Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลแคนาดา นำโดยนายกรัฐมนตรี Justin Trudeau เสนองบประมาณลงทุนด้าน AI มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 6.5 หมื่นล้านบาท) ในปีงบประมาณ 2024 เพื่อผลักดันให้แคนาดาเป็นประเทศแถวหน้าด้าน AI ของโลก

ในแพ็กเกจมูลค่ารวม 2.4 พันล้านดอลลาร์แคนาดา เงินก้อนใหญ่ 2 พันล้านดอลลาร์แคนาดา จะนำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ (เรียกง่ายๆ คือซื้อจีพียู) ภายใต้กองทุน AI Compute Access Fund เพื่อให้นักวิจัยและภาคเอกชนมีทรัพยากรประมวลผลมากเพียงพอ และส่งผลระยะยาวคือช่วยดึงดูดทรัพยากรบุคคลเก่งๆ ของโลกมาทำงานในแคนาดาได้ด้วย

เงินก้อนอื่นๆ ในแพ็กเกจมีวัตถุประสงค์ดังนี้

Node Thumbnail

Google ประเทศไทยจัดกิจกรรม Safer Songkran ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน ที่สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้โครงการ Safer with Google ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมประกาศความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ให้กับคนไทยผ่านฟีเจอร์และแคมเปญใหม่ ได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

สรรพากรสหรัฐฯ (Internal Revenue Service - IRS) เปิดบริการ Direct File บริการรับยื่นภาษีประจำปีโดยที่ประชาชนสามารถยื่นแบบเข้าไปยังสรรพากรได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านบริการรับยื่นภาษีเอกชนอื่นๆ

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการว่าด้วยมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สาระสำคัญคือการยกเว้นภาษีเงินได้ จากการทำกำไรจากโทเคน (เงินปันผล) หากมีการชำระภาษี ณ ที่จ่าย (15%) ไปเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องไม่มีการขอรับภาษีคืนหรือไม่ขอภาษีเครดิตที่ถูกหักไว้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 (ปีนี้) เป็นต้นไป

เบื้องต้นกระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการนี้ จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีละประมาณ 50 ล้านบาท แต่มองว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล เพิ่มเติมจากวิธีเดิมๆ อย่างตราสารหนี้หรือตราสารทุนมากขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) อัปเดตการดำเนินงานระยะเวลา 3 เดือน หลังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในกระทรวงฯ หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน กระทรวง DE ประกาศความสำเร็จ 9 ผลงาน โดยผลงานเด่นๆ มีดังนี้

  • กระทรวง DE ศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441

รูปแบบ One Stop Service แก้ปัญหาออนไลน์ให้บริการ 24 ชม. และใช้ติดตามสถานการณ์ สั่งการ ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามโจรออนไลน์อย่างบูรณาการและทันเวลา ซึ่งระบบนี้ จะทำงานเชื่อมโยง กับ Central Fraud Registry ของสมาคมธนาคารและ Audit Numbering ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของ กสทช.

Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน เซ็นคำสั่งประธานาธิบดี (Executive Order) ให้หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐเตรียมความพร้อมรับมือ AI ในด้านต่างๆ

ถึงแม้นี่ไม่ใช่กฎหมายระดับผ่านสภา มีผลบังคับต่อภาคเอกชนโดยตรง แต่คำสั่ง Executive Order ฉบับนี้ถือเป็นมาตรการของรัฐบาลสหรัฐที่จับต้องได้มากที่สุดในตอนนี้ เนื้อหาในคำสั่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งต้องออกมาตรการรับมือ AI รวมทั้งหมด 8 ด้าน

Tags:
Node Thumbnail

ปัจจุบันมีรูปแบบการหลอกลวงเกิดขึ้นจำนวนมาก ทาง Meta ประเทศไทยออกมาพูดถึงมาตรการการรับมือปัญหาภัยลวงออนไลน์ มีการร่วมมือกับกระทรวง DE และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดตัวแคมเปญ #StayingSafeOnline ให้ความรู้เท่าทันภัยทางออนไลน์

