Tags:
Node Thumbnail

ทางกรีนพีซซึ่งเราคงรู้จักกันในฐานะหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ตอนนี้ทางกรีนพีซก็ออกมาจัดอันดับผู้ผลิตพีซีและมือถือ ว่ามีนโยบายในการจัดการขยะมลพิษกันอย่างไรบ้าง ที่น่าสนใจคือกรีนพีซได้จัดอันดับให้โนเกียและเดลล์ได้อันดับหนึ่งร่วมกัน ด้วยคะแนน 7 เต็ม 10 โดยระบุว่ายังสามารถปรับปรุงไ้ด้ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลให้มากขึ้น

บริษัทอันดับรองๆ ลงมาก็อย่างเช่น เอชพี หรือโซนี่อิริคสัน ส่วนอันอับที่แย่มากๆ เช่น เอเซอร์, โมโตโรล่า และที่โหล่คือเลโนโว่ที่ซื้อแผนกพีซีของไอบีเอ็มไป

Tags:

ทุกๆ ปีในอเมริกาจะมีคอมเก่าไม่ใช้ประมาณ 30 ล้านเครื่อง คำถามคือมันไปอยู่ที่ไหน?

คำตอบคือไป longstay อยู่ตามชนบทในเมืองจีน ไนจีเรีย และอื่นๆ (บ้านเราก็มี)

ขยะอิเล็คทรอนิกส์มีลักษณะพิเศษ คือองค์ประกอบหลายชนิดจะถูกอัดแน่นมาเป็นชิ้นเดียว ถ้านึกไม่ออกลองแกะกรอบมือถือออกมาดูก็ได้ครับ เลยทำให้รีไซเคิลยาก และที่สำคัญหลายอย่างเป็นพิษ!

อุปกรณ์รีไซเคิลยากอันดับหนึ่งคือกระจกครอบจอ CRT ซึ่งเคลือบด้วยตะกั่ว จึงเอาไปทำอะไรอีกไม่ได้เลย อย่างอื่นที่เป็นโลหะหรือพลาสติกยังสามารถรีไซเคิลได้บ้าง

Pages