Tags:
Node Thumbnail

บอร์ด กสท. มีมติการจัดสรรช่องสาธารณะสำหรับทีวีดิจิทัลจำนวน 12 ช่อง โดยมี ททบ.5, NBT และ Thai PBS ได้โควต้า 4 ช่อง ส่วนอีก 8 ช่องจะเป็นของผู้ประกอบการรายใหม่

รายละเอียดของช่องทีวีที่ ททบ.5, NBT และ Thai PBS ได้รับใบอนุญาต มีดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

Google Fiber เตรียมเพิ่มช่องรายการทีวีที่ฉายในระบบ 3 มิติ จำนวน 2 ช่อง คือ 3net และ ESPN3D

ลูกค้าของ Google Fiber ผู้ใช้บริการ Gigabit + TV ซึ่งเป็นบริการทีวีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะได้สิทธิรับชมรายการของช่อง 3net ฟรี โดยช่องดังกล่าวจะมีเนื้อหาหลากหลาย เช่น รายการสารคดี, รายการบันเทิงสำหรับครอบครัว, รายการคอนเสิร์ต, รายการทำอาหาร รวมทั้งละคร

ส่วนผู้ที่ต้องการรับชมช่อง ESPN3D ซึ่งเป็นช่องรายการกีฬา ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเดือนละ 5 ดอลลาร์

Tags:
Node Thumbnail

Google จะเปิดทดสอบระบบฐานข้อมูลใหม่เป็นเวลา 45 วัน ให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะภายใต้การตรวจสอบจาก FCC โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะแสดงการใช้คลื่นความถี่สำหรับทีวีในแต่ละพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา

ฐานข้อมูลนี้ช่วยให้ตรวจสอบได้ว่าในแต่ละพื้นที่ยังมีคลื่นความถี่ช่วงไหนว่างอยู่บ้าง เพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่อย่างคุ้มค่าในบริเวณนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นเครื่องตรวจสอบความครอบคลุมในการให้บริการของผู้ที่ครอบครองคลื่นความถี่เดิมอยู่ได้เช่นกัน

Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมวางแผนจะเริ่มออกอากาศสัญญาณทีวีความละเอียดระดับ 4K ภายในปี 2014 ซึ่งจะถือเป็นประเทศแรกของโลกที่ก้าวเข้าสู่ระบบ ultra HD ทั้งนี้เดิมทีรัฐบาลตั้งใจจะเริ่มใช้ระบบ 4K ในปี 2016 แต่ก็ต้องเร่งแผนให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันมหกรรมฟุตบอลโลกในปีหน้านั่นเอง

ปัจจุบันนี้มีทีวีความละเอียดระดับ 4K หลากหลายยี่ห้อวางขายอยู่ในญี่ปุ่น ทั้งของผู้ผลิตในประเทศเอง อย่าง Sony, Panasonic และ Sharp รวมทั้งสินค้าจากเพื่อนบ้านเกาหลีใต้อย่าง LG ในขณะที่ทีวี 8K ก็ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในงาน CES เมื่อช่วงต้นเดือนไปบ้างแล้ว

รัฐบาลญี่ปุ่นยังระบุอีกว่าในปี 2016 จะผลักดันระบบทีวี 8K เป็นลำดับถัดไป

Tags:
Node Thumbnail

กสทช. เตรียมผลักดันแผนการแจกคูปองให้ประชาชนราว 22 ล้านครัวเรือน นำไปใช้ซื้อเครื่องรับสัญญาณทีวี หรือทีวีเครื่องใหม่ เพื่อช่วยลดภาระประชาชนในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีระบบดิจิทัล

คณะอนุกรรมการ กสท. มีมติเห็นด้วยกับแนวคิดใช้เงินรายได้ในส่วนราคาตั้งต้นของการประมูลช่องรายการทีวีดิจิทัล ประเภทช่องบริการธุรกิจ ซึ่งแบ่งเป็นช่องความละเอียดมาตรฐาน (SD) จำนวน 20 ช่อง และช่องความละเอียดสูง (HD) จำนวน 4 ช่อง มาถัวเฉลี่ยจัดทำคูปองราว 22 ล้านใบ ซึ่งเป็นตัวเลขจำนวนครัวเรือนในประเทศอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย โดยขณะนี้คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ศึกษาและประเมินมูลค่าคลื่นความถี่

