หลักการพรีเทรนนิ่งนี้ จะสามารถลดเวลาที่จำเป็นต้องใช้ลงได้มาก และเก็บรายการปัญหาที่คาดการณ์ยากและเกิดขึ้นยากในภาพจริงได้ด้วย

Engadget ให้ความเห็นว่า Apple ใช้เวลานับปีเพื่อแน่ใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ โดย AI นั้นถือว่ากำลังเป็นสิ่งที่หลายบริษัทแข่งขันกัน และท่าทีแต่เดิมที่ Apple ไม่เป็นมิตรต่อวงการวิจัยทำให้ผู้มีความสามารถหลายคนไม่กล้าทำงานกับบริษัท การเปิดเผยงานวิจัยครั้งนี้น่าจะช่วยให้ Apple เป็นมิตรต่อวงการนี้มากขึ้น และสามารถดึงตัวผู้มีความสามารถเข้ามาทำงานกับบริษัทได้ดี โดยเฉพาะโปรเจคสำคัญของบริษัทอย่าง Siri หรือแพลตฟอร์มรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่กำลังพัฒนาอยู่

สำหรับผู้ทีสนใจสามารถดาวน์โหลด paper งานวิจัยมาอ่านได้จากที่มา

ที่มา - Cornell University Library ผ่าน Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: MrThursday
ContributorRed HatUbuntuWindows
on 28 December 2016 - 09:30 #961433

ว่างๆต้องโหลดมาอ่านสักหน่อย

By: akira on 28 December 2016 - 10:34 #961452

ทำไม ? เราไม่สร้าง AI หลายๆ ตัวให้เรียนรู้ Knowledge และพฤติกรรมในแต่ละด้าน เพื่อปรับปรุง Model ของแต่ชุดข้อมูล จากนั้นก็ให้ AI ใน Network สอนกันเองเพื่อให้ได้องค์ความรู้รวม จากนั้นก็เอาองค์ความรู้ทั้งหมด ส่งต่อให้กับ AI สำหรับติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ติดต่อสื่อสารกับมนุษย์

เมื่อถึงจุดนึง AI ก็จะสามารถคุยกันเองกับต่างเครือข่ายได้ ถึงแม้จะมีรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่แตกต่างกัน แล้วเราก็จะได้ AI ที่มีองค์ความรู้ไม่สิ้นสุด และเรียนรู้ด้วยตนเองได้เรื่อยๆ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาสร้างองค์ความรู้

By: akira on 28 December 2016 - 10:35 #961455 Reply to:961452

สิ่งที่ต้องทำคงไม่ใช่ AI แต่เป็นมาตรฐานให้ AI คุยกันเองได้มากกว่า