Tags:
CAT Telecom

อาคาร กสท บางรัก (อาคาร 30 ชั้นติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา) เป็นอาคารโทรคมนาคม และเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในประกอบด้วย

 • บริษัท Internet Data Center เปิดพื้นที่ให้บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปพร้อมๆ กัน
 • ศูนย์แลกเปลี่ยนเส้นทางอินเทอร์เน็ตภายในประเทศไทยหลัก ของ กสท (CAT NIX)
 • ศูนย์แลกเปลี่ยนเส้นทางอินเทอร์เน็ตต่างประเทศหลัก ของ กสท (CAT THIX หรือเรียกอีกชื่อว่า IIG)
 • ระบบการเชื่อมต่อการสื่อสารผ่านสายใยแก้วนำแสง (fiber optic) ของบริษัทโทรคมนาคม (ทั้งอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และโทรศัพท์มือถือ) เกือบทุกรายในประเทศ
 • มหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษา สำนักงาน และส่วนพื้นที่ให้เช่าอื่นๆ (มีกระทั่งถ่ายทำละครในอาคารนี้ด้วยนะ!)

อาคารมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบครันสำหรับการเปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลระดับ 4 อยู่แล้ว ซึ่งมีข้อบังคับว่าจะต้องมี

 • ระบบไฟฟ้าหลัก จากอย่างน้อย 2 โรงไฟฟ้า
 • ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)
 • เครื่องปั่นไฟฟ้า
 • ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายหลายเส้นทาง (Multiple uplinks) ผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber optic cable) -- จากข้อมูลที่มี มีสายไฟเบอร์ลากมาที่ตึกนี้ไม่ต่ำกว่า 50 เส้น (ตัวเลขเป๊ะๆ ไม่เปิดเผย)

ในการนี้ก็มีผู้ให้บริการภายนอก ที่เชื่อมต่อผ่านมายัง CAT NIX/IIG ทั้งสองรายอยู่พอสมควร (ดูข้อมูลได้จาก แผนภาพอินเทอร์เน็ตประเทศไทย) โดยมีการเชื่อมต่อภายนอกที่สำคัญๆ ประมาณนี้ครับ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ)

 • ทรูอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อหา IIG 58.5Gbps (50%) ใช้เป็นเส้นทางหลักสำหรับให้บริการลูกค้าตามบ้านทั่วไป
 • Proen เชื่อมต่อไป TOT-NIX 10Gbps, TIG-DIX 5Gbps
 • Otaro เชื่อมต่อไป ทรูอินเทอร์เน็ต 10Gbps, TOT-NIX 20Gbps
 • ISSP เชื่อมต่อไป TIG-DIX 4Gbps
 • ISPIO เชื่อมต่อไป TIG-DIX 10Gbps, TOT-NIX 40Gbps

upic.me

ข้อสังเกตใหญ่มากคือ ISP หลายรายไม่มีการเชื่อมต่อหากันโดยตรง หรือผ่านบริการ NIX รายอื่นเลย หลายรายยังคงพึ่งพา CAT NIX อยู่เป็นหลัก โดยมีเส้นทางผ่าน NIX รายอื่นเป็นเส้นทางสำรองขนาดเล็กเท่านั้น ดังเช่นต่อไปนี้ (ในกรอบสีแดงเป็นส่วนข้อมูลที่แสดงว่ามีการใช้งานผ่าน CAT NIX ครับ)

upic.me
ภาพตัวอย่างการส่งข้อมูลจากทรูอินเทอร์เน็ต ไปยังเครือข่ายของ TOT ในสภาวะปกติ

upic.me
ภาพตัวอย่างการส่งข้อมูลจาก 3BB ไปยังเครือข่ายของ TOT ในสภาวะปกติ

ส่วนการเชื่อมต่อภายในตึก เนื่องจากมีผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอยู่หลายราย ทำให้แต่ละรายก็มีวิธี รูปแบบ ความจุ และความสามารถในการให้บริการแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ผู้ให้บริการครับ

เมื่ออาคารนี้เป็นศูนย์รวมการเชื่อมต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เว็บไซต์ชื่อดังเป็นจำนวนมากเลือกที่จะเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้เร็วที่สุด เช่น dek-d.com, manager.co.th, voicetv.co.th รวมถึงระบบโทรคมนาคมของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหลายๆ เจ้า และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ CAT เองด้วย

ในสภาวะปกติทางอาคารมีการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์อย่างสายไฟเบอร์ถูกตัด ตามมาตรฐานของศูนย์ข้อมูลชั้นนำทั่วไปอยู่แล้วครับ ซึ่งที่ผ่านมา (ไม่นับเหตุการณ์ที่บาง ISP ล่มเอง) ตัวอาคารเองก็ถือว่าสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น แต่คงไม่ใช่เหตุการณ์ที่ "เครื่องปั่นไฟฟ้าถูกถอดวงจรแผงควบคุม" แน่นอน เมื่อกระแสไฟฟ้าถูกตัด ไฟฟ้าสำรองก็อยู่ได้ไม่นาน เครื่องปั่นไฟทำงานไม่ได้ ก็ทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดดับลงไปครับ ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ประมาณนี้ครับ

 • ระบบอินเทอร์เน็ตภายในประเทศผ่าน CAT NIX ใช้การไม่ได้ทั้งหมด (ข้อมูลจาก ISP อื่น เส้นทางที่วิ่งไปหา NIX หายจากอินเทอร์เน็ตไปเลย 100%)
 • ระบบอินเทอร์เน็ตออกต่างประเทศผ่าน CAT IIG ใช้การไม่ได้เกือบทั้งหมด (ตรวจสอบจาก ISP ต่างประเทศยังเหลือเส้นทางอยู่พอสมควร)
  • ช่องทางออกต่างประเทศของทรูอินเทอร์เน็ตตามบ้านก็ใช้การไม่ได้ไปด้วยบางส่วน ทำให้หลายๆ คนเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างประเทศไม่ได้ไปพักใหญ่ๆ
 • อินเทอร์เน็ตของ CAT ล่มทั้งประเทศ (ระบบหลักอยู่ที่นี่)
 • บริการโทรศัพท์มือถือ my by cat ล่มเป็นวงกว้าง (น่าจะทั้งประเทศ), Truemove-H ล่มหลายพื้นที่ (เข้าใจว่ามีระบบสำคัญๆ บางอย่างที่เชื่อมต่อมาจาก CAT)
 • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่ภายในอาคารทั้งหมดไม่สามารถให้บริการได้
 • เว็บไซต์จำนวนมาก (ตัวเลขประมาณการโดยผู้เขียนคือระดับหลักหมื่น) รวมถึงบริการบนอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ที่อยู่ภายในอาคารไม่สามารถใช้งานได้โดยสิ้นเชิง
 • บริการ CDN ของเว็บไซต์ต่างประเทศหลายตัวไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากพึ่งการส่งเส้นทางรับส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และมีการจำกัดเครือข่ายที่เข้าใช้งานไว้ แต่เส้นทางเปลี่ยนจนเกิดการส่งไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่เครือข่ายอื่นที่ไม่ได้ตั้งค่ารับการเชื่อมต่อไว้
 • การสื่อสารข้ามเครือข่ายบางส่วน (เช่น TOT กับ 3BB , TOT กับ True) ต้องวิ่งผ่านเส้นทางต่างประเทศทำให้ใช้งานได้ช้าลง หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เลย
 • หลังจากไฟฟ้ากลับมาปกติ พบว่ามีอุปกรณ์บางส่วนชำรุดเสียหาย ทำให้เสียเวลาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์นานขึ้นไปอีก

ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบน้อยมากมีประมาณนี้ครับ

 • การใช้งานเว็บไซต์ต่างประเทศจากอินเทอร์เน็ตอื่นที่ไม่ใช่ทรู
 • สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือค่ายอื่นๆ
  • AIS ใช้โครงข่ายหลักของ SBN ที่เชื่อมต่อหาทุก IX อยู่แล้ว
  • Dtac มีการเชื่อมต่อสำรองผ่าน CSLoxinfo IX ที่ก็เชื่อมต่อครบทุก IX เช่นกัน
 • การใช้งานเว็บไซต์ที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง หรืออยู่กับผู้ให้บริการรายอื่นที่มีการเชื่อมต่อหลายเส้นทาง ไม่ได้อยู่ในอาคารนี้ และไม่ได้ต้องเรียกใช้ข้อมูลจากเครื่องที่อยู่ภายในอาคาร

