Tags:
Node Thumbnail

ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ปี 2566 และผลประกอบการประจำปี 2566 โดยไตรมาสที่ 4 ปี 2566 มีรายได้รวมตามการจัดประเภทรายการใหม่ 52,348 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน จากรายได้การให้บริการและจากการขายที่เพิ่มขึ้น และขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 11,279 ล้านบาท

กลุ่มทรูรายงานว่าในปี 2566 บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ทำให้ภาพรวมธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งได้ประโยชน์จากการลดลงของอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า

Tags:
Node Thumbnail

ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 3 ปี 2566 มีรายได้รวมตามการจัดประเภทรายการใหม่ 50,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 1,598 ล้านบาท

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีจำนวนผู้ใช้งาน 51.374 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้น 2.5 แสนรายจากไตรมาสก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่มาจากระบบเติมเงิน รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการหรือ ARPU เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 417 บาทต่อเดือน

ส่วนธุรกิจออนไลน์ จำนวนผู้ใช้บริการ 3.788 ล้านราย ธุรกิจโทรทัศน์บอกรับสมาชิก จำนวนลูกค้า 1.401 ล้านราย และจำนวนผู้ใช้งานดิจิทัลรายเดือน (MAU) เพิ่มเป็น 39 ล้านราย

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

เมื่อวานศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นฟ้องขอเพิกถอนมติ กสทช. ที่เกี่ยวเนื่องกับการควบรวมธุรกิจระหว่าง True และ dtac

ล่าสุด True ชี้แจงว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องครบถ้วน โดยคำสั่งศาลดังกล่าวเป็นเพียงการเริ่มต้นกระบวนการจากการที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคดีไว้พิจารณา เนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพราะขาดอายุความ มูลนิธิฯ จึงอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด ซึ่งต่อมาศาลปกครองสูงสุดยืนว่า มูลนิธิฯ ยื่นคำฟ้องขาดอายุความจริง แต่มีเหตุที่ศาลปกครองรับไว้พิจารณาได้ โดยศาลปกครองชั้นต้นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเนื้อหาคดีต่อไป

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

dtac เป็นค่ายเดียวที่มีแอปพลิเคชัน ที่ทำให้มือถือ แทบจะทุกรุ่นรองรับการใช้งาน Wifi Calling ได้ และยังสามารถเพิ่มเบอร์โทรเข้าไปในแอป เพื่อใช้รับสายและโทรออก รวมทั้งใช้งาน SMS ได้ถึง 5 เบอร์ในเครื่องเดียวได้ ทำให้ผู้ใช้งานที่ต้องเดินทางต่างประเทศบ่อย สะดวกสบายและประหยัดค่าบริการ Raoming อีกด้วย

แต่เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ใช้งานหลายคนได้เริ่มรับแจ้งผ่านทาง SMS ว่า dtac จะหยุดให้บริการแอปพลิเคชัน dtac Call ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทย่อย คือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ได้จดทะเบียนควบบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

ผลของการควบบริษัททำให้ DTN หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล ส่วน TUC ยังคงสภาพเป็นนิติบุคคล โดยทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ DTN ได้ถูกโอนให้ TUC นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

Tags:
Node Thumbnail

ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 มีรายได้รวม 49,113 ล้านบาท ลดลง 8.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน มีกำไรจากการดำเนินงาน 4,483 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 2,320 ล้านบาท เป็นผลจากการกลับรายการของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการยกยอดผลขาดทุนของ DTN ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 0.7 ล้านราย รวมเป็น 51.1 ล้านราย ส่วนใหญ่มาจากระบบเติมเงิน ซึ่งทรูบอกว่าเป็นผลจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติ ธุรกิจออนไลน์ มีลูกค้าทรงตัว 3.8 ล้านราย ธุรกิจโทรทัศน์บอกรับสมาชิก จำนวนลูกค้าทรงตัวที่ 1.4 ล้านราย และจำนวนผู้ใช้งานบริการดิจิทัล MAUs อยู่ที่ 36.4 ล้านราย

Tags:
Node Thumbnail

Opensignal ได้รายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทยฉบับล่าสุด ซึ่งผลลัพธ์ในรายงานนี้อ้างอิงตามการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ทั้งหมดในประเทศไทย ประกอบด้วย AIS, DTAC และ TrueMove H ในช่วง 90 วัน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 66 - 31 มีนาคม 66

