Tags:
Node Thumbnail

พีธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2008 นี้กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม ที่สนามทรงรังนกซึ่งไม่มีหลังคา ทำให้ทางการจีนต้องเตรียมพร้อมเป็นอย่างมากในเรื่องของสภาพอากาศ ล่าสุดทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาของกรุงปักกิ่งได้ออกมาระบุว่ามีการเตรียมการควบคุมสภาพอากาศในวันพิธีไว้ล่วงหน้าแล้ว

กระบวนการเตรียมการนี้เป็นการเพิ่มความเย็นให้กับเมฆทำให้เกิดละอองน้ำขนาดเล็ก แต่ไม่กลายเป็นฝนตามปรกติ ซึ่งทดสอบแล้วได้ผลดีกับฝนแบบเบาบาง แต่ยังควบคุมฝนที่หนักมากๆ ไม่ได้ดีนัก

Pages