Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่าย Ananda UrbanTech และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวร่วมกันเปิดตัวโครงการ "How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer" ซึ่งเป็นโครงการจัดการประชุม เพื่อเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

Tags:
Node Thumbnail

University of California at Berkeley (UCB) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างมากในโลกไอที ตัวอย่างศิษย์เก่าที่ดังๆ ก็อย่างเช่น Gordon Moore, Andrew Grove, Steve Wozniak, Eric Schmidt เป็นต้น

UCB เพิ่งประกาศเปลี่ยนระบบอีเมลและปฏิทินภายในไปเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากระบบเก่า CalMail ที่ใช้มานานมีปัญหาล่มจนใช้งานไม่ได้ ตัวเลือกที่เข้าข่ายมีเพียงสองรายคือ Google Apps for Education กับ Microsoft Office 365 สุดท้ายทางมหาวิทยาลัยตัดสินใจเลือกกูเกิล

เรื่องก็ควรจะจบแค่นี้ไม่มีอะไรต่อ แต่ทาง UCB เลือกจะเปิดเผยเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจเพื่อความโปร่งใส ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีและน่าปฏิบัติตาม

Tags:
Node Thumbnail

โครงการ OpenCourseWare (OCW) นั้นอาจจะกล่วได้ว่าเริ่มมาจาก MIT ที่ได้ประกาศรวบรวมสื่อการเรียนการสอนเพื่อแจกให้ทุกคนในอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ฟรีมาตั้งแต่ปี 1999 หลังจากนั้นก็มีการสร้างความร่วมมือออกมาเรื่อยๆ จนเราเห็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกประกาศเปิดสื่อการสอนกันมากมายในวันนี้ จนก่อตั้งเป็น Open Courseware Consortium

Tags:

แม้คนส่วนใหญ่จะเชื่อกันว่าการโทรศัพท์ขณะขับรถจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น แต่รายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Berkeley ชิ้นล่าสุดก็แสดงให้เห็นว่าในช่วงปี 2002 ถึง 2005 ที่ผ่านมา พฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือขณะขับรถไม่ได้เกี่ยวข้องกับปริมาณอุบัติเหตุบนท้องถนนแต่อย่างใด

รายงานดังกล่าวศึกษาแนวโน้มของปริมาณอุบัติเหตุในช่วงปี 1987 ถึงปี 2005 ในทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วหาความเกี่ยวข้องกับปริมาณการใช้โทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปี 1990 จนถึงปี 2005