ทิ้งท้ายกันด้วยสิ่งที่ควรปรับปรุงหลังจากนี้ คือมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพของระบบสาธารณูปโภคสำคัญสำหรับการให้บริการศูนย์ข้อมูล ไม่ควรให้ใครเข้ามาตัดระบบได้ง่ายๆ แบบครั้งนี้ครับ

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
hisoft's blog
on 02/12/13 1:41 #661513 toggle
hisoft's picture

ขอบคุณสำหรับสรุปครับ

เสริมด้วยข่าวอีกหนึ่ง แต่อันนั้นมันพื้นที่เฉพาะของเค้าเลยทำได้ พื้นที่ที่ใช้รวมกันแบบนี้คงลำบาก พาทัวร์ Google Data Center ดูระบบรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล


The Phantom Thief

By: Bongbank
ContributoriPhoneAndroidBlackberry
Bongbank's blog
on 02/12/13 1:53 #661516 toggle
Bongbank's picture

เรื่องน่าเศร้าของวงการ Security (ไม่ใช่ Network Security นะ) ของเมืองไทยเลยคือ ไม่เห็นต้องลอบเข้าไปในตึก เข้าทางดาดฟ้า เหวี่ยงตัวข้ามตึก ปีกตึกด้วยตีนตะขาบ แฮกรหัสเข้าตึก แฮกรหัสกดลิฟท์ ไม่ต้องฝ่าดงเลเซอร์ ไม่ต้องตัดสัญญาณกันผู้บุกรุก ก็สามารถโจมตีเครือข่ายอะไรแบบนี้ได้ง่ายๆแล้ว... น่าเศร้าจริงๆ


By: pote2639
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
pote2639's blog
on 03/12/13 16:29 #662089 Reply to:661516 toggle
pote2639's picture

ทำไมผมนึกถึง Splinter Cell ฮ่าๆ


A (BS) Power User and Gamer.

By: waroonh
waroonh's blog
on 06/12/13 9:38 #662800 Reply to:661516 toggle
waroonh's picture

ผมเคยเข้าไปใน Data Center ของ มาเล ที่เมือง jaya เมื่อสามปีก่อน

คล้ายๆ นิคมอุตสาหกรรม ของบ้านเรา แต่ security ดีกว่า

ก่อนไป โทรแจ้งไปที่ center กลางก่อนว่าจะไปทำ data ที่ตึกใหน ?
ขับรถเข้าไป ต้องแลกบัตร ที่หน้าทางเข้าก่อน 1 ใบ
ขับรถไปถึง ตึก (มีหลายตึก แยกห่างๆ กัน) แลกบัตร หน้าตึกอีกรอบ
ลงจากรถ เดินไปที่ตึก รอยาม เดินมาเปิดประตูให้ เปิดเองไม่ได้
เดินเข้าเครื่องสแกน ฝากของ
ยามจะเปิดประตูให้แค่ ห้องที่มี server เครื่องนั้น อยู่เท่านั้น

Data Center แยก fiber optic เดินเข้าตึกของใครของมัน
ไฟฟ้า แยกเส้นของใครของมัน
ตึกตั้ง ห่างกัน ปลูกต้นไม้ ล้อมรอบ

ของไทย บาย แค่ท แค๊ด แคท แคท เทเลคอม

เอาทุกอย่างตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบมารวมตึกเดียว
มีกองละครอยู่ชั้นล่าง ใครเข้าใครออกไม่รู้ มั่วไปหมด
สาย fiber ลากมารวมกัน เหยียบ 100 เส้น เมนสวิส เร้าเต้ออะไร อยู่จุดเดียวกันหมด
สายไฟ รับมาจากสองที่ ก็จริงแต่ สายไฟเมน ก็ห้อยโชว์อยู่แถวๆ ข้างตึกนั่นแหละ

