Tags:
Node Thumbnail

รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี 2023 ประกาศมอบรางวัลให้กับ Katalin Karikó และ Drew Weissman สองนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาเทคโนโลยี mRNA ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาวัคซีนโควิด 19

ทั้งนี้เทคโนโลยี mRNA ได้ถูกทดลองมาระยะหนึ่งก่อน จนกระทั่งถูกนำมาใช้ในวงกว้างครั้งแรกเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด 19 ซึ่งปัจจุบัน mRNA ถูกนำมาใช้ศึกษาวิจัยป้องกันโรคอื่นด้วยรวมทั้งมะเร็ง

mRNA ย่อมาจาก Messenger Ribonucleic Acid เป็นวิธีการใหม่ในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค จากเดิมการพัฒนาวัคซีนจะใช้ไวรัสหรือแบคทีเรียตาย ขณะที่วิธีการ mRNA ใช้การกระตุ้นให้ยีนในร่างกายสร้างโปรตีนที่ยับยั้งไวรัส ทำให้ปลดล็อกกุญแจสำคัญในการพัฒนาวัคซีนได้รวดเร็วมากขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ หรือ FDA ได้อนุมัติและอนุญาตให้ใช้วัคซีนโควิด 19 สูตรใหม่แบบฉุกเฉิน เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ รวมถึงระบุว่าเพื่อลดปัญหาผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลในสหรัฐฯ ที่ตอนนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้น

วัคซีน mRNA ที่ได้รับอนุมัตินี้ผลิตโดย Moderna และ Pfizer โดยสามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์ Omicron XBB.1.5 รวมถึงสายพันธุ์ย่อย BA.2.86 และ EG.5.1 โดยจะเป็นสูตรสำหรับวัคซีนปี 2023-2024 ฉีด 1 เข็ม สำหรับบุคคลอายุ 5 ปีขึ้นไป

Albert Bourla ซีอีโอ Pfizer กล่าวว่าวัคซีนสูตรใหม่นี้คาดว่าจะส่งมอบได้ในไม่กี่วันข้างหน้า

Tags:
Node Thumbnail

Meta อัพเดตแนวทางดูแลจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวกับโควิด 19 บนแพลตฟอร์ม จากที่ผ่านมาเนื้อหาซึ่งให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด 19 จะถูกแบน หรือติดป้ายกำกับคำเตือน ซึ่งเป็นแนวทางที่ Oversight Board ของ Meta กำหนดไว้ โดยจะเริ่มผ่อนปรนแนวทางควบคุม

โดยกฎการดูแลจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวกับโควิด 19 ทั้งหมด จะถูกยกเลิก มีผลกับผู้ใช้งานทั่วโลก เนื่องจากในระดับโลกนั้น โควิด 19 ถูกลดระดับจากโรคระบาดร้ายแรงฉุกเฉินแล้ว อย่างไรก็ตาม Meta จะยังคงใช้กฎนี้ต่อเฉพาะในประเทศที่โควิด 19 ยังถูกกำหนดเป็นโรคระบาดฉุกเฉิน

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศว่าโควิด 19 ไม่อยู่ในสถานะของโรคที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศอีกต่อไป หลังจาก WHO ประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคที่เป็นภาวะฉุกเฉินนี้ตั้งแต่มกราคมปี 2020

ตัวแทนของ WHO กล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ลดจำนวนจากสูงสุดมากกว่า 1 แสนคนต่อสัปดาห์ช่วงต้นปี 2021 มาอยู่ที่ 3,500 คน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลอดระยะเวลาการระบาด มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 รวมมากกว่า 7 ล้านคน แต่ตัวเลขจริงอาจสูงกว่านั้น

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

สำนักงานยาแห่งชาติ (National Medical Products Administration - NMPA) ของจีนอนุมัติวัคซีน SYS6006 ของบริษัท CPSC Pharmaceutical ให้ใช้งานได้หลังจากทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 5,500 คนและพบว่าได้ผลดีมีความปลอดภัยเพียงพอ โดยการอนุมัติครั้งนี้เป็นการอนุมัติแบบฉุกเฉิน

