Tags:
Node Thumbnail

ประเด็นสัญญาระหว่างทรูและกสท.โทรคมนาคมเป็นข้อพิพาทระดับชาติเรื่อยมานับแต่เซ็นสัญญา หลังจากที่หลายฝ่าย เช่น ปปช., และกสทช. ออกมาระบุว่าสัญญานี้ผิดกฎหมาย ทางบอร์ดกสท.โทรคมนาคม ก็มีมติออกมาว่าจะยกเลิกสัญญาเดิมแล้วร่างสัญญาใหม่ แต่วันนี้ทางทรูก็ออกมาระบุว่ายินดีให้แก้สัญญาตาม 6 ประเด็นที่กทค. (บอร์ดย่อยฝั่งโทรคมนาคมของกสทช.) ออกมาระบุให้แก้เท่านั้น โดยการบอกว่าจะเลิกสัญญาของกสท.โทรคมนาคม นั้นเป็นการพูดฝ่ายเดียว และหากต้องการยกเลิกจริงก็ต้องไปฟ้องศาล

Tags:
Node Thumbnail

ความเปลี่ยนแปลงจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตคงจะมีแรงต้านไปอีกพักใหญ่ จากการที่พ.ร.บ. กสทช. นั้นกำหนดให้สัมปทานทั้งหลายเมื่อให้บริการจนครบกำหนดสัมปทานแล้วต้องคืนคลื่นกลับสู่กสทช. แต่ทาง TOT และ CAT ก็ออกมาแสดงท่าทีแล้วว่ากำลังหาทางไม่คืนคลื่นให้กับกสทช.

Tags:
Node Thumbnail

ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ซึ่งเป็นบอร์ดย่อยด้านโทรคมนาคมของ กสทช. ลงมติเห็นชอบตามผลศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษาการทำสัญญาของ CAT/TRUE ด้าน 3G ความถี่ 800MHz ว่าสัญญาดังกล่าวผิดกฎหมาย (อ่านข่าว อนุกรรมการ กสทช. ลงมติ สัญญา CAT-TRUE ผิดกฎหมาย ประกอบ)

กทค. จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมาย สั่งให้ CAT Telecom ในฐานะผู้ได้รับคลื่นไปแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายในหลายประเด็น โดยหลักๆ แล้วคือแก้สัญญาให้ CAT มีอำนาจและปากเสียงมากขึ้นให้สมกับฐานะเจ้าของคลื่น ต่างไปจากสัญญาฉบับปัจจุบันที่ CAT เปรียบเสมือน "นายหน้า" ให้ True เท่านั้น (รายละเอียดของการแก้สัญญาอ่านได้ท้ายข่าวครับ)

Tags:
Node Thumbnail

ข่าวนี้ต่อจากข่าวไม่ยืนยันก่อนหน้านี้ บอร์ด กทค. มีความเห็นสัญญา CAT-True ขัด พ.ร.บ. มาตรา 46

ล่าสุด คณะอนุกรรมการพิจารณาการทำสัญญาโครงการโทรศัพท์มือถือ 3 จีในรูปแบบเอชเอสพีเอระหว่างบมจ.กสท โททรคมนาคม และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงมติเรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นว่าสัญญา CAT-True ขัดกับ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 46 จริงตามข่าวก่อนหน้านี้

ทางอนุกรรมการยังไม่แถลงข่าวเรื่องนี้เอง (แต่ผู้สื่อข่าวได้ข่าวแล้ว?) โดยจะส่งเรื่องเข้าบอร์ดโทรคมนาคม (กทค.) และน่าจะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า

Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ อ้างแหล่งข่าวภายในบอร์ดด้านโทรคมนาคมของ กสทช. (ชื่อเต็มคือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค.) ต่อสัญญาธุรกิจระหว่าง CAT Telecom และ TrueMove H

กระบวนการสอบสวนของ กทค. ใช้วิธีตั้งอนุกรรมการ 2 ชุดใน 2 ประเด็น คือ ชุดแรกตรวจสอบว่าสัญญาขัดกับ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 46 ที่ห้ามโอนใบอนุญาตให้บุคคลอื่นประกอบกิจการแทน และชุดที่สองตรวจสอบเงื่อนไขการเซ็นสัญญาระหว่างสองบริษัท