ฝากวางเครื่อง บางครั้งยัดใส่ rack เดียวกัน เผลอทำล้มที ล้มทั้ง rack เครื่องข้างๆ down ด้วย
เคยได้ยิน admin บ่นเครื่อง web การ์ตูนของอีตาศร (ตุรกี) ว่า ดูด แบนวิท
จนสวิสล้มแล้วล้มอีก จนเค้าต้องแยก rack ให้ต่างหาก

เทียบกันดู ความเป็นมือ อาชีพในการจัดการ ยังห่างไกล เพื่อนบ้านอีก ล้านปีแสง

By: jane
AndroidUbuntu
jane's blog
on 02/12/13 3:33 #661525 toggle
jane's picture

ตอนที่ CAT & TOT ล่ม

ผมคิดตามข่าวได้เหลือเพียง IRC/Facebook/G+

เพราะเหลือแต่บริการ IPv6 ที่ใช้งานได้

IPv6 re-route ออกเส้นทางวิจัยของ UniNET ที่เช่าเชื่อมต่อตรงเฉพาะเข้าสู่ APAN/Internet2


ความรู้ และความฉลาด ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน จะมีประโยชน์อะไร ถ้าฉลาดแต่อยู่ในกะลา

By: LazarusSP1
ContributorBlackberry
LazarusSP1's blog
on 02/12/13 8:14 #661544 toggle
LazarusSP1's picture

นี่เป็น 0day ที่ DDOS ระบบเครือข่ายส่วนใหญ่ได้ ไม่ต้องใช้ความรู้เครือข่ายใดๆเลย


Send from my BlackBerry

By: BLiNDiNG
AndroidUbuntuWindowsIn Love
BLiNDiNG's blog
on 02/12/13 8:50 #661549 Reply to:661544 toggle
BLiNDiNG's picture

ผมว่าไม่น่าใช่ 0day นะครับ น่าจะรู้กันมานานมากแล้ว ฮะๆๆๆ


หา honeypot เจอหมีพูกอดไห......

By: bank_xavi
AndroidRed HatWindows
bank_xavi's blog
on 02/12/13 8:43 #661547 toggle
bank_xavi's picture

ไปตึก CAT มาสองครั้ง (ห่างกันหลายปี)
เจอถ่ายละครทั้งสองครั้ง

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
Fourpoint's blog
on 02/12/13 9:22 #661552 toggle
Fourpoint's picture

อีกหน่อยคงต้องมี tier 5 จัดให้มีรปภ.ถือปืน ป้องกันระบบสาธารณูปโภค ด้วยล่ะมั๊ง?

By: RERFz
Android
RERFz's blog
on 02/12/13 9:22 #661553 toggle
RERFz's picture

ระบบไฟฟ้าหลัก จากอย่างน้อย 2 โรงไฟฟ้า >>> น่าจะใช้คำว่า 2 จุดจ่ายไฟ หรือว่า 2 สถานีไฟฟ้า มากกว่านะครับ

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
icez's blog
on 02/12/13 9:29 #661556 Reply to:661553 toggle
icez's picture

เค้ามองถึงโรงผลิตไฟฟ้าเลยครับ ไม่ใช่แค่สถานีไฟฟ้า

By: Ford AntiTrust
ContributorWindows PhoneAndroidUbuntu
Ford AntiTrust's blog
on 02/12/13 9:42 #661558 Reply to:661556 toggle
Ford AntiTrust's picture

ลุงลืม internet maps inter ไปฮะ

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
icez's blog
on 02/12/13 9:59 #661572 Reply to:661558 toggle
icez's picture

ลงไปแล้วเกรงว่าจะตาลายอ่านไม่จบเอาฮะ

By: Ford AntiTrust
ContributorWindows PhoneAndroidUbuntu
Ford AntiTrust's blog
on 02/12/13 10:03 #661576 Reply to:661572 toggle
Ford AntiTrust's picture

เดี่ยวเค้าคิดว่าเสียแต่ในประเทศน่ะลุง ><

By: 0FFiiz
Windows PhoneAndroidWindows
0FFiiz's blog
on 02/12/13 9:43 #661559 toggle
0FFiiz's picture

ผมว่าประเทศเราควรเปลี่ยนแนวคิดเรื้่องการทำร้ายประชาชนตอนก่อม๊อบได้แล้วนะ

บุกรุกอาคารราชการ ปกติ เขารวบตัวจับโยนเข้าคุกเลยไม่ใช่เหรอครับ
ถ้าขัดขืนก็ใช้กำลัง มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอ

แต่พอเป็นม๊อบ จะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น
ถ้าตำรวจหรือทหารทำร้าย ตำรวจกับทหารผิด

เอ้า นิมันอะรายก๊านนนน


อย่าเพิ่งเชื่อ ถ้าคุณไม่เคยลอง
อย่าอคติ ถ้าคุณไม่เคยเปิดใจ

By: paween_a
iPhone
paween_a's blog
on 02/12/13 13:40 #661685 Reply to:661559 toggle
paween_a's picture

เห็นภาพเป็นแบบนี้ยิ่งไม่เปลี่ยนใหญ่เลยครับ ทำทีกระทบกันอย่างเป็นวงกว้าง กดดันรัฐบาลได้ดียิ่งนัก
พอสักพักพอถึงเวลาเลือกตั้งก็ยังเลือกกลับเข้ามาอีก เพราะต้องเอาไว้ถ่วงดุลกับอีกฝ่าย ประชาชนก็ได้แต่กลืนเลือดเอาไว้
กลืนนาน ๆ ก็ลืม ชินขากันไปหมด

ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์แย่กับแย่กว่า เลือกอันไหนกันดี
จะให้ทำแบบวิสัยทรรศน์ของ blognone ก็ไม่ไหว ถ้าอยากได้ต้องทำเอง(ตั้งพรรคเอง) 555

By: janbin16
janbin16's blog
on 03/12/13 9:05 #661978 Reply to:661559 toggle
janbin16's picture

เมืองนอกก็แบบนี้รึป่าว

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
hisoft's blog
on 03/12/13 11:39 #662021 Reply to:661978 toggle
hisoft's picture

อย่างน้อยคงต้องเว้นม็อบญี่ปุ่นไว้ล่ะมั้งครับ

https://www.facebook.com/photo.php?v=10153587757870608


The Phantom Thief

By: xnone
AndroidWindows
xnone's blog
on 02/12/13 9:46 #661563 toggle
xnone's picture

คนส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อ Blognone กันหรอกครับ เขาเชื่อ

"จากการสอบถามจากวิศวกรหลายท่าน บางท่านจบจากต่างประเทศในเรื่องระบบความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เนตรวมทั้งผู้ดูแล website ที่ล่มหลายๆ คน" ต่างหาก

จับโกหกกสท โทรคมนาคม!!!

ผมส่งให้น้องผมที่รู้เรื่อง Network ไม่มากนักอ่านแล้วก็ขำสุดๆ
แต่คนส่วนใหญ่เขาเลือกที่จะเชื่อกัน แชร์กันไป 6000 กว่าคน.....

By: WinPotato
AndroidSymbian
WinPotato's blog
on 02/12/13 10:02 #661575 Reply to:661563 toggle
WinPotato's picture

ก็มีพวกเรานี่ไงครับเชื่อ Blognone อิอิ

มีแต่คนบอกว่า คนภายใน CAT เองแหละทำ คนธรรมดาที่ไหนจะเข้าไปได้ - -*

By: Dino
iPhoneSymbian
Dino's blog
on 02/12/13 10:15 #661583 Reply to:661575 toggle
Dino's picture

อันนี้ผมยังสงสัยอยู่ เพราะว่าการตัดไฟทั้งตึกมันต้องรู้ตำแหน่งแน่นอนว่าตรงไหนที่เป็น single point of failure ของระบบไฟฟ้าอาคาร ทั้ง circuit และ location การถอดแค่ generator control มันไม่ได้ทำให้ไฟดับนะครับ

งานนี้มันต้องตัดไฟทั้ง 2 source และระบบไม่สามารถจ่ายไฟจาก generator เข้าระบบได้ด้วย ถึงจะสำเร็จครับ

แต่ทั้งนี้ ยังไม่ข้อมูลสรุปออกมาว่า ตัดไฟที่ไหน ตัดยังไง มีแต่ข่าวออกว่า control generator โดนถอดออกไปทำให้จ่ายไฟหลังจากไฟดับแล้วไม่ได้