การทดสอบวัดระดับภูมิของผู้ที่ได้รับวัคซีน SYS6006 เป็นเข็ม booster ไปแล้ว 14 วัน มีระดับภูมิสูงกว่าคนไม่ได้ฉีด 83 เท่าตัว ประสิทธิภาพวัคซีน (เอกสารไม่ได้ระบุเงื่อนไขการวัดประสิทธิภาพว่าดูจากอะไร) อยู่ที่ 85.3% เมื่อดูผลช่วง 14-28 วันหลังฉีดวัคซีน ตัววัคซีนสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

หลังจากรัฐบาลจีนเปิดประเทศและหลายชาติเลือกที่จะวางมาตรการ COVID-19 กับประชาชนจีนที่เดินทางออกนอกประเทศเพิ่มเติมจนรัฐบาลจีนแสดงความไม่พอใจ ล่าสุด CGTN สื่อรัฐบาลจีนภาษาอังกฤษก็เผยแพร่งานวิจัยโดยสื่อว่าผลการศึกษาในฮ่องกงแสดงให้เห็นว่าหากฉีดสามเข็มจะป้องกันได้ที่ 98% เท่ากัน พร้อมกับทำภาพเปรียบเทียบระหว่าง Sinovac สามเข็มว่าป้องกันอาการรุนแรงได้ 97.9% และ Pfizer สองเข็มที่ป้องกันอาการรุนแรงได้ 89.3%

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) เตรียมประชุมกับกรรมการที่ปรึกษาถึงแนวทางการปรับรูปแบบการใช้วัคซีน COVID-19 ให้ง่ายลง โดยไม่ต้องนับเดือนและติดตามข่าวเป็นรอบๆ แบบทุกวันนี้ แต่อาศัยการอัพเดตวัคซีนรายปีแบบเดียวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แนวทางที่เสนอมาจะเริ่มต้นฉีดวัคซีนสองเข็มแบบเดิม โดยหลังจากนี้ผู้ที่ได้สองเข็มเริ่มต้นมักจะเป็นเด็ก แล้วหลังจากนั้นจะฉีดอัพเดตรายปี โดยคาดว่าจะเลือกสายพันธุ์ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีจากนั้นวัคซีนที่ปรับสูตรกับสายพันธุ์ที่เลือกมาก็ได้เริ่มใช้งานได้ในเดือนกันยายน

Tags:
Node Thumbnail

Stephane Bancel ซีอีโอของบริษัท Moderna ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ว่าบริษัทกำลังพิจารณาตั้งราคาวัคซีน COVID-19 อยู่ในช่วง 110-130 ดอลลาร์ต่อโดส แพงกว่าปัจจุบันที่ขายให้รัฐบาล 26 ดอลลาร์ต่อโดส 4-5 เท่าตัว

หลังช่วง COVID-19 ระบาดรุนแรงเริ่มคลายตัวรัฐบาลสหรัฐฯ ก็อาจจะถอนตัวไม่ได้ซื้อวัคซีนเหมามาฉีดฟรีให้ประชาชนเช่นที่ผ่านมา ราคาขายแบบเชิงการค้าตามปกติก็มักจะแพงขึ้นกว่าที่ขายรัฐบาลอย่างคาดเดาได้ ก่อนหน้านี้ Pfizer ก็ประกาศว่าจะขายวัคซีน COVID-19 ในช่วง 110-130 ดอลลาร์ต่อโดสเช่นกัน

