Siam Commercial Bank

Tags:
Node Thumbnail

มีรายงานในห้องสินธรเว็บ Pantip.com ว่าบริการ EasyFund ของธนาคารไทยพาณิชย์ว่านั้นส่งข้อมูลสำคัญหลายอย่างไปกับ URL ที่อยู่ใน iframe ของเว็บธนาคาร ทำให้เมื่อลิงก์เหล่านี้หลุดออกสู่ภายนอก ผู้ที่รู้ค่าพารามิเตอร์ที่ถูกต้องจะสามารถเข้าใช้งานเว็บได้เสมือนเจ้าของบัญชี

ปรกติแล้วเว็บในส่วนของ EasyFund จะถูกรวมอยู่กับเว็บ SCB Easy ภายใต้ iframe ทำให้เบราเซอร์มองไม่เห็น URL จริงๆ แต่หากใครสามารถดึง URL เหล่านั้นออกมาได้ จะพบว่ามีค่าหลายอย่างเช่นหมายเลขบัญชี, หมายเลขผู้ใช้, ตลอดจนหมายเลขประจำ session ซึ่งโดยปรกติแล้วค่าเหล่านี้ควรถูกเก็บไว้กับ cookie มากกว่าที่จะส่งไปมากับ URL เช่นนี้

Pages