โดยการประกาศรางวัลจะแบ่งตาม 4 หมวด ภาพรวมของประสบการณ์, ประสบการณ์ 5G, ความครอบคลุม และความเสถียร

หมวดภาพรวมของประสบการณ์การใช้งาน AIS คว้าไป 4 รางวัล ประสบการณ์เกม, ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง, ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด 5G และ ความเร็วในการอัปโหลด 5G

Tags:
Node Thumbnail

ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ซึ่งเป็นการรายงานไตรมาสแรกหลังการควบรวมบริษัทระหว่าง True กับ dtac เมื่อวันที่ 1 มีนาคม งบการเงินรวมมีรายได้ 51,463 ล้านบาท ลดลง 6.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ขาดทุนรวม 492 ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

ในงานแถลงข่าวการควบคุมกิจการ True-dtac คุณคุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช ซีอีโอของทรู คอร์ปอเรชั่นเปิดเผยว่า สาเหตุที่เลือกชื่อบริษัทเป็น "ทรู คอร์ปอเรชั่น" ก็เพราะแบรนด์ดิ้งเป็นหลัก เนื่องจากแบรนด์ทรูมีภาพของนวัตกรรม และบริการที่หลากหลายกว่า ซึ่งบริษัทใหม่หลักการควบคุมก็ต้องการผลักดันโมเมนตั้มทางด้านนี้

บริษัทยังได้เปิดเผย 7 กลยุทธของบริษัท โดยหนึ่งในนั้นคือการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลควบคู่ไปกับโทรคมนาคม ต่อยอดนวัตกรรมบริการดิจิทัลต่างๆ ทั้ง IoT, AI Analytic, Machine Learning, Cyber Security ไปจนถึง ecosystem ที่ครบวงจร

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ True-dtac แถลงข่าวการจัดตั้ง ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด หลังการควบรวม โดยจะมีเลขหมายรวมกันทั้งหมด 55 ล้่านเลขหมาย (true 33.8 ล้านและ dtac 21.2 ล้าน) พร้อม True Online 5 ล้านราย และ True Vision 3.2 ล้านราย

ในแง่การให้บริการคลื่นสัญญาณ ลูกค้า True และ dtac จะเห็นสัญลักษณ์สัญญาณโทรศัพท์เป็น True-dtac หรือ dtac-True ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยลูกค้าของแต่ละค่าย จะสามารถโรมมิ่งไปใช้คลื่นความถี่ของอีกค่ายได้ เช่น ลูกค้า dtac จะสามารถใช้ 4G/5G บนคลื่น 2600MHz หรือลูกค้า True ใช้คลื่น 700Mhz

Tags:
Node Thumbnail

True และ dtac ประกาศว่าการควบรวมบริษัทเสร็จสมบูรณ์แล้วในทางกฎหมาย พร้อมจดชื่อบริษัทใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างเป็นทางการในชื่อ “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ผู้บริหารของ ทรู คอร์ปอเรเชั่น ใหม่คือคุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กลุ่มทรูฯ มานั่งเก้าอี้ประธานคณะผู้บริหาร และคุณชารัด เมห์โรทรา อดีตซีอีโอ dtac ประจำประเทศไทย นั่งเก้าอี้รองประธานคณะผู้บริหาร

ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์

Tags:
Node Thumbnail

ดีแทครายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ปี 2565 จำนวนผู้ใช้บริการรวม 21.16 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้นประมาณ 1 แสนเลขหมาย จากไตรมาสก่อนหน้านี้ แบ่งเป็นผู้ใช้รายเดือนลดลง 3.9 หมื่นเลขหมาย และระบบเติมเงินเพิ่มขึ้น 1.46 แสนเลขหมาย และมีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (APRU) 217 บาทต่อเดือน

รายได้รวมทั้งหมดอยู่ที่ 20,480 ล้านบาท ลดลง 5.1% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน มีกำไรสุทธิ 901 ล้านบาท ซึ่งดีแทคบอกว่ามาจากการได้รับค่าสินไหมทดแทนบางส่วน และค่าเสื่อมราคาที่ลดลง

ดีแทคคาดว่าจะควบรวมกิจการกับกลุ่มทรูเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566

Tags:
Node Thumbnail

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทคได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ว่าคณะกรรมการของทั้งสองบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท

ทั้งสองบริษัทจะดำเนินการควบรวมให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2566 จนกว่าการควบรวมกิจการจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งสองบริษัทจะคงแยกกันดำเนินธุรกิจ โดยให้บริการลูกค้าตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