Tags:
Node Thumbnail

Microsoft เพิ่งได้สิทธิบัตรใหม่เรื่องเทคนิคการตรวจสอบและนับผู้ชมรายการทีวีโดยการ"มอง"ผู้ชมผ่านทางกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าของเนื้อหารายการสามารถเก็บสถิติ และควบคุมการรับชมเนื้อหา โดยอาศัยกล้องที่ติดอยู่กับอุปกรณ์แสดงผลและเซนเซอร์อื่นๆ

สิทธิบัตรนี้มิใช่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ หากแต่เป็นเทคนิคใหม่ในการตรวจสอบและนับผู้ชมรายการทีวี ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ใช้กล้องหน้าสำหรับอุปกรณ์พกพา, กล้องชนิดอื่นๆ หรือ Kinect สำหรับทีวีจอใหญ่, รับสัญญาณการทำงานจากแว่นตาชนิดพิเศษที่ผู้ชมรายการสวมใส่ เป็นต้น

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

กสท. มีมติเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์ของกิจการโทรทัศน์ซึ่งผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้ว จำนวน 3 ฉบับ เตรียมนำเข้าที่ประชุมใหญ่ของ กสทช. ในวันที่ 14 พ.ย. ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่อีกครั้ง ก็จะนำออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยร่างประกาศดังกล่าว ได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

กสทช. เริ่มให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม เข้ายื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ โดยแจ้งกำหนดให้ทุกรายยื่นขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 15 ธ.ค. 2555 มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นกิจการผิดกฎหมาย

ใบอนุญาตดังกล่าวนี้ ครอบคลุมกลุ่มผู้ให้บริการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมทุกราย กล่าวคือการให้บริการทีวีแบบไม่ใช้คลื่นความถี่ โดยเริ่มเปิดรับคำขอใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา และจะเปิดรับถึง 15 ธ.ค. นี้ โดยผู้ประกอบการทุกรายทั้งที่ให้บริการอยู่แต่เดิม และผู้ประกอบรายใหม่ ต้องเข้ายื่นคำขอทั้งหมดและดำเนินกิจการภายใต้ระเบียบของใบอนุญาต ซึ่งจะมีอายุ 15 ปี โดยผู้ประกอบการต้องเสียค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตด้วย

Tags:
Node Thumbnail

จากมติ กสท. เรื่องการกำหนดช่องของทีวีดิจิทัล ซึ่งนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการของ กสทช. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ล่าสุด กสทช. มีมติเห็นชอบตามข้อกำหนดของ กสท. เตรียมนำสู่กระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนต่อไป

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิทัลอีก 4 ฉบับ เตรียมนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วย

Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติอนุมัติจำนวนช่องรายการทีวีดิจิทัลทั้งหมด 60 ช่อง แบ่งสัดส่วนเป็นช่องบริการสาธารณะ 20%, ช่องบริการชุมชน 20% และช่องบริการธุรกิจ 60% เตรียมเปิดประมูลผู้รับใบอนุญาตกลุ่มแรกสำหรับช่องบริการสาธารณะได้ปลายปีนี้

โดยขั้นตอนต่อไป ทาง กสท. จะส่งมติดังกล่าวให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรรับฟังความเห็น

Tags:
Node Thumbnail

สหภาพโทรคมนาคมสากล (ITU) ฝ่ายการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ (ITU-R) ออกมาตรฐาน "ทีวีความละเอียดสูงมาก" (Ultra High Definition Television หรือ UHDTV) ที่เหนือกว่า HDTV ในปัจจุบันแล้ว

มาตรฐาน UHDTV รุ่นแรกแบ่งความละเอียดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

  • 4K (3840 x 2160) รวมจำนวนเม็ดสีได้ 8 ล้านพิกเซล
  • 8K (7680 x 4320) รวมจำนวนเม็ดสีได้ 32 ล้านพิกเซล

ลำดับต่อไปทางผู้บริหารของ ITU จะต้องเซ็นรับรองมาตรฐานนี้ (ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นรายละเอียด เลยยังไม่มีข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ความถี่หรือปริมาณสีที่ใช้) แต่ตอนนี้เราคงพอรู้กันบ้างแล้วว่าทีวีในอีก 3-4 ปีข้างหน้าจะนำประเด็นไหนมาโฆษณา