Tags:
Node Thumbnail

ทีมวิจัยจากเครือโรงพยาบาล Clalit Health Services (CHS) ในอิสราเอลรายงานถึงการติดตามผลจากการฉีดวัคซีน Bivalent mRNA สำหรับป้องกัน COVID-19 หลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลเริ่มโครงการฉีดวัคซีนรุ่นใหม่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนรุ่นเดิมครบ 2 เข็มแล้วทางรัฐบาลแนะนำให้ฉีดวัคซีนรุ่นใหม่อีก 1 เข็ม รายงานการติดตามประสิทธิภาพของวัคซีนรุ่นใหม่จากกลุ่มประชากรที่ฉีดวัคซีน 2 เข็มแรกครบแล้วพบว่าวัคซีนรุ่นใหม่มีประสิทธิภาพดี และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการต่อสู้กับ COVID-19

Tags:
Node Thumbnail

Stella Kyriakides กรรมาธิการด้านสาธารณสุขของสหภาพยุโรประบุเคยเสนอบริจาควัคซีนรุ่นใหม่สำหรับ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ให้กับทางจีนไปแล้วแต่รัฐบาลจีนปฎิเสธ โดยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่าทางจีนมีวัคซีนเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้ว และการแพร่กระจายของ COVID-19 ในจีนก็อยู่ในระดับที่คาดไว้และยังควบคุมได้

จีนใช้วัคซีน Sinovac และ Sinopharm เป็นหลัก และจนตอนนี้ก็ยังไม่มีการใช้งานวัคซีน mRNA เป็นวงกว้าง แม้ว่าจะมีท่าทีเป็นมิตรขึ้นและยอมให้พลเมืองเยอรมนีรับวัคซีน BioNTech/Pfizer ได้

Tags:
Node Thumbnail

ตั้งแต่ปี 2020 ที่เกิดการระบาดของโควิด 19 นั้น Twitter เริ่มการแปะป้ายคำเตือนข้อความที่เผยแพร่ข้อมูลไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคดังกล่าว แต่ล่าสุด Twitter ประกาศสั้น ๆ ว่า มีผลตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2022 เป็นต้นไป จะไม่มีการแปะป้ายคำเตือนเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของโควิด 19 แล้ว

Twitter เริ่มการแสดงข้อความเตือนดังกล่าว และเพิ่มในหัวข้อวัคซีนเมื่อปีที่แล้ว โดยมีระดับตั้งแต่เริ่มเตือน จนถึงแบนบัญชี ซึ่งมีบัญชีที่ถูกแบนจากเรื่องนี้มากกว่า 1 หมื่นบัญชี

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อปี 2020 กระทรวงสาธารณสุข, แรงงานและสวัสดิการสังคอมของญี่ปุ่นได้พัฒนาแอปที่ชื่อ COCOA ขึ้นมา (ย่อมาจาก COVID-19 Contact-Confirming Application) ซึ่งหากให้อธิบายง่ายๆ มันก็คือแอปหมอชนะเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนั่นเอง ในระหว่างการใช้งานก็มีปัญหาบ้างตามประสา โดยเฉพาะเรื่องความแม่นยำการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่คลาดเคลื่อนไปมาก และปัญหาขาดการอัพเดต

อย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ประกาศเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ว่าจะยกเลิกการใช้แอป COCOA นี้แล้ว ก่อนหน้าการเปิดประเทศต้อนรับนักเดินทางจากต่างชาติเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Ryan Richardson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ BioNTech พูดถึงการขออนุญาตให้ใช้งานวัคซีน COVID-19 ของบริษัทว่าช่วงหลังหน่วยงานกำกับดูแลของจีนมีท่าทีทางบวก

จีนยังไม่อนุญาตให้ใช้งานวัคซีน mRNA สำหรับ COVID-19 ทั้งของบริษัท BioNTech/Pfizer และของบริษัท Moderna แม้ว่าปีที่แล้วคณะกรรมการที่ปรึกษาจะแนะนำให้รัฐบาลอนุญาตให้ใช้งานวัคซีนในประเทศก็ตาม ล่าสุดรัฐบาลเยอมนีทำความตกลงกับรัฐบาลจีนให้ฉีดวัคซีน mRNA ให้กับชาวเยอรมันในจีนได้

จีนอนุญาตให้ใช้งานวัคซีน COVID-19 แล้วถึง 7 รายการ แต่เกือบทั้งหมดเป็นแบบเชื้อตาย พร้อมกับแบบ viral vector และ subunit อีกอย่างละรายการ

