International Telecommunication Union

Tags:
Node Thumbnail

International Telecommunication Union (ITU) หรือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หน่วยงานในสังกัดสหประชาชาติ สำรวจความพร้อมของประเทศต่างๆ ทั่วโลกว่าพร้อมรับมือปัญหา cybersecurity มากแค่ไหน โดยให้คะแนนในด้านต่างๆ แล้วจัดทำเป็นดัชนี Global Cybersecurity Index (GCI)

คะแนนแบ่งเป็น 5 หมวดคือ กฎหมาย (legal) เทคนิค (technical) องค์กร (organizational) การพัฒนาศักยภาพ (capacity building) และความร่วมมือ (cooperation)

ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกคือสิงคโปร์ (0.92 จากเต็ม 1 คะแนน) ตามด้วยสหรัฐอเมริกา (0.91) มาเลเซีย (0.89) โอมาน (0.87) เอสโตเนีย (0.84)

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

มาตรฐาน 2G, 3G, และ 4G ที่เราเรียกกันทุกวันนี้ ที่จริงแล้วเป็นสเปคของเทคโนโลยีที่กำหนดโดย International Telcommunication Union (ITU) จากนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จะออกมาตรฐานรุ่นต่อไปของตัวเองมาล้อกับสเปคเหล่านี้อีกครั้ง หลายครั้งเทคโนโลยีก็ตกตรงกลางระหว่างรุ่น ทำให้เราเห็นคนพยายามเรียก 3.5G 4.5G 4.9G กันบ้าง ตอนนี้มาตรฐาน 5G หรือ IMT-2020 ก็เปิดร่างสเปคออกมาแล้ว

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ITU หรือสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนดมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับโทรคมนาคม ได้ข้อสรุปจากที่ประชุม ณ เมือง San Diego ว่าเทคโนโลยี 5G นั้นต้องสามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วถึง 20Gbps ตามทฤษฎี ในขณะที่มาตรฐานของ 4G ถูกกำหนดไว้เพียง 1Gbps เท่านั้น โดยที่เมื่อนำมาใช้จริง ผู้ใช้ควรจะใช้ได้ที่ความเร็วระหว่าง 100-1000Mbps (ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง) เหตุผลที่ ITU กำหนดมาตรฐานไว้สูงก็เพราะคาดการณ์ไว้ว่าในอนาคตจะมีการสตรีมวิดีโอ 4K ผ่านเครือข่ายมือถือกันมากขึ้นนั่นเอง

มาตรฐานที่ออกมา ยังครอบคลุมไปถึง Internet of Things (IoT) ด้วย คือเครือข่ายจะต้องสามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 100Mbps ไปยังอุปกรณ์ IoT จำนวนหนึ่งล้านชิ้น ภายในรัศมี 1 ตร.กม.

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ หรือที่เรียกโดยย่อว่า ITU (ย่อมาจาก International Telecommunication Union) ได้ออกรายงาน MIS: Measuring the Information Society ประจำปี 2014 ซึ่งรายงานนี้มีเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2009 เนื้อหาของรายงานว่าด้วยสภาพความเป็นไปของแวดวงโทรคมนาคมทั่วโลกผ่านการนำเสนอประกอบข้อมูลเชิงสถิติ และในฐานะที่ประเทศไทยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพแห่งนี้ จึงน่าสนใจว่าความเป็นอยู่ในด้านโทรคมนาคมของบ้านเรานั้นอยู่ ณ จุดไหนเมื่อเทียบกับประชาคมโลก

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ITU เผยข้อมูลสถิติว่าปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 พันล้านคนทั่วโลก เพิ่มขึ้น 6.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้น

ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมาชี้ให้เห็นว่าจำนวนประชากรที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศพัฒนาแล้วนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่มีคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่ถึง 50% ของจำนวนคนทั้งหมด มาในปีนี้กลับกลายเป็นว่าผู้คนเกือบ 80% ในประเทศพัฒนาแล้วเหล่านี้มีอินเทอร์เน็ตใช้งาน ในขณะที่ผู้อยู่อาศัยในประเทศกำลังพัฒนามีสัดส่วนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำกว่า 10% มาจนสูงกว่า 30% ในปัจจุบัน ส่วนประชากรในกลุ่มประเทศล้าหลังนั้นขยับจาก 0% เมื่อ 9 ปีก่อน ขึ้นมาอยู่ที่ 5% ของจำนวนประชากรเท่านั้น

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ITU รายงานว่าภายในปีนี้จำนวนประชากรทั่วโลกที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะมีเพิ่มมากขึ้นจนเกือบถึง 3 พันล้านคน ซึ่งเป็นราว 40% ของจำนวนประชากรทั้งหมดบนโลก