เฮเซเลีย มาร์กาเรต้า ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะด้านนโยบายเศรษฐกิจจาก Meta ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่าการตรวจจับและป้องกันสแกมบนแพลตฟอร์มของ Meta หากพบบัญชีที่มีพฤติกรรมการหลอกลวง เจ้าของบัญชีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ใช้งานบัญชีปลอมหรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองที่ไม่เป็นความจริง หากเจ้าของบัญชีไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ตามที่กำหนด หรือหากผู้ตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดกฎและนโยบายต่างๆ บัญชีดังกล่าวก็จะถูกลบ

Tags:
Node Thumbnail

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) พูดถึงกรณีเหตุการณ์ในห้างสยามพารากอนวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ในช่วงเวลาดังกล่าวทางห้างได้แจ้งเตือนโดยใช้วิธีส่ง SMS ถึงผู้ที่อยู่บริเวณห้างว่า “ขณะนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินให้อพยพออกจากพื้นที่พารากอน” ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ว่าข้อความอาจจะไม่ได้ส่งถึงคนอีกจำนวนมากในห้าง และไม่พบว่ามีการแจ้งเตือนจากภาครัฐแบบเจาะจงสำหรับคนในพื้นที่

ทาง DE ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการร่วมกับ กสทช. หาแนวทางในการแจ้งเตือนแบบเจาะจง ดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

การประชุมระหว่างคณะรัฐมนตรี นำโดยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในโครงการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนี้แล้ว

Tags:
Node Thumbnail

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดีอี แต่งตั้งนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรัฐมนตรี

นายประเสริฐ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทย แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 มีตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรค จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย ปี 2544, 2548, 2550, 2554, 2562 ในระบบแบบแบ่งเขตของจังหวัดนครราชสีมา และเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

Tags:
Node Thumbnail

คุณเจย์ ธนาวุฒิ Software Engineer ได้เขียนหน้าเว็บ 4km.jaytnw ขึ้นมา เพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่ 4 กิโลเมตรจากจุดปักหมุดบนแผนที่ ทำให้พอได้เห็นภาพว่าระยะ 4 กิโลเมตรจากบ้าน ครอบคลุมถึงแค่ไหน

คุณเจย์บอกว่า ตัวแผนที่ใช้เอนจิน Mapbox และเขียนเพิ่มแค่ Front-end ด้วย NextJS

Tags:
Node Thumbnail

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ประกาศเตรียมฟ้องศาลเพื่อขอคำสั่งให้ปิดกั้นเฟซบุ๊กไม่ให้สามารถใช้บริการในไทย เนื่องจากแพลตฟอร์มรับเงินค่าโฆษณาจากเพจปลอมแต่กลับไม่มีการตรวจสอบ

ปัญหาใหญ่ที่ประชาชนถูกหลอกลวงมาจากเฟซบุ๊ก โดยมีการหลอกลวงให้ลงทุนผ่านโซเซียล 70% มาจากเฟซบุ๊ก และหลอกขายของออนไลน์จำนวน 90% ก็มาจากเฟซบุ๊ก ที่ผ่านมาทางกระทรวงพยายามปิดแอคเคาท์ แต่ก็เหมือนจับแมวไล่หนู ปิดไป 1 เพจ ก็เปิดมาอีก 10 เพจ ซึ่งการที่เฟชบุ๊กรับเงินจากเพจเหล่านี้โดยไม่มีการตรวจสอบถือว่า เป็นผู้สนับสนุนและไม่รับผิดชอบต่อสังคม เป็นความผิดทาง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งชัยวุฒิระบุว่า ถ้าเฟซบุ๊กไม่ปรับปรุง ก็ไม่ควรทำธุรกิจในเมืองไทยต่อไป