Tags:
Node Thumbnail

แอปเปิลออกแถลงการณ์ชี้แจงนักลงทุน เกี่ยวกับสถานการณ์ซัพพลายเชนของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ระบุว่ามาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันโควิด 19 ในเมืองเจิ้งโจว ประเทศจีน ส่งผลกระทบชั่วคราวต่อการประกอบ iPhone ทั้ง 2 รุ่นดังกล่าวโดยตรง โดยโรงงานต้องดำเนินการภายใต้กำลังการผลิตที่มีอย่างจำกัด

แอปเปิลบอกว่าความต้องการ iPhone ทั้งรุ่น iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ยังมีอยู่สูงมาก อย่างไรก็ตามผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลูกค้า จะต้องรอคอยสินค้าเป็นเวลาที่นานขึ้น ซึ่งบริษัทยังดำเนินงานร่วมกับซัพพลายเออร์ เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และมีความปลอดภัยกับพนักงานทุกคน

Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลจีนประกาศใช้มาตรการ zero-COVID ล็อคดาวน์ทั้งเมืองเจิ้งโจว ในมณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิต iPhone ที่ใหญ่ที่สุดของ Foxconn ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต iPhone 14 โดยรัฐบาลประกาศล็อคดาวน์เมืองนี้เป็นเวลา 7 วันเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน

เจ้าหน้าที่รัฐประกาศผ่าน WeChat ว่า สนามบินของเมืองจะปิดให้บริการและเปิดอีกทีในวันที่ 9 พฤศจิกายนรวมทั้งบริการขนส่งสาธารณะจะหยุดให้บริการและให้คนในเมืองเจิ้งโจวที่มีราว 10 ล้านคนทำงานที่บ้านแทน รัฐบาลจะลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด

Tags:
Node Thumbnail

อย่างที่ทราบกันว่าจีนเป็นซัพพลายเชนสำหรับผลิตสมาร์ทโฟนใหญ่ของโลก โดยสมาร์ทโฟน 2 ใน 3 ส่วนทั่วโลกผลิตในจีน อย่างไรก็ตาม สถานะการเป็นแหล่งผลิตสมาร์ทโฟนของจีนกำลังสั่นคลอน เนื่องจากนโยบาย Zero Covid ของรัฐบาลและตลาดสมาร์ทโฟนซบเซาลง

แหล่งข่าวของ South China Morning Post เผยว่าโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนในจีนได้รับคำสั่งซื้อที่ไม่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดจากบริษัมสมาร์ทโฟนทั้งการลดการสั่งผลิตสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่การยกเลิกการผลิต

สาเหตุหลักที่ทำให้การเป็นแหล่งผลิตสมาร์ทโฟนของจีนสั่นคลอนมาจากที่ผู้บริโภคชะลอการซื้อสมาร์ทโฟนจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้บริษัทสมาร์ทโฟนยกเลิกคำสั่งผลิตมายังโรงงานผลิตในจีน

Tags:
Node Thumbnail

Guizhou Cloud Big Data พาร์ทเนอร์ผู้ดูแลศูนย์เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล iCloud ของ Apple ในจีน ประกาศเตือนผ่าน WeChat ว่ารัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการ Zero-Covid ล็อคดาวน์ทั้งเมืองกุ้ยหยางที่เป็นที่ตั้งของบริษัท ทำให้พนักงานของบริษัทไม่สามารถออกจากตึกได้ และหลายคนไม่ได้กลับบ้านมาเป็นสัปดาห์แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ระบุว่าการล็อคดาวน์จะมีผลกระทบต่อเซิร์ฟเวอร์ของ Apple และลูกค้ารายอื่นๆ ของบริษัทอย่างไรบ้าง

