Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน เซ็นคำสั่งประธานาธิบดี (Executive Order) ให้หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐเตรียมความพร้อมรับมือ AI ในด้านต่างๆ

ถึงแม้นี่ไม่ใช่กฎหมายระดับผ่านสภา มีผลบังคับต่อภาคเอกชนโดยตรง แต่คำสั่ง Executive Order ฉบับนี้ถือเป็นมาตรการของรัฐบาลสหรัฐที่จับต้องได้มากที่สุดในตอนนี้ เนื้อหาในคำสั่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งต้องออกมาตรการรับมือ AI รวมทั้งหมด 8 ด้าน

Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลไบเดนเรียกให้ 7 บริษัทใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์ในสหรัฐฯ ให้สัญญากับสังคมแบบสมัครใจ ว่าจะพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โดยดูแลความปลอดภัย (safety), ความมั่นคงปลอดภัย (security), และความน่าเชื่อถือ (trustworthy)

7 บริษัทที่ตกลงตามข้อสัญญานี้ ได้แก่ Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft, และ OpenAI

คำมั่นสัญญาที่ประกาศออกมาลงรายละเอียดพอสมควร ได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลสหรัฐอเมริกา นำโดยประธานาธิบดีไบเดน เปิดตัวตราสัญลักษณ์รูปโล่ U.S. Cyber Trust Mark เพื่อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ IoT มีความปลอดภัยไซเบอร์มากเพียงพอ ไม่กลายเป็นช่องโหว่ให้ถูกโจมตี

โครงการตราสัญลักษณ์ U.S. Cyber Trust Mark ริเริ่มโดย FCC หรือ กสทช. สหรัฐ จะใช้งานกับอุปกรณ์ทุกรูปแบบที่เชื่อมต่อเครือข่าย เช่น สมาร์ททีวี, ตู้เย็นอัจฉริยะ, เตาไมโครเวฟ, ฟิตเนสแทร็คเกอร์, สมาร์ทมิเตอร์ ฯลฯ โดยมีแบรนด์สินค้าบางราย เช่น Amazon, Best Buy, Google, LG, Logitech, Samsung Electronics ประกาศเข้าร่วมโครงการแล้ว โครงการจะเริ่มดำเนินการจริงในปีหน้า 2024

แบรนด์ที่จะได้ตราสัญลักษณ์ U.S. Cyber Trust Mark จำเป็นต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่กำหนดโดย National Institute of Standards and Technology (NIST) ซึ่งยังไม่เปิดเผยรายละเอียดในตอนนี้

Tags:
Node Thumbnail

ทำเนียบขาวเริ่มออกมาแสดงท่าทีเรื่องนโยบาย AI ว่ามีผลกระทบอย่างไร โดยจะเชิญบริษัทไอทีสาย AI เข้ามาแสดงความเห็นเรื่องผลกระทบต่อ AI ในงานสัมมนาสายแฮ็กเกอร์ DEF CON 31 ช่วงเดือนสิงหาคม บริษัทที่ระบุว่าจะเข้าร่วมแล้วคือ Anthropic, Google, Hugging Face, Microsoft, NVIDIA, OpenAI, Stability AI

สหรัฐอเมริกากำลังอยู่ระหว่างการร่าง AI Bill of Rights และ AI Risk Management Framework และยังจะออกร่างกฎเกณฑ์การใช้งาน AI ของหน่วยงานภาครัฐด้วย

นอกจากนี้ National Science Foundation ของสหรัฐยังประกาศงบประมาณ 140 ล้านดอลลาร์ ตั้งศูนย์วิจัย National AI Research Institutes อีก 7 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้สหรัฐอเมริกามีศูนย์วิจัย AI แห่งชาติรวมเป็น 25 แห่งแล้ว

Tags:
Node Thumbnail

ก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกาได้ผ่านร่างกฎหมาย CHIPS and Science Act เพื่อให้เงินสนับสนุนราว 52,000 ล้านเหรียญกับการลงทุนและวิจัยในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศรวมถึงการลดหย่อนภาษีให้กับบริษัทที่ตั้งโรงงานผลิตชิปในสหรัฐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการพึ่งพาประเทศอื่นโดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานจำนวนมาก ภายหลังจากที่บริษัทต่าง ๆ ประสบปัญหาการขาดแคลนชิปจากการหยุดชะงักของซัพพลายเชนจากมาตรการ Zero-COVID ของจีน รวมถึงการแข่งขันกันเพื่อเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนด้วย

