Tags:
Node Thumbnail

Ofcom หรือกสทช. ของสหราชอาณาจักร เปิดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ AI สร้างเนื้อหาข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เขียนโค้ด และอื่น ที่เรียกรวมว่า Generative AI (GenAI) โดยมีผู้ให้บริการรายสำคัญเช่น ChatGPT, Midjourney, Bing Chat, DALL-E หรือ Snapchat My AI พบประเด็นน่าสนใจดังนี้

เด็กวัยรุ่น (อายุ 13-17 ปี) ถึง 79% บอกว่าตอนนี้ใช้เครื่องมือ GenAI อยู่ เมื่อสำรวจกลุ่มที่อายุน้อยกว่า (7-12 ปี) ตัวเลขก็สูงเช่นกันคือ 40%

เมื่อมาดูกลุ่มที่อายุมากขึ้น พบว่าคนที่อายุ 16 ปี ขึ้นไปในค่าเฉลี่ยรวม มีคนที่บอกเคยใช้งาน GenAI อยู่ 31% ขณะที่ 69% บอกว่าไม่เคยใช้งาน มากกว่านั้น 24% บอกว่าไม่รู้จักเลยด้วยว่า GenAI คืออะไร

Tags:
Node Thumbnail

CMA หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันของสหราชอาณาจักร ประกาศจะเริ่มทำการสอบสวนการแข่งขันในตลาดผู้ให้บริการพับลิกคลาวด์ในสหราชอาณาจักร ว่ามีลักษณะที่รายใหญ่มีอำนาจเหนือตลาดหรือไม่

การสอบสวนนี้เริ่มต้นจาก Ofcom หรือหน่วยงานแบบกสทช. ของสหราชอาณาจักร ได้ออกรายงานเกี่ยวกับตลาดคลาวด์ในประเทศ พบว่าผู้ให้บริการรายใหญ่ได้สร้างเงื่อนไขหลายอย่าง ที่ทำให้ผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ยาก เช่น การคิดค่าธรรมเนียมย้ายข้อมูลออกที่สูง การให้ส่วนลดพิเศษ ตลอดจนข้อจำกัดทางเทคนิค ที่ทำให้การย้ายผู้ให้บริการคลาวด์หรือใช้หลายผู้ให้บริการพร้อมกันมีความยุ่งยากมาก

Tags:
Node Thumbnail

Ofcom หรือกสทช. อังกฤษ ประกาศรับฟังความเห็นแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 6GHz แถบบน (6425-7125 MHz) โดยมีแนวคิดสำคัญคือ Ofcom เสนอว่าอาจจะให้ใช้งานผสมกันระหว่าง Wi-Fi ที่ใช้งานได้ฟรีไม่ต้องขออนุญาต ร่วมกับการใช้เป็นคลื่นโทรศัพท์มือถือที่ต้องประมูลคลื่นตามปกติ

Tags:
Node Thumbnail

Ofcom หรือกสทช. สหราชอาณาจักรประกาศผลการศึกษาตลาดคลาวด์ในประเทศ ที่ครองตลาดโดย AWS และ Azure โดยมี Google Cloud ตามมาห่าง และพบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดไม่สามารถแข่งขันกันได้เต็มที่ โดยระบุถึงพฤติกรรมของผู้ให้บริการคลาวด์ 3 ประการ ได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

Ofcom หรือกสทช.อังกฤษ สั่งปรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ Giffgaff เป็นเงิน 1.4 ล้านปอนด์ หรือ 52 ล้านบาท (ตามค่าเงินล่าสุดที่ปอนด์ตกลงอย่างรวดเร็ว) หลังจาก Giffgaff ตัดโปรโมชั่นลูกค้าผิดพลาดตั้งแต่ 2011 จนถึงต้นปีที่ผ่านมา

ความผิดพลาดของ Giffgaff เกิดขึ้นในกรณีที่ลูกค้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วสั่งซื้อแพ็กเกจโปรโมชั่น แทนที่ระบบจะตัดการใช้งานจากแพ็กเกจ กลับคิดค่าบริการตามปกติเป็นระยะเวลาหนึ่ง

เริ่มมีรายงานถึงความผิดพลาดนี้เมื่อปีที่แล้ว และทาง Giffgaff แจ้งเตือนผู้ใช้ให้ปิด/เปิด โทรศัพท์ใหม่หลังจากซื้อแพ็กเกจ เมื่อตรวจสอบย้อนกลับพบว่ามีผู้ใช้ถูกคิดเงินเกิน 2.6 ล้านราย รวมเป็นเงิน 2.8 ล้านปอนด์