Guizhou Cloud Big Data เป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนและเป็นผู้ดูแลข้อมูลทั้งหมดบน iCloud ของผู้ใช้ iPhone ภายในประเทศจีนซึ่งมีจำนวนหลายร้อยล้านคน ภายหลังจากที่กฎหมายจีนบังคับให้ Apple ต้องปล่อยให้บริษัทสัญชาติจีนเป็นผู้ควบคุมข้อมูล

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้ National Medical Products Administration of China (NMPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานคล้ายองค์การอาหารและยาของจีนได้อนุมัติให้วัคซีน COVID-19 แบบสูดของบริษัท CanSinoBio สามารถใช้การได้เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

วัคซีนนี้มีชื่อทางการค้าว่า Convidecia Air เป็นวัคซีนเหลวที่ใช้เครื่องพ่นละอองยาพ่นวัคซีนให้ผู้ใช้ทำการสูดหายใจเข้าทางปาก โดย CanSinoBio ระบุว่าการสูดหายใจเพียงครั้งเดียวก็จะได้รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tags:
Node Thumbnail

Moderna ประกาศฟ้อง Pfizer และ BioNTech ฐานใช้สิทธิบัตรของ Moderna โดยระบุเทคโนโลยีสองตัวของ Moderna ที่ถูกใช้งานคือ การแก้ไขสารเคมีใน mRNA เพื่อผลิตวัคซีน และการเข้ารหัส (encode) สายโปรตีนของ spike จาก Coronavirus ที่ Moderna พัฒนาไว้ก่อนหน้าสำหรับโรค MERS

ก่อนหน้านี้ Moderna เคยประกาศว่าจะไม่บังคับใช้สิทธิบัตรในช่วงวิกฤติโรคระบาด แต่ก็ปรับแนวทางนี้หลังจากวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา ว่าจะไม่บังคับใช้สิทธิบัตรเฉพาะประเทศกลุ่ม 92 ประเทศรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ำเท่านั้น การฟ้องครั้งนี้ Moderna จึงระบุว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายเฉพาะที่เกิดหลังวันที่ 8 มีนาคม และเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ นอกจาก 92 ประเทศที่ยกเว้น

ทาง Moderna ยื่นฟ้องคดีนี้ในสหรัฐฯ และเยอรมนี

Tags:
Node Thumbnail

Bloomberg อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ระบุว่าแอปเปิลได้แจ้งพนักงานถึงแผนการให้กลับมาทำงานที่สำนักงานอีกครั้ง ให้เข้าสำนักงาน 3 วันต่อสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนนี้

แอปเปิลกำหนดว่าพนักงานต้องเข้าทำงานที่สำนักงาน ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ส่วนอีกหนึ่งวันให้แต่ละทีมกำหนดเองว่าจะเป็นวันใด โดยบอกว่ายังคงรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด

ถึงแม้หลายบริษัทเทคโนโลยีจะปรับรูปแบบการทำงานไปพอสมควรนับตั้่งแต่เกิดการระบาดของโควิด 19 แต่แอปเปิลส่งสัญญาณมาระยะหนึ่งแล้ว ว่าต้องการให้พนักงานทั้งหมดกลับเข้ามาทำงานที่สำนักงาน จนเกิดเหตุการณ์หัวหน้าทีม Machine Learning ประกาศลาออกก่อนหน้านี้

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัย MIT พัฒนาชุดทดสอบภูมิคุ้มกัน COVID-19 สำหรับให้คนใช้งานทดสอบด้วยตนเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน

ชุดทดสอบนี้เป็นชุดทดสอบแบบ lateral flow test หรืออธิบายอย่างง่ายก็คือมีลักษณะการใช้งานคล้ายกับชุดทดสอบการติดเชื้อ COVID-19 ที่จะต้องหยดของเหลวที่ผสมกับส่วนผสมทางเคมีลงบนแผ่นทดสอบแล้วรอให้สารละลายซึมไปตามแผ่นทดสอบก่อนจะตรวจดูว่ามีแถบสีปรากฎขึ้นหรือไม่ สิ่งที่แตกต่างกันมีแค่เพียงของเหลวที่ใช้ในการทดสอบภูมิคุ้มกันนี้จะใช้หยดเลือดในการทดสอบ

Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงสาธารณสุข พร้อมพาร์ทเนอร์บริษัทเอกชน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, INET, สภากาชาดไทย, เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมกันเปิดตัวแอพ "หมอพร้อม" เวอร์ชันใหม่ที่ปรับปรุง UI ใหม่หมด หน้าตาทันสมัยกว่าเดิม พร้อมฟีเจอร์เพิ่มมากขึ้น

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าแอพหมอพร้อมเริ่มมาจากการใช้สำหรับวัคซีน COVID-19 ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน 32 ล้านคน ในระยะถัดไปตั้งเป้าขยายภารกิจเป็นแอพสุขภาพ Digital Health ของคนไทย

ฟีเจอร์ของหมอพร้อม จะมีทั้งหมด 12 อย่าง ได้แก่

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

อย.สหรัฐฯ (FDA) อนุมัตให้ใช้วัคซีน COVID-19 จากทั้ง Pfizer และ Moderna ในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังไม่สามารถรับวัคซีนจนตอนนี้

Moderna ใช้วัคซีน COVID-19 ขนาดโดส 25 ไมโครกรัม สองโดส พบว่ามีอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับเดียวกับผู้ใหญ่ แต่ประสิทธิภาพการป้องกัน COVID-19 ในกลุ่มอายุ 6 เดือนถึง 23 เดือนอยู่ที่ 50.6% และกลุ่มอายุ 2-5 ปี อยู่ที่ 36.8% การอนุญาตครั้งนี้ทำให้วัคซีน Moderna สามารถใช้งานได้กับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยก่อนหน้านี้สหรัฐฯ อนุญาตให้ใช้วัคซีน Moderna กับผู้อายุสูงกว่า 18 ปีเท่านั้น

Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลแคนาดาประกาศหยุดใช้งานแอป COVID Alert แอปสำหรับแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการหยุดใช้งานแอปจะมีผลทำให้แอปใช้งานไม่ได้ทันที และแนะนำให้ผู้ใช้ลบแอปออกจากเครื่องของตัวเองได้เลย

แอป COVID Alert เป็นแอปที่พัฒนาโดยใช้ API ที่ Google และ Apple ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งรัฐบาลแคนาดาให้เหตุผลในการปิดแอป COVID Alert ว่า แม้ตอนนี้การแพร่ระบาดจะยังไม่จบ แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ยอดตรวจ PCR ลดลงมาก ทำให้ one-time keys (OTK) ที่ใช้งานลดลง ส่งผลให้การใช้งานแอปลดลง หลังจากหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ทางรัฐบาลแคนาดาจึงตัดสินใจยุติการให้บริการแอป COVID Alert โดยมีผลทันที

Tags:
Node Thumbnail

Moderna รายงานผลทดสอบวัคซีน mRNA-1273.214 วัคซีนที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเข็ม booster โดยเฉพาะ แต่ละโดสมีส่วนผสมทั้งวัคซีน mRNA-1273 ตัวเดิมและวัคซีนสำหรับ Omicron โดยเฉพาะ

ผลทดสอบระดับภูมิแอนติบอดีพบว่า mRNA-1273.214 สร้างภูมิได้ค่า geometric mean titers (GMT) สำหรับ Omicron ที่ 2372 (ช่วงความเชื่อมั่น 97.5% 2071-2718) ที่ เทียบกับวัคซีนเดิมที่ได้ 1473 (ช่วงความเชื่อมั่น 97.5% 1271-1708) ขณะที่ภูมิสำหรับไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ก่อนหน้านี้ Moderna เคยทดสอบวัคซีน mRNA-1273.211 ที่ออกแบบมาสำหรับสายพันธุ์ Beta ก็พบว่ายังได้ผลดีกับสายพันธุ์ Omicron และกำลังออกรายงานผลทดลองหลังได้รับวัคซีน 91 วันต่อไป

Pages