Tags:
Node Thumbnail

ทำเนียบขาวออกประกาศจะใช้เทคโนโลยีลดจำนวนผู้ต้องขังและทำลายวงจรการจำคุกครอบคลุม 67 เขตพื้นที่ในสหรัฐฯ โดยร่วมมือกับ Amazon และ Palantir ในการออกแบบเทคโนโลยี

โครงการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Data-Driven Justice Initiative (DDJ) หลักๆจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหานักโทษล้นคุกซึ่งในจำนวนนักโทษทั่วโลกอยู่ในสหรัฐฯถึง 25% มีไม่น้อยเป็นนักโทษความผิดลหุโทษ (ประเภทไม่ร้ายแรง) และไม่น้อยที่ต้องถูกจำคุกก่อนจะมีคำพิพากษาออกมา หรือเป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางจิตใจ การเชื่อมข้อมูลจะเข้ามาประเมินและแยกแยะนักโทษเหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้น ง่ายต่อการกำหนดว่ากลุ่มไหนควรใช้วิธีจำคุก (ซึ่งควรจะเป็นกลุ่มเสี่ยงมากจริงๆ)

Tags:
Node Thumbnail

โลกของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเริ่มหมุนไปรับมือกับสิ่งที่เรียกว่า big data กันมากขึ้น ทำให้บทบาทของ data scientist’ หรือคนที่ทำหน้าที่เอาข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อที่จะสร้างการคำนวณและวาดแนวโน้มได้อย่างแม่นยำ กลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเช่นกัน

ในระยะหลังเราพบเห็นบรรดานักประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เริ่มจัดตั้งบริษัท แสวงหาเงินทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่เป็นไปในลักษณะโซลูชั่น หรือชุดของการบริการที่มุ่งจะตอบโจทย์ของบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้อย่างเต็มที่