Tags:
Node Thumbnail

หมออ๋อง ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา พรรคก้าวไกล ทวีตเผยว่าตอนนี้สภานิติบัญญัติใช้เครื่องมือ Trello ในการติดตามสถานะของร่างกฎหมายที่ค้างท่ออยู่ในกระบวนการ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปติดตามดูความคืบหน้าได้แล้ว โดยสถานะร่างกฎหมาย สส.ชุดที่ 26 ภายในบอร์ดจะกำหนดหัวข้อเช่น ประกาศราชกิจจา, ทูลเกล้าพิจารณา, สว.วาระ 3, ร่างพรบ. ค้างสภาก่อน และอื่นๆ

เผื่อใครยังไม่รู้จัก Trello เป็นแพลตฟอร์มเครื่องมือช่วยการทำงาน สามารถช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมผ่าน Dashboard ได้ มีระบบที่เรียกว่าการ์ด (Card) ช่วยติดตามความคืบหน้าในขั้นตอนต่างๆ และสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบ, กำหนดวันเวลา รวมไปถึงเพิ่มรายละเอียด Checklists, Label, ไฟล์แนบต่างๆ ได้อีกด้วย

Tags:
Node Thumbnail

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) อัปเดตว่ากำลังพัฒนาระบบ Digital Identification (Digital ID) ภายใต้โครงการ ThaiD พร้อมยังระบุว่ากำลังผลักดัน Go Cloud First สร้างระบบคลาวด์ในประเทศ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถใช้งานได้

ดีอีเอสยังอัปเดตในส่วนของมาตรการลดการหลอกลวงทางออนไลน์ หลังจากที่มีการบังคับใช้ พ.ร.ก. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้จำนวนการแจ้งความคดีออนไลน์จาก 800 คดี เหลือประมาณ 600 คดีต่อวัน

Tags:
Node Thumbnail

ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนโยบายในแง่เทคโนโลยีจากพรรคการเมืองที่ใช้ในการหาเสียงเท่าไหร่ แต่การหาเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุด พรรคก้าวไกลหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดบ่อย มีบางส่วนเป็นนโยบายที่ค่อนข้างเด่นด้วย เช่น นโยบาย AI ปราบโกง หรือการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเป็น machine readable ก่อนที่ล่าสุด จะประกาศนโยบาย รื้อกระทรวงดิจิทัลฯ

Tags:
Node Thumbnail

พรรคก้าวไกลเผยนโยบายที่เจาะจงเรื่องการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปที่แนวทางของกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจเพื่อสังคม เนื่องจากมองว่า เป็นกระทรวงที่เป็นฟันเฟืองสำคัญและมีศักยภาพ แต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับความสำคัญในแง่บทบาทระดับประเทศนอกจาก “บล็อกเว็บ” โดยประกาศแนวทางของกระทรวงทั้งหมด 5 ข้อ

1. Single Digital ID

ทำให้บัตรประชาชนหรือเลข 13 หลัก สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐได้ทั้งหมด เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนหรือกรอกเลข 13 หลัก ก็สามารถเข้ารับบริการได้ทันที หลังจากที่ผ่านมาเราได้ยินกันบ่อย แต่แทบไม่เคยใช้ได้ในทางปฏิบัติ โดยพรรคจะเชื่อมโยงระบบที่กระจัดกระจายของหลายหน่วยให้มารวมกันที่ระบบเดียว

Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลเวียดนามประกาศให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในเวียดนามต้องทำการยืนยันตัวตนเร็วๆ นี้ เป็นข้อกำหนดเพื่อใช้ในการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ โดยต้องทำการยืนยันบัญชีบนแพลตฟอร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง Facebook โดยบัญชีที่ไม่ได้รับการยืนยันตัวตนทางรัฐบาลจะทำการตรวจสอบและอาจจะบล็อกบัญชีที่ไม่เปิดเผยชื่อ

ซึ่งข้อกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ที่บังคับให้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Google และ Facebook ต้องลบเนื้อหาข่าวปลอมภายใน 24 ชั่วโมง จากเดิม 48 ชั่วโมง รวมไปถึงข้อกำหนดที่ให้บริษัทเทคฯ เก็บข้อมูลข้อมูลผู้ใช้ไว้ในประเทศ

Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์ The101.World และ 101 PUB หน่วยวิจัยนโยบายสาธารณะ รวบรวมสถิติของนโยบาย "รัฐบาลดิจิทัล" ของประเทศไทยในช่วง 8 ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลสหรัฐ ออกแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติ (National Cybersecurity Strategy) เป็นกรอบกว้างๆ กำหนดแนวทางป้องกันการโจมตีไซเบอร์ โดยเฉพาะกับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์นี้พูดถึงการรับมือกับกลุ่มผู้ประสงค์ร้าย (threat actors), การแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มแฮ็กเกอร์-กลุ่มผู้สร้างมัลแวร์ระหว่างรัฐบาลชาติต่างๆ, การลงทุนด้านงานวิจัยความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งเป็นประเด็นกว้างๆ ที่พูดถึงกันในวงการความปลอดภัยไซเบอร์อยู่แล้ว

Tags:
Node Thumbnail

การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบการตั้ง สถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ National Big Data Institute (NBDI) โดยเป็นการยกระดับ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) ซึ่งปัจจุบันเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa ออกเป็นองค์การมหาชนอีกแห่ง มีจำนวนบุคลากร 70 คนที่จะโอนไปอยู่ภายใต้ NBDI

การตั้ง National Big Data Institute มีอายุองค์กรเบื้องต้น 5 ปี เมื่อครบ 5 ปีแล้ว สำนักงาน ก.พ.ร. จะประเมินความคุ้มค่าตามตัวชี้วัดต่อไป

Tags:
Node Thumbnail

ภาครัฐเปิดตัว LINE Alert แอคเคาท์ LINE Official แจ้งเตือนภัยพิบัติ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง LINE, กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่งรัฐบาลบอกว่าเป็ฯช่องทางให้บริการข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ

หน้าแอคเคาท์เป็น Rich Menu มีให้เลือกอัพเดตภัยพิบัติ, เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน, บริจาค, เช็คพื้นที่เสี่ยง (ที่แสดงผลข้อมูลเดียวกับอัพเดตภัยพิบัติ), โรงพยาบาลใกล้เคียง ที่จะเด้งไปแสดงผลโรงพยาบาลใน Google Maps และทิปป้องกันตัวเอง

LINE Alert สามารถค้นหาได้จาก @linealert หรือคลิก https://lin.ee/l40xtWN

Tags:
Node Thumbnail

หลังจาก กรุงเทพมหานครมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data มากขึ้น จากคำสั่งของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครได้ทำแบบสำรวจ BMA Open Data Survey เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนว่าอยากให้เปิดข้อมูลด้านใดและอย่างไร ทางทีมของกรุงเทพมหานครจะได้นำข้อมูลนี้ไปพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลอินโดนีเซีย นำโดยกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศ (Communications and Information Ministry หรือ Kominfo) บล็อกบริการออนไลน์ยอดนิยม 8 รายการ ได้แก่ Yahoo, PayPal, Xandr และบริการเกมออนไลน์ยอดนิยมคือ Steam, Epic Games, Origin, Dota, Counter-Strike เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ electronic services providers (ESPs) ตามกฎกระทรวงปี 2020 ของอินโดนีเซีย

Semuel Abrijani Pangerapan ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ออกมายืนยันข่าวการแบนนี้ โดยให้ข้อมูลว่ามีผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากอินโดนีเซีย 8,000 ราย และต่างประเทศ 200 รายมาจดทะเบียนเรียบร้อยตามกำหนด

Tags:
Node Thumbnail

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลเปิด (Open Data Policy) โดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร จะต้องรวบรวมและเปิดเผยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลภายใน 30 วัน

ถัดจากนั้น สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จะต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ภายใน 90 วันด้วย

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้ (20 มิ.ย.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ เดินทางเข้าพบผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดยประกาศความร่วมมือด้านความโปร่งใส และการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 4 ด้านคือ

Pages