Tags:
Node Thumbnail

Alphabet เปิดตัวโครงการ moonshot ภายใต้แล็ป X ใหม่ในชื่อว่า Mineral เป็นโครงการพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับตรวจสอบพืชแต่ละต้นเพื่อสร้าง big data

ทีม X ของ ​Alphabet มองว่าการนำดิจิทัลมาใช้กับการเกษตรในทุกวันนี้ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้ ซึ่งโลกในอนาคตยังมีความจำเป็นในการผลิตอาหารสูงขึ้นในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ผลผลิตน้อยลง ทำให้ทีมคิดจะพัฒนา Mineral ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในด้านนี้อย่างจริงจัง

โครงการ Mineral ระบุว่า ปัจจุบันเกษตรกรรมคือการปลูกพืชเพียงไม่กี่ชนิดที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งข้าว, ข้าวสาลี และข้าวโพดทุกวันนี้คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งของแคลอรี่จากพืชที่ทั่วโลก แต่การปลูกพืชแบบไม่กี่ชนิดมีความเสี่ยงต่อแมลง, โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่พืชกินได้ทุกวันนี้มีอยู่ราว 30,000 ชนิดทั่วโลก แต่พืชที่มนุษย์นำมาใช้ปลูกเพื่อบริโภคในทุกวันนี้คิดเป็นสัดส่วนยังไม่ถึง 1% ของทั้งหมด

เครื่องมือจาก Mineral จะใช้วิธีการตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากพืชแบบต้นต่อต้น ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนระบบดูแลพืชในรูปแบบเดียวกันทั้งฟาร์มที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ มาเป็นระบบการดูแลแบบต้นต่อต้นที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตโดยรวมของฟาร์ม ทั้งยังเป็นการปลดล็อกโอกาสในการปลูกพืชหลากหลายชนิดในฟาร์มเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพืชเพียงไม่กี่ชนิดอีกด้วย

Mineral เริ่มเข้าไปทำโครงการในฟาร์มหลายแห่งแล้ว เพื่อเก็บประสบการณ์เกี่ยวกับพืชตั้งแต่ช่วงแตกหน่อจนถึงเก็บเกี่ยวและหาโซลูชั่นสำหรับช่วยให้เกษตรกรเข้าใจพืชมากขึ้น และตอนนี้ Mineral เริ่มทำหุ่นยนต์โปรโตไทป์เบื้องต้นออกมาแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์โครงการ X (Mineral)

ที่มา - Medium, TechCrunch

No Description

Get latest news from Blognone