Tags:
Node Thumbnail

Alphabet รายงานความก้าวหน้าของ Project Taara ที่ใช้เทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบออปติคัลแบนด์วิดท์สูง ระดับ 20Gbps ขึ้นไป แบบเดียวกับที่ใช้ใน Project Loon ที่ประกาศปิดตัวไปเมื่อต้นปี โดยเป็นการส่งข้อมูลข้ามแม่น้ำคองโก ระหว่างเมืองบราซาวีล ในสาธารณรัฐคองโก กับเมืองกินชาซา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก