Tags:
Node Thumbnail

การเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับชีวิตของคนทั่วไปมากขึ้น ความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยระบบการศึกษาแบบเดิมที่ต้องเรียนผ่านห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังมีช่องทางอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน

ความนิยมในการเรียนออนไลน์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก เช่นเดียวกับในประเทศไทย ที่มี SkillLane เป็น Online Learning Platform อันดับ 1 ของประเทศ