Tags:
Node Thumbnail

เมื่อ TOP500 ประกาศรายชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุด 500 ระบบของโลกไปแล้ว จะมีการรวบรวมข้อมูลความเร็วในการประมวลผลและการใช้พลังงานไฟฟ้าของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใน TOP500 เพื่อจัดอันดับ Green500 หรือรายชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประหยัดพลังงานมากที่สุด 500 ระบบแรกของโลก ทั้งนี้ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถคว้าอันดับหนึ่งใน Green500 ได้นั้นจะต้องให้ความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุดต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า 1 วัตต์ หรือวัดออกมาเป็นหน่วยเมกะฟลอปต่อวัตต์ (MFLOPS/W) ยิ่งตัวเลขของหน่วยนี้มีค่ามากก็ถือว่ายิ่งประหยัดพลังงาน

จากการรายงานผลของ TOP500 ครั้งล่าสุด (ข่าวเก่า) Green500 ได้ทำการจัดอันดับใหม่ โดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Blue Gene/Q จากไอบีเอ็มคว้า 5 อันดับแรกไปครอง และผมได้สรุปผลเฉพาะ 10 อันดับแรกของ Green500 ไว้ดังต่อไปนี้

1. Blue Gene/Q ตั้งอยู่ที่ IBM Rochester ประเทศสหรัฐอเมริกา (2,026.48 MFLOPS/W)
2. Blue Gene/Q ตั้งอยู่ที่ IBM Thomas J. Watson Research Center ประเทศสหรัฐอเมริกา (2,026.48 MFLOPS/W)
3. Blue Gene/Q ตั้งอยู่ที่ IBM Rochester ประเทศสหรัฐอเมริกา (1,996.09 MFLOPS/W)
4. Blue Gene/Q ตั้งอยู่ที่ Lawrence Livermore National Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา (1,988.56 MFLOPS/W)
5. Blue Gene/Q Prototype ตั้งอยู่ที่ IBM Thomas J. Watson Research Center ประเทศสหรัฐอเมริกา (1,689.86 MFLOPS/W)
6. DEGIMA Cluster ตั้งอยู่ที่ Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น (1,378.32 MFLOPS/W)
7. Bullx B505 ตั้งอยู่ที่ Barcelona Supercomputing Center ประเทศสเปน (1,266.26 MFLOPS/W)
8. Curie Hybrid Nodes, Bullx B505 ตั้งอยู่ที่ Très Grand Centre de Calcul du CEA ประเทศฝรั่งเศส (1,010.11 MFLOPS/W)
9. Mole-8.5 Cluster ตั้งอยู่ที่ Chinese Academy of Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (963.70 MFLOPS/W)
10. HP ProLiant SL390s G7 ตั้งอยู่ที่ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น (958.35 MFLOPS/W)

ที่มา - HPCwire และ Green500

Get latest news from Blognone

Comments

By: BICz
iPhone
on 23 November 2011 - 13:56 #356358

ถามผู้รู้หน่อยครับ ... โดยปกติแล้ว PC บ้านในปัจจุบัน อัตรานี้อยู่ที่เท่าไรต่อ W ครับ
อีกคำถามหนึ่ง ในเมื่อ CPU เราพัฒนาไปเรื่อยๆ อัตรานี้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยรึป่าวครับ?

By: anu
Contributor
on 23 November 2011 - 15:59 #356384 Reply to:356358

As of 2010, the fastest six-core PC processor reaches 109 GFLOPS (Intel Core i7 980 XE)[14] in double precision calculations.

ตัวนี้ใช้พลังงาน 130 วัตต์ ได้ 109,000 MFLOPS เฉลี่ยคือ 838MFLOPS ต่อ Watt

By: javaboom
WriteriPhone
on 23 November 2011 - 16:37 #356395 Reply to:356358
javaboom's picture

1] ปกติแล้ว PC บ้านในปัจจุบัน อัตรานี้อยู่ที่เท่าไรต่อ W ครับ

ตอบ - ผมไม่ได้ติดตามครับว่า คนส่วนใหญ่ใช้ PC รุ่นอะไรบ้าง เพื่อความง่ายในการอธิบาย ผมขอใช้ข้อมูลความเร็วของการประมวลผลจาก tom's hardware

สมมติว่า ผมมี PC 2 เครื่อง ชื่อ (A) กับ (B) ทั้งสองกินไฟโดยเฉลี่ยเท่ากันคือ 300 วัตต์ (ผมใช้ตัวเลขต่างจากคุณ anu เพราะผมคำนึงไฟฟ้าของคอมทั้งเครื่อง) ขอสมมติอีกว่าสเปคอุปกรณ์อื่นๆเหมือนกันหมด ยกเว้นว่าใช้ CPU ต่างกัน (A) ใช้ Intel Core-i5-2500K 3.3 GHz ที่มีความเร็ว 48 GFLOPS (หรือ 48,000 MFLOPS) ส่วน (B) ใช้ Intel Core i7-980X3.33 GHz ที่มีความเร็ว 107 GFLOPS (หรือ 107,000 MFLOPS)

ดังนั้น คำนวณหา MFLOPS/W พบว่า (A) ให้สมรรถนะ 48,000/300 = 160 MFLOPS/W ส่วน (B) ให้สมรรถนะ 107,000/300 = 356.67 MFLOPS/W

2] อัตรานี้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยรึป่าวครับ

ใช่ครับ ขออ้างอิงตามวิธี Intel Tick-Tock หรือดูจากข่าวเก่า กล่าวไว้ว่า ด้วยแผนการผลิตชิปของอินเทล ทำให้อินเทลสามารถผลิตชิปที่เร็วขึ้นแต่กินไฟน้อยลง (AMD ก็น่าจะมีเป้าหมายดังกล่าวคล้ายๆกัน) ดังนั้น ความเร็ว(ที่มากขึ้น) หารด้วย จำนวนการใช้ไฟฟ้า(ที่น้อยลง) จึงให้ผล MFLOPS/W ที่มากขึ้นด้วยเช่นกันครับ


My Blog

By: BICz
iPhone
on 24 November 2011 - 12:56 #356684 Reply to:356395

ขอบคุณครับ ชัดเจนเลย ถ้าดูอย่างนี้ จริงๆแล้วเราซื้อคอมฯที่ CPU ดีหน่อย จะดูรักโลกมากขึ้นด้วยรึป่าวครับ? (ฮาหน่อยๆ)

By: narasak
iPhoneAndroidUbuntu
on 23 November 2011 - 14:13 #356360

ตัวเลขห่างกันจัง

By: psemanssc
Blackberry
on 23 November 2011 - 16:47 #356398

นึกถึงที่มีคนเคยพูดในบล๊อกนัน ถ้าอ่านข่าวประเภทนี้ไม่ต้องอ่านชื่อคนเขียนก็รู้ว่าเป็นคุณ javaboom