Tags:
Node Thumbnail

Tesla ลงนามข้อตกลงกับ Liontown Resources บริษัทขุดเหมืองในออสเตรเลีย จองซื้อลิเทียม (Lithium Spodumene Concentrate) รวม 700,000 ตันตลอดระยะเวลา 5 ปีล่วงหน้าขณะที่เหมืองยังไม่เปิดทำการ

เหมืองของ Liontown ที่จะขุดลิเทียมส่งมอบให้ Tesla นี้อยู่ที่ Kathleen Valley ทางตะวันตกของออสเตรเลีย คาดว่ามีแร่ลิเทียมออกไซด์ (Li20) ถึง 156 ล้านตัน คาดว่าเพียงพอต่อการขุด 23 ปี การส่งมอบปีแรกจะส่งมอบ 100,000 ตัน และปีต่อๆ ไป 150,000 ตัน ส่วนราคาส่งมอบนั้นมีสูตรคำนวณจากราคาตลาด ณ วันส่งมอบ

Tags:
Node Thumbnail

Alphabet เปิดตัวโครงการ moonshot ภายใต้แล็ป X ใหม่ในชื่อว่า Mineral เป็นโครงการพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับตรวจสอบพืชแต่ละต้นเพื่อสร้าง big data

ทีม X ของ ​Alphabet มองว่าการนำดิจิทัลมาใช้กับการเกษตรในทุกวันนี้ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้ ซึ่งโลกในอนาคตยังมีความจำเป็นในการผลิตอาหารสูงขึ้นในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ผลผลิตน้อยลง ทำให้ทีมคิดจะพัฒนา Mineral ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในด้านนี้อย่างจริงจัง