Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่าย Ananda UrbanTech และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวร่วมกันเปิดตัวโครงการ "How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer" ซึ่งเป็นโครงการจัดการประชุม เพื่อเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

No Description

จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ระบุว่า โครงการดังกล่าวนี้มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงและความรู้ของประเทศไทยโดยรวม และถือเป็นโครงการแรกที่สามมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ได้มาร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับมหาวิทยาลัยไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป

No Description

ด้าน ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการ ทปอ. ระบุว่าปัญหาของการส่งต่อเทคโนโลยี (technology transfer) และการสร้างรายได้จากงานวิจัย (commercialization) ยังคงเป็นปัญหาอยู่ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ซึ่งจะมีประโยชน์และมีความสำคัญอย่างมากในอนาคต

No Description

ดร. พอล เจ ซีไบรท์ รองผู้อำนวยการ Cambridge Enterprise ระบุว่ากระบวนการส่งต่อสิทธิบัตรและงานวิจัยเหล่านี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ไปถึงผู้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงมีผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน

ดร. แครอล มิมูร่า ตัวแทนจาก UC, Berkeley ระบุว่ากระบวนการสร้างงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกี่ยวพันกับการวิจัย การสอน และการหารายได้จากงานวิจัย ซึ่งมีอาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนมากที่ย้ายไปทำงานกับภาคเอกชนในภายหลังด้วย ซึ่งในบางครั้งการเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และถือเป็นแกนหลักของการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในอนาคต

แคทเธอรีน คู ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ระบุว่าสิ่งที่ยากคือการหาบริษัทและผู้ร่วมลงทุนที่จะเห็นประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย กรณีตัวอย่างที่ชัดเจนคือการที่มหาวิทยาลัยช่วยเหลือนักศึกษาสองคน ซึ่งต่อมากลายเป็น Google

No Description

สำหรับโครงการดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เข้าร่วม งานประชุมดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 18.30 น. ที่สำนักงานของบริษัท อาคาร FYI Center

ที่มา - งานแถลงข่าว

Get latest news from Blognone

Comments

By: FutureLifePlus
iPhoneAndroid
on 31 January 2019 - 00:23 #1094417

ผ่าย >> ผ่าน ??