Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในการให้บริการทางการเงิน วางกรอบแนวทางภาพรวม เช่น การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย, ความปลอดภัยของ smart contract ไปจนถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารระบุถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บล็อคเชนไว้หลายด้าน เช่น การโจมตีที่ตัว Smart Contract เอง, การโจมตีด้วยการขโมยกุญแจ, หรือโจมตีที่กระบวนการ consensus ของฐานข้อมูล จากนั้นระบุแนวทางการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการ ออกแบบระบบให้ปลอดภัย มีการทดสอบความปลอดภัยโดยบุคคลภายนอก รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยของโค้ด smart contract และการสำรองข้อมูล สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องเก็บไว้นอกบล็อคเชน (off-chain)

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเริ่มโครงการความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานและใช้มาตรฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมบริการทางการเงิน เปิดทางให้ธนาคารสามารถส่งข้อมูลข้ามธนาคารไปมา โดยมาตรฐานแรกคือ bank statement

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงข่าวให้ความเห็นว่าการนำสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum ที่ไม่ถือเป็นเงินตราตามกฎหมายมาใช้เป็นสื่อในการชำระค่าสินค้าและบริการ ยังมีลักษณะเป็นเพียงการแลกเปลี่ยน (barter trade) ระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลกับสินค้าและบริการที่ผู้ให้และผู้รับตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องระหว่างกันเท่านั้น

รวมถึงการแลกเปลี่ยนนี้อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล การโจรกรรมทางไซเบอร์ และถูกใช้ในกระบวนการฟอกเงินได้การฟอกเงิน ธปท. จึงยังไม่สนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ ธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia: BNM) เปิดตัวการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างสองประเทศ แบ่งโครงการเป็น 3 ระยะคือ

ระยะแรกลูกค้าในประเทศไทยสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือสแกน DuitNow QR code มาตรฐานชำระเงิน QR ของมาเลเซียเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าในประเทศมาเลเซีย รวมถึงการซื้อขายออนไลน์ระหว่างประเทศด้วย

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกรายงานสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางสำคัญประจำไตรมาสแรกปี 2021 พบว่าธนาคารไทยพาณิชย์มีสถิติการล่มบ่อยขึ้นโดยบริการธนาคารผ่านโทรศัพท์ล่ม 5 ครั้งรวมระยะเวลาล่ม 7 ชั่วโมง และบริการผ่านอินเทอร์เน็ต (เว็บ) ล่ม 3 ครั้งรวม 6 ชั่วโมง

ธนาคารที่ล่มน้อยรองลงไป คือ ธนาคารธนชาต ที่บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์ล่ม 1 ครั้ง 5 ชั่วโมง และยังมีรายงานระบบ ATM/CDM และบริการที่สาขาล่ม 2 ครั้งรวม 7 ชั่วโมงทั้งสองรายการ และธนาคารทหารไทยที่บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์ล่ม 5 ครั้งรวม 5 ชั่วโมง

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อระหว่าง PayNow และพร้อมเพย์ มีอัพเดตเกี่ยวกับพร้อมเพย์ไทยด้วย

ตัวเลขล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่า คนไทยลงทะเบียนหมายเลขพร้อมเพย์แล้ว 56.7 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 34.3 ล้านเลข, โทรศัพท์มือถือ 21.4 ล้านหมายเลข และช่องทางอื่นๆ อีก 1 ล้านหมายเลข ด้านปริมาณธุรกรรมต่อวัน พบว่าเพิ่มขึ้นเป็น 22.3 ล้านรายการ โดยปริมาณธุรกรรมสูงสุดต่อวันที่พบคือ 27.1 ล้านรายการ

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงร่วมกับ Monetary Authority of Singapore (MAS) เปิดใช้งานการเชื่อมต่อระหว่าง PayNow และพร้อมเพย์ทำให้ผู้ใช้ธนาคารสองชาติสามารถโอนเงินข้ามกันด้วยหมายเลขโทรศัพท์

