Tags:
Node Thumbnail

หลังทวิตเตอร์ออกฟีเจอร์ fact-check ที่ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากทวีต ซึ่งคนแรก ๆ ที่โดนแปะป้ายนี้คือประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องทวีตข่าวปลอมอยู่เนือง ๆ และเจ้าตัวก็วิจารณ์ทวิตเตอร์เรื่องฟรีสปีช

ล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมเอาคืนไปอีกขั้น เมื่อมีรายงานว่าทรัมป์เตรียมจะออกคำสั่งบริหาร (executive order) ละเว้นข้อกฎหมายที่คุ้มครองบริษัทโซเชียลมีเดียในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการกำกับดูแลตีความหรือมองได้ว่าโซเชียลมีเดีย เช่น ทวิตเตอร์ เป็นผู้ผูกขาดและควบคุมการแสดงความคิดเห็น (เช่นการลบแอคเคาท์หรือลบโพสต์) ไม่ใช่เจ้าของแพลตฟอร์มที่เปิดให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างที่เป็นอยู่

กฎหมายที่คุ้มครองบริษัทโซเชียลมีเดียตอนนี้คือมาตรา 230 ของกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสม (Communication Decency Act) ที่ออกเมื่อปี 1996 ช่วยให้บริษัทออนไลน์ไม่ต้องรับผิดชอบการกระทำของผู้ใช้งาน รวมถึงมีสิทธิที่ค่อนข้างเยอะในการควบคุมเนื้อหา

แม้คำสั่งบริหารจะยังอยู่ในกระบวนการร่างและยังไม่เรียบร้อย แต่คาดว่าน่ามีรายละเอียดยกเลิกความคุ้มครองตามมาตรา 230 หากโซเชียลมีเดียมีพฤติกรรมแบ่งแยกผู้ใช้งาน หรือจำกัดการใช้งานโดยไม่มีการไต่สวนที่เป็นธรรม หรือไม่มีการระบุในเงื่อนไขการใช้งาน (terms of service)

ที่มา - WSJ

Get latest news from Blognone

Comments

By: Lightwave
iPhoneAndroidWindows
on 28 May 2020 - 13:47 #1160436

อีกแล้วหรอคนนี้ ทีตัวเองยังบล็อคคนอื่นเลย...

By: IDCET
Contributor
on 28 May 2020 - 14:03 #1160440 Reply to:1160436

เขาเป็นแบบนี้มานานมากแล้วหละครับ ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ ด้วยซ้ำไป

By: big50000
AndroidSUSEUbuntu
on 28 May 2020 - 14:26 #1160447
big50000's picture

ปล่อยเฟกนิวส์บ่อยเองนี่ 555

By: tucker
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 28 May 2020 - 15:49 #1160483
tucker's picture

เขาไม่ได้ห้าม free speech แต่แค่ให้ fact check free speech แค่นั้นเอง จะเดือดดาลไปทำไม

By: IDCET
Contributor
on 28 May 2020 - 16:18 #1160492 Reply to:1160483

มองว่า Trump เชื่อในสิ่งที่ Tweet จริงแบบไม่ลังเล แต่เคืองที่ Tweeter ขึ้นมาเตือนว่าเป็นข่าวปลอม และมี Fact Check ที่ Trump ไม่ชอบอยู่แล้วด้วยหละครับ

By: PriteHome
ContributorAndroidWindows
on 28 May 2020 - 19:50 #1160527 Reply to:1160483
PriteHome's picture

Trump ทวิตปั่นหุ้นทุกคืนวันอาทิตย์ (free speech)

Twitter เตือนว่านี่ต้อง fact check นะ แต่ไม่ได้ลบข้อความทรัมป์ (free speech)

Thump ผมต้องการปกป้อง free speech ด้วยการ ban (เอาที่พี่สบายใจ)

By: Suwit321 on 28 May 2020 - 17:19 #1160511

ทำตัวไมดีเองอ่ะ ชอบปล่อย เฟกนิวส์ หลายเรื่องล่ะ

By: 白羊
In Love
on 30 May 2020 - 01:04 #1160651
白羊's picture

ล่าสุดเรื่องจนท.กับคนดำที่เสียชีวิต ทรัมป์ก็ทวีตแล้วก็โดนอีกจ้า This Tweet violated the Twitter Rules about glorifying violence. ศึกนี้อีกยาว