ปล. generator ของ CAT นี่เลี้ยงตึกไหวแน่นอน เพราะว่าเคยมีเหตุที่ต้องใช้งานผ่าน gen ตัวนี้มาแล้วเมื่อปี หรือว่าสองปีก่อนครับ

By: hydrojen
iPhoneRed HatWindows
hydrojen's blog
on 02/12/13 10:16 #661584 Reply to:661563 toggle
hydrojen's picture

เพลีย server ใช้อากาศเป็นพลังงานสินะ
แล้วระบบหล่อเย็นละคร๊าบต้องใช้ไฟเหมือนกัน


ใส่มาเยอะๆ เพราะมีดีแค่ปริมาณ

By: indyzbinary
indyzbinary's blog
on 02/12/13 10:01 #661574 toggle
indyzbinary's picture

เป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ เขียน ข้อมูลทางเทคนิคมั่วๆ เหอะๆ อ่านข้อแรกก็ขำแล้วครับ

By: Bank14
ContributorBlackberryUbuntuWindows
Bank14's blog
on 02/12/13 10:13 #661582 toggle
Bank14's picture

เป็นการ Hack รูปแบบนึง ถือว่าทำผิดกฏหมายคอมพิวเตอร์นะ เล่นได้อีกกระทง

By: line
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
line's blog
on 02/12/13 10:26 #661589 toggle
line's picture

ท่านประธาน CAT มีคำชี้แจงอะไรหรือยังครับ
เกี่ยวกับกรณีไฟดับที่ตึกบางรัก...


seeking for New Frontier...

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
PaPaSEK's blog
on 02/12/13 10:33 #661592 Reply to:661589 toggle
PaPaSEK's picture

ผมคิดเอาเองว่าคงเก็บหลักฐานไว้ดำเนินคดีมั้งครับ เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีกล้องวงจรปิด ใครเข้ามา หน้าตาเป็นยังไง ทำอะไรคงเห็นหมด

By: janbin16
janbin16's blog
on 03/12/13 9:08 #661979 Reply to:661589 toggle
janbin16's picture

ถ้าหลักฐานชัดเจน กล้องวงจรปิด ข้อมูลการเข้าประตู ประจักษพยาน เดียวผลมันก็รู้เองแหละ
แต่ตอนนี้ผมเห็นโทษกันไปซะละ

By: ibirdboy
Android
ibirdboy's blog
on 02/12/13 10:41 #661596 toggle
ibirdboy's picture

ถ้าเค้าตัดไฟ พวกอุปกรณ์สำรองไฟ อยู่ได้กี่ ชม. คัรบ?


ibirdboy's here

By: Dino
iPhoneSymbian
Dino's blog
on 02/12/13 10:46 #661597 Reply to:661596 toggle
Dino's picture

เข้าใจว่าหมายถึงตึก CAT Tower บางรักนะครับ

เท่าที่ทราบ ตราบใดที่ generator ยังไม่พัง และน้ำมันไม่หมด (เค้าจะมีรถน้ำมันจากปั้มใกล้ๆ มาส่งให้เรื่อยๆ ตาม contact ที่ทำไว้) ก็อยู่ไปได้ตลอดครับ

ส่วนพวก UPS ที่เป็นด่านหน้าก่อน generator จะทำงาน ก็แล้วแต่ IDC ครับ บ้างก็ 15 นาที บ้างก็ครึ่งชั่วโมงครับ

By: wirachat
iPhone
wirachat's blog
on 02/12/13 10:56 #661606 toggle
wirachat's picture

ต่อไป Data center ต้องไปตั้งต่างจังหวัดแล้ว


@wirachat

By: iDan
ContributorAndroidSUSEUbuntu
iDan's blog
on 02/12/13 11:21 #661612 toggle
iDan's picture

อย่างนึงที่ผมสงสัย คนเขียนมึนหรือป่าว?? คือ

ข้อสังเกตใหญ่มากคือ ISP หลายรายไม่มีการเชื่อมต่อหากันโดยตรง หรือผ่านบริการ NIX รายอื่นเลย แม้กระทั่ง 3 เครือข่ายใหญ่ที่สุดอย่าง 3BB TOT หรือทรูอินเทอร์เน็ตก็ตาม ต่างก็ใช้การเชื่อมต่อผ่าน CAT NIX ในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันทั้งสิ้น (3BB กับทรูอินเทอร์เน็ตมีการเชื่อมต่อผ่าน Jastel IX แต่ไม่มีบนแผนที่อินเทอร์เน็ต)