Tags:
Node Thumbnail

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ในอังกฤษ 5 ราย สมัครใจยอมรับกระบวนการชดเชยผู้ใช้ วางแนวทางการชดเชยผู้ใช้เมื่อไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยแนวทางนี้ทาง Ofcom หรือกสทช. อังกฤษเป็นผู้วางแนวทางไว้ให้ตั้งแต่ปลายปี 2017 แต่เพิ่งมีผลบังคับจริงเดือนนี้

แนวทางระบุค่าชดเชยในกรณีที่อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้สองวันเต็ม วันหลังจากนั้นผู้ให้บริการต้องชดเชย 8 ปอนด์ต่อวันหรือประมาณ 320 บาท กรณีที่นัดช่างแล้วช่างไม่มาตามกำหนด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จะต้องชดเชย 25 ปอนด์ หรือประมาณ 1,000 บาท กรณีสุดท้ายคือติดตั้งแล้ว ไม่ปล่อยสัญญาณตามกำหนด จะต้องชดเชยอีกวันละ 5 ปอนด์ หรือ 200 บาท

Tags:
Node Thumbnail

Ofcom หรือกสทช.อังกฤษ ทำความตกลงกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provier - ISP) รายใหญ่ 5 รายได้แก่ BT, Sky, TalkTalk, Virgin Media, และ Zen Internet ให้เข้าโครงการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีความผิดพลาดในการบริการโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องยื่นคำร้องขอค่าชดเชยใดๆ

ตอนนี้ Ofcom ระบุให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องชดใช้ค่าเสียหายอัตโนมัติใน 3 กรณี ได้แก่ บริการใช้งานไม่ได้เกิน 2 วันเริ่มชดเชยวันละ 8 ปอนด์, ช่างไม่มาตามนัดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ครั้งละ 25 ปอนด์, และเปิดบริการล่าช้ากว่าที่นัดไว้ วันละ 5 ปอนด์

Tags:

Ofcom เตรียมนำคลื่นโทรทัศน์ที่หมดอายุจากสถานีโทรทัศน์หรือที่เรียกว่าคลื่น whitespace ขนาด 72MHz มาให้ใช้งานแบบไม่ต้องขออนุญาต ในย่านลอนดอนปีหน้า

ความกว้างของคลื่นนั้นมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย เช่น คลื่นโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้เราใช้คลื่นประมาณ 30MHz ต่อผู้ให้บริการแต่ละราย คลื่น Wi-Fi 2.4GHz นั้นมีความกว้าง 83MHz การได้รับคลื่น 72MHz ก็จะทำให้เรามีคลื่นใช้บริการแบบไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติมอีกเกือบเท่าตัว

อุปกรณ์ที่ใช้คลื่น whitespace นั้นจะถูกบังคับว่าต้องระบุพิกัดของตัวเองและตรวจสอบกับฐานข้อมูลก่อนเปิดสัญญาณวิทยุขึ้นมาใช้

ที่มา - The Register

Tags:
Topics: 

Ofcom ตีพิมพ์รายงานการทดลองสร้างสถานีวิทยุดิจิตอลขนาดเล็ก (PDF) ที่พัฒนาโดย Rashid Mustapha พนักงานของ Ofcom เอง แสดงรายละเอียดการสร้างสถานีวิทยุดิจิตอลขนาดเล็กต้นทุนต่ำ ทำให้สามารถสร้างสถานีวิทยุชุมชนแบบดิจิตอลได้ในต้นทุนต่อปีที่อาจจะถูกกว่าสถานีวิทยุเอฟเอ็มดั้งเดิมเหลือเพียงหนึ่งในหก และสามารถใช้คลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Tags:
Topics: 

รายงานจาก Ofcom (เรียกง่าย ๆ ว่าเป็น กสทช. ของอังกฤษ) กว่าครึ่งของประเทศใช้มือถือสมาร์ทโฟน แต่ 22% ของผู้ใช้กลุ่มนี้บอกว่าจะไม่เปลี่ยนไปใช้บริการ 4G ในอนาคตอย่างแน่นอน ส่วนสองในสามของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศบอกว่าพวกเขาไม่มั่นใจ ว่าจะเปลี่ยนไปใช้บริการ 4G หรือไม่ในอนาคต

