Tags:
Node Thumbnail

Sandbox สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีควอนตัมในกลุ่มธุรกิจใหม่ X ของ Alphabet บริษัทแม่กูเกิล ประกาศแยกบริษัทออกมาเป็นอิสระ โดยหัวหน้าทีม Jack Hidary จะเป็นซีอีโอของบริษัทตั้งใหม่นี้

Sandbox ก่อตั้งในปี 2016 เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ moonshot ของ Alphabet ที่เรียกรวมในรายงานงบการเงินว่า Other Bets เน้นงานพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Machine Learning บนเทคโนโลยีควอนตัม ตัวอย่างเช่นบริการ การเข้ารหัสที่ทนทานต่อควอนตัม (post-quantum cryptography) เนื่องจากเทคโนโลยีควอนตัมส่วนใหญ่ ยังอยู่ในสถานะงานวิจัย บริษัทจึงมีความร่วมมือกับกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มีพนักงานประจำ 55 คน

Tags:
Node Thumbnail

X ฝ่ายพัฒนาโครงการ moonshot ของ Alphabet ประกาศความก้าวหน้าของโครงการ Everyday Robots โดยเปลี่ยนสถานะจากโครงการ มาสู่การใช้งานจริง เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป

Everyday Robot เป็นการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานทั่ว ๆ ไป ได้หลายอย่างในหุ่นยนต์เดียว ตั้งแต่งานแยกขยะเพื่อไปรีไซเคิล เช็ดทำความสะอาดโต๊ะ ไปจนถึงจัดเก้าอี้ ซึ่งแตกต่างจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้ทำงานซ้ำ ๆ มีรูปแบบชัดเจน ขณะเดียวกันงานทั่วไปเหล่านี้ก็เป็นงานที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ เข้าใจ และทำได้ง่าย แต่กับหุ่นยนต์เมื่อรูปแบบงานเป็น unstructure จึงมีความท้าทายในการพัฒนา

Tags:
Node Thumbnail

Alphabet รายงานความก้าวหน้าของ Project Taara ที่ใช้เทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบออปติคัลแบนด์วิดท์สูง ระดับ 20Gbps ขึ้นไป แบบเดียวกับที่ใช้ใน Project Loon ที่ประกาศปิดตัวไปเมื่อต้นปี โดยเป็นการส่งข้อมูลข้ามแม่น้ำคองโก ระหว่างเมืองบราซาวีล ในสาธารณรัฐคองโก กับเมืองกินชาซา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

Tags:
Node Thumbnail

X ศูนย์รวมโครงการ Moonshot Factory ภายใต้บริษัท Alphabet เผยข้อมูลถึง Project Amber โครงการเกี่ยวกับสุขภาพจิต อย่างไรก็ตาม X ยุติโครงการนี้แล้ว และเปิดเผยข้อมูลของโครงการเป็นโอเพนซอร์ส

Project Amber เริ่มขึ้นเมื่อ 3 ปีก่อน เป้าหมายของโครงการนี้คือต้องการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต

ความท้าทายของ Project Amber อย่างหนึ่งคือการประเมินสุขภาพจิต ทั้งฝ่ายผู้ที่มีปัญหาและฝ่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เพราะปัญหาสุขภาพจิตมีกว่านับพันรูปแบบที่แตกต่างกัน ปัจจุบันการประเมินมักจะเป็นการพูดคุยด้วยคำถามที่ออกแบบมาเพื่อสุขภาพจิตหรือทำแบบสอบถามอย่าง PHQ-9 หรือ GAD-7

Tags:
Node Thumbnail

Alphabet เปิดตัวโครงการ moonshot ภายใต้แล็ป X ใหม่ในชื่อว่า Mineral เป็นโครงการพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับตรวจสอบพืชแต่ละต้นเพื่อสร้าง big data

ทีม X ของ ​Alphabet มองว่าการนำดิจิทัลมาใช้กับการเกษตรในทุกวันนี้ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้ ซึ่งโลกในอนาคตยังมีความจำเป็นในการผลิตอาหารสูงขึ้นในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ผลผลิตน้อยลง ทำให้ทีมคิดจะพัฒนา Mineral ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในด้านนี้อย่างจริงจัง

Tags:
Node Thumbnail

Project Wings โครงการพัฒนาโดรนได้คนขับสำหรับขนส่งพัสดุภายใต้โครงการ X ของ Alphabet ได้รับใบรับรองจาก FAA และกระทรวงคมนาคมในฐานะผู้ให้บริการการขนส่งทางอากาศสำหรับขนส่งพัสดุแล้ว

อันที่จริง Project Wings ได้ทำงานภายใต้โครงการ Unmanned Aircraft Systems Integration Pilot Program ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงคมนาคมร่วมกับ Mid-Atlantic Aviation Partnership และ Virginia Tech มานานแล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ผลักดันการใช้งานโดรนและช่วย FAA ในการร่างกฎหมายเกี่ยวกับโดรน

ขณะที่การให้บริการเชิงพาณิชย์ของ Project Wings จะเริ่มในเมือง Blacksburg รัฐ Virginia ภายในสิ้นปีนี้

ที่มา - Recode

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ Alphabet ประกาศแยก Project Loon และ Project Wing ซึ่งเป็นโครงการทดลองภายใต้ X ออกมาเป็นอิสระในชื่อบริษัทว่า Loon และ Wing ตามลำดับ โดยทั้งสองบริษัทนี้จะขึ้นกับ Alphabet

โดยปกติแล้ว Alphabet มักจะแยกโครงการที่ประสบความสำเร็จแล้วออกจากสังกัด X เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งสองบริษัทก็จะยังคงดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายของโครงการต่อไป โดย Loon มีเป้าหมายทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับผู้คนทั่วโลก ส่วน Wing เน้นพัฒนาระบบโดรนส่งของที่รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัย

Tags:
Node Thumbnail

Alphabet ได้เปิดตัวโครงการวิจัยใหม่ที่จะใช้ AI เพื่อการพัฒนาความสามารถในการผลิตอาหาร รวมถึงการนำโดรนและหุ่นยนต์มาใช้งานในฟาร์มด้วย โดยโครงการนี้จะอยู่ภายใต้ X

องค์กรอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติได้ประมาณการว่า ทุกวันนี้การผลผลิตจากการเพาะปลูกทั่วโลกได้สูญเสียไปเป็นสัดส่วนกว่า 20-40% ในแต่ละปีเนื่องมาจากโรคระบาดและสัตว์ ซึ่งการค้นหาหนทางการพัฒนาการทำการเกษตรแบบใหม่ ๆ จะเป็นประโยชน์แก่คนทั่วโลกอย่างมาก และ X ได้เริ่มวิจัยโครงการนี้แล้ว

Tags:
Node Thumbnail

ช่วงกลางปีที่แล้ว Alphabet ได้เปิดตัวบริษัทใหม่ Dandelion สตาร์ทอัพผู้พัฒนาระบบการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้กับระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็นในบ้านพักอาศัย เวลาผ่านมายังไม่ถึง 1 ปี หลังการทดลองติดตั้งใช้งานกับบ้านเรือนใน New York ก็เริ่มมีสัญญาณบวกทั้งผลการทดลองที่สะท้อนความคุ้มค่าด้านต้นทุนพลังงาน และแรงบวกจากนโยบายลดภาษีจากภาครัฐ

กล่าวถึง Dandelion สักหน่อยว่าเป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากการบ่มเพาะของทีม X ซึ่งหลังจากเห็นโอกาสทางธุรกิจอย่างจริงจังเรื่องการใช้พลังงานทางเลือก Dandelion จึงหลุดพ้นสถานะทีมพัฒนาภายในและแยกตัวออกมาเป็นบริษัท แบบเดียวกับที่ Waymo ทำมาก่อนหน้า

Tags:
Node Thumbnail

Alphabet เปิดตัวหน่วยธุรกิจใหม่ Chronicle ซึ่งเป็นบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์โดยเฉพาะ แยกตัวออกมาจาก X

ตัวบริษัท Chronicle นั้นจะมีอยู่สองส่วน ส่วนแรกคือแพลตฟอร์มสืบและวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองได้ และ VirusTotal บริการตรวจสอบมัลแวร์ที่ Google เข้าซื้อในปี 2012

Tags:
Node Thumbnail

Project Wing โครงการโดรนของ Alphabet ภายใต้ X ได้เริ่มทดลองในพื้นที่ชนบท ชายแดนของ Australian Capital Territorhy และ New South Wales ซึ่งจะต้องพบกับความท้าทายใหม่ของการดำเนินงาน คือการส่งสินค้าไปยังลานบ้านของผู้รับโดยตรง

ผู้ร่วมทดสอบกับโครงการ Project Wing ในออสเตรเลียนั้น มี Guzman y Gomez เชนร้านอาหารเม็กซิกัน และ Chemist Warehouse เชนร้านยา จะรับออร์เดอร์จากผู้ร่วมทดสอบที่ซื้อผ่านแอพ Project Wing ผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้ว โดรนจะไปรับสินค้าที่จุดส่งสินค้าของร้าน และส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของผู้ทดสอบ

Tags:
Node Thumbnail

ห่างหายไปนานกับ Google Glass หลังกูเกิลพับโครงการไปตอนต้นปี 2015 แล้วหันไปทำ Google Glass Enterprise Edition ในวงปิดแทน

เวลาผ่านไปเกือบสองปี ตอนนี้กูเกิลดูจะพร้อมกับการนำ Google Glass Enterprise Edition ออกมาสู่ตลาดในวงกว้างอีกครั้ง

ตัวอย่างพาร์ทเนอร์ของกูเกิลที่นำ Glass มาใช้ในงานภาคอุตสาหกรรมคือ GE Aviation ที่นำมาช่วยงานซ่อมเครื่องบิน นอกจากนี้ยังมีบริษัทชื่อดังอีกกว่า 50 บริษัท เช่น Boeing, DHL และ Volkswagen รูปแบบจะเป็นการใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม หรือโกดังเก็บสินค้า โดยใช้ประโยชน์จากแว่นช่วยเหลืองานที่มือไม่ว่าง ต้องหยิบจับอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลา

Tags:
Node Thumbnail

ยุบไปอีกทีมกับ Project Titan โครงการโดรนที่บินในชั้นบรรยากาศระดับสูงของ Alphabet ที่ได้มาจากการซื้อ Titan Aerospace ในปี 2014

ตัวแทนของ Alphabet ยืนยันข่าวนี้กับเว็บไซต์ 9to5google ว่าสั่งยุบทีม Titan (ปัจจุบันอยู่ใต้สังกัด X หรือ Google X เดิม) โดยวิศวกรประมาณ 50 คนจะถูกโอนไปยังทีมอื่นๆ ภายใต้บริษัท Alphabet เช่น Project Loon และ Project Wing

Alphabet ระบุว่าเหตุผลที่ยุบ Project Titan เป็นเพราะมองว่า Project Loon มีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าทั้งในแง่เทคนิคและราคา

Tags:
Node Thumbnail

โครงการรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Google ปัจจุบันมีผู้นำโครงการคือ John Krafcik ซีอีโอของ Hyundai น่าจะเตรียมแยกโครงการออกจาก X ของ Alphabet แต่ยังไม่กำหนดกรอบเวลาอย่างแน่นอน

เมื่อก่อนหน้า โครงการรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติกำลังจ้างพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายอยู่และได้ตัว Kevin Vosen มา จากนั้น Alphabet ก็กำลังหาหัวหน้าฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจากการหางานก็พอจะเป็นไปได้ว่าโครงการนี้กำลังจะหาพื้นที่เพื่อแยกตัวออกไปเป็นบริษัทใหม่ และคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งด้านตัวบริษัทและจำนวนพนักงาน

ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของหัวหน้าฝ่ายนี้ คือต้อง​ทำให้พื้นที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้น่าดึงดูดต่อคนที่มีความสามารถ ขณะที่ยังคงทำให้ค่าดำเนินการยังคงมีประสิทธิภาพ

Tags:
Node Thumbnail

Bloomberg รายงานข่าวว่า Project Wing โครงการโดรนขนส่งสินค้าของกูเกิล ที่เปิดตัวในปี 2014 เริ่มประสบปัญหาภายในบ้างแล้ว

ปัญหาของ Project Wing มีทั้งหัวหน้าทีม Dave Vos เพิ่งลาออกไปเมื่อเดือนที่แล้ว, ยกเลิกความร่วมมือกับ Starbucks ที่เป็นพันธมิตรกันในช่วงแรก, โครงการหยุดรับพนักงานเพิ่ม และเริ่มบอกให้พนักงานบางคนหาลู่ทางย้ายไปทำตำแหน่งอื่นในบริษัท

ตามข่าวบอกว่าตอนแรก Project Wing ตั้งเป้าขนส่งยาหรืออุปกรณ์ด้านสุขภาพ แต่แผนล่มไปเลยเปลี่ยนเป็นการส่งอาหารแทน และหันมาจับมือกับ Starbucks เพื่อทดลองส่งอาหารให้ อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีข่าวว่า Project Wing หันไปร่วมมือกับ Chipotle ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแทน

ที่มา - Bloomberg

Tags:
Node Thumbnail

Yoky Matsuoka ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นทั้งผู้ก่อตั้งทีม X ของ Alphabet (ชื่อเดิมก็คือ Google X) และอดีตหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ Nest (ซึ่งก็เป็นของ Google เช่นกัน) ย้ายไปทำงานพัฒนาฮาร์ดแวร์ให้กับ Apple แล้ว