Tags:
Node Thumbnail

ปัญหา open access เป็นประเด็นขัดแย้งในแวดวงวิชาการมานาน เหตุเพราะวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์งานวิจัย มักมีโมเดลธุรกิจคือการคิดเงินค่าอ่าน (ไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าสมาชิกรายปี หรือจ่ายรายชิ้น) ในขณะที่มุมมองอีกด้านคือความรู้ควรเป็นของสาธารณะเพื่อการวิจัยต่อยอด ทำให้นักวิจัยหลายคนใช้วิธีเผยแพร่เปเปอร์วิชาการ (ที่อาจไม่เหมือนกับเวอร์ชันตีพิมพ์ทั้งหมด) ผ่านช่องทางของตัวเองหรือหน่วยงาน หรือวารสารวิชาการบางฉบับก็เปลี่ยนโมเดลมาเป็นคิดเงินกับผู้ตีพิมพ์แทนผู้อ่าน

Tags:
Node Thumbnail

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการควอนตัมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Quantum Initiative Advisory Committee) เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกา โดยมีตัวแทนจากสถาบันวิชาการ หน่วยวิจัยภาครัฐ และบริษัทเอกชนเข้าร่วม

คำสั่งนี้ดูเหมือนเป็นการตั้งคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์-งานวิจัยแขนงอื่นๆ ทั่วไป แต่ในคำอธิบายของทำเนียบขาว มีประเด็นน่าสนใจว่า ในอนาคตอันไม่ไกลนัก เมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์พัฒนาจนดีพอ จะสามารถเจาะการเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นฐานด้านความมั่นคงออนไลน์ได้ง่าย

Tags:
Node Thumbnail

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เซ็นคำสั่งบริหาร (Executive Order) ให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐเร่งพัฒนาเงินดิจิทัล ซึ่งในที่นี้คือเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (central bank digital currencies หรือ CBDC)

คำสั่งนี้มีเนื้อหากว้างๆ คือต้องการพัฒนา CBDC เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภค มีความปลอดภัย ช่วยเสถียรภาพทางการเงิน นำไปใช้ในทางที่ผิดยาก คำสั่งนี้ระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ให้ทำแผนการพัฒนาและวิจัย CBDC แบบต่างๆ แล้วกลับมารายงานประธานาธิบดีใน 180-210 วัน (ระยะเวลาขึ้นกับว่าหน่วยไหน)

Tags:
Node Thumbnail

Office of Management and Budget (OMB) หน่วยงานในทำเนียบขาว (เทียบได้กับสำนักงบประมาณของประเทศไทย แต่มีส่วนของการตรวจสอบกระบวนการภาครัฐนอกจากทำงบประมาณด้วย) ออกบันทึกเตือนเรื่องแนวทางรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐ (federal agencies)

ประเด็นหลักของบันทึกนี้คือหน่วยงานภาครัฐควรใช้สถาปัตยกรรมความปลอดภัยแบบ zero trust architecture (ZTA) หรือไม่เชื่อมั่นในสิ่งใดเลย ทุกอย่างในระบบไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หรือเครือข่ายต้องถูกยืนยันใหม่เสมอ (we must verify anything and everything)

Tags:
Node Thumbnail

สหรัฐฯในขณะนี้กำลังรับมือกับโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ข้อมูลจาก CDC ระบุว่า ไม่ถึงครึ่งของชาวอเมริกันอายุ 18-39 ปีที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส และคนอายุ 12-17 ปี ราว 58% ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ซึ่งเทียบกับคนอายุมากกว่า 50 ปี ได้ฉีดแล้วถึง 2 ใน 3

ทำเนียบขาวจึงแก้เกมด้วยการจ้างอินฟลูเอนเซอร์วัยรุ่นตาม TikTok, Twitch, YouTube ทำคอนเทนต์กระตุ้นให้แฟนๆ มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆ เป้าหมายหลักคือ สื่อสารไปถึงคนอายุน้อย และตอบโต้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับวัคซีนที่กำลังท่วมท้นอินเทอร์เน็ตในขณะนี้

Tags:
Node Thumbnail

คณะทำงานของทำเนียบขาว ประกาศความร่วมมือกับแอพนัดเดทหลายค่าย ที่ระบุชื่อคือ Bumble, Tinder, Hinge, Match, OkCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish, Badoo ให้เพิ่มฟีเจอร์กระตุ้นคนอเมริกันออกไปฉีดวัคซีนมากขึ้น

แอพนัดเดทเหล่านี้จะเพิ่มป้ายสถานะการฉีดวัคซีน, เพิ่มฟิลเตอร์กรองเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว รวมถึงฟีเจอร์พรีเมียมอื่นๆ ตามแต่ละแอพ เช่น บูสต์การมองเห็นโพรไฟล์ฟรี 1 ครั้ง (OkCupid) หรือได้ Super Like ฟรี 1 ครั้ง (Tinder)