ITU ยังระบุเพิ่มเติมว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้คนที่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานนั้นอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยทั้งหมดนี้เป็นการคาดการณ์จากตัวเลขจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในช่วง 3 เดือนล่าสุด ยังไม่พูดถึงจำนวนผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

Tags:
Node Thumbnail

รายงานข่าวจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ The New York Times ระบุว่า บริษัทวิจัยด้านความปลอดภัยในประเทศเยอรมนีตรวจพบช่องโหว่ในการเข้ารหัสของซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือที่ใช้การเข้ารหัสแบบ D.E.S. (Data Encryption Standard) ที่ใช้มาตั้งแต่ช่วงปี 1970 ซึ่งทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถดึงเอารหัสดิจิตอลของซิมการ์ดจำนวน 56 หลักออกมา และสามารถใช้ซิมการ์ดนั้นเสมือนว่าเป็นของตนเองได้ทันที

Tags:
Node Thumbnail

ITU ได้อนุมัติฟอร์มแมตวีดีโอ H.265 ซึ่งเป็นรุ่นต่อจาก H.264 ที่เป็นฟอร์แมตมาตรฐานที่พวกเราส่วนใหญ่รู้จักกัน H.265 นั้นมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการอีกชื่อหนึ่งว่า High Efficiency Video Coding (HEVC) โดยมีเป้าหมายคือการลดแบนด์วิดท์ในการสตรีมมิงวีดีโอลงไปกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับฟอร์แมต H.264 ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการสตรีมมิงวีดีโอความละเอียดระดับ 4k ที่กำลังจะมาแรงในอนาคต และยังช่วยให้การสตรีมมิงวีดีโอความละเอียดระดับ HD บนเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือที่มีข้อจำกัดเรื่องแบนด์วิดท์นั้นดีขึ้นด้วยครับ

Tags:
Node Thumbnail

บทความโดย จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์บางฉบับวิพากษ์วิจารณ์การพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมให้แก่บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไปในทางที่ว่า กสทช. อนุมัติใบอนุญาตให้แก่บริษัทไทยคมฯ โดยไม่ได้มีการประมูลคลื่นความถี่ ทั้งมิได้ประมูลวงโคจรให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 แต่ประการใด

Tags:
Node Thumbnail

ที่การประชุม WCIT มาถึงช่วงสุดท้าย แต่ประเด็นหลักของงานคือการสร้างข้อตกลง ITU-R ฉบับใหม่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ โดยผู้แทนที่เปิดเผยตัวว่าจะไม่ยอมลงนามแล้วได้แก่ สหรัฐฯ, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, และประเทศอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ประกาศว่าจะไม่ยอมลงนามหากไม่มีการแก้ไขร่างสนธิสัญญากันใหม่

นอกจากประเทศที่ระบุว่าจะไม่ยอมลงนามแล้ว ยังมีประเทศจำนวนหนึ่งสงวนสิทธิ์ไว้โดยจะนำร่างไปปรึกษารัฐบาลของตนเสียก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลงนามหรือไม่ในวันสุดท้าย เช่น ญี่ปุ่น, ลัตเวีย, และเอสโตเนีย โดยการประชุม WCIT มีกำหนดการว่าจะลงนามกันตอนสองทุ่มครึ่งวันนี้ตามเวลาไทย

Tags:
Node Thumbnail

งานประชุม WCIT-12 ที่จัดโดย ITU เริ่มขึ้นวันนี้ (3 ธ.ค.) ที่ดูไบ งานนี้มีความสำคัญคือแก้ไข "ข้อบังคับโทรคมนาคมระหว่างประเทศ" หรือที่เรียกย่อๆ ว่า ITR (รายละเอียดดูใน ข่าวเก่า)

กูเกิลเป็นหนึ่งในองค์กรที่ออกมาคัดค้านความพยายามของ ITU ในการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต และล่าสุดก็เปิดแคมเปญ Free and Open (แท็ก #freeandopen) เพื่อรวบรวมเสียงจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกแล้วพล็อตเป็นแผนที่ เรียกร้องให้อินเทอร์เน็ตยังเป็นเครือข่ายเสรีสำหรับทุกคนต่อไป

ผู้สนใจก็เข้าไปร่วมลงชื่อได้ที่หน้า Take Action

ที่มา - Google Official Blog

Tags:
Node Thumbnail

สมาชิกสภายุโรปหลายรายคัดค้านกฎเน็ตจาก ITU ซึ่งเป็นข้อตกลงในการให้บริการอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุผลสำคัญคือ เป็นการปิดกั้นเสรีภาพด้านข้อมูลและทำให้นวัตกรรมถดถอย

