Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์ TOP500 ได้ทำการจัดอันดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่สุด 500 อันดับแรกของโลกครั้งใหม่หรือเรียกกันว่า TOP500 ครั้งนี้เป็นการจัดอันดับประจำเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2008 หรือครั้งที่ 32 โดยแชมป์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่สุดในโลกยังคงเป็น Roadrunner จากไอบีเอ็มเช่นเคย [ข่าวเก่า] สำหรับแชมป์ผู้ผลิตซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ติดอันดับใน TOP500 มากที่สุดในครั้งนี้ตกเป็นของเอชพี ทำให้ไอบีเอ็มแชมป์เก่าตกมาเป็นอันดับสอง

Tags:
Node Thumbnail

ค่ายรถยนต์ออดี้ ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จำลองการชนของรถ (crash simulation) เพื่อการออกแบบรถยนต์ที่มีความปลอดภัยสูง และด้วยจำนวนโปรเซสเซอร์อินเทลถึง 608 หน่วยจากเซิร์ฟเวอร์เอชพี 320 เครื่อง ทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีพลังในการคำนวณถึง 29 เทราฟลอป และถูกจัดให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ อีกทั้งยังได้ตำแหน่งคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงอันดับที่ 81 ของโลกอีกด้วย

Tags:
Node Thumbnail

ในยุคนี้ ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันรณรงค์ สำหรับวงการไอทีเองก็มีหลายบริษัทต่างพากันชูผลิตภัณฑ์รักษ์โลกสีเขียวและเรียกติดปากกันว่า Green IT * ไม่เว้นแม้แต่วงการซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งแต่เดิมต่างเน้นพลังในการประมวลผลที่กินไฟอย่างไม่เกรงใจธรรมชาติ มีอยู่รุ่นหนึ่งกินไฟมากจนทำให้ไฟตกกันทั้งประเทศได้เลย และการใช้ไฟฟ้าอย่างมหาศาลนี้ย่อมหมายถึงการปล่อย CO2 ต้นตอแห่งปัญหาโลกร้อนตามมาด้วย แต่ข้อมูลล่าสุดจาก Green500 ได้ชี้ให้เห็นว่านักออกแบบและพัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์บางรายให้ความสำคัญกับพลังประมวลผลที่คำนึงควบคู่ไปพร้อมกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

Pages