งานใหม่ของ Matsuoka ที่ Apple นั้นจะเป็นการทำงานให้กับ Jeff Williams ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของ Apple ซึ่งตอนนี้เป็นผู้ดูแลงานผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่เกี่ยวกับสุขภาพอย่าง HealthKit, ResearchKit และ CareKit อยู่อย่างใกล้ชิด ซึ่งความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ของ Matsuoka เองก็น่าจะพัฒนาฮาร์ดแวร์สำหรับงานในสายนี้ได้มาก

Tags:
Node Thumbnail

ปลายปี 2014 มีการเปิดตัวโครงการพัฒนาโดรนโดยทีม Google X (ปัจจุบันคือ X ของ Alphabet) ในชื่อ Project Wing ผ่านมาปีครึ่ง ตอนนี้ทีม Project Wing ได้ออกมาอัพเดตความคืบหน้าของงาน พร้อมเปิดหน้าเว็บของโครงการ

Project Wing เป็นโครงการพัฒนาโดรนสำหรับการขนส่งพัสดุสินค้าเป็นหลัก โดรนรุ่นต้นแบบแรกสุดของทีมนั้นเป็นโดรนแบบ 2 ปีก ใช้การหย่อนเชือกโรยพัสดุลงบนพื้น ซึ่งเป็นวิธีการที่มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานและความปลอดภัยของสินค้า ทีมพัฒนาจึงได้ปรับปรุงออกแบบโดรนของพวกเขาใหม่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

Tags:
Node Thumbnail

X หน่วยงานค้นคว้าวิจัยโครงการใหม่ๆ ของ X แนะนำตัว Richard Hendricks หัวหน้าฝ่ายบีบอัดของทีม ผู้ที่จะเข้ามาวางรากฐานสำคัญของทุกโครงการใน X ด้วยแนวคิด "ย่อส่วนทุกปัญหา"

Hendricks บอกว่าถ้าปัญหามันใหญ่ วิธีหนึ่งที่จะผ่านมันไปคือทำให้มันเล็กลง เขายกตัวอย่างการสื่อสารยุคโบราณที่สลักข้อความบนแผ่นหินมีการพัฒนามาเป็นการบันทึกบนแผ่นกระดาษ จนมาเป็นข้อมูลดิจิทัลที่มองไม่เห็นในปัจจุบัน ซึ่งนั่นยืนยันถึงแนวคิดพื้นฐานของการทำงานว่าอะไรๆ ก็ตาม "ยิ่งเล็กยิ่งดี"

Tags:
Node Thumbnail

Jeff Huber หนึ่งในผู้บริหารของ X (หรือชื่อเดิม Google X) ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับหน้าที่เป็นซีอีโอของ Grail บริษัทสตาร์ทอัพที่พัฒนาการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาโรคมะเร็งด้วยเหตุผลสำคัญเพื่ออุทิศการทำงานให้แก่ภรรยาของเขาที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้ไปเมื่อปีก่อน

Grail เป็นบริษัทสตาร์ทอัพจาก San Francisco ที่พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ว่าผู้รับการตรวจเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ แม้ว่าร่างกายของผู้รับการตรวจจะไม่มีอาการอื่นใดที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของโรคร้าย บริษัทเพิ่งประสบความสำเร็จในการระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนก่อน ซึ่งก็มีคนดังอย่าง Bill Gates และ Jeff Bezos ร่วมลงทุนด้วย

Tags:
Node Thumbnail

Astro Teller ประธาน X (หรือชื่อเดิม Google X) เผยกระบวนการทำงานและคัดกรองโครงการ เขาเล่าถึงวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับ "การล้มโครงการ" ถึงขั้นว่าทีมไหนตัดสินใจล้มโครงการใดๆ ทุกคนในทีมจะได้โบนัสกันถ้วนหน้า คนล้มได้เลื่อนตำแหน่ง ซึ่งขัดกับสามัญสำนึกของคนทั่วไป

Astro เล่าแนวคิดของ X ว่าต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ

Tags:
Node Thumbnail

FCC หรือกสทช. ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าโครงการ Google X หรือที่เปลี่ยนชื่อเป็น X กำลังทดสอบระบบชาร์จไฟแบบไร้สาย สำหรับรถยนต์ไร้คนขับขนาดเล็กอยู่

เอกสารของ FCC ชี้ว่าโครงการ X ได้ติดตั้งระบบชาร์จไร้สายรุ่นต้นแบบสำหรับรถยนต์จำนวน 2 เครื่องไว้ที่ Mountain View โดยแท่นชาร์จนี้จะจ่ายไฟขนาด 1.5kW ไปตัวรับที่ใต้ท้องของรถ ซึ่งทาง Google ไม่ได้ยืนยันในเรื่องนี้ และระบุแต่เพียงว่ากำลังทดสอบเทคโนโลยีหลายๆ แบบกับรถไร้คนขับอยู่เท่านั้น

