Tags:
Node Thumbnail

ก่อนหน้านี้ไม่นานนัก Li Shufu นักธุรกิจชาวจีนซึ่งดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Geely Holdings (ผู้ถือหุ้นใหญ่รถยนต์ Volvo) ได้กล่าวถึง Ma Huateng ประธานบริษัท Tencent เจ้าของ WeChat ว่า Ma นั้น "จะต้องดูข้อความ WeChat ของพวกเราทุกวัน" หรือเขาเชื่อว่า WeChat มีเครื่องมือในการมอนิเตอร์ผู้ใช้ทุกคน ล่าสุด WeChat ก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าสิ่งที่ Li พูดนั้นไม่เป็นความจริง