Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 44 พ.ศ.2560 เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าออนไลน์ว่า ผู้ขายจะต้องแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าส่ง ให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผย หากไม่ทำตามมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ผมได้โทรไปสอบถามกับกรมการค้าภายในเพื่อยืนยันว่า การประกาศขายสินค้าโดยไม่บอกราคาชัดเจน แต่กลับให้ inbox เพื่อสอบถามราคานั้นผิดกฎหมาย ซึ่งผู้ขายต้องบอกให้ชัดเจนด้วย หากมีส่วนลดหรือโปรโมชันกับสมาชิกหรือบัตรเครดิต และผู้ที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้กับสายด่วนกระทรวงพาณิชย์ (1569) พร้อมสินบนนำจับในอัตรา 25% ของค่าปรับหรือมูลค่าสุทธิของสินค้าที่ศาลมีคำสั่งยึด

Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงพาณิชย์ลงนามจดหมายแสดงเจตจำนง (letter of intent) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์โดยรองนายกรัฐมนตรสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับ Alibaba ที่ Jack Ma มาร่วมงานลงนามด้วยตัวเอง ประกาศความร่วมมือด้านอีคอมเมิร์ช 4 ด้าน

ความร่วมมือเหล่านั้นได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากมีข่าวเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ ว่าด้วยการกำหนดให้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการแล้ว

ตามประกาศกระทรวง ผู้ที่นำเข้าจะต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งกับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ก่อนจะนำใบรับแจ้งนั้นไปยื่นต่อกรมศุลกากร และแจ้งต่ออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศอีกครั้งถึงรายละเอียดทั้งการนำเข้า การครอบครอง การขายหรือการให้เช่า โดยประกาศนี้ประกาศไว้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนและจะมีผลบังคับใช้วันที่ 28 มิถุนายนเป็นต้นไป