ส่วนรถไร้คนขับรุ่นต้นแบบที่อยู่ระหว่างการทดสอบบนถนนในขณะนี้ ถูกชาร์จผ่านสายเคเบิลตามปกติครับ

Tags:
Node Thumbnail

หนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานข่าวของ Google X หรือชื่อใหม่ "X" ที่สอดคล้องกับข้อมูลของเว็บ Re/code ว่าดึงโครงการหุ่นยนต์ทั้งหมดของกูเกิลเข้ามาอยู่ในสังกัด และได้ Hans Peter Brondmo อดีตผู้บริหารโนเกียมาเป็นหัวหน้าหน่วยคนใหม่ แทนตำแหน่งว่างที่เดิมเป็นของ Andy Rubin

โครงการหุ่นยนต์ของ X เกิดจากบริษัทหุ่นยนต์หลายรายที่กูเกิลไล่ซื้อมาในรอบหลายปีนี้ และอยู่ภายใต้การดูแลของ Andy Rubin ที่รวมทุกบริษัทหุ่นยนต์เข้ามาไว้ด้วยกัน แต่หลังจาก Rubin ลาออกจากกูเกิลไปในปี 2014 ทำให้โครงการขาดหัวมานานเป็นปี จนสุดท้าย Alphabet จึงแก้ปัญหาด้วยการย้ายโครงการนี้มาอยู่ใต้การดูแลของ X

Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์ Re/code อ้างข้อมูลวงในว่า Alphabet กำลังจัดองค์กร Google X ใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น "X" เพียงอย่างเดียว พร้อมเปิดเผยโลโก้ใหม่เป็นรูปตัว X สีเหลืองด้วยเลย (ข่าวจริงแท้แค่ไหน ทาง Alphabet ยังไม่ยืนยัน)

ภารกิจของ X จะยังเหมือนเดิมคือคิดใหญ่ทำใหญ่ (หรือที่เรียกว่าโครงการ moonshot คือใหญ่ระดับส่งยานขึ้นดวงจันทร์) โดยมีสถานะเป็น "ศูนย์บ่มเพาะ" (incubator) ของเครือ Alphabet ทั้งหมด ถ้าโครงการไหนมีศักยภาพไปต่อได้ในเชิงธุรกิจ มันก็จะเลื่อนชั้นกลายเป็นบริษัทใหม่ในเครือ Alphabet ต่อไป ตัวอย่างบริษัทลูกของ Alphabet ที่เคยเป็นโครงการของ X มาก่อนคือ บริษัทด้าน Life Science ที่ได้ชื่อว่า Verily

Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลจัดทัพหน่วยงานด้านหุ่นยนต์ใหม่ โดยดึงโครงการหุ่นยนต์และโดรน 2 โครงการมาอยู่ใต้ร่มของ Google X

โครงการแรกคือ Project Titan การสร้างโดรนดาวเทียมวงโคจรสูง (high-altitude satellite drone) ที่ได้มาจากการซื้อ Titan Aerospace ถูกย้ายมารวมกับโครงการ Project Wing โดรนส่งพัสดุ ใต้ร่ม Google X เหมือนกัน

Tags:
Node Thumbnail

เพิ่งออกมาเผยแนวคิดใช้โดรนส่งสินค้าไปเมื่อช่วงปลายปีก่อนในแผน Project Wing ตอนนี้กูเกิลออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะเปิดให้บริการนี้ในปี 2017 ที่จะถึงแล้ว

ประกาศทางการดังกล่าวมาจาก David Vos หัวหน้าทีม Project Wing นั่นเอง โดย Vos บอกสั้นๆ ว่าได้วางเป้าหมายให้โครงการนี้สร้างโมเดลธุรกิจ และพร้อมเปิดให้บริการในปี 2017 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ทั้งชนิดโดรนที่ใช้ และบริเวณที่จะไปเปิดให้บริการ ทั้งนี้ทั้งนั้นทางทีม Project Wing ระบุว่าเริ่มทดสอบบินในออสเตรเลียไปบ้างแล้ว

ความต่างของโดรนที่พัฒนาโดยกูเกิลที่รู้กันตอนนี้คือ สามารถส่งสินค้าโดยร่อนลงไปจอดที่พื้นเพื่อส่งได้ ต่างกับโดรนเจ้าอื่นๆ ที่ใช้วิธีการปล่อยลงมากลางอากาศแทน

Pages