วงเงินที่จะโอนได้ตอนนี้จำกัดที่ 25,000 บาทหรือ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงข่าวการรับฟังแนวทางการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการใช้งานในภาคประชาชน (Retail Central Bank Digital Currency: Retail CBDC) จากเดิมที่การใช้เงินดิจิทัลของธนาคารกลางนั้นใช้ระหว่างธนาคารเป็นหลัก พร้อมกับออกรายงานสรุปภาพรวมแนวทางและความจำเป็นในการออก Retail CBDC

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ ธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Viet Nam: SBV) เปิดตัวนวัตกรรมด้านการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างสองประเทศ รองรับธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์การท่องเที่ยวกลับมาสู่ภาวะปกติ

ในแถลงการณ์ระบุด้วยว่า ในปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างเวียดนามกับไทย 1.5 ล้านคน ด้วยบริการนี้ผู้ใช้สามารถใช้มือถือชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Code ได้สะดวก

Tags:
Node Thumbnail

หลังแพลตฟอร์ม Terra ให้บริการโทเค็น THT ที่พยายามรักษามูลค่าให้เท่ากับเงินบาทจนธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเตือน วันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกประกาศแนวทางการกำกับดูแลโทเค็นในกลุ่มนี้

แนวทางของการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ

Tags:
Node Thumbnail

หลังธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศเตือนว่าการออกเงิน stablecoin ชนิด THT ของแพลตฟอร์ม Terra อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย เนื่องจากมีมูลค่า 1 เหรียญ เท่ากับ 1 บาท

วันนี้ Do Kwon หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Terra ออกมาทวิตพร้อมแปะประกาศดังกล่าวในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษในเชิงไม่เกรงกลัว และระบุว่ายังไงก็จะออก THT โดยไม่สนธนาคารแห่งประเทศไทย

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกข่าว ธปท. ฉบับที่ 15/2564 เตือนว่า Stablecoin ที่อิงกับมูลค่าเงินบาทชนิด THT ที่ให้บริการบนแพลตฟอร์ม Terra และกำหนดให้มูลค่าของเหรียญ 1 เหรียญ มีค่าเท่ากับ 1 บาทนั้น หากถูกนำมาใช้แลกเปลี่ยนในวงกว้าง อาจ “ทำให้เกิดการแบ่งแยกระบบเงินตราของประเทศไทยออกไปมากกว่าหนึ่งระบบ และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของระบบเงินตราของประเทศ”

ทำให้การออกเหรียญ THT อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดกฎหมาย เพราะเป็นการทำ จำหน่าย ใช้ หรือนำออกใช้ วัตถุหรือเครื่องหมายแทนเงินตรา ที่เป็นความผิดตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และเตือนว่าประชาชนไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับ THT เพราะจะไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย เสี่ยงการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ และเสี่ยงตกเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ (Non-bank) แล้ว โดยมีบริษัทได้รับอนุญาตบริษัทแรกคือ SEAMONEY (CAPITAL) ในเครือ Sea Group (Shopee, Airpay, Garena)

ในการทำบริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนั้น ผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางเลือก (alternative data) มาใช้เพื่อการบริการได้ ไม่จำเป็นต้องพิจารณาฐานะทางการเงิน หรือกระแสเงินสด ไปจนถึงไม่ต้องใช้แหล่งข้อมูลกลาง (เช่นเครดิตบูโร) มาพิจารณาสินเชื่อ แต่ก็จำกัดว่าสามารถให้วงเงินได้คนละไม่เกิน 20,000 บาทและสัญญาไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยออกรายงานสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านทางช่องทางสำคัญ ซึ่งรายงานถึงความขัดข้องของช่องทางต่างๆ เช่น แอปธนาคารบนโทรศัพท์, บริการธนาคารผ่านเว็บ, บริการตู้เอทีเอ็ม, และบริการทางสาขา ซึ่งปกติมีกำหนดออกรายงานทุกสิ้นเดือนหลังสิ้นสุดไตรมาส

