Tags:
Node Thumbnail

จากประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 ที่ระงับการออกอากาศของช่องทีวีดาวเทียมจำนวน 14 ช่อง ทางผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมหลายรายได้ยื่นคำร้องขอออกอากาศอีกครั้ง โดยยินดีจะปรับปรุงผังรายการให้สอดคล้องกับประกาศ คสช. ฉบับที่ 14/2557 และ 18/2557

คสช. ได้มอบหมายให้ กสทช. ที่นำโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) พิจารณา ซึ่งในที่ประชุม กสท. วันนี้ (9 มิ.ย.) ก็เห็นชอบ "คำขอความอนุเคราะห์" ของช่อง Voice TV และ TNEWS ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ตามปกติ ซึ่งทั้งสองช่องรายการได้ปรับปรุงแก้ไขผังรายการให้เป็นไปตามประกาศของ คสช. แล้ว

ขั้นถัดไป สำนักงาน กสทช. จะส่งเอกสารของทั้งสองช่องไปยัง คสช. เพื่อให้ คสช. พิจารณาต่อไป

ส่วนช่องดาวเทียมอีก 2 ช่องที่กำลังอยู่ระหว่างการยื่นคำขอไปยัง กสทช. คือ ASTV และ Bluesky Channel ครับ

ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กสทช., ทวิตเตอร์ผู้สื่อข่าว @wootthinan

อ้างอิงประกาศ คสช. ฉบับเต็ม

Get latest news from Blognone

Comments

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 9 June 2014 - 20:00 #711628
Be1con's picture

เย้! รอดูซู่ชิง >_<


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: darkfaty
AndroidWindows
on 9 June 2014 - 21:02 #711652 Reply to:711628
darkfaty's picture

เย้ด้วยครับ รอดูอาจารย์อดัม :D

By: oonben
iPhone
on 9 June 2014 - 21:01 #711650

ผมสับสนระหว่าง กสท. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
กับ กสท. CAT

ตามข่าวน่าจะเป็น "กสทช." รึเปล่าครับ

By: mk
FounderAndroid
on 9 June 2014 - 22:24 #711678 Reply to:711650
mk's picture

ชื่อชวนสับสนจริงๆ ครับ ขออธิบายตามนี้ (ชื่อเต็มของตัวย่อไปหาเอาเองนะครับ)

  • บอร์ด กสทช. คือ บอร์ดชุดใหญ่ 11 คน

    • สำนักงาน กสทช. คือตัวองค์กร พนักงาน ที่ทำงานตามนโยบายของ บอร์ด กสทช.
  • บอร์ด กสท. คือ บอร์ดชุดเล็ก 5 คน ที่ดูแลวิทยุ+โทรทัศน์
  • บอร์ด กทค. คือ บอร์ดชุดเล็ก 5 คน ที่ดูแลโทรคมนาคม
  • ประธานบอร์ด กสทช. จะไม่อยู่ทั้งในบอร์ด กสท. และบอร์ด กทค. คือนั่งอยู่ในบอร์ดใหญ่อย่างเดียว
  • ประธานบอร์ด กสท. และ กทค. จะเป็นรองประธานบอร์ด กสทช. โดยตำแหน่ง

ตามข่าวนี้คือที่ประชุมบอร์ด กสท. ครับ

By: oonben
iPhone
on 10 June 2014 - 01:21 #711727 Reply to:711678

อักษรย่อชวนฉงน
ขอบคุณที่ไขความกระจ่างครับ :D