สาเหตุหนึ่งที่ผู้ใช้ไม่ยอมเปลี่ยนไปใช้บริการ 4G ในรายงานบอกว่า น่าจะเป็นลักษณะสัญญาให้บริการที่ผูกมัด โดยผู้ใช้สมาร์ทโฟนส่วนหนึ่งระบุว่าจะเปลี่ยนไปใช้ 4G เมื่อสัญญาของตัวเองกับผู้ให้บริการสิ้นสุดลง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายปรับยกเลิกสัญญา

Tags:
Node Thumbnail

ต่อเนื่องจากข่าวเก่าครับ ในที่สุดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 800 MHz และ 2600 MHz ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วที่มูลค่าคลื่นรวม 2.34 พันล้านปอนด์ หรือประมาณกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ต่ำกว่ามูลค่าประมาณการที่ 3.5 พันล้านปอนด์อยู่พอสมควร

โดยการประมูลครั้งนี้มีผู้ชนะการประมูลทั้งสิ้น 5 บริษัทด้วยกันครับ คือ Everything Everywhere, Hutchison 3G UK, Niche Spectrum Ventures (บริษัทลูกของ BT Group), Telefonica, และ Vodafone รวมความกว้างคลื่นที่ถูกจัดสรรในครั้งนี้ถึง 250 MHz (เกือบเท่าคลื่นทั้งหมดที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในไทยใช้กันอยู่ในปัจจุบัน: ผู้แปล)

Tags:

คลื่น Whitespace หรือคลื่นโทรทัศน์ในย่าน 400-800 MHz เป็นคลื่นที่เคยถูกกันไว้สำหรับทีวีอนาล็อกที่ทั่วโลกเริ่มปลดออกจากผังคลื่นความถี่ และแนวทางสองประเทศหลัก คือ สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ก็ชัดเจนแล้วว่าจะนำคลื่นเหล่านี้มาใช้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องขออนุญาตการใช้งานแบบเดียวกับ Wi-Fi ตอนนี้ทาง Ofcom หรือกสทช. ของสหราชอาณาจักรก็เริ่มกระบวนการประชาพิจารณ์แล้ว

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่ทาง Ofcom แจ้งว่าจะเลื่อนกำหนดการประมูลคลื่นสำหรับให้บริการ 4G เร็วขึ้นมาเป็นช่วงต้นปีหน้า วันนี้ทาง Ofcom หรือหน่วยงานจัดสรรคลื่นความถี่ของสหราชอาณาจักรก็ได้ประกาศกำหนดการคร่าวๆ สำหรับการประมูลคลื่นดังกล่าวแล้วครับ

กำหนดการคร่าวๆ ก็คือผู้ให้บริการจะยื่นขอเข้าประมูลได้ในวันที่ 11 ธันวาคม แล้วจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าประมูลได้ภายในเดือนเดียวกัน เดือนมกราคมเริ่มประมูล จากนั้นจะชำระค่าใบอนุญาตและแจกใบอนุญาตภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และทาง Ofcom คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการ 4G ได้ในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนครับ

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่มีการรวมตัวกันระหว่างเครือข่าย T-Mobile และ Orange ในสหราชอาณาจักร บริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่ใช้ชื่อว่า EE (ชื่อเก่าคือ Everything Everwhere) จึงกลายเป็นบริษัทที่ถือคลื่นในมืออยู่มากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นในประเทศ โดย EE ได้ตัดสินใจที่จะจัดสรรคลื่นภายในใหม่ และได้เปลี่ยนบริการ 1800 MHz ของตัวเองให้มาเป็นเครือข่าย LTE แทน

Tags:
Node Thumbnail

ก่อนหน้านี้ที่เคยรายงานไปว่า Ofcom หรือ กสทช.​ ของสหราชอาณาจักร กลัวว่าการแข่งขันในตลาดผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะไม่มีประสิทธิภาพ หาก Everything Everywhere (EE) ที่ประกอบไปด้วย T-Mobile และ Orange จะเปิดบริการ 4G LTE ก่อนผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร ล่าสุด Ofcom ได้ออกมาประกาศว่า EE สามารถจะนำคลื่นย่าน 1800MHz ที่ EE เคยให้บริการเครือข่าย 2G มาเปิดให้บริการ 4G LTE แทนได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายนปีนี้เป็นต้นไป