Tags:
Node Thumbnail

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่งในประเทศออสเตรเลียปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการสอบสำหรับนักศึกษาใหม่ หลังมีนักศึกษาทุจริตการสอบด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเขียนบทความและบางครั้งซอฟต์แวร์ตรวจสอบการคัดลอกผลงานไม่สามารถตรวจจับได้

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ยังเพิ่มกฎอย่างชัดเจนว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำข้อสอบถือเป็นการทุจริต ในแต่ละมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนวิธีสอบต่างกันไปอย่าง University of Sydney ใช้วิธีออกแบบการสอบใหม่และปรับปรุงระบบการตรวจสอบขณะที่ Australian National University เปลี่ยนเป็นให้คะแนนจากกิจกรรมในห้องเรียนและงานเป็นหลัก รวมถึงเพิ่มคะแนนส่วนการนำเสนอปากเปล่า

Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่นได้ทำการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสนทนาให้รู้จักจังหวะในการหัวเราะเพื่อให้การสนทนาราบรื่นและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ทีมวิจัยมุ่งเน้นพัฒนา "การหัวเราะร่วม" กับคู่สนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ การหัวเราะร่วมกับคู่สนทนานั้นต้องอาศัยความเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดสื่อออกมาไม่เพียงแต่ความหมายโดยตรงของคำพูดเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจบริบทและหัวเราะในจังหวะที่เหมาะสมไม่ขัดจังหวะผู้พูด รวมทั้งไม่หัวเราะจนเกินงามจนทำให้คู่สนทนารู้สึกกระอักกระอ่วนหรือรู้สึกอาย