Tags:
Node Thumbnail

เครื่อง L-CSC ของ GSI Helmholtz Center ในเยอรมันได้ขึ้นอันดับหนึ่งของรายการคอมพิวเตอร์ที่ประสิทธิภาพพลังงานดีที่สุด ด้วยประสิทธิภาพพลังงาน 5.27 กิกะฟลอบต่อวัตต์ ในการจัดอันดับเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

เซิร์ฟเวอร์นี้สร้างโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ ASUS ESC4000 ใช้ซีพียู Intel Xeon E5-2690v2 10 คอร์ ร่วมกับ AMD FirePro S9150

ตัว ASUS ESC4000 มีจุดเด่นที่สามารถใส่การ์ดกราฟิกได้จำนวนมากในเซิร์ฟเวอร์ขนาด 2U โดยมีสล็อต PCI-E จำนวนถึง 9 สล็อต สามารถเลือกติดตั้งแบบ PCI-E 2.0 x16 4 ใบ หรือPCI-E 2.0 x8 8 ใบ

Tags:

Green500 ผู้ที่คอยจัดอันดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประหยัดพลังงาน ได้เผยผลการจัดอันดับประจำเดือนมิถุนายน 2013 (Green500 จะจัดอันดับโดยใช้เกณฑ์ด้านอัตราการใช้พลังงาน แทนการจัดอันดับโดยใช้เกณฑ์ด้านสมรรถนะของ TOP500 โดยทาง Green500 จะสรุปผลการจัดอันดับปีละ 2 ครั้งคือ ในเดือนมิถุนายนกับเดือนพฤศจิกายน)

โดยอันดับ 1 ของครั้งนี้เป็นของ Eurora จากสหภาพยุโรปซึ่งมีประสิทธิภาพสูงถึง 3.21 gigaflops/watt (เครื่องนี้มีสมรรถนะอยู่ที่ 100.9 TFlop/s และสามารถเร่ง peak load ได้ถึง 175.7 TFlop/s โดยถูกจัดเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันดับที่ 467 ตามผลการจัดอันดับล่าสุดของ TOP500)

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อ TOP500 ประกาศรายชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุด 500 ระบบของโลกไปแล้ว จะมีการรวบรวมข้อมูลความเร็วในการประมวลผลและการใช้พลังงานไฟฟ้าของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใน TOP500 เพื่อจัดอันดับ Green500 หรือรายชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประหยัดพลังงานมากที่สุด 500 ระบบแรกของโลก ทั้งนี้ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถคว้าอันดับหนึ่งใน Green500 ได้นั้นจะต้องให้ความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุดต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า 1 วัตต์ หรือวัดออกมาเป็นหน่วยเมกะฟลอปต่อวัตต์ (MFLOPS/W) ยิ่งตัวเลขของหน่วยนี้มีค่ามากก็ถือว่ายิ่งประหยัดพลังงาน