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อบ่ายวันนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝั่งที่ดูแลกิจการด้านวิทยุ-ทีวีของ กสทช. แถลงข่าวเรื่องมาตรฐานการแพร่ภาพของทีวีแบบดิจิทัลในไทยแล้ว

มาตรฐานที่ กสท. เลือกคือ DVB-T2 ซึ่งเป็นมาตรฐานของฝั่งยุโรป (DVB-T) รุ่นที่สองที่พัฒนาขึ้นจากรุ่นแรกในแง่เทคนิคการส่งสัญญาณ

Tags:
Node Thumbnail

Mikael Hed ซีอีโอของ Rovio เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ากำลังทำ Angry Birds ให้เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2011 ตอนนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมของเรื่องนี้มาแล้ว

Tags:
Node Thumbnail

สถานีโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษ ประกาศถ่ายทอดสดการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันนัดชิงชนะเลิศ ทั้งแบบชายเดี่ยว (3 ก.ค.) และหญิงเดี่ยว (2 ก.ค.) ในรูปแบบ 3D เป็นรายการแรกของสถานี

ผู้ชมที่มีทีวีแบบ 3D และดูช่อง BBC HD ได้ผ่านเคเบิลทีวีต่างๆ ส่วนพาร์ทเนอร์ร่วมถ่ายทอดของ BBC คือโซนี่ครับ เราอาจมองว่าการถ่ายทอดวิมเบิลดันแบบ 3D เป็น "ก้าวแรก" ของการทดลองถ่ายทอดสดกีฬา 3D ก่อนที่จะถ่ายทอดเต็มรูปแบบในโอลิมปิก 2012 ปีหน้า

ในสหรัฐอเมริกา สถานี ESPN ก็ประกาศถ่ายทอดการแข่งขันวิมเบิลดันเป็น 3D เช่นกัน โดยมีจำนวนแมตช์มากกว่าคือรวมรอบรองชนะเลิศด้วย

วิดีโอโปรโมทของโซนี่

Tags:
Node Thumbnail

กระแสความโด่งดังของ Angry Birds ยังคงแรงแบบฉุดไม่อยู่หลังจากที่โด่งดังในฐานะเกมในแพลตฟอร์ม iOS ก็ได้ขยายไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ และยังถูกทำเป็นตุ๊กตา หรือแม้แต่เกมกระดาน ล่าสุดเจ้านกกลุ่มนี้เตรียมทำเป็นการ์ตูนอนิเมชันแล้ว

โดย Mikael Hed CEO ของ Rovio บริษัทต้นสังกัดของเกมชื่อดังพูดถึงเป้าหมายที่จะทำเนื้อหาของเกมดังกล่าวในรูปแบบของวิทยุโทรทัศน์ ผ่านทีวีช่องหนึ่งของสหราชอารณาจักร ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากกว่านี้

ที่มา - Mashable

Tags:
Node Thumbnail

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กลุ่มบริษัทวายทีแอล คอร์ป. (YTL Corp.) ของมาเลเซีย เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า เตรียมเปิดให้เครือข่ายการสื่อสารอินเทอร์เน็ตระบบ 4G ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ รวมถึงเตรียมแผนเสนอขอเชื่อมต่อโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตกับบริษัทเซซมิ คอร์ป. (Sezmi Corp.) ของสหรัฐฯ อีกด้วย

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

เพิ่มเติม โลกนี้ยังไม่มี 4G อย่างแท้จริง ITU กำลังพิจารณามาตรฐานนี้ และน่าจะเสร็จประมาณปี 2012 คำว่า 4G ที่เห็นในช่วงนี้เป็นชื่อเพื่อการโฆษณาเท่านั้น (ขอบคุณคุณ mk ด้วยครับที่เข้ามาเสนอแนะ)

Tags:
Node Thumbnail

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศญี่ปุ่นได้เปิดเผยแผนที่ส่งไปยังฟีฟ่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอล 2022 โดยหนึ่งในนั้นคือโครงการมูลค่า 550 พันล้านเยน (ราว 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ชื่อ Universal Fan Fest หรือระบบถ่ายทอดสามมิติจากระยะไกล (3-D telecasts)

Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการการสื่อสารเกาหลีประกาศว่าจะร่วมมือกับบริษัทหลักๆทางด้านการสื่อสารโทรคมในประเทศ ทำการทดลองแพร่สัญญาณภาพสามมิติด้วยความละเอียดขนาด Full HD ผ่านทางเครือข่ายทีวีผ่านอินเตอร์เน็ต (IPTV) ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ โดยที่ทางคณะกรรมการคาดว่าจะเริ่มอนุมัติไลเซนส์การเผยแพร่สัญญาณภาพสามมิติในช่วงต้นปีหน้า

ถึงแม้อังกฤษและญี่ปุ่นได้ทำการทดลองแพร่สัญญาณภาพสามมิติผ่านทางดาวเทียมไปแล้ว เกาหลีใต้จะเป็นประเทศแรกที่ทำการทดลองแพร่สัญญาณภาพสามมิติทางสายสัญญาณบนดิน

ที่มา - TechCrunch

หันกลับมามองกทช.บ้านเราแล้วถอนหายใจหนึ่งเฮือก

Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์ Innovation Lab ของประเทศอียิปต์เปิดตัวระบบ Mobicast ระบบที่สามารถรวมวีดีโอจากกล้องของโทรศัพท์มือถือหลายตัวให้เป็นวีดีโอเดียวกันได้แบบเรียลไทม์

หลักการทำงานนั้น เมื่อโทรศัพท์มือถือสองเครื่องหรือมากกว่าที่อยู่บริเวณเดียวกันถ่ายวีดีโอซีน (scene) เดียวกัน ระบบที่อยู่ในเครื่องแม่ข่ายจะซิงโครนัสเฟรมที่ได้จากกล้องต่างๆ แล้วใช้การรู้จำภาพ (Image Recognition) ในการพิจารณาว่าแต่ละวีดีโอควรจะต่อกันที่ตำแหน่งไหน

มีการทดสอบที่กรุงไคโร พบว่าระบบดังกล่าวสามารถรวมวีดีโอได้สูงสุดจากโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย WiFi นอกจากนั้นผู้ถ่ายวีดีโอก็สามารถปรับตำแหน่งการถ่ายได้เพื่อให้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น เนื่องจากระบบทำงานได้แบบเรียลไทม์

Tags:
Node Thumbnail

โซนี่ประกาศความร่วมมือกับฟีฟ่า ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2010 จำนวน 25 นัด ด้วยกล้องสามมิติของโซนี่ และจะแพร่ภาพเกมเหล่านี้ใน 7 เมืองใหญ่ทั่วโลก ได้แก่ลอนดอน, เบอร์ลิน, เม็กซิโกซิตี้, ปารีส, ริโอเดอจาเนโร, โรม และซิดนีย์

การถ่ายทอดแบบสามมิติครั้งนี้ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของโซนี่ที่จะผลัก "ความบันเทิงแบบสามมิติ" เข้าไปในห้องนั่งเล่น ในปีหน้าโซนี่เตรียมโหมผลิตภัณฑ์ที่แสดงภาพแบบสามมิติได้ ไม่ว่าจะเป็นทีวี เครื่องเล่น Blu-ray และ PS3

สำหรับคนไทยที่ไม่อยู่ใน 7 เมืองข้างต้น ยังมีโอกาสได้ดูเพราะโซนี่เตรียมตัดต่อวิดีโอฟุตบอลโลก 2010 "อย่างเป็นทางการ" มาขายเป็นแผ่น Blu-ray แบบสามมิติเช่นกัน

Tags:
Node Thumbnail

DreamWorks เตรียมออกฉายตัวอย่างภาพยนต์เรื่อง Monsters vs Aliens เป็นเวลากว่า 90 วินาทีในช่วงพักครึ่งการแข่งขัน Super Bowl โดยตัวอย่างภาพยนต์เรื่องนี้จะถูกฉายด้วยระบบสามมิติ !!