ตัวเลขจาก OkCupid บอกว่าคนที่แสดงสถานะฉีดวัคซีนแล้ว (I'm Vaccinated) ในโพรไฟล์ มีโอกาสที่จะ match ความสนใจระหว่างกันเพิ่มขึ้น 14%

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

วันนี้โจ ไบเดนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ บรรดาช่องทางสื่อสารตามตำแหน่งก็ปรับอยู่ในความควบคุมของทีมงานไบเดนทั้งหมด สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือเว็บไซต์ whitehouse.gov เวอร์ชั่นไบเดนนั้นมีโหมดพื้นหลังมืด เรียกว่าโหมด high contrast แต่แอปอื่นๆ อาจจะเรียกว่า dark mode พร้อมกับตัวเลือกตัวอักษรขนาดใหญ่สำหรับผู้มองเห็นได้จำกัด

Tags:
Node Thumbnail

Donald Trump ออกคำสั่งฝ่ายบริหารแบน TikTok อย่างเป็นทางการ โดยตัวคำสั่งให้เวลา 45 วันเพื่อให้ทาง ByteDance สามารถขาย TikTok ออกไปให้กับบริษัทสหรัฐฯ ตามที่ไมโครซอฟท์เคยออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้ แต่ประกาศนี้ออกมาพร้อมกับประกาศแบบเดียวกันแต่แบน WeChat ของทาง Tencent ไปด้วย

เนื้อหาประกาศทั้งสองฉบับคล้ายกัน โดยระบุว่าแอปทั้งสองเก็บข้อมูลของผู้ใช้จำนวนมากจนเปิดทางให้รัฐบาลจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองสหรัฐฯ ได้กว้างขวาง และเซ็นเซอร์เนื้อหาตามความต้องการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ขณะที่คำสั่งแบน WeChat นั้นเพิ่มเนื้อหาว่า WeChat เปิดทางให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนติดตามพลเมืองจีนที่ได้มาเยือนสหรัฐฯ และได้สัมผัสสังคมเสรีเป็นครั้งแรกในชีวิต

Tags:
Node Thumbnail

หลัง TikTok ถูกเพ่งเล็งเรื่องความปลอดภัยมานานจนกระทั่งรัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาแบนแอปนี้ ล่าสุด Larry Kudlow ประธานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแสดงความเห็นว่า ทางออกของ TikTok กรณีที่ไม่ถูกแบน คือต้องปรับโครงสร้างองค์กร ตัดขาดจากบริษัทแม่อย่าง Bytedance และดำเนินงานในฐานะบริษัทเอกชนอเมริกันแทน

อย่างไรก็ตาม Kudlow ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงกรณีว่าจะมีบริษัทสหรัฐไหนสามารถซื้อ TikTok ได้หรือไม่ ด้านโฆษก TikTok ยืนยัน ByteDance กำลังประเมินและพิจารณาการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในส่วนของ TikTok อยู่ พร้อมยืนยันถึงการรักษาความปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

Tags:
Node Thumbnail

หลังทวิตเตอร์ออกฟีเจอร์ fact-check ที่ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากทวีต ซึ่งคนแรก ๆ ที่โดนแปะป้ายนี้คือประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องทวีตข่าวปลอมอยู่เนือง ๆ และเจ้าตัวก็วิจารณ์ทวิตเตอร์เรื่องฟรีสปีช

ล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมเอาคืนไปอีกขั้น เมื่อมีรายงานว่าทรัมป์เตรียมจะออกคำสั่งบริหาร (executive order) ละเว้นข้อกฎหมายที่คุ้มครองบริษัทโซเชียลมีเดียในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการกำกับดูแลตีความหรือมองได้ว่าโซเชียลมีเดีย เช่น ทวิตเตอร์ เป็นผู้ผูกขาดและควบคุมการแสดงความคิดเห็น (เช่นการลบแอคเคาท์หรือลบโพสต์) ไม่ใช่เจ้าของแพลตฟอร์มที่เปิดให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างที่เป็นอยู่

Tags:
Node Thumbnail

กลางเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ออกคำสั่งบริหาร ห้ามบริษัทสัญชาติอเมริกันทำธุรกิจและใช้อุปกรณ์สื่อสารกับบริษัทที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าพุ่งเป้าไปที่ Huawei และ ZTE เป็นหลัก โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ปี ล่าสุดประธานาธิบดีสั่งขยายคำสั่งบริหารดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตให้กับบริษัทอเมริกันเพื่อทำธุรกิจกับ Huawei (พิจารณาเป็นกรณีไป) ก็น่าจะขยายใบอนุญาตดังกล่าวที่กำลังจะหมดอายุในวันพรุ่งนี้ออกไปเช่นกัน