Tags:
Node Thumbnail

จากเหตุแอปพลิเคชั่นธนาคารหลายแห่งใช้งานไม่ได้ในวันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธปท. เปิดเผยว่า ระบบ mobile banking ของบางธนาคารมีการหน่วงหรือช้าจากการติดตาม พบว่าบางธนาคารมีการตอบกลับช้าหรือเข้าใช้งานไม่ได้เป็นช่วงๆ ส่วนใหญ่เป็นรายการประเภทชำระบิลเรียกเก็บเงิน (Bill payment) และบางธนาคารมีรายการรอทยอยเข้าบัญชีในช่วงธุรกรรมสูง (Peak time)

ธปท. และธนาคารสมาชิกได้ร่วมกันติดตามการให้บริการและการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยให้ธนาคารที่ระบบช้าเร่งชี้แจงลูกค้า และให้มีช่องทางอื่นให้ลูกค้าใช้ทดแทน

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัท NDID จำกัด ประกาศเปิดระบบ NDID หรือการยืนยันตัวตนดิจิทัลข้ามไปยังธุรกิจการเปิดบัญชีกองทุน, ทำกรมธรรม์และขอสินเชื่อ ประชาชนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีกองทุน ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย และขอข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (National Credit Bureau หรือ NCB) ผ่านช่องทางดิจิทัลได้

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกรายงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องประจำไตรมาสที่สามของปีนี้ พบอัตราการขัดข้องของบริการผ่านโทรศัพท์มือถือธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้นมาเป็น 9 ชั่วโมง หลังจากสามไตรมาสก่อนหน้านี้ล่มเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ขณะที่ธนาคารกรุงเทพบริการผ่านโทรศัพท์มือถือล่มรวม 4 ครั้งนาน 9 ชั่วโมงเช่นกันลดลงจากสองไตรมาสก่อนหน้านี้

เฉพาะธนาคาร 5 อันดับแรกที่มีผู้ใช้แอปพลิเคชั่นมากที่สุด ธนาคารกสิกรไทยขัดข้องรวม 1 ชั่วโมง, ธนาคารไทยพาณิชย์ขัดข้องรวม 2 ชั่วโมง, ธนาคารกรุงศรีอยุธยาขัดข้อง 6 ชั่วโมง, ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพขัดข้อง 9 ชั่วโมง

Tags:
Node Thumbnail

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัท BCI ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบล็อคเชนสำหรับภาคธนาคาร เปิดตัวบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบล็อกเชน (eLG on Blockchain) ลดเวลาและขั้นตอนการทำงานของพนักงาน กฟภ. โดยถือเป็น Use Case แรกที่นำบล็อกเชนมาใช้กับระบบงานหนังสือค้ำประกัน และ กฟภ, ถือเป็นรัฐวิสาหกิจรายแรกที่เข้ามาเชื่อมบริการ โดยสถานะ eLG on Blockchain ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการทดลองบน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

Tags:
Node Thumbnail

IBM ประกาศข่าวในงานสัมมนาด้านการเงิน Sibos ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่มใช้งานระบบขายพันธบัตรออมทรัพย์ (government savings bonds issuing) ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนของ IBM แล้ว โดยออกขายพันธบัตรผ่านระบบนี้เป็นวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท (1.6 พันล้านดอลลาร์) ในระยะเวลา 2 สัปดาห์

การนำบล็อกเชนมาใช้งานช่วยให้นักลงทุนได้รับพันธบัตรเร็วขึ้น จากระยะเวลาปกติ 15 วันลดเหลือ 2 วัน เพราะกระบวนการเดิมมีความซับซ้อนสูง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ออกพันธบัตร (issuer), ผู้จัดจำหน่าย (underwriter), นายทะเบียน (registrar) นักลงทุน (investor) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ การย้ายมาใช้ระบบบล็อกเชนที่เป็นระบบเดียวสำหรับทุกคน จึงช่วยลดกระบวนการตรวจสอบที่ซ้ำซ้อนลง ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนลงโดยปริยาย

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology) ในการให้บริการทางการเงิน วางแนวทางการใช้เทคโนโลยีชีวมิติสำหรับบริการทางการเงิน โดยเฉพาะการเปิดบัญชี