กฏเน็ตของ ITU หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ITR: International Telecommunications Regulations ซึ่งครอบคลุมเรื่องมาตรฐานและข้อกำหนดในการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยกลุ่มสมาชิกของ ITU ก่อให้เกิดประเด็นโต้เถียงกันมาโดยตลอดในเรื่องความเหมาะสมในการให้อำนาจ ITU เข้ามาควบคุมระบบมากจนเกินไป โดยเฉพาะเรื่องการเซ็นเซอร์ข้อมูลและการคิดค่าบริการในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต

Tags:
Node Thumbnail

ผู้อ่าน Blognone คงเคยได้ยินชื่อของ ITU หรือชื่อเต็มๆ คือ International Telecommunication Union กันมาบ้าง เพียงแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าหน่วยงานนี้ตั้งขึ้นมาทำไม และมีเป้าหมายอย่างไร

ช่วงนี้เราเห็นข่าวเรื่อง "ข้อตกลงการสื่อสารระหว่างประเทศ" (ITR) กันพอสมควร เนื่องจากใกล้งานประชุมเพื่อแก้ไข ITR ในเดือนธันวาคมเข้ามาเรื่อยๆ และตัวร่างของ ITR ที่เสนอเข้ามาก็มีประเด็นขัดแย้งหลายจุด (ข่าวเก่า สหรัฐฯ ประกาศคว่ำข้อตกลงการสื่อสารระหว่างประเทศฉบับใหม่ และ สรุปประเด็นเรื่องการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตของ ITU)

เพื่อความเข้าใจอันดี บทความชิ้นนี้จะแนะนำประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของ ITU ในเบื้องต้นก่อน จากนั้นเราจะเข้าสู่รายละเอียดของ ITR ในบทความตอนต่อไปครับ

หมายเหตุ: บทความนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Mozilla Foundation เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลง ITR แก่ชุมชนผู้ใช้ไอทีในประเทศไทย

Tags:
Node Thumbnail

ข่าวนี้เกี่ยวข้องกับข่าว [สหรัฐฯ ประกาศคว่ำข้อตกลงการสื่อสารระหว่างประเทศฉบับใหม่](http://www.blognone.com/node/37402) นะครับ ใครยังไม่ได้อ่านควรย้อนไปอ่านข่าวเก่าเสียก่อน

วันนี้ (25 ตุลาคม 2555) กสทช. ได้จัดงานเสวนาในประเด็นข้างต้น (แต่ครอบคลุมหัวข้อกว้างกว่า) ในชื่องานว่า "NBTC Public Forum 9: ITU จะกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต ไทยควรมีท่าทีอย่างไร"

ผมได้ไปร่วมงานนี้มาด้วย เลยสรุปประเด็นที่น่าสนใจของวิทยากรบางท่านมาลง Blognone ครับ

### สรุปประเด็นแบบสั้นๆ

Tags:
Node Thumbnail

ข่าวนี้เป็นข่าวที่ตกจาก Blognone ไปนานสักหน่อย คือมีการเสนอข้อตกลงระหว่างประเทศในการโทรคมนาคม (International Telecommunications Rules - ITRs) ฉบับใหม่หลังจากที่ฉบับเดิมลงนามกันไปตั้งแต่ปี 1988 โดยกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายในสหภาพยุโรป (European Telecommunications Network Operators' Association - ETNO) ที่เสนอให้มีการเข้ามาควบคุมอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ โดยมีเหตุผลหลักคือความไม่พอใจของผู้ให้บริการเครือข่ายที่ทำกำไรมหาศาลจากเครือข่าย

กรณีเช่นนี้เป็นปัญหาเดียวกับในสหรัฐฯ ที่ผู้ให้บริการไม่พอใจที่ YouTube กินแบนด์วิดท์อย่างมาก แต่คนได้กำไรเป็นกูเกิล ขณะที่ผู้ให้บริการเครือข่ายต้องแบกรับค่าบริการโดยไม่กล้าที่จะส่งต่อค่าใช้จ่ายนี้ไปเป็นค่าบริการกับผู้บริโภคเพราะการแข่งขันที่สูง