แต่ดูจากภาพที่ผู้เขียนอ้างอิง ซึ่งมันมาจาก Thailand Domestic Internet Exchange (Credit: NECTEC) TOT (TOT-IX) กับ ทรูอินเทอร์เน็ต (TIG-IX) ก็ท่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่แล้วนี่ครับ?? แล้วที่ป้าย 20Gbps ที่เชื่อมระหว่าง TOT-IX กับ TIG-IX มันคืออะไรครับ?? ใครช่วยอธิบายได้บ้าง? ส่วนที่รูปข้างล่างนั้นคือ เมื่อ DNS Server ของทาง ทรูอินเทอร์เน็ต reslove ข้อมูลได้ว่า Server นั้นอยู่ที่ TOT เขาก็ reroute ไป TOT ได้เลยผ่านเส้น TOT-IX กับ TIG-IX ซึ่งเป็น Domestic Internet Exchage ที่ทำกันไว้ ไม่ต้องทำผ่าน International Internet Gateways

ส่วน 3BB กับ TOT ก็เช่นกันครับ เขามีท่อเชื่อมต่อระหว่างกัน ประมาณ 10Gbps ลองไปไล่หาดูดีๆ BB Connect-IX กับ TOT-IX ครับ

สรุปคือ ISP ส่วนมากต่อท่อหากันหมดครับ ไม่ใช่ต้องเชื่อมต่อผ่าน CAT อย่างเดียวครับ

คำถามคือ?
ผมเคยได้ยินว่า CAT เคยมีศูนย์ที่บางรัก กับที่แจ้งวัฒนะนี่ครับ แต่ทำไมเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ถึงส่งผลกระทบไปหมดเลย? เกิดอะไรขึ้นกับศูนย์ที่แจ้งวัฒนะ?

ทำไมเครื่องปั่นไฟฟ้าถึงถูกถอดออกไปได้ง่ายๆ ซึ่งตามมาตรฐานแล้ว เครื่องปั่นไฟฟ้าควรติดตั้งในที่ๆ เข้าถึงได้ยากมากๆ ถึงมากที่สุด

ตอนนี้ คำถามที่ผมเริ่มถามกลับตัวเอง เมื่อเจอข่าวนี้คือ Blognone อนุมัติเสนอข่าวเป็นกลางมากแค่ไหน กับข่าวที่มีผลกระทบมาจากการเมือง หรือการประท้วงครั้งนี้ครับ? เข้าใจว่าเป็น "บล็อกเกอร์" ไม่ใช่สื่อมลชนครับ

โดยส่วนตัว ระบบที่ที่ทำงานในไทยตอนนี้ มีทั้ง 3 ค่ายใหญ่ คือ CAT-TOT-TRUE และเชื่อมต่อกับสาขาผ่าน Hybrid Cloud ไปแล้ว เลยไม่ได้รับผลกระทบมากนัก(หากไฟฟ้า ไม่ดับซะก่อน)

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
icez's blog
on 02/12/13 11:24 #661618 Reply to:661612 toggle
icez's picture

เส้นทางระหว่าง IX-IX ค่อนข้างพิเศษนิดนึงครับ มันเป็นการใช้งานข้าม transit provider 2 ราย การใช้งานแบบ ISP -> IX -> IX -> ISP จะมีไม่มาก (เห็นได้จาก traceroute) ซึ่งการใช้งานเส้นทางที่ว่านี่ต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาของ ISP ว่าจะมีการวิ่งผ่าน IX สองชั้นกันได้รึเปล่า (ในทางเทคนิคทำได้ครับ) ส่วนนี้ผมไม่มีข้อมูล และช่วงที่ล่มผมก็ไม่ได้ทดสอบเก็บไว้ เพราะมัวแต่สำรวจความเสียหายกับทำแผนกู้คืนระบบอยู่

ส่วน CAT แจ้งวัฒนะ แทบไม่มีใครไปเชื่อมต่อด้วยเลยครับ เพราะเป็นศูนย์ข้อมูลใหม่ และอะไรหลายๆ อย่างยังไม่ดีเท่าที่ตึกบางรักครับ