Tags:
Node Thumbnail

ดีแทคประกาศเปิดบริการช่องทางชำระเงินผ่าน Google Pay หลังจากที่ Google Pay สามารถใช้ได้แล้วในประเทศไทย โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มบัตรเครดิตไปที่ Google Wallet บนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน dtac ได้เลย

Tags:
Node Thumbnail

ดีแทครายงานผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 3 ปี 2565 จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 7.75 แสนเลขหมาย ทำให้มีผู้ใช้บริการรวม 21.1 ล้านเลขหมาย ส่วนใหญ่มาจากระบบเติมเงิน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (APRU) 222 บาทต่อเดือน ซึ่งลดลงจากการแข่งขันสูงในตลาด มีผู้ใช้งาน 4G ที่ 16.7 ล้านเลขหมาย

รายได้รวมในไตรมาสเท่ากับ 20,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ส่วนที่เติบโตเด่นคือรายได้จากการขายโทรศัพท์ 2,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 73.3% เนื่องจากมีการขาย iPhone ในไตรมาสที่ 3 ดีแทคมีกำไรสุทธิ 488 ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการควบรวมกิจการ

Tags:
Node Thumbnail

ศาสตราจารย์พิรงรอง รามสูต หนึ่งใน กสทช. เสียงข้างน้อย ในกรณีควบรวม DTAC/True โพสต์แสดงความเห็นของตัวเองผ่าน Facebook โดยให้เหตุผล 7 ข้อที่ยืนยันว่าไม่ควรอนุญาตให้เกิดการควบรวม

เหตุผลหลักๆ คือการแข่งขันในตลาดจะลดลง เหลือผู้เล่นรายใหญ่แค่ 2 ราย และเงื่อนไขการบรรเทาผลกระทบที่ออกมา ไม่น่าจะช่วยเพิ่มระดับของการแข่งขันในตลาดได้

ที่มา - Facebook Pirongrong Ramasoota

Tags:
Node Thumbnail

บอร์ด กสทช. ประกาศมีมติขอประเมินผลกระทบการควบรวมกิจการของ True-dtac เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างการรวมธุรกิจของบริษัทใหม่ ผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด การถือครองคลื่นความถี่ การลดอัตราค่าบริการ และการส่งเสริม MVNO อย่างเป็นรูปธรรม ก่อนจะลงมติต่อไปและยืนยันว่าจะพยายามไม่ให้ยืดเยื้อ

Tags:
Node Thumbnail

ดีแทครายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 2 ปี 2565 มีรายได้รวม 19,960 ล้านบาท ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน จากการแข่งขันสูงในตลาด ชดเชยด้วยยอดขายโทรศัพท์ที่มากขึ้น และมีกำไรสุทธิ 1,004 ล้านบาท

จำนวนผู้ใช้งานในไตรมาสที่ผ่านมามี 20.3 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้นมาก 4.1 แสนเลขหมายจากไตรมาสก่อนหน้านี้ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระบบเติมเงิน มีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (ARPU) 230 บาทต่อเดือน เป็นตัวเลขที่ลดลงซึ่งดีแทคบอกว่ามาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ จำนวนผู้ใช้งาน 4G มี 16.3 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 81% ของลูกค้ารวม

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ดีแทค ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเนคเทค สวทช. คิดค้นโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะกรณีศึกษาเห็ดหลินจือ นำเทคโนโลยี 5G คลื่น 700 MHz พร้อม IoT และ Machine Leaning ตอบโจทย์เพาะเห็ดหลินจือในฤดูหนาวเลขตัวเดียวสำเร็จ

Tags:
Node Thumbnail

ดีแทครายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีรายได้รวม 20,131 ล้านบาท ลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 และมีกำไรสุทธิ 726 ล้านบาท โดยหากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ กำไรสุทธิค่อนข้างทรงตัว

จำนวนผู้ใช้งานในไตรมาสที่ผ่านมา 19.9 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้น 3.05 แสนเลขหมาย สะท้อนการฟื้นตัว ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (ARPU) อยู่ที่ 231 บาทต่อเดือน ปัจจัยหลักจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม และมีผู้ใช้บริการ 4G 16.1 ล้านเลขหมายคิดเป็น 81% ของฐานลูกค้ารวม

ดีแทคยังคงแผนขยายเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุม 77 จังหวัดภายในไตรมาสที่ 3/2565 ซึ่งขณะนี้ครอบคลุมแล้ว 34 จังหวัด ใน 15,600 สถานีฐานบนเครือข่าย 700MHz