ภาพยนต์สามมิติไม่ใช่เรื่องใหม่ในยุคนี้ แต่การฉายภาพยนต์โฆษณาสามมิติทางโทรทัศน์โดยเฉพาะช่วงพักครึ่งของการแข่งขัน Super Bowl ที่รู้กันว่าเป็นช่วงที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดและค่าโฆษณาสูงที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดา โดยทาง
DreamWorks ก็เตรียมแจกแว่นตาสามมิติสำหรับดูโฆษณาชิ้นนี้โดยเฉพาะกว่า 125 ล้านชิ้น ผ่านทางร้านค้าต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทรูวิชั่นส์ได้ทำการเปิดรับสมัครสมาชิกผู้ที่สนใจจะทดลองใช้เครื่องรับสัญญาณเคเบิลทีวีรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ PVR

โดยอุปกรณ์รับสัญญาณตัวใหม่นี้มีความสามารถที่คล้าย ๆ กับ TiVo คือผู้รับชมสามารถที่จะสั่งกรอภาพย้อนหลัง หยุดภาพ สั่งบันทึกรายการที่ชื่นชอบล่วงหน้า หรือไม่ว่าจะเล่นเกม โหวตเกมเรียลลิตี้ออนไลน์ ดูผลฟุตบอลอย่างสด ๆ หรือสั่งรายการโทรทัศน์แบบ Pay Per View อัตโนมัติได้ทันที โดยบริการทั้งหมดนั้นจะใช้ฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในเครื่องเป็นตัวช่วยเป็นหลัก

Tags:
Node Thumbnail

NFL ได้จับมือกับบริษัท DirecTV เพื่อถ่ายทอดเกมการแข่งขันศึกคนชนคน หรือ อเมริกันฟุตบอลให้ได้ดูกันสดๆผ่านทางอินเทอร์เนต โดยทำได้ง่ายได้ดังนี้

  1. สมัครบริการที่ DirecTV Sunday Ticket (299 ดอลลาห์ต่อปี)
  2. สมัครเพ็กเกจ "SuperFan" เพื่อดูแบบ HD ผ่าน Box-set (เสียเพิ่มอีก 99 ดอลลาห์ต่อปี)
  3. มีคอมพิวเทอร์ที่ลงวินโดว์ (คนใช้แมคหมดสิทธิ์)

เมื่อทำตามนี้ครบแล้ว คุณก็สามารถรับชมเกมทั้งหมดด้านผ่านคอมพิวเตอร์ที่ไหนก็ได้ทุกมุมโลก (ยกเว้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เนตเข้าถึง) และแบบ Box-set ภาพที่ส่งผ่านจะมีคุณภาพเป็น HD (ถ้าสมัตรเป็น SuperFan เพ็กเกจ)

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง BBC รุกตลาดออนไลน์อีกคืบ ล่าสุดเปิดให้บริการรับชมรายการออนไลน์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะรับชมรายการ ย้อนหลังไปได้ถึง 7 วัน โดยรายการที่ดาว์นโหลดมาแล้วนั้น จะสามารถรับชมได้ 30 วัน (อ่านข่าวเก่า : BBC เปิดให้บริการ ดู TV ทางอินเทอร์เนตฟรี)

อย่างไรก็ตามเรื่องซึ่งนำมาซึ่งการประเด็นของการร้องเรียนต่อมา ก็คือมันยังไม่สามารถใช้งานได้บนระบบปฎิบัติการ Mac OS X และ Linux การใช้งานบริการดังกล่าว ผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งโปรแกรม iPlayer ของทาง BBC ก่อน โดยที่ตัว iPlayer นั้นทำงานบน Windows XP และใช้เทคโนโลยีของ Windows Media Player 10

Tags:
Node Thumbnail

BBC ได้ปฏิวัติวิธีที่การดูทีวีจาก 40 ปีที่แล้ว โดยการเปิดให้บริการดาวน์โหลดรายการทีวีผ่านอินเทอร์โดยบริการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ศุกร์ที่แล้ว ผู้ชมสามารถเลือกรับชมรายการต่างๆที่มีจำนวน 400 ชั่วโมง ซึ่งเป็นจำนวน 60 -70% ของรายการทั้งหมดที่ออกอากาศ

การเจริญเติบโตของอินเทอร์เนตและการที่มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูง ซึ่งสามารถบันทึกรายการต่างๆได้มากมาย ทำให้ตารางรายการออกอากาศไม่จำเป็น เพราะผู้ชมสามารถเลือกดูรางการที่ตัวเองโปรดจากการที่บันทึกไว้ได้ ทำให้ BBC มองเห็นช่องทางที่จะให้ผู้ชมสามารถเลือกรับชมรายการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้

Pages