Tags:
Node Thumbnail

ตั้งแต่ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศให้ไมโครซอฟท์เป็นผู้ชนะโครงการ JEDI Cloud เมื่อปีที่แล้ว สื่อหลายเจ้ารวมถึง AWS เองต่างออกมาโวยวายว่าดีลนี้ประเด็นการเมืองจากทำเนียบขาวมาเกี่ยวข้อง

ล่าสุดคณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงกลาโหม (Inspector General) ออกรายงานความยาว 317 หน้าเกี่ยวกับกระบวนการคัดสรรผู้ให้บริการคลาวด์ (ไม่ได้สนใจตัวดีลว่าเจ้าไหนดีกว่ากัน แค่ตรวจสอบกระบวนการคัดสรร) และระบุว่าแม้ในรายละเอียดยิบย่อยของกระบวนการจะมีปัญหาหรือความขัดแย้งอยู่บ้าง แต่ในภาพรวมคือไม่พบความผิดปกติ กระบวนการจัดสรรนั้นยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมายแล้ว ขณะทำเนียบขาวหรือแม้แต่ตัวประธานาธิบดีก็ไม่ได้เข้ามามีอิทธิพลใด ๆ ในกระบวนการ

Tags:
Node Thumbnail

ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ออกคำสั่งบริหาร (executive order - แบบเดียวกับที่สั่งแบน Huawei) ให้บริษัท Beijing Shiji Information Technology บริษัทที่ทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมโรงแรม, ร้านค้า, บันเทิงจากจีน ถอนการควบรวมกิจการบริษัท StayNTouch ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โรงแรมจากรัฐแมรี่แลนด์ ที่ซื้อและควบรวมกิจการมาตั้งแต่ปี 2018

Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลเปิดโครงการอบรมทักษะดิจิทัลให้ประชาชนอเมริกันโดยร่วมมือกับทำเนียบขาวด้วย ซึ่งกูเกิลได้ลงนามในสัญญา Pledge to America’s Workers ที่ทางทำเนียบขาวเรียกร้องให้นายจ้างขยายโครงการพัฒนาทักษะสำหรับแรงงานชาวอเมริกัน

ตัวโครงการมีเป้าหมายจะทำการฝึกอบรมได้ 250,000 ครั้งภายใน 5 ปี และจะขยายโครงการไปยังมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 100 แห่งภายในปี 2020

ก่อนหน้านี้กูเกิลได้เซ็นสัญญาในโครงการทำนองนี้มาแล้ว โดยร่วมกับ Internet Association แต่การลงนามครั้งล่าสุดนี้เป็นการขยายผลให้จริงจังมากขึ้น และกูเกิลเองก็มีโปรแกรมสอนทักษะดิจิทัลอยู่แล้วคือ Grow with Google ที่ให้คนเข้าไปใช้ทรัพยากรกูเกิลเรียนรู้ทักษะดิจิทัลต่างๆ ได้ฟรี

Tags:
Node Thumbnail

โฆษกเฟซบุ๊ก ได้ตอบอีเมลนักข่าวจากการมีสื่อรายงานว่า มาร์ค ซักเคอเบิร์ก กำลังจะเข้าพบประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ทำเนียบขาว โดยโฆษกยืนยันว่ามีการเข้าพบจริง ทรัมป์ เองก็โพสต์รูปเขากับ ซักเคอเบิร์ก ลงในทวิตเตอร์ด้วย นอกจากนี้ ซักเคอเบิร์ก ยังได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบบายเพื่อรับฟังข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายอินเทอร์เน็ต

Tags:
Node Thumbnail

กรณีการแบน Huawei ของรัฐบาลสหรัฐ อาจมีข้อยกเว้นให้บริษัทกลุ่มที่รับงานจากรัฐบาลสหรัฐ (contractor) มีเวลาปรับตัว ยังสามารถค้าขายกับ Huawei ได้อีก 2 ปี

สำนักงานการจัดการและงบประมาณของทำเนียบขาว (Office of Management and Budget หรือ OMB) ยื่นจดหมายขอให้สภาคองเกรส ยืดเวลาการแบนห้ามไม่ให้ใช้งานอุปกรณ์สื่อสารจากบริษัทที่เป็นภัยต่อความมั่นคง

