Tags:
Node Thumbnail

Alphabet เปิดตัวโครงการ moonshot ภายใต้แล็ป X ใหม่ในชื่อว่า Mineral เป็นโครงการพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับตรวจสอบพืชแต่ละต้นเพื่อสร้าง big data

ทีม X ของ ​Alphabet มองว่าการนำดิจิทัลมาใช้กับการเกษตรในทุกวันนี้ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้ ซึ่งโลกในอนาคตยังมีความจำเป็นในการผลิตอาหารสูงขึ้นในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ผลผลิตน้อยลง ทำให้ทีมคิดจะพัฒนา Mineral ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในด้านนี้อย่างจริงจัง