Tags:
Node Thumbnail

แอป SCB Easy ล่มอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา นับเป็นการล่ม 3 วันติดตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา โดยล่าสุดทางธนาคารประกาศปิดระบบปรับปรุง และจะเปิดให้บริการอีกครั้งช่วงเวลาบ่ายสองวันนี้

ไตรมาสที่ผ่านมา SCB Easy ไม่มีรายการการล่มเลย แต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีปัญหาอยู่หลายชั่วโมง (แต่ยังใช้งานได้บางส่วน), และเมื่อวันอาทิตย์ก็มีปัญหาอีกครั้ง

ผมทดลองช่องทางเว็บ www.scbeasy.com ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Jirawat
Android
on 16 December 2019 - 14:12 #1140608
Jirawat's picture

รอดูว่า จะโดนค่าปรับไหม ออกกฎหมายมาแล้ว