Tags:
Node Thumbnail

The Washington Post รายงานถึงเอกสารของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้มาจาก Edward Snowden แสดงงบประมาณด้านข่าวกรองโดยรวมจากทุกหน่วยงานของสหรัฐฯ รวมเป็นเงิน 52,600 ล้านดอลลาร์ โดยงบประมาณส่วนนี้เป็นความลับทั้งหมด การเปิดเผยครั้งนี้ทำให้เราเห็นว่าการใช้เงินเป็นอย่างไร แม้จะเป็นแค่ระดับกว้างๆ

นับแต่ปี 2004 งบประมาณ 5 หน่วยงานที่ใช้งบประมารข่าวกรองนี้มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆหน่วยงานเช่น CIA และ NSA นั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา งบประมาณแบ่งออกเป็น 5 หมวดได้แก่

  • 20,100 ล้านดอลลาร์ เพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า
  • 17,200 ล้านดอลลาร์ เพื่อต่อสู้การก่อการร้าย
  • 6,700 ล้านดอลลาร์ สำหรับหยุดยั้งการใช้อาวุธอันตราย
  • 4,300 ล้านดอลลาร์ สำหรับกระบวนการทางไซเบอร์
  • 3,800 ล้านดอลลาร์สำหรับการป้องกันการจารกรรมจากต่างประเทศ

ในบรรดาตัวเลขเหล่านี้ มีจำนวนพนักงานอยู่ในโครงการ Consolidated Cryptologic สำหรับการดักฟังและการถอดรหัสจำนวน 35,000 คน โครงการหนึ่งเช่น CLANSIG ที่เป็นโครงการร่วมระหว่าง NSA และ CIA เพื่อสร้างระบบดักฟังการสื่อสารทั้งวิทยุและโทรศัพท์ในพื้นที่เป็นศัตรูกับสหรัฐฯ

ทาง The Washington Post ได้โพสกราฟิกสรุปเอกสารนี้ รวมถึงยกเอกสารบางส่วนมาไว้ในเว็บแล้ว

ที่มา - The Washington Post

Get latest news from Blognone

Comments

By: Pingz
ContributoriPhone
on 30 August 2013 - 09:00 #617469
  • ทำให้เราเห็นว่ากฎ....?

  • ผมไม่เห็นว่าเนื้อข่าวเกี่ยวกับ Snowden ตรงไหนเลย หรือผมอ่านตรงไหนผิดไปรึเปล่าหว่า

By: pepporony
ContributorAndroid
on 30 August 2013 - 09:27 #617477 Reply to:617469

เอกสารที่หลุดมา มาจากโนวเด้นคุง

By: toooooooon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 30 August 2013 - 10:33 #617494 Reply to:617469

Seeder

By: cloudkr
iPhone
on 30 August 2013 - 09:54 #617483

ประเทศอเมริกา ดูในหนัง เหมือนเรารู้สึกแบบนี้ตั้งแต่แรกว่าประเทศเขาดักฟังมานานแล้ว อาจจะยุคที่เริ่มมีโทรศัพท์เลยมั้ง

By: teppap
AndroidRed HatSymbianUbuntu
on 30 August 2013 - 10:52 #617507
teppap's picture

เห็นคำผิดนิดหนึ่งครับ งบประมารข่าวกรอง --> งบประมาณข่าวกรอง
สหรัฐ นี่ยิ่งขุดยิ่งลึกยิ่งเละ

By: time3957
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 30 August 2013 - 11:26 #617522

Person of Interest

By: Longman
Windows
on 30 August 2013 - 13:05 #617566
Longman's picture

Enemy of the (United)States, Hero of the world >> Edward Snowden

By: Aoun
AndroidWindows
on 30 August 2013 - 15:49 #617630

ชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างไม่รู้ เปลี่ยนชื่อแซ่มาอยู่บ้านผมก็ได้นะว่างอยู่ อิ อิ

By: asptuy
Windows PhoneAndroidWindows
on 30 August 2013 - 22:58 #617763
asptuy's picture

แปลก หนังสมัยนี้ก็ยัดรูปแบบการดักฟัง เข้าถึงข้อมูลคนอื่น การจำกัดสิทธิ์ จนมองว่าธรรมดาไปแล้ว หรือว่านี่คือแผน

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 31 August 2013 - 07:07 #617807 Reply to:617763
lew's picture

ในยุคสงคราม (โลกครั้ง 1,2 สงครามเย็น) การดักฟัง "ชาติอื่น" เป็นเรื่องปกติครับ หนังสมัยก่อนหรือสมัยนี้การดักฟังไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดทั้งสิ้น คนสหรัฐฯ ก็รับรู้กันพอสมควร

ปัญหาคือในยุคอินเทอร์เน็ต เมื่อเห็นการเชื่อมต่อเข้าหรือออกประเทศ จะบอกอย่างไรว่าเป็นการเชื่อมต่อของคนในประเทศ (ซึ่งการดักฟังต้องการกระบวนการปกติ)

รายงานหลังๆ ที่ตื่นตัวกัน คือ สหรัฐฯ ใช้นโยบาย "ไม่รู้ถือว่าไม่ใช่ (พลเมือง)" ถ้ามีข้อสงสัยว่าเป็นการเชื่อมต่อจากคนชาติอื่น เช่นเชื่อมต่อเข้าหรือออกนอกประเทศ ไม่มีข้อมูลตัวตนชัดเจน ผ่าน TOR ฯลฯ ก็ให้ถือว่าเป็นคนต่างชาติได้เลย

พอเป็นแบบนี้เลยเริ่มมีปัญหา (กับคนสหรัฐฯ) มันไม่เหมือนโทรศัพท์ที่แอบไปตั้งศูนย์ดักฟังนอกประเทศสักที่ ซึ่งโอกาสดักฟังพลเมืองเองมันต่ำ รูปแบบปัจจุบันมันเป็นทำให้เจ้าหน้าที่ตีมึนๆ ว่าไม่รู้ว่าเป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือไม่ก็ดักฟังได้เหมือนกัน


lewcpe.com, @wasonliw