Tags:
Node Thumbnail

วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเลื่อนบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บางหมวดออกไปอีก 1 ปี หลังจากเลื่อนมาหนึ่งปีก่อนหน้านี้

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่าภาคธุรกิจอย่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, และกลุ่มสมาคมด้านการท่องเที่ยว ได้ขอให้รัฐบาลบรรเทาผลกระทบจากความไม่พร้อมต่อกฎหมายนี้ ทางกระทรวง DE จึงเสนอให้ครม. เลื่อนกฎหมายออกไป

ที่ผ่านมากระทรวง DE ยังอยู่ระหว่างการทำกฎหมายลำดับรองและแนวปฎิบัติของอุตสาหกรรม 7 ด้าน คือ การท่องเที่ยว, สาธารณสุข, การศึกษา, ค้าปลีกและค้าออนไลน์, คมนาคมและขนส่ง, อสังหาริมทรัพย์, และหน่วยงานของรัฐ กระบวนการทั้งหมดนี้ไม่เรียบร้อย

ที่มา - Facebook: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

No Description

ภาพโดย Pexels

Get latest news from Blognone

Comments

By: deaknaew on 5 May 2021 - 18:29 #1208111

ประชาชนไม่พร้อมต่อบางกฎหมาย ขอเลื่อนแบบนี้บ้างได้ไหม

By: warut42 on 5 May 2021 - 18:34 #1208112

การเลื่อนนี่เข้าใจได้ แต่เลื่อนตั้ง 2 ปีนี่นานเกินไปนะ

By: Mr.EYE on 5 May 2021 - 19:08 #1208114

สถานะการเข้าใจได้ จะบ่นก็ได้ไม่เต็มปาก

By: tfctaf
Windows PhoneUbuntuWindows
on 5 May 2021 - 19:55 #1208119

งานหลักเขาคืออะไรรู้ๆ กันอยู่ พี่บีสอนมาดี
เรื่องการพัฒนาด้านดิจิตอลของชาติมันงานอดิเรกยามว่าง

By: zyzzyva
Blackberry
on 5 May 2021 - 20:38 #1208126

อยากรู้ว่า พรบ ฉบับนี้ บังคับให้ทุกเว็บในไทย ต้องมีปุ่ม delete account ไหม เพราะบางเว็บอย่างพันทิป ไม่มีปุ่มนี้

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 6 May 2021 - 00:16 #1208141 Reply to:1208126
lew's picture

เท่าที่รู้ไม่มีอะไรบังคับว่าต้องมีปุ่มนะครับ บังคับแค่ว่าต้องมีช่องทาง


lewcpe.com, @wasonliw

By: IDCET
Contributor
on 5 May 2021 - 20:40 #1208127

ถ้าเว็บหรือบริการไหนปรับปรุงพร้อมมารองรับ PDPA ก็บังคับใช้เองไปก่อนเลยก็ดีนะ จะได้เกิดจริงจังเสียที

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 5 May 2021 - 20:52 #1208129
darkleonic's picture

ในแง่ของราชการ มันเหมือนกันเอาคุกไปให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้เหมือนแพะแทนระดับบริหารที่ถูกระบุว่าเป็นผู้รับผิดชอบจริงในกฎที่จะออกตาม พรบ.

อย่างใครมันจะอยากทำ

By: Zatang
ContributoriPhoneAndroid
on 5 May 2021 - 22:57 #1208135

กฎหมายประกอบนี่ออกมาหมดยังนิ


อคติทำให้คนรับเหตุผลด้านเดียว

By: lancaster
Contributor
on 6 May 2021 - 01:32 #1208144

มีเวลาอ่านอีกปี

By: mrmamon
ContributorAndroidWindows
on 6 May 2021 - 10:51 #1208176

เอาจริงนะ ประกาศเลื่อนก่อนกฏมีผลบังคับใช้แค่เดือนนึง บ ที่จะทำจริงๆ มันก็ทำระบบเสร็จไม่ก็เกือบเสร็จหมดแล้วรึเปล่านะ อย่างที่ทำอยู่ก็คง timeline เดิมไว้อยู่ดี

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 6 May 2021 - 11:07 #1208179

ถ้ารู้ว่าภาคราชการมันทำยากก็บังคับเฉพาะภาคเอกชนก่อนได้ป่าววะ

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 6 May 2021 - 13:32 #1208194

เอกชนทำรอตั้งกะปีที่แล้ว

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 6 May 2021 - 14:17 #1208198 Reply to:1208194
lew's picture

ผมว่าปัญหาสำคัญคือที่ทำๆ กัน ไม่มีใครแน่ใจว่าทำถูกหรือเปล่าเลยครับ ทุกคนกลัวเข้าว่า

อย่างที่เห็นคือ guideline แยกรายอุตสาหกรรมที่ควรจะออกมาก่อนบังคับใช้ก็ทำไม่เสร็จ


lewcpe.com, @wasonliw

By: YF-01
AndroidUbuntu
on 7 May 2021 - 13:52 #1208311 Reply to:1208194

บริษัทผมทำมาร่วมสองปีแล้ว DPO ยังโล่งใจเลยที่เลื่อน
ทีมกฎหมายเค้าบอกว่ามันเป็นกฎหมาย"น้อยแต่มาก" เตรียมมาแค่ไหนก็เสียวครับ