แนวปฏิบัตินี้ครอบคลุมตั้งแต่ระบบตรวจสอบชีวมิติเอง เรื่อยมาจนถึงการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูล ไปจนถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบชีวมิติให้แม่นยำเพียงพอ และจัดการความเสี่ยงในส่วนต่างๆ เช่นการเข้ารหัส และกำหนดการเข้าถึงข้อมูล

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกรายงานธนาคารล่มไตรมาสแรกเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่เดิมมีกำหนดเผยแพร่ภายในเดือนเมษายนแต่เลื่อนโดยระบุว่ากระทบจาก COVID-19 โดยระบบธนาคารผ่านโทรศัพท์ของธนาคารกรุงเทพมีระยะเวลาล่มรวมถึง 22 ชั่วโมงแม้จะล่มเพียงสองครั้งเท่านั้น

ระบบอื่นๆ ที่ล่มเกิน 4 ชั่วโมง เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีทั้งธนาคารผ่านโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต, ธนาคารผ่านโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาญิชย์, บริการเอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี, และบริการที่สาขาของธนาคารอาร์ เอช บี โดยรวมนับว่าอัตราการล่มสูงขึ้นกว่าไตรมาสสี่ปีที่แล้ว

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศทดสอบการใช้เงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางเอง (Central Bank Digital Currency - CBDC) จากเดิมที่เคยทดสอบระหว่างธนาคารเท่านั้นมาเป็นการทดสอบในภาคเอกชนเพิ่มเติม โดยมีบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จะทดสอบระบบร่วมกับคู่ค้า

เมื่อปีที่แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยทดสอบ CBDC นี้โดยพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Corda ของบริษัท R3 แต่ยังไม่มีข้อมูลทางเทคนิคว่ารอบนี้จะใช้แพลตฟอร์มเดิมต่อไปหรือจะพัฒนาใหม่ด้วยเทคโนโลยีอื่น

ทางธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหวังว่าการทดสอบนี้จะทำให้มีความยืดหยุ่นในการโอนเงินทั้งความเร็วและความคล่องตัวในการชำระเงิน

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศงดการเผยแพร่รายงานธนาคารล่มประจำไตรมาส โดยสาเหตุจากการระบาดของโรค COVID-19 และจะเลื่อนการรายงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

นอกจากการประกาศเลื่อนแล้ว ทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังขอให้ประชาชนมั่นใจว่าธนาคารได้ดูแลระบบให้บริการทุกช่องทางโดยเฉพาะบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแล้ว

ช่วงเดือนที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยออกมากำชับให้ธนาคารดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากระบบล่ม หลังจากมีกรณีธนาคารล่มจนส่งผลให้เงินโอนไปไม่ถึงปลายทาง

ที่มา - 1213.or.th

Tags:
Node Thumbnail

คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาระบุถึงกรณีที่สถาบันการเงินบางแห่งมีปัญหาว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับให้เร่งแก้ไข รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วให้ตรวจสอบและจัดการภายใน 24 ชั่วโมง

Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดบริการจ่ายเงินผ่าน QR ข้ามประเทศ โดยร่วมกับธนาคาร 3 แห่งในกัมพูชา ได้แก่ Acleda Bank, Cambodia Commercial Bank (CCB), และ Foreign Trade Bank of Cambodia (FTB) ทำให้ลูกค้าธนาคารทั้งสามสามารถใช้แอปของธนาคารมาจ่ายเงินในประเทศไทยได้

สำหรับบริการลูกค้าธนาคารในไทยที่จะไปสแกนจ่ายค่าสินค้าในกัมพูชานั้นจะใช้งานได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

การเปิดบริการครั้งนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางกัมพูชาลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน

ก่อนหน้านี้ความธนาคารในไทยก็เพิ่งทำความร่วมมือกับธนาคารในลาวเพื่อให้สองชาติจ่ายเงินข้ามไปมาได้เช่นกัน

Pages