Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลจัดทัพหน่วยงานด้านหุ่นยนต์ใหม่ โดยดึงโครงการหุ่นยนต์และโดรน 2 โครงการมาอยู่ใต้ร่มของ Google X

โครงการแรกคือ Project Titan การสร้างโดรนดาวเทียมวงโคจรสูง (high-altitude satellite drone) ที่ได้มาจากการซื้อ Titan Aerospace ถูกย้ายมารวมกับโครงการ Project Wing โดรนส่งพัสดุ ใต้ร่ม Google X เหมือนกัน

โครงการที่สองคือทีมหุ่นยนต์ที่เกิดจากการซื้อบริษัทหุ่นยนต์หลายแห่งในปี 2013 และเคยอยู่ใต้การดูแลของ Andy Rubin อยู่พักหนึ่ง หลัง Rubin ลาออก ทิศทางของทีมนี้ก็ไม่ชัดเจนอยู่พักใหญ่ๆ จนล่าสุดถูกผนวกเข้ามาอยู่ใต้ Google X แล้ว

ที่มา - Re/code

Get latest news from Blognone