Tags:
Node Thumbnail

หนังสือพิมพ์ Der Spiegel ของเยอรมนี "อ้าง" ว่าเห็นเอกสารของ NSA ที่นาย Edward Snowden นำออกมา (แต่ยังไม่เปิดเผยเอกสารนี้ต่อสาธารณะ) ที่ระบุว่า NSA เคยเจาะระบบการสื่อสารของสหประชาชาติด้วยเช่นกัน

ตามข่าวบอกว่า NSA เคยแกะข้อมูลจากระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ใช้ภายในสหประชาชาติ โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกเข้ารหัสไว้ การแกะข้อมูลเกิดขึ้นช่วงฤดูร้อนของปี 2012 และจำนวนของข้อมูลที่ถูกแกะคือ 458 ชิ้น

ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่า NSA ดักฟังข้อมูลของสถานทูตของสหภาพยุโรปในสหรัฐมาแล้ว สำนักงานของสหภาพยุโรปและสหประชาชาติตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์กทั้งคู่

ที่มา - Spiegel, GigaOm

Get latest news from Blognone

Comments

By: lingjaidee
ContributoriPhoneAndroid
on 26 August 2013 - 19:40 #615825
lingjaidee's picture

อันนี้ถ้าเป็นจริง ก็ยากจะอ้างเรื่องความมั่นคงมาปกป้องตัวเองแล้วล่ะมั๊งเนี่ย!


my blog

By: xenatt
ContributorWindows PhoneRed HatSymbian
on 26 August 2013 - 19:51 #615831
xenatt's picture

UN เป็น บริษัทลูกของ USA อยู่แล้วทำไมต้องเจาะ


Opensource - Hackintosh - Graphic Design - Scriptkiddie - Xenlism Project

By: langisser
In Love
on 26 August 2013 - 21:03 #615844 Reply to:615831

อันนี้ประชดใช่หรือเปล่าครับ

By: HOCKER
Red HatSUSEUbuntuWindows
on 26 August 2013 - 21:09 #615848 Reply to:615831

เจ็บ..

By: มายอง
iPhoneAndroidWindows
on 26 August 2013 - 21:45 #615863 Reply to:615831
มายอง's picture

เจ็บจี๊ด 5555

By: StatusQuo
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 26 August 2013 - 22:00 #615868 Reply to:615831

น่าจะเป็นบริษัทร่วมทุนที่ถือหุ้นใหญ่มากกว่านะครับ

By: Thaitop_BN
Windows PhoneUbuntuWindows
on 26 August 2013 - 22:29 #615881 Reply to:615831
Thaitop_BN's picture

เงิบ ๕๕๕บวก

By: wonteen
Windows PhoneAndroidWindows
on 26 August 2013 - 22:58 #615901 Reply to:615831
wonteen's picture

+1 ด้วยคน 555

By: PowerMax
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 26 August 2013 - 22:59 #615902 Reply to:615831

+5555 โดนมั่กๆๆ

By: Zatang
ContributoriPhoneAndroid
on 27 August 2013 - 09:15 #616025 Reply to:615831

จี๊ด


อคติทำให้คนรับเหตุผลด้านเดียว