Tags:
Node Thumbnail

ความคืบหน้าเรื่องสัญญา CAT/True Move H มาจากบอร์ดชุดปัจจุบันของ CAT Telecom (คนละชุดกับรัฐบาลก่อน) มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารของ CAT ยุติการขยายโครงข่ายของบริการ 3G ทั้ง My ของ CAT เอง และ True Move H ของคู่สัญญา โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้ปัญหาต่างๆ ชัดเจนเสียก่อน

ในกรณีของ My ทางบอร์ดสั่งให้ยุติการทำตลาดเพราะไม่ต้องการให้มีปัญหาทีหลัง โดยตอนนี้ยังมีลูกค้าเพียงหลักหมื่นเท่านั้น ส่วนกรณีของ True Move H ทาง CAT จะไม่ขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์โครงข่ายกับทาง กสทช. ซึ่งส่งผลให้ True Move H ไม่สามารถขยายโครงข่ายได้

อย่างไรก็ตาม กลุ่ม True ให้ข้อมูลกับไทยรัฐออนไลน์ว่าจะขยายโครงข่ายตามแผนเดิม และยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก CAT

Tags:
Node Thumbnail

กระบวนการทางกฏหมายของสัญญา True/CAT เดินหน้าไปเรื่อยๆ หลังจากที่หลายฝ่ายออกมาตรวจสอบและส่งเรื่องให้กับป.ป.ช. เพราะเป็นผู้มีอำนาจฟ้องร้อง วันนี้คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบคดีนี้ก็สรุปออกมาแล้วว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาคณะกรรมการ (บอร์ด) และผู้บริหารในขณะนั้น

กระบวนการก่อนเริ่มฟ้องร้องยังมีอีกหลายขั้น ระหว่างนี้จะต้องแจ้งข้อหาให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบเสียก่อน แล้วจึงให้เวลา 15 วันให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าไปชี้แจงกับทางป.ป.ช. และการฟ้องร้องนั้นจะต้องรอให้ป.ป.ช. ชุดใหญ่เห็นชอบกับข้อกล่าวหาด้วยอีกครั้ง

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากกระทรวงไอซีทีสั่งให้กสท. ตรวจสอบสัญญาของกสท. กับกลุ่มบริษัททรูเนื่องจากพบว่าสัญญาไม่ถูกต้อง ล่าสุดกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐกล่าวว่าอาจต้องแก้ไขสัญญาใหม่เนื่องจากสัญญาเดิมนั้นขัดกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ พ.ร.บ.กสทช. มาตราที่ 46

โดยมาตราที่ 46 นี้กำหนดว่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้ แต่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ของกสท. กลับไม่สามารถเข้าไปในสถานีฐาน 3G ได้ จึงมีสภาพเหมือนทรูเป็นเจ้าของโครงข่ายเองซึ่งขัดต่อพ.ร.บ. ดังกล่าว

Tags:
Node Thumbnail

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที ให้ข้อมูลว่าเรียกตัวแทนบอร์ดของบริษัท TOT และ CAT Telecom ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจใต้การกำกับดูแลของกระทรวงไอซีทีเข้าพบ เพื่อกำหนดเป้าหมายว่า TOT และ CAT จะต้องเสนอแผนปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อความอยู่รอด หลังรายได้จากสัญญาสัมปทานมือถือจะหมดลงในเร็วๆ นี้

ส่วนนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ CAT ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์ว่า บอร์ด CAT จะต้องประชุมกันโดยด่วนเพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรใหม่ โดยทิศทางคร่าวๆ คือจะต้อง "ปลุกพนักงานที่ทำอะไรไม่ได้กลับมา" ต้องทำงานเป็นทีม สามัคคี ทุ่มเท จริงจัง ผู้บริหารจะต้องเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วปฏิบัติกันตามมาตามลำดับขั้น

Tags:
Node Thumbnail

ข่าวนี้ต่อจากเมื่อกระทรวงไอซีทีตรวจสอบสัญญาระหว่างกสท.กับทรู แล้วพบปัญหา ตอนนี้ในด้านหนึ่งก็ส่งเรื่องให้ปปช. และสตง. ตรวจสอบตามอำนาจ (เพราะไอซีทีไม่มีอำนาจส่งฟ้องเอง) แต่ในทางหนึ่งกสท. เองก็เป็นหน่วยงานในกำกับของไอซีที ก็สามารถสั่งให้บอร์ดกสท. เข้าไปตรวจสอบสัญญาและรายงานกลับไปยังกระทรวงได้

อย่างไรก็ดีบอร์ดกสท. ชุดนี้ไม่ใช่ชุดเดียวที่เซ็นสัญญากับกลุ่มทรู โดยในสมัยที่ลงนามกันนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ คือ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง แต่ตอนนี้คนปัจจุบัน คือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา

ไอซีทีคาดว่าประเด็นสัญญานี้จะต้องชัดเจนภายในกลางปีนี้ ฝั่งกสท. เองก็ระบุว่าจะหารือแผนการรองรับผลกระทบต่อไป

Tags:
Node Thumbnail

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เผยผลการสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องสัญญาการให้บริการ 3G ระหว่าง CAT Telecom และ True พบว่ามีปัญหา "อาจ" เข้าข่ายผิดกฎหมาย 5 ประเด็น

Tags:
Node Thumbnail

สัญญา Truemove H ที่ทางกลุ่มทรูทำกับ CAT นั้นถูกหลายฝ่ายท้วงติงว่ามีปัญหาหลายประการมาโดยตลอด ล่าสุดก็มาจากฝ่ายวุฒิสภาที่ชี้ว่าสัญญานั้นผิดใน 3 ประเด็นคือ การโอนสิทธิ์ในการครอบครองคลื่นความถี่, การหลีกเลี่ยงพรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544, และการหลีกเลี่ยงพรบ.ร่วมทุน

อย่างไรก็ดีคณะกรรมาธิการของวุฒิสภานั้นไม่ได้มีหน้าที่บังคับใช้กฏหมายโดยตรง จึงทำได้เพียงแต่ส่งเรื่องไปยังป.ป.ช. ที่กำลังสอบสวนอยู่เหมือนกัน นอกจากนี้ทางฝั่งกสทช. เองก็เพิ่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาสอบสวนประเด็นนี้ โดยมีกรอบเวลาสอบสวน 60 วัน

Tags:
Node Thumbnail

15 เดือนผ่านไป กับการพิจารณาคดีที่ กสท. ยื่นฟ้อง กทช. เพื่อให้ระงับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz สำหรับใช้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ของ กทช จนมีคำสั่งศาลปกครองออกมาเพื่อระงับการประมูลชั่วคราวจนกว่าจะพิจารณาคดีเสร็จ (ข่าวเก่า 1, 2, 3, 4) ในวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น "ไม่รับคำฟ้อง" คดีระงับประมูล 3G ดังกล่าวแล้ว

ขออนุญาตยกเหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุดให้ไว้มาใส่ประกอบครับ

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า "บริษัท มิวสิค ก๊อปปี้ไรท์ คอลเลคชั่น จำกัด" ที่เป็นบริษัทลูกของแกรมมี่ที่ถือหุ้นอยู่เต็ม 100% ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัท เพิ่มจุดประสงค์ของการทำธุรกิจ และเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทครับ โดยได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น "บริษัท ดิจิตอล เจน จำกัด" โดยเพิ่มจุดประสงค์ของการทำธุรกิจเข้าไปใหม่คือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีเครือข่ายเป็นของตนเอง หรือ MVNO เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการให้บริการโครงข่าย 3G และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกสองล้านบาทครับ

Tags:
Node Thumbnail

The Nation รายงานว่า TOT กำลังต้องการหาคู่ค้าทั้งโอเปอเรเตอร์และผู้ขายอุปกรณ์เครือข่าย LTE มาทดสอบการให้บริการ LTE กับ TOT โดยก่อนหน้านี้ TOT กับ AIS ได้ประกาศร่วมมือกันทดสอบการให้บริการ LTE แล้วบนย่านคลื่นความถี่ 2300 MHz ของ TOT เอง โดย TOT จะใช้คลื่น 20 MHz จากทั้งหมด 64 MHz ในการทดสอบ โดยนายอานนท์ ทับเที่ยง ประธานฯ​ TOT กล่าวว่าการทดสอบจะเริ่มขึ้นเดือนหน้าในพื้นที่กรุงเทพฯ​ ก่อน หลังจากนั้นจะเริ่มขยายการทดสอบไปจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

เช่นกัน บริษัทลูกของ AIS ชื่อ Digital Phone Co ก็ได้ร่วมมือกับ CAT Telecom ในการทดสอบบริการ 4G บนย่านคลื่นความถี่ 1800 MHz โดยการทดลองจะเริ่มในจังหวัดมหาสารคามกลางเดือนหน้า

Tags:
Node Thumbnail

กสทช. อนุมัติคำร้องขอร่วมจาก TOT และ AIS เพื่อทดลองเทคโนโลยีเครือข่าย LTE บนความถี่ 1800 MHz และ 2300 MHz รวมทั้งสิ้น 20 ช่องสัญญาณ โดยการทดสอบจะติดตั้งตัวส่งสัญญาณ 84 จุดในกรุงเทพฯ และบางหัวเมืองใหญ่ ใช้เวลาทดสอบทั้งสิ้น 90 วัน และสามารถขยายเพิ่มได้อีก 90 วัน (เป็น 180 วัน) ทั้งนี้ในเนื้อหาข่าวยังไม่ได้ระบุพื้นที่ และช่วงเวลาในการทดสอบ

นอกจากนี้ กสทช. ยังคงเปิดรับคำร้องจากทั้งทาง CAT Dtac และ True ด้วยเช่นกัน จากคำบอกเล่าของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ทาง True เป็นอีกค่ายที่ได้ยื่นคำร้องไปแล้ว

ปล. ไม่แน่ใจควรจะดีใจไหม?

ที่มา - The Nation

Tags:
Node Thumbnail

update: ผมตรวจสอบกับแหล่งข่าวอื่นๆ หลายคนให้ความเห็นว่ากสทช. ไม่น่าจะสั่งหยุดให้บริการ โดยเว็บอื่นๆ นอกจาก Post Today ระบุเพียงรักษาการกสทช.สั่งให้แก้เนื้อหาสัญญาเท่านั้น (ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, MCOT) ดังนั้นเราอาจจะต้องรอรายงานผลการประชุมตัวเต็มขึ้นเว็บกสทช. และจดหมายคำสั่งไปยังทรูว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างไร

Tags:
Node Thumbnail

ถ้าใครยังจำศึกรักสามเส้า ที่ น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาสาจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ให้นั้น ล่าสุด น.อ. อนุดิษฐ์ ได้ออกมากล่าวว่า อัยการสูงสุดมีคำสั่งตัดสินที่ส่งมาถึงกสท โทรคมนาคมว่าให้ Dtac สามารถเปิดให้บริการ DTAC 3G เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นทางการแล้ว แต่เนื่องจากว่ากสท โทรคมนาคม ยังสงสัยในเนื้อหาของจดหมายที่อัยการส่งมาบางเรื่อง จึงจะดำเนินการส่งจดหมายกลับไปสอบถามความแน่ชัดกับสำนักอัยการสูงสุดอีกครั้ง

งานนี้ดีใจกับชาวดีแทคด้วยนะครับ (เฮ!~)

Tags:
Node Thumbnail

ขออนุญาตรวม 2 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนใหม่ท่านนี้นะครับ

เรียกได้ว่า สถานะของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คนใหม่ของรัฐบาลปูจ๋า#1 ณ ตอนนี้ ถือว่างานเข้าเรียบร้อย เหตุเป็นเพราะรักสามเส้าระหว่าง ดีแทค-กสท. โทรคมนาคม-ทรู เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขก่อนเป็นอันดับแรกเลยทีเดียว

Tags:
Node Thumbnail

กลายเป็นประเด็นร้อนในทันที หลังจากที่บมจ. โทเทิ่ล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค โดนจดหมายเตือนจาก บมจ. กสท. โทรคมนาคม ว่าให้ทำการยุติบริการ "dtac3g" บนคลื่นความถี่ WCDMA 850Mhz บนช่วงสัญญาณ 10Mhz ที่ดีแทคได้รับอนุญาตมาจาก กสทช. นั้นว่าผิดสัญญาสัมปทานเดิมของ กสท. โทรคมนาคม ขณะนี้ก็มีความคืบหน้าชนิดพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละครับ ขออนุญาตรวมๆ ให้อ่านกันในข่าวเดียวแล้วกันนะครับ

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่ DTAC เพิ่งเปิดตัวบริการ dtac3g ไปไม่ถึงครึ่งวัน ล่าสุดนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ก็ได้ส่งจดหมายไปถึงบมจ. โทเทิ่ล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค ว่าให้ทำการยุติการให้บริการ "dtac3g" ที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์วันนี้เป็นวันแรก เนื่องจากว่าดีแทคยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการจากกสท. โทรคมนาคม ในฐานะเจ้าของสัมปทาน เพราะต้องรอผลการตีความของอัยการสูงสุดก่อน

ซึ่งถ้าหากดีแทคไม่ยอมทำตามคำสั่งนี้ และต้องการจะเปิดให้บริการต่อไปนั้น อาจจะมีผลถึงสัญญาสัมปทาน เพราะทำผิดสัญญา ซึ่งกสท. จะนำข้อพิพาทนี้ไปยื่นเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนสัญญาสัมปทานต่อไป

Tags:
Node Thumbnail

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีมีความสนใจที่จะสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วประเทศไทย เพื่อที่จะรองรับการใช้งานบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ในการเปิดใ้ห้ประชาชนใช้บริการ e-Services ต่าง ๆ ของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่เสียที โดยก่อนหน้านี้ผู้ที่ริเริ่มไอเดียบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดขึ้นมาก็คืออดีตนายกทักษิณ ชินวัตรนั่นเอง

นอกจากเรื่องการเปิดดาต้าเซ็นเตอร์แล้ว รัฐบาลยังต้องการเริ่มโครงการทางด้าน ICT ต่าง ๆ อีกมากมาย ที่นอกเหนือไปจากนโยบายที่ได้เปิดเผยมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่น One Tablet Per Child (OTPC) หรือ Wi-Fi สาธารณะทั่วประเทศ​

Tags:
Node Thumbnail

หลังจากกลุ่ม TRUE ประกาศเข้าซื้อกิจการ Hutch และให้บริการ 3G ภายใต้การกำกับดูแลของ CAT Telecom จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก

การควบกิจการและทำสัญญาระหว่าง CAT กับ TRUE ดูจะเดินหน้าไปได้ (แม้จะมีอุปสรรคและถูกตรวจสอบบ้าง) เพราะเป็นเรื่องระหว่าง CAT กับ TRUE โดยตรง แต่ส่วนของการนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กสทช. (ซึ่งรักษาการโดยคณะกรรมการ กทช. เดิม) กลับเจอปัญหาเข้าอย่างจัง และส่งผลให้โครงการ 3G ของ CAT/TRUE ต้องล่าช้าออกไป

ทาง กสทช. ได้ปฏิเสธการอนุมัติอุปกรณ์โทรคมนาคมของ CAT โดยให้เหตุผลว่าเมื่อปีก่อน CAT ไม่เชื่อในอำนาจของ กทช. (ตำแหน่งขณะนั้น) และร้องต่อศาลปกครอง ทำให้การประมูลคลื่น 3G ของ กทช. ต้องล้มเลิกไป

Tags:
Node Thumbnail

เมื่อเช้าวันนี้ทางกลุ่มทรูได้ลงนามข้อตกลงกับทางกสท โทรคมนาคม ทำให้เป็นผู้มีสิทธิให้บริการ 3G ได้ทั่วประเทศในความถี่ 850MHz โดยภายใต้สัญญานี้ทางทรูจะดูแลเครือข่ายภาคกลาง 25 จังหวัดของกลุ่มฮัทชิสันเดิมทั้งหมด ส่วนเครือข่ายในจังหวัดอื่นๆ นั้นทางกสท จะเช่าอุปกรณ์จากทางทรูมาติดตั้งแล้วเปิดแชร์เครือข่ายระหว่างกันแบบ MVNO ข้ามพื้นที่กันเองทำให้ทั้งทรูและกสท. สามารถให้บริการทั่วประเทศได้

หลังการเซ็นสัญญานี้ตัวแปรสำคัญคือกลุ่มพนักงานของกสท. เองดูจะแตกเสียงเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือสหภาพฯ ที่สนับสนุนการเซ็นสัญญาครั้งนี้ แต่พนักงานอีกกลุ่มหนึ่งก็มาแสดงความเห็นคัดค้านและชี้ว่าการเซ็นสัญญาน่าจะผิดระเบียบหลายอย่าง

Tags:
Node Thumbnail

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ True ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ว่าบริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (HWMH) หุ้นของบีเอฟเคที หุ้นของ Rosy Legend และ หุ้นของ Prospect Gain

การซื้อขายนี้จะทำให้ True ได้โครงข่ายที่บริษัทย่อยเหล่านี้ถือครองอยู่ในระบบ CDMA มาเสริมในธุรกิจของ True ต่อไป อย่างไรก็ตามบริษัทฮัทชิสันจะยังคงให้บริการลูกค้าเดิมในระบบ CDMA ต่อไป แต่จะไม่มีการเพิ่มจำนวนลูกค้าอีก และจะทยอยย้ายลูกค้ากลุ่มเดิมนี้ซึ่งอยู่กสท.ให้มาอยู่ในระบบใหม่ High Speed Packet Access (HSPA) ภายในสองปี

True ใช้เงินในการซื้อขายหุ้นครั้งนี้รวม 4.35 พันล้านบาท

Pages