Tags:
Node Thumbnail

The Guardian เปิดเผยเอกสารเพิ่มเติมจาก Edward Snowden เป็นเอกสารแนะนำระดับชั้นความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ Bullrun

เนื้อหาระบุว่าโครงการ Bullrun ได้รับข้อมูลจากหลายแหล่ง และความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน และความสามารถดึงข้อมูลจากเทคโนโลยีต่างๆ นั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงการถอดรหัสโดยตรงเสมอไป

เอกสารนี้ระบุว่า ชื่อ Bullrun นั้นไม่เป็นความลับแต่ต้องใช้งานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ความสามารถของ Bullrun ที่สามารถ "เข้าถึงได้บางส่วน" สำหรับโปรโตคอล TLS/SSL, HTTPS, SSH, VPNs, VoIP, เว็บเมล, และเทคโนโลยีอื่นๆ นั้นเป็นระดับชั้นความลับสูงสุด (TOP SECRET)

Tags:
Node Thumbnail

The Washington Post รายงานถึงเอกสารของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้มาจาก Edward Snowden แสดงงบประมาณด้านข่าวกรองโดยรวมจากทุกหน่วยงานของสหรัฐฯ รวมเป็นเงิน 52,600 ล้านดอลลาร์ โดยงบประมาณส่วนนี้เป็นความลับทั้งหมด การเปิดเผยครั้งนี้ทำให้เราเห็นว่าการใช้เงินเป็นอย่างไร แม้จะเป็นแค่ระดับกว้างๆ

นับแต่ปี 2004 งบประมาณ 5 หน่วยงานที่ใช้งบประมารข่าวกรองนี้มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆหน่วยงานเช่น CIA และ NSA นั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา งบประมาณแบ่งออกเป็น 5 หมวดได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

หนังสือพิมพ์ Der Spiegel ของเยอรมนี "อ้าง" ว่าเห็นเอกสารของ NSA ที่นาย Edward Snowden นำออกมา (แต่ยังไม่เปิดเผยเอกสารนี้ต่อสาธารณะ) ที่ระบุว่า NSA เคยเจาะระบบการสื่อสารของสหประชาชาติด้วยเช่นกัน

ตามข่าวบอกว่า NSA เคยแกะข้อมูลจากระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ใช้ภายในสหประชาชาติ โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกเข้ารหัสไว้ การแกะข้อมูลเกิดขึ้นช่วงฤดูร้อนของปี 2012 และจำนวนของข้อมูลที่ถูกแกะคือ 458 ชิ้น

ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่า NSA ดักฟังข้อมูลของสถานทูตของสหภาพยุโรปในสหรัฐมาแล้ว สำนักงานของสหภาพยุโรปและสหประชาชาติตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์กทั้งคู่

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่ได้รับข้อมูลว่าหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้แอบดักฟังการสื่อสารชนิดต่าง ๆ ของประชาชนในสหภาพยุโรปแล้ว วันนี้สภาของสหภาพยุโรป ได้โหวตเห็นชอบ (483 ต่อ 98 เสียง) กับการสืบสวนสอบสวน เพื่อค้นหาว่ารัฐบาลสหรัฐได้มีทำอะไรไปแล้วบ้าง โดยการสืบสวนสอบสวนจะต้องเสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีนี้

นอกจากนี้แล้ว สภายุโรปได้ตัดสินใจที่จะเริ่มแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐน้อยลงอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการบินและการธนาคาร และต่อไปนี้สหรัฐอาจจะไม่ได้ข้อมูลจากสหภาพยุโรป "แบบเสิร์ฟให้ถึงที่" อีกต่อไปแล้ว

Tags:
Node Thumbnail

นี่อาจจะเป็นข่าวดีครั้งแรกสำหรับนาย Edward Snowden ที่ตอนนี้เชื่อว่ายังติดอยู่ที่สนามบินมอสโกว หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกพาสปอร์ตของเขา ทำให้เขามีสถานะคล้ายกับการเป็นบุคคลไร้สัญชาติ และไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อยื่นขอลี้ภัยได้

ล่าสุด สมาชิกในสภาประเทศไอซ์แลนด์ฝ่ายเสรีนิยมจากพรรค Left-Green Party พร้อม ๆ กับพรรค Pirate Party และ Brighter Future Party ได้ยื่นข้อเสนอต่อสภาไอซ์แลนด์ ให้มอบสัญชาติไอซ์แลนด์แก่นาย Snowden เพื่อให้เขาเดินทางมาที่ประเทศได้เพื่อลี้ภัย แต่ไอเดียนี้ยังไม่ได้รับการสนับสนุนมากมายเท่าที่ควร

Tags:
Node Thumbnail

หนังสือพิมพ์ชั้นนำในเยอรมนี Der Spiegel ได้เขียนรายงานว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ NSA ได้ล้วงข้อมูลลับที่ถูกเก็บไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหภาพยุโรปที่ออฟฟิศในกรุงวอชิงตัน และที่ประสานงานภายในยูเอ็นของสหภาพยุโรปในกรุงนิวยอร์ก อีกทั้งยังมีการแอบดักฟังการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต ที่สำนักงานใหญ่ของ NATO ในกรุงบรัสเซล ที่มีประเทศสมาชิกอียูอยู่เกือบ 20 ราย

ในส่วนของการดักฟังข้อมูลการสื่อสารท่ัวไปนั้น เฉพาะประเทศเยอรมนี ทุก ๆ เดือนการสื่อสารเกือบ 500 ล้านครั้ง ไม่ว่าจะเป็นผ่านโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตถูกดักฟังโดย NSA

Pages