เครื่องปั่นไฟ : จริงๆ แล้วเค้าให้ตั้งในที่ที่ "เข้าถึงได้สะดวก" และ "มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเฉพาะ" ลักษณะเดียวกับโรงไฟฟ้านะครับ ไม่ใช่เข้าถึงยาก... เพราะมันต้องเข้าไปเติมน้ำมัน และเผื่อ auto start ไม่ทำงานก็ต้องเข้าไป start เองด้วย สิ่งที่มีปัญหาในครั้งนี้คือมาตรการรักษาความปลอดภัยครับ

ส่วนเรื่องสุดท้าย : ผมเขียนข่าวนี้เฉพาะรายละเอียดและปัญหาทางเทคนิครวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นผมว่าข่าวนี้เป็นกลางทางการเมืองนะครับ หรือมีประโยคไหนที่กระทบฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งลองยกตัวอย่างมาได้เลยคัรบ ยินดีปรับแก้ครับ

By: iDan
ContributorAndroidSUSEUbuntu
iDan's blog
on 02/12/13 11:43 #661633 Reply to:661618 toggle
iDan's picture

งั้นต่อไป CAT คงต้อง Review ศูนย์ที่แจ้งวัฒนะแล้วล่ะครับ
ผมอ่านแล้ว มีความรู้สึก มันเหมือนเขียนความข้างเดียวครับ ช่วยแก้ไขให้มีความรอบด้าน+เสริมความรู้ให้กับคนที่เขาไม่รู้ด้วยนะครับ (ถ้ามีเวลา) จักเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณครับ

ป.ล. ผมก็ไม่อยากเห็น ผู้ชุมนุม หรือ รัฐบาล มาอุ้มเซิร์ฟเวอร์ของ Blognone ไปเหรอนะครับ ฮา....

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
lew's blog
on 02/12/13 11:45 #661635 Reply to:661633 toggle
lew's picture

ถ้าคิดว่าเขาตกอะไรไปก็บอกให้ชัดครับ

ไม่ใช่พอบทความไม่ถูกใจแล้วเที่ยวโวยวายแบบไม่รู้จะแก้ให้ยังไง

ในฐานะผู้ดูแลเว็บนะครับ ว่า Blognone ไม่ใช่เว็บที่จะมาเรียกร้องให้คนอื่นทำอย่างที่คุณถูกใจ เราให้คุณค่ากับคนทำงานไม่ใช่คนเรียกร้อง


LewCPE's Google+

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
icez's blog
on 02/12/13 11:48 #661636 Reply to:661633 toggle
icez's picture

ถ้าจะผลักให้ผมไปอยู่ข้างไหน ผมคงต้องบอกว่าผมอยู่ข้าง server และระบบเครือข่ายที่ดับไปนะครับ

แค่พูดว่าระบบมันเป็นยังไง ดับแล้วเกิดอะไรขึ้น นี่มันเกี่ยวกับการเมืองตรงไหนครับ?

By: iDan
ContributorAndroidSUSEUbuntu
iDan's blog
on 02/12/13 12:22 #661652 Reply to:661636 toggle
iDan's picture

ป่าวครับ ผมไม่ได้จะผลักไปอยู่ข้างไหนนะครับ - -" และไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับ ไม่เกี่ยวน่ะดีแล้วครับ แต่ผมงงกับประโยคนี้ ประโยคเดียว "ISP หลายรายไม่มีการเชื่อมต่อหากันโดยตรง หรือผ่านบริการ NIX รายอื่นเลย" ซึ่งผมอ่านแล้วเข้าใจว่า ทุก ISP ต้องทำการเชื่อมต่อผ่าน CAT เท่านั้น และพอผมกลับไปอ่านในแผนที่ Domestic ก็งงไงครับ เพราะมันมีเส้นระยะหว่าง IX ด้วยกันด้วย แล้วยิ่งงงเข้าไปใหญ่ เมื่อเจอภาพสกรีนช็อต traceroute ทั้ง 2 ภาพ ซึ่งก็ไม่ได้อธิบายว่า มันผ่าน CAT หรