Tags:
Thailand

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย ขอให้การประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการปรับปรุงตัวเองครั้งใหญ่ กำหนดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยอมรับ

ในมิติที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ นโยบายของ ม.ล.ปนัดดา ระบุให้ "จัดทำและปรับปรุงแผนงานประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรืออื่นๆ ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัยและอยู่บนบรรทัดฐานของความเป็นจริง" ส่วนนโยบายข้ออื่นอ่านกันเองตามต้นทางครับ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังเปิดเว็บไซต์ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน เป็นพอร์ทัลกลางสำหรับค้นหาข้อมูลภาครัฐที่น่าสนใจ อีกทั้งออกแอพ "GAC" (Government Application Center) และ "คู่มือประชาชน" ที่พัฒนาโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) ให้ดาวน์โหลดบน iOS/Android ด้วย

ที่มา - คมชัดลึก

Tags:
Japan

รัฐบาลญี่ปุ่นระกาศแผนเพิ่มบุคลากรในศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ (National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity - NISC) อีก 40 อัตราจากตอนนี้ที่มีเจ้าหน้าที่แล้ว 140 คน พร้อมกับเตรียมเพิ่มกรรมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ที่วางตำแหน่งไว้ 9 คนรวมประธานแต่ตอนนี้มีกรรมการ 5 คน

ปีที่แล้วหน่วยสวัสดิการบำนาญญี่ปุ่นถูกโจมตีจนมีข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจำนวนมาก ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องการขยายความสามารถในการสอดส่องออนไลน์ให้มากขึ้น

ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นมา 40 ตำแหน่งจะดึงตัวมาจากเอกชน 18 คน ขณะเดียวกันก็จะส่งเจ้าหน้าที่เดิมไปอบรมในภาคเอกชนด้วย

ที่มา - Japan Times

Tags:

ยังไม่ทันจะได้นำทางสู่ประชาธิปไตยอันไกลโพ้น ก็ต้องมีอุปสรรคเสียแล้ว เมื่อมีผู้พบว่า แอพ "ดาวเหนือ" ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีปัญหาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลมากกว่าที่ควรจะเป็น รวมถึงการส่งข้อมูลในแบบที่ไม่ได้เข้ารหัสแต่อย่างใด

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @ipats ระบุว่าตัวแอพมีการเรียกใช้งานข้อมูลผ่าน SOAP โดยอยู่บนโปรโตคอล http ซึ่งไม่มีการเข้ารหัส แต่ที่ดูจะเป็นประเด็นสำคัญกว่าคือเมื่อใส่รหัสบัตรประชาชนเข้าไปแล้ว ข้อมูลที่ส่งกลับมาประกอบด้วย "ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" มากเกินกว่าข้อมูลของคูหาหรือสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ตามที่แอพระบุว่าทำได้

แม้ตัวแอพไม่ได้แสดงข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้ใช้ทราบ แต่หากมีผู้ไม่ประสงค์ดี และทราบเพียงรหัสบัตรประชาชน ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้ไม่ยาก

ที่มา - @ipats (1, 2, 3)

Tags:

สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดตัวแอพชื่อ "ดาวเหนือ" บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต หน้าที่ของแอพนี้ใช้ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และแผนที่ไปยังหน่วยเลือกตั้งนั้น

นายสมชัย กล่าวว่า กกต. ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมากขึ้น จึงพัฒนาแอพนี้มาช่วยสนับสนุนให้การค้นหาหน่วยเลือกตั้งสะดวกกว่าเดิม ขั้นตอนการใช้งานต้องใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นแอพจะแสดงชื่อ-สกุล หน่วยเลือกตั้ง ลำดับ แผนที่ รวมถึงพิกัดของสถานที่ได้ด้วย

แอพมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Play Store และ App Store จะคอมเมนต์อะไรก็ขอให้อยู่ในความสุภาพด้วยนะครับ

ที่มา - กกต., ภาพจาก กกต.

Tags:
Thailand

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ นอกจากอนุมัติงบประมาณ "โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล" 3.75 พันล้านบาท ยังเห็นชอบในหลักการของ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอด้วย

ขั้นถัดไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และคณะรัฐมนตรียังตั้ง "คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment" ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน เพื่อผลักดันแผนงานนี้ด้วย

Tags:
MICT

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (22 ธ.ค. 2558) อนุมัติงบประมาณของ "โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล" จำนวน 3,755,643,200 บาท ตามที่กระทรวงไอซีทีเสนอ

ตอนนี้ยังไม่มีเอกสารฉบับเต็มออกมาว่าโครงการนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง แต่เท่าที่มีปรากฏในเอกสารสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี บอกว่าเป้าหมายคือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 6 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ SMEs การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในคลัสเตอร์ท่องเที่ยว (e-tourism) และการสร้างธุรกิจใหม่ (Start Up)
 2. ด้านการสร้างสังคมคุณภาพที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างฉลาดและมีความรับผิดชอบ (Digital Society) รวมถึงเข้าถึงสื่อและองค์ความรู้ดิจิทัล และบริการดิจิทัลของรัฐต่าง ๆ
 3. ด้านการพัฒนาบริการดิจิทัลในภาครัฐ (Digital Government) ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐให้เป็นดิจิทัล อำนวยความสะดวกการบริการภาครัฐการลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
 4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และโครงข่าย (Hard Infrastructure) ให้ทันสมัย มีเสถียรภาพ รองรับสถานการณ์วิกฤติ และรองรับบริการหลอมรวมในอนาคต รวมถึงการมีบริการ บรอดแบนด์ครอบคลุมตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในราคาที่เหมาะสม
 5. ด้านการพัฒนาเมือง/พื้นที่ ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม (Smart City)
 6. ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกยุคดิจิทัล (Digital Workforce)
Tags:
BlackBerry

ต่อจากข่าว ปากีสถานเตรียมสั่งปิดระบบข้อความเข้ารหัสของ BlackBerry ด้วยเหตุผล "ความมั่นคง" ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา ความคืบหน้าล่าสุดคือ BlackBerry เตรียมถอนตัวจากการทำธุรกิจในปากีสถานแล้ว

BlackBerry บอกว่าเสียใจที่ต้องออกจากปากีสถาน แต่การยอมให้รัฐบาลปากีสถานเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้เป็นสิ่งที่บริษัทยอมไม่ได้ บริษัทไม่มีนโยบายให้รัฐบาลของประเทศใดเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางพิเศษ (back door) แต่ก็ยินดีให้ข้อมูลเป็นกรณีไปกับหน่วยงานรักษากฎหมายของประเทศนั้นๆ

BlackBerry จะยังให้บริการในปากีสถานไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม ตามคำสั่งของรัฐบาลปากีสถานที่ระบุให้โอเปอเรเตอร์ภายในประเทศเริ่มบล็อคการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของ BlackBerry ในวันนั้นเป็นต้นไป

ที่มา - Inside BlackBerry

Tags:
USA

เมื่อวานนี้ วุฒิสภาของสหรัฐฯ ได้ทำการลงมติผ่านร่างรัฐบัญญัติ Cybersecurity Information Sharing Act (CISA) ด้วยคะแนนเสียง 74 ต่อ 21 ท่ามกลางกระแสคัดค้านจากนักวิชาการและบริษัทต่างๆ ของสหรัฐฯ อย่างหนักหน่วง ในช่วงที่ผ่านมา

ตามกฎหมายฉบับนี้ บริษัทมีหน้าที่แบบไม่ผูกพัน (voluntary) ในการส่งข้อมูลของผู้ใช้ตามที่หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ต้องการและร้องขอ ซึ่งมีความกำกวมว่าข้อมูลที่ต้องการนั้นคืออะไรกันแน่ และอาจขยายขอบเขตไปถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ แม้ว่าจะมีการระบุว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (anonymized) ก็ตาม

ด้าน Electronic Frontier Foundation (EFF) มูลนิธิด้านสิทธิบนโลกอินเทอร์เน็ต ออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวังกับการตัดสินใจผ่านร่างกฎหมายในครั้งนี้ ส่วน Edward Snowden ออกมาทวิตว่า การลงคะแนนเสียงให้กับกฎหมาย CISA ฉบับนี้คือการลงคะแนนต่อต้านอินเทอร์เน็ต และผู้คนควรจดจำว่าใครเป็นคนลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้

ที่มา - The Guardian, @Snowden, EFF

Tags:
USA

ในช่วงปีที่ผ่านมา ทางการสหรัฐฯ เพิ่มมาตรการเพื่อรับมือกับความนิยมของโดรนในปัจจุบันที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปหลายทาง ล่าสุดกรมการขนส่งสหรัฐฯ ออกมาประกาศมาตรการใหม่ ให้ผู้ใช้ที่ซื้อโดรนต้องลงทะเบียนไว้ในระบบแล้ว

จากประกาศของกระทรวงการขนส่งสหรัฐฯ ระบุมาตรการลงทะเบียนโดรนจะช่วยปกป้องความปลอดภัยของประชาชน และสร้างวัฒนธรรมการใช้งานโดรนให้ผู้ใช้มีความรับผิดชอบมากขึ้น ในขณะเดียวกันยังสามารถตรวจตรา และกำกับการใช้งานได้สะดวก โดยเตรียมทีมกว่า 30 คนทั้งจากภายใน และผู้เชี่ยวชาญในวงการมาร่างมาตรการดังกล่าว คาดว่าจะได้รายละเอียดการลงทะเบียนในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ โดยคาดว่าจะลงทะเบียนทั้งตัวผู้ใช้ และตัวโดรน แล้วนำมาจับคู่กัน คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนธันวาคม

ตามแผนที่ออกมา คาดว่าจะเร่งให้เสร็จก่อนช่วงหยุดยาวปลายปีที่โดรนน่าจะถูกขายเป็นจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบจะมีจัดประเภทว่าโดรนที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีความเสี่ยงต่ำ หรือในระดับของเล่นเลยทีเดียว

ที่มา - Ars Technica

Tags:
Facebook

Facebook ออกมาประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (ตามเวลาในสหรัฐฯ) ว่าได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้กับผู้ใช้ทุกคน โดยจะมีระบบแจ้งเตือนกับผู้ใช้งานที่ Facebook คิดว่า ผู้ใช้ดังกล่าวกำลังตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อจากการโจมตีหรือแฮกจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่รัฐให้การสนับสนุน (state-sponsored actor)

Facebook จะทำการแจ้งเตือนเมื่อมีหลักฐานที่พอเพียงและควรเชื่อได้ว่าจะถูกโจมตี แต่ Facebook ระบุว่าจะไม่ขอเปิดเผยวิธีการตรวจจับดังกล่าวเพื่อการรักษามาตรฐาน ทั้งนี้ ทางบริษัทระบุว่าหากใครก็ตามที่เห็นข้อความแจ้งเตือนแล้ว แนะนำว่าให้จัดสร้างหรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ใหม่ทั้งหมดถ้าหากเป็นไปได้

ที่มา - Facebook ผ่าน Engadget

Tags:
Thailand

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) สำหรับการลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการประกอบธุรกิจ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

 • กรณีขององค์กร Venture Capital จะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินปันผล/รายได้จากการโอนหุ้นที่รับจากบริษัทเป้าหมาย นาน 10 รอบบัญชี (10 ปี)
 • กรณีของผู้ร่วมลงทุนกับ Venture Capital ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินปันผล/รายได้จากการโอนหุ้นที่จ่ายโดยบริษัท VC
Tags:
Thailand

ประเด็นเรื่อง Single Gateway ที่ยังมีข่าวและกระแสต่อต้านยังไม่จบ (อ่านได้จากหมวดข่าวเก่า) ได้สร้างแรงเสียดทานให้กับรัฐบาลตลอดระยะเวลาสองอาทิตย์เศษ มาตอนนี้ นายกรัฐมนตรีได้ออกมากล่าวถึงโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วจากการสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาล

เว็บไซต์ข่าวมติชนออนไลน์ รายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตอบคำถามของสื่อมวลชนในประเด็นของ Single Gateway โดยระบุว่าเป็นการพูดคุยหารือกันในคณะรัฐมนตรีเท่านั้น และอันที่จริงแล้วเป็นการหารือว่าจะมีวิธีการอย่างใดบ้างที่จะสามารถป้องกันภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต ที่ต้องรักษาสมดุลของกฎหมายกับหลักสิทธิมนุษยชนไปควบคู่กัน โดยยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาเท่านั้น

สำหรับเอกสารที่เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ข่าวเก่า) นายกรัฐมนตรีระบุว่าในการบันทึกการประชุมนั้นอาจมีข้อตกหล่นบกพร่อง ซึ่งเรื่องนี้ตนเองจะไปดำเนินการกับผู้ที่จดบันทึกการประชุมในวันนั้นด้วย อนึ่ง นายกรัฐมนตรียังถามสื่อมวลชนกลับว่า ในกรณีที่เยาวชนดูสิ่งลามกอนาจารและไม่เหมาะสมจะทำยังไง แม้ Single Gateway จะมิใช่แนวทางแก้ปัญหาที่ครอบคลุม แต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไร

ที่มา - มติชนออนไลน์

Tags:
MICT

ประเด็นเรื่องการจัดตั้ง Single Gateway ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดหนังสือพิมพ์แนวหน้ารายงานข้อมูลอย่างไม่ยืนยันเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ Single Gateway ว่าแท้จริงแล้วมีมาตั้งแต่สมัย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล (หม่อมอุ๋ย) ยังดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอยู่ด้วยซ้ำ

รายงานดังกล่าวระบุว่าโครงการ Single Gateway จะใช้งบประมาณสูงถึง 16,000 ล้านบาทในการสร้างเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์สำหรับวางโครงข่ายให้วิ่งมาสู่ท่อเดี่ยว แต่ยังไม่รวมถึงระบบสำรองในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อต้องรวมกับการผนวกแผนการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วจะมีมูลค่าการจัดซื้ออุปกรณ์สูงมาก ทางนายกจึงมอบหมายให้กระทรวงไอซีทีไปศึกษาให้แน่นอนเสียก่อน โดยมีการส่งคณะทำงานไปศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

อีกส่วนพูดถึงการร่วมมือกับภาคเอกชน หลังจากแผนเสร็จสิ้นแล้ว จะบังคับให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งภายใน และภายในนอกประเทศมากกว่า 10 ราย มาเช่าโครงข่าย โดยระบุว่าจะคุ้มทุนได้ภายใน 5 ปี

ที่มา - แนวหน้า

Tags:

ปัญหาหน้าตาที่ไม่สวยงามและความยุ่งยากในการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานรัฐบาลไม่ได้มีอยู่แค่ประเทศไทยเรา ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหานี้มายาวนาน ในที่สุดทีม 18F หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งมาเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาบริการทางดิจิตอลของภาครัฐให้ง่ายขึ้น ร่วมกับ U.S. Digital Service (USDS) ได้ประกาศโครงการสร้างมาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานรัฐบาลในสหรัฐอเมริกา

Tags:
MICT

นอกจากต้องเดินหน้าประเด็นร้อนอย่างการทำให้เมืองไทยมี Single Gateway แล้ว อีกผลงานของรมว. ไอซีทีคนใหม่ นายอุตตม สาวนายน คือกระบวนการร่างชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ว่าด้วยร่างพ.ร.บ. ทั้ง 8 ฉบับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าถูกดึงกลับมาทบทวนใหม่เกือบทั้งหมด

โดยจาก 8 ฉบับที่กำลังร่างพ.ร.บ. อยู่นั้น มีเพียงร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ที่จัดทำเพื่อตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพียงหนึ่งเดียวที่ได้ไปต่อทันที ส่วนที่เหลือจะถูกดึงกลับมาทบทวนใหม่ โดยมีสองฉบับที่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสำคัญกับการวางรากฐานให้นโยบาย และเป็นกรอบให้กับร่างพ.ร.บ.ฉบับอื่น อีกเหตุผลคือทั้งสองฉบับถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างมาก

ส่วนร่างพ.ร.บ.ฉบับอื่นๆ ที่ถูกดึงกลับมาทบทวนยังไม่มีรายละเอียดว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไร แต่ผลทำให้โครงการที่เริ่มเดินหน้าไปบางส่วนอย่างบรอดแบนด์แห่งชาติ ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะต้องรอการอนุมัติใหม่กันต่อไป คาดว่าคงต้องรอให้สองร่างพ.ร.บ. เสร็จสิ้นเสียก่อน ส่วนงบที่วางแผนจะไปจัดสร้างโครงข่ายพื้นฐานสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษามูลค่า 3,755 ล้านบาท จะถูกโยกไปใช้กับโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลไปพลางๆ ก่อน โดยจะเห็นผลในระยะเวลาอันใกล้

ที่มา - ประชาชาติธุรกิจ

Tags:
Philippines

ทางการฟิลิปปินส์ประกาศแผนขยายโครงข่าย Wi-Fi ฟรีครั้งใหญ่ โดยมีเป้าหมายจะครอบคลุมทั่วประเทศก่อนสิ้นปี 2016 ด้วยงบลงทุน 1.5 พันล้านเปโซต่อปี (ประมาณ 1,150 ล้านบาท)

แนวทางของแผนขยายโครงข่าย Wi-Fi นี้ออกมาเพื่อกดดันผู้ให้บริการรายใหญ่ทั้งสองเจ้าอย่าง Philippine Long Distance Telephone Co. และ Globe Telecom Inc ซึ่งคิดค่าบริการแพงกว่าราคาเฉลี่ยทั่วโลกถึงเกือบ 4 เท่าตัว พร้อมกับขยายไปยังจุดที่สัญญาณไปไม่ถึงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม Wi-Fi ฟรีนี้จะจำกัดความเร็วไว้ที่ 256kbps ซึ่งดูแล้วอาจจะน้อย แต่ก็เพียงพอสำหรับใช้บริการพื้นฐานอินเทอร์เน็ตต่างๆ รวมถึง Facebook ด้วย ตามแผนระบุว่าจะครอบคลุมให้ได้ถึงครึ่งหนึ่งในปี 2015 ก่อนขยายทั่วประเทศในปี 2016

ที่มา - Bloomberg

Tags:
Microsoft

NATO Communications and Information Agency หน่วยงานความมั่นคงสารสนเทศของนาโต้ตกลงเข้าร่วม Government Security Program (GSP) โครงการนี้ทำให้นาโต้สามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์สำคัญๆ หลายตัวของไมโครซอฟท์ พร้อมกับสิทธิพิเศษในการแจ้งเตือนความปลอดภัย

โครงการความปลอดภัยนี้ทำให้ชาติที่สงสัยว่าไมโครซอฟท์แอบฝังช่องโหว่ใดไว้หรือไม่ สามารถเข้าตรวจสอบซอร์สโค้ดได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับเข้าถึงเอกสารทางเทคนิคเพิ่มเติม

ตอนนี้ GSP มีสมาชิกแล้ว 40 หน่วยงานรวม 25 รัฐบาลทั่วโลก

ที่มา - Microsoft

Tags:
Thailand

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (8 กันยายน 2558) อนุมัติมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจเกิดใหม่ (startup ทุกประเภทไม่จำกัดเฉพาะไอที) ดังนี้

 • จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน 2,000 ล้านบาท จำนวน 3 กองทุนโดย 3 ธนาคารคือ ออมสิน กรุงไทย และ SME Bank เพื่อร่วมลงทุนใน SME ระยะเริ่มต้นที่มีศักยภาพสูง กองทุนจะตั้งเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 • นโยบายลดภาษีเงินได้สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีกำไร 300,001 บาทขึ้นไป (เดิมทีเสียภาษี 15% ลดเหลือ 10%), ถ้ามีกำไร 3,000,001 บาทขึ้นไป (เดิมทีเสีย 20% ลดเหลือ 10%) เป็นเวลา 2 รอบปีบัญชีคือ 2558-2559
 • มาตรการยกเว้นภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และเป็นผู้ประกอบการกลุ่ม New Engine of Growth ของประเทศ เช่น เกษตรแปรรูป เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง ดิจิทัล วิจัย-พัฒนา จะได้ยกเว้นภาษีนิติบุคคลนาน 5 รอบระยะบัญชี ทั้งนี้ต้องรอกฎเกณฑ์จากกรมสรรพากรอีกครั้งหนึ่ง

นอกจาก 3 มาตรการข้างต้น ยังมีมาตรการเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% ของธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และมาตรการปรับหลักเกณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อสำหรับ SME ที่ขาดหลักประกันค้ำเงินกู้ ไม่เกินรายละ 40 ล้านบาทอีกด้วย

ที่มา - Thaigov.go.th, ประชาชาติธุรกิจ, ภาพประกอบจาก Thaigov.go.th

Tags:
EGA

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) ประกาศเตรียมจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เทคโนโลยีไอทีสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงจะเปิด TED Talk ในฝั่งภาครัฐด้วย

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการของสำนักงานฯ ระบุว่า การเปิดสถาบันการเรียนรู้ในครั้งนี้ เพราะเนื่องจากต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความเข้าใจในเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยในช่วงแรกจะเปิดสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ IPv6 และจะขยายเนื้อหาไปในส่วนอื่นๆ เช่น Big Data, Internet of Things เป็นต้น

นอกจากนี้ยังระบุว่า เตรียมที่จะจัด TED Talk ในรูปแบบของภาครัฐ เพื่อทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความตื่นตัวในการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการทำงานด้วย

ที่มา - อีเมลข่าวประชาสัมพันธ์

Tags:
China

ตั้งแต่ที่สี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ออกนโยบายตรวจเข้มความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อปี 2013 เป็นผลให้มีการสืบสวนคดีความคิดออนไลน์กว่า 7,400 รายการเมื่อปีก่อน จนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา จีนเพิ่งประกาศแผนกวาดล้างอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ และออกมารายงานผลอย่างเป็นทางการแล้ว

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ออกมาเผยตัวเลขของผู้กระทำความผิดผ่านอินเทอร์เน็ตที่ถูกจับกุมแล้วกว่า 15,000 ราย โดยนโยบายนี้มุ่งเป้าไปที่แหล่งที่มาของเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือให้ข้อมูลอันตราย/บิดเบือน รวมถึงการสืบหาต้นตอของกลุ่มอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งแผนต่อไปคือการเพิ่มความเข้มข้นในการทะลายกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ให้เด็ดขาดยิ่งขึ้น

วิธีการตรวจสอบของทางการจีนมีตั้งแต่การใช้กระบวนการเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ (ที่คุ้นกันในชื่อ The Great Firewall) และการตรวจสอบเว็บไซต์ต้องสงสัยต่างๆ โดยระบุว่าตั้งแต่เริ่มแผนมานั้น มีเว็บไซต์ถูกตรวจสอบไปมากกว่า 66,000 แห่งแล้ว

ที่มา - Reuters