Tags:
Node Thumbnail

บริษัทวิจัย Forrester Research ออกรายงานประเมินงบใช้จ่ายด้านไอที (tech budget ในที่นี้รวมทั้งภาครัฐ-เอกชน) ของ 3 ประเทศหลักในยุโรปคือ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร จะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มากน้อยแค่ไหน

Forrester ประเมินว่างบใช้จ่ายด้านไอทีปี 2020 ของทั้ง 3 ประเทศจะลดลงแน่ๆ เมื่อเทียบกับปี 2019 โดยแยกได้เป็น 2 สถานการณ์

Tags:
Node Thumbnail

รายงานจาก Forrester สำหรับบริหารระบบไอทีในองค์กรแนะนำให้องค์กรพิจารณาว่า Chromebook ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่

รายงานระบุว่า Chromebook เหมาะกับองค์กรที่พร้อมจะแบ่งส่วนของพนักงาน เพราะพนักงานที่ใช้ Chromebook จะทำงานได้จำกัด, ใช้งาน Gmail หรือ Google Apps อยู่แล้ว, หรือเปิดเครื่องให้กับลูกค้าใช้งานโดยตรง

ข้อได้เปรียบของ Chromebook สำหรับองค์กรคือการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างต่ำและเปิดโอกาสให้ทีมโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทไปพัฒนาบริการใหม่ๆ ได้มากกว่า และการทำงานผ่าน Chromebook นั้นเปิดโอกาสให้พนักงานทำงานร่วมกันได้มากกว่า (อันนี้เป็นความสามารถของ Google Apps เอง)

Tags:
Node Thumbnail

บริษัทวิจัย Forrester สอบถามความเห็นขององค์กรต่างๆ ว่ามีแผนอัพเกรดไปใช้ Windows 8 อย่างไร ผลออกมาว่าสัดส่วนขององค์กรที่ตอบว่าจะเปลี่ยนมาใช้ Windows 8 น้อยกว่าผลสำรวจลักษณะเดียวกันในปี 2009 กับ Windows 7 ประมาณหนึ่งเท่าตัว

Tags:
Node Thumbnail

George Colony ซีอีโอของบริษัทวิจัยชื่อดัง Forrester เขียนบทวิเคราะห์ลงบล็อกของบริษัทว่าแอปเปิลจะเริ่มเสื่อมถอยลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ด้วยเหตุผลว่าขาดผู้นำที่โดดเด่นอย่างสตีฟ จ็อบส์

Colony อ้างทฤษฎีการบริหารระดับองค์กรของ Max Weber ในหนังสือ The Theory of Social and Economic Organization ว่าองค์กรใดๆ สามารถจัดหมวดเป็นหนึ่งในสามประเภท ได้แก่ องค์กรที่มีกฎระเบียบและโครงสร้างเป็นแบบแผน (เช่น รัฐบาลหรือบริษัทแบบ IBM), องค์กรที่ยึดธรรมเนียมประเพณี (เช่น ศาสนจักร) และองค์กรที่ยิดอิงกับผู้นำที่โดดเด่น มีพรสวรรค์และคาริสมา (แอปเปิลอยู่ในหมวดนี้)

Tags:
Node Thumbnail

บริษัทวิจัย Forrester สำรวจข้อมูลการใช้ไอทีของบริษัทขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 1,000 คน) ใน 17 ประเทศ รวมกลุ่มตัวอย่างเกือบ 10,000 ราย พบว่ามีการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแอปเปิลในการทำงานมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

Tags:
Node Thumbnail

บริษัทวิจัย Forrester Research ออกรายงานพยากรณ์อนาคตของจาวา หลังอยู่ภายใต้การกำกับทิศทางจากออราเคิล รายงานชิ้นนี้ Forrester หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บริษัทใหญ่ๆ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับจาวา รวมถึงสัมภาษณ์นักพัฒนาทั้งผ่านเว็บไซต์และในงานสัมมนาอย่าง JavaOne

ตัวรายงานฉบับเต็มขายราคา 499 ดอลลาร์ แต่เราก็พออ่านเนื้อหาบางส่วนของรายงานได้จากบล็อกของ Forrester และเว็บไซต์บางแห่งที่ได้อ่านรายงานฉบับนี้

เนื้อหาแบบสรุปก็คือ นโยบายใหม่ของออราเคิลจะทำเงินจากจาวาได้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่คนใช้จาวาน้อยลง และจาวาจะมีสถานะคล้ายกับ COBOL คือใช้เฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น

Tags:
Node Thumbnail

บริการที่เรียกว่า Location-based Service (LBS) แม้จะมาแรงตามหน้าสื่อ แต่อัตราการใช้งานยังไม่เยอะนัก ผลสำรวจล่าสุดในสหรัฐ มีคนใช้ LBS ประมาณ 4% ของประชากรเน็ตเท่านั้น

แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังน่าสนใจ และบริษัทวิจัย Forrester ได้สำรวจอายุ-รายได้ของคนกลุ่มนี้มาเผยแพร่ ผลสรุปก็เป็นไปตามคาดคือคนที่ใช้ LBS ส่วนมากเป็นกลุ่ม early adopter เป็นผู้ชาย 78% อายุเฉลี่ย 32 ปี มีรายได้เฉลี่ยและระดับการศึกษาสูงกว่าประชากรเน็ตทั่วไป

รายละเอียดดูตามตารางครับ

ที่มา - VentureBeat

Tags:
Node Thumbnail

บริษัทวิจัย Forrester Research ได้ตีพิมพ์งานวิจัยชื่อ "Predictions 2010: Enterprise Mobility Accelerates Again" ซึ่งสรุปแนวโน้มของวงการมือถือและอุปกรณ์พกพาในปีหน้าได้ 7 ข้อ ดังนี้