Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลเปิดตัว Google Cloud Function รุ่นอัลฟ่า บริการรันโค้ดบนคลาวด์โดยไม่ต้องเซ็ตเครื่องขึ้นมาใช้งาน โดยระหว่างช่วงอัลฟ่านี้ต้องขอใช้งานเป็นรายคน

บริการนี้เป็นคู่แข่งโดยตรงของ AWS Lambda สำหรับการรันโค้ดที่มักจะไม่ซับซ้อนนักเพื่อจัดการกับข้อมูลที่เข้ามา กรณีเช่นมีการอัพโหลดภาพใหม่แล้วต้องการให้สร้างภาพย่อ (thumbnail) เตรียมไว้เสมอ กรณีของ Cloud Function ตัวโค้ดสามารถถูกเรียกจากบริการ Pub/Sub (ซึ่งทำให้เรียกจาก Cloud Logging และ Gmail ได้ด้วย), HTTP, Google Cloud Storage สำหรับการพัฒนาก็สามารถเรียกตรงจาก SDK ของ Google Cloud ได้โดยตรง

Tags:
Node Thumbnail

Amazon Web Services (AWS) เปิดตัวบริการใหม่ AWS Lambda บริการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามเหตุการณ์ (event) ที่กำหนดไว้ (เช่น ถ้าผู้ใช้ถ่ายภาพใหม่เมื่อไร ให้ Lambda นำภาพนี้จัดเก็บลงบัญชี S3)

Pages