Tags:
Node Thumbnail

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส GIMP และ Blender จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย สนับสนุนโดยฝ่ายโอเพนซอร์ส สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็น PDF แจกให้ดาวน์โหลดไปอ่านกันฟรีๆ กระจายกันต่อเยอะๆ จะได้ลดคำครหาว่า "โอเพนซอร์สไม่มีคู่มือภาษาไทย"

ที่มา - Ubuntuclub