คำสั่งแบนอันนี้เป็นคนละส่วนกับ คำสั่งทางปกครองของ Trump ที่ห้ามบริษัทเอกชนสหรัฐทำธุรกิจกับ Huawei ที่อยู่ในรายชื่อของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ แต่เป็นคำสั่งอีกชุดตามกฎหมายความมั่นคง (กฎหมาย National Defense Authorization Act ของปีงบประมาณ 2019) ที่ห้าม "หน่วยงานของรัฐ" ใช้อุปกรณ์ของ Huawei

Tags:
Node Thumbnail

หลังมีประเด็นออกมาตั้งแต่ต้นปี ที่ FBI, CIA และ NSA ประสานเสียงกันเตือนชาวอเมริกันว่าอย่าใช้สินค้า ZTE และ Huawei ก่อนจะลามไปยังออสเตรเลียและกองทัพสหรัฐ ล่าสุดมาตรการนี้ออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้ว

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เพิ่งจะลงนามในกฎหมาย Defense Authorization Act ซึ่งมีการพูดถึงการสั่งให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับภาครัฐ ไม่ให้ใช้งานอุปกรณ์และบริการของ Huawei/ZTE ที่จำเป็นและสำคัญ (essential and critical) กับระบบที่หน่วยงานใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์บางชิ้นของสองแบรนด์นี้ยังคงอนุญาตให้ใช้งานตราบเท่าที่ตัวอุปกรณ์ ไม่สามารถเข้าถึงหรือดูข้อมูลได้

Tags:
Node Thumbnail

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกำลังจะยกระดับไปอีกขั้น เมื่อกระทรวงการคลังเตรียมจะออกมาตรการใหม่ ที่ห้ามบริษัทที่มีคนจีน (ไม่ว่าจะรัฐบาลหรือเอกชน) ถือหุ้นเกิน 25% เข้าซื้อบริษัทไอทีของสหรัฐ ที่ครอบครองเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในเชิงอุตสาหกรรม (industrially significant technology)

อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังระบุว่า เมื่อกฎหมายออกมา ตัวเลขสัดส่วนที่คนจีนถือหุ้นอาจต่ำกว่า 25% รวมถึงว่าถึงแม้นักลงทุนจีนจะถือหุ้นน้อยกว่าที่กำหนด แต่หากหน่วยงานภาครัฐมองว่า นักลงทุนจีนที่เข้าซื้อบริษัทสหรัฐ มีสิทธิเข้าถึงเทคโนโลยีที่ซื้อไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง มาตรการนี้ก็จะครอบคลุมด้วย

Tags:
Node Thumbnail

ในวันประชุมระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ กับสมาคมผู้พัฒนาเกมเรื่องผลกระทบของเกมต่อเหตุกราดยิง โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี เปิดวิดีโอตัวหนึ่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมดู รวบรวมฉากรุนแรงจากเกมดัง ล่าสุดกลุ่มผู้พัฒนาเกมอัพโหลดวิดีโออีกตัวบน YouTube แสดงด้านสวยงามและศิลปะของเกม

ตัววิดีโอชื่อว่า #GameOn ผู้เผยแพร่คือ Games for Change องค์กรไม่แสวงหากำไร สนับสนุนพลังด้านบวกของเกมที่มีต่อโลกจริง วิดีโอมีความยาว 88 วินาที มีฉากจากเกมมากมายเช่น The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Minecraft, The Last Guardian, Little Big Planet, Monument Valley, Never Alone, Overwatch เป็นต้น

Asi Burak ประธาน Games for Change บอกว่าวิดีโอนี้เป็นยิ่งกว่าจดหมายรักมอบให้แก่อุตสาหกรรมเกม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะช่วยสื่อสาร และแสดงให้เห้นความงามอีกด้าน ในรูปแบบที่ต่างออกไปจากวิดีโอของทำเนียบขาว

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และสมาคมผู้ผลิตเกม ESA เข้าพูดคุยกันเรื่องความเกี่ยวข้องของเกมกับเหตุกราดยิงที่เป็นปัญหามานานในสหรัฐฯ ยังไม่มีผลสรุปของการพูดคุยว่ามีมาตรการอย่างไรต่อไป แต่ระหว่างการประชุม ฝ่ายรัฐเปิดคลิปแสดงตัวอย่างเกมที่มีภาพรุนแรง และยังโพสต์ลงยูทูบในช่องของทำเนียบขาวด้วย

ตัววิดีโอความยาว 1 นาทีครึ่ง ไม่มีเสียงบรรยาย มีแค่ภาพฟุตเทจจากเกมต่างๆ ประกอบด้วย Call of Duty, Dead by Daylight, Fallout 4, Sniper Elite 4, The Evil Within

Pages