Tags:
Node Thumbnail

ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์บนเฟสบุ๊กเพจของตัวเองว่า กสทช. ไม่มีอำนาจในการอนุมัติการควบรวมกิจการระหว่าง บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ True และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ dtac เพราะทำธุรกิจคนละประเภทกัน

อ้างอิงจาก ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2561 พบว่า มีการแก้ไขเปลี่ยนจากระบบอนุญาต ไปเป็นระบบรายงาน ทำให้ กสทช. เหลือเพียงอำนาจในการออกเงื่อนไข หรือมาตรการเฉพาะในกรณีที่เกิดความเสียหายกับส่วนรวม

Tags:
Node Thumbnail

ทรูคอร์ปอเรชั่น หรือ ทรู แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่ามติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ 4 เมษายน 2565 ได้อนุมัติให้มีการควบบริษัทกับ โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็น 99.3713%

ขั้นตอนถัดไปคือการจัดสรรหุ้นในบริษัทร่วมทุนใหม่ที่จัดตั้งขึ้น ซิทริน โกลบอล และให้บริษัทใหม่เป็นผู้ดำเนินการเกลี่ยและปัดเศษหุ้น ตามขั้นตอนการควบบริษัทให้แล้วเสร็จ

ในวันนี้ดีแทคก็จัดประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมมีมติอนุมัติการควบรวมกิจการกับทรูเช่นกัน

ที่มา: ทรู

Tags:
Node Thumbnail

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค ประกาศว่า ผู้ถือหุ้นบริษัทอนุมัติข้อเสนอควบรวมกิจการกับทรู ถือเป็นก้าวสำคัญในการก่อตั้งบริษัท เทคโนโลยี-โทรคมนาคม นำเสนอบริการใหม่ให้ลูกค้า

ทั้งนี้ หลังจากการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น การควบควมกิจการต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบ และแจ้งเจ้าหนี้ หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

กระบวนการควบรวมกิจการนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ในระหว่างนี้ ลูกค้าของ ดีแทค จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ โดยลูกค้าคงยังสามารถซื้อสินค้า และบริการได้ปกติ

Tags:
Node Thumbnail

dtac ประกาศเปิดแพลตฟอร์ม dtac App บนสมาร์ทโฟน ให้ลูกค้าค่ายอื่นใช้งานได้ด้วย ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้า dtac อีกต่อไป ตามยุทธศาสตร์มุ่งขยายบริการดิจิทัล นอกเหนือจากบริการด้านโทรคมนาคมหลัก (dtac ใช้ชื่อเรียกยุทธศาสตร์นี้ว่า "Beyond Mobile Connectivity" ซึ่งในแอพจะอยู่ในแท็บ Beyond)

นายฮาว ริ เร็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด ให้ข้อมูลว่าปัจจุบัน dtac App มีผู้ใช้งาน 6.7 ล้านคนต่อเดือน และตลอดปี 2021 มีมาตรการจูงใจให้ผู้ใช้พรีเพดเข้ามาใช้แอพมากขึ้น เช่น การแจก reward coins ไปแล้วกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญ โดยในปี 2022 ตั้งเป้าผู้ใช้แอพที่ 10 ล้านคนต่อเดือน

ส่วนแผนการขยาย dtac App สู่บริการดิจิทัลอื่นๆ เบื้องต้นมีบริการด้านไลฟ์สไตล์ 3 หมวดได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

Telenor ประกาศความร่วมมือกับ AWS เตรียมให้บริการในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม เช่น ภาคการผลิต, ซัพพลายเชน, ลอจิสติกส์, และยานยนต์ เพื่อให้บริการ 5G และคลาวด์แบบ Edge

ประกาศระบุเพียงกว้างๆ โดยไม่ได้บอกว่าจะให้บริการใดโดยตรง แต่ที่ผ่านมา AWS มีบริการที่ต้องอาศัยเครือข่าย 5G และเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือให้บริการจำนวนมาก เช่น บริการ AWS Private 5G ที่แบ่งช่องสัญญาณ 5G มาให้บริการกับธุรกิจต่างๆ เป็นช่องสัญญาณส่วนตัว, บริการ AWS Wavelength ที่เปิดให้ลูกค้าสามารถเช่าเซิร์ฟเวอร์ตามเสาสัญญาณ 5G มาใช้งาน เพื่อนำเซิร์ฟเวอร์ให้เข้าใกล้ลูกข่าย

Pages