Tags:
Node Thumbnail

สำนักงาน Consumer Electronics Association หรือ CEA และ International Telecommunication Union หรือ ITU ประกาศลงมติใช้ชื่อใหม่ของความคมชัดระดับ 4K และ 8K ว่า "Ultra High-Definition" หรือ Ultra HD ซึ่งชื่อนี้สอดคล้องกับที่สถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นยื่นมาตรฐานใหม่ของการบันทึกและการแสดงผลวิดีโอให้กับทาง ITU และโทรทัศน์ที่รองรับระบบ UHD นั้นจะใช้ชื่อ "UHDTV" ตามที่ ITU อนุมัติ

Tags:
Node Thumbnail

ITU เชิญตัวแทนจากบริษัทชั้นนำในวงการไอทีเข้ารวมประชุมเพื่อหาแนวทางในการทำธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงปัญหาคดีสิทธิบัตร ณ สำนักงานใหญ่ของ ITU ในนครเจนีวา ซึ่งที่มาของการหารือในครั้งนี้ก็มาจากคดีระหว่าง Apple และ Samsung ที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวเรื่องสงครามสิทธิบัตรนั่นเอง

งานนี้มีตัวแทนจากบริษัทใหญ่ๆ ตบเท้าเข้ากันพรึ่บ ทั้ง Google, Apple, Microsoft, Samsung, Research in Motion, Intel, Qualcomm, Philips, Huawei, Sony, Cisco, Nokia, HP ฯลฯ

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) เผยข้อมูลล่าสุดว่าผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือรวมกันทั้งโลกมีจำนวนมากกว่า 6 พันล้านคนแล้ว (ตัวเลขวัดถึงปลายปี 2011 แต่เพิ่งเปิดเผยเมื่อวาน) โดยจีนและอินเดียมีประมาณประเทศละ 1 พันล้านคน

ITU ยังระบุว่าการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ mobile broadband ก็เติบโตด้วยอัตรา 78% ต่อปีสำหรับประเทศกำลังพัฒนา และ 40% ต่อปีสำหรับประเทศพัฒนาแล้ว ตอนนี้สัดส่วนของผู้ใช้เน็ตไร้สายต่อมีสายคือ 2:1

ที่มา - ITU via Ars Technica

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากมาตรฐาน 1080p เริ่มใช้งานเป็นที่แพร่หลาย และมาตรฐานตัวต่อไปคือ 4K เริ่มได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ทางฝั่งญี่ปุ่นโดย NHK ก็พัฒนามาตรฐานวิดีโอสำหรับอนาคตมาโดยตลอด และข้อเสนอของ NHK สำหรับวิดีโอในยุคต่อไป คือ Super Hi-Vision (SHV) ที่เป็นชื่อเรียกของทาง NHK ก็ได้เข้าเป็นมาตรฐานคำแนะนำของ ITU ในชื่อว่า UHDTV เรียบร้อยแล้ว โดยขนาดภาพมีขนาด 4320x7680 ทำให้เราอาจเรียกมาตรฐานนี้ว่า 8K แบบเดียวกับที่เราเรียกมาตรฐาน 4K

มาตรฐานนี้รองรับอัตราการเล่นกลับถึง 120 เฟรมต่อวินาที และขยาย color gamut (พื้นที่สีที่รองรับได้) ให้กว้างขึ้นไปอีก ทำให้จอภาพคุณภาพสูงสามารถแสดงเนื้อสีได้ตรงความเป็นจริงมากขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เปิดเผยว่า องค์กรจะจัดงานประชุม Patent Roundtable ในวันที่ 10 ต.ค. นี้ เพื่อให้ผู้ผลิตมือถือรายหลัก หน่วยงานของรัฐ และผู้ดูแลมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาพูดคุยและแก้ปัญหาคดีความเกี่ยวกับสิทธิบัตรและปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในวงการอุตสาหกรรมที่มีอยู่

Hamadoun Touré เลขาธิการของ ITU เปิดเผยว่า ปัญหานี้จะต้องได้รับการพูดคุยเพื่อแก้ไขโดยด่วน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของสิทธิบัตรก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ไม่ใช่เพื่อการทำลายล้าง หากมีการยอมรับในความต้องการของผู้ถือครองสิทธิบัตร ผู้ใช้งาน และตลาด จะทำให้เกิดกฎหมายที่สร้างความเท่าเทียมกันในอุตสาหกรรมได้

Tags:
Node Thumbnail

เอกสารหลุดจาก ITU หรือสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติอ้างว่า ITU เตรียมที่จะเก็บภาษีพิเศษเฉพาะบริการที่ใช้แบนด์วิธสูงอย่าง Facebook และ Netflix โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบนด์วิธที่เกิดขึ้นนอกสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มที่พยายามผลักดันภาษีดังกล่าวได้แก่นักล็อบบี้ยิสต์ต่าง ๆ ที่ทำให้กับบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ยักษ์หลายรายของยุโรป ซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มเดียวกันที่เชื่อว่ากูเกิล และผู้ให้บริการทางด้านเนื้อหาต่าง ๆ ก็ควรจะรับภาระรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากบริการเหล่านี้ด้วย

Tags:
Node Thumbnail

สหภาพโทรคมนาคมสากล (ITU) ฝ่ายการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ (ITU-R) ออกมาตรฐาน "ทีวีความละเอียดสูงมาก" (Ultra High Definition Television หรือ UHDTV) ที่เหนือกว่า HDTV ในปัจจุบันแล้ว

มาตรฐาน UHDTV รุ่นแรกแบ่งความละเอียดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

  • 4K (3840 x 2160) รวมจำนวนเม็ดสีได้ 8 ล้านพิกเซล
  • 8K (7680 x 4320) รวมจำนวนเม็ดสีได้ 32 ล้านพิกเซล

ลำดับต่อไปทางผู้บริหารของ ITU จะต้องเซ็นรับรองมาตรฐานนี้ (ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นรายละเอียด เลยยังไม่มีข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ความถี่หรือปริมาณสีที่ใช้) แต่ตอนนี้เราคงพอรู้กันบ้างแล้วว่าทีวีในอีก 3-4 ปีข้างหน้าจะนำประเด็นไหนมาโฆษณา

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

แต่เดิมนั้นหากยึดตามสเปคที่กำหนดโดย ITU (องค์การโทรคมนาคมนานาชาติ) แล้ว มาตรฐานที่จะใช้คำว่า 4G นั้นมีเพียงสองตัว คือ LTE Advanced และ WiMAX2 (802.16m) เท่านั้น ส่วนคำว่า 4G ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันเป็นเพียง "ชื่อทางโฆษณา" เท่านั้น ถ้ายึดตามหลักแล้วมันนับเป็นแค่ 3.9G (ดู 10 คำถามกับ 3G ฉบับ Blognone)

แต่จากการสัมมนาล่าสุดที่กรุงเจนิวา ITU ได้ออกมารับว่า คำว่า 4G สามารถใช้ได้กับมาตรฐานที่มีมาก่อนหน้านี้ อันได้แก่ LTE, WiMAX และเทคโนโลยี 3G อื่น ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและความสามารถเมื่อเทียบกับมาตรฐานในยุค 3G ตั้งต้น

Tags:
Node Thumbnail

แม้หลายยี่ห้อจะอ้างว่าสินค้าของตัวเองใช้เทคโนโลยี 4G แล้วก็ตามแต่มาตรฐาน 4G จากทาง ITU ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานการสื่อสารระหว่างประเทศนั้นยังไม่เคยออกมาก่อนหน้านี้ และวันนี้ทาง ITU ก็ได้ประกาศให้เทคโนโลยี LTE-Advanced และ WirelessMAN-Advanced เป็นเทคโนโลยี 4G อย่างเป็นทางการ

เทคโนโลยี LTE นั้นเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว ตัว LTE-Advanced โดยมันคือเทคโนโลยีที่บ้านเราเคยได้ยินกันในชื่อ 3.9G เมื่อครั้งที่เรากำลังจะประมูลคลื่นความถี่ 2100MHz และถูกระงับไป ส่วน WirelessMAN-Advanced นั้นคือ WiMAX2 นั่นเอง

ชื่ออย่างเป็นทางการของ 4G นั้นคือ IMT-Advanced ซึ่งถ้าใครเคยอ่านประกาศกทช. บ้านเราก็จะเห็นว่ามีการเรียกว่า IMT

Tags:
Node Thumbnail

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้เผยผลสำรวจล่าสุด พบว่าในช่วงเริ่มต้นปี 2010 มีผู้ใช้บริการระบบสื่อสารเคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) ทั่วโลกมากกว่า 667 ล้านคน ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงกว่าเมื่อ 4 ปีก่อนถึงเกือบ 10 เท่า และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะมีผู้ใช้บริการ 3G ทั่วโลกมากกว่า 900 ล้านคน

จากสถิติล่าสุดพบว่าบริการ 3G นั้นคิดเป็นร้อยละ 16 ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปัจจุบัน

ในด้านการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบผ่านสายในช่วงเวลาเดียวกันนั้น เพิ่มขึ้นจาก 216 ล้านเลขหมายเป็น 479 ล้านเลขหมาย ITU เชื่อว่าภายในปี 2015 ประชากรโลกเกินครึ่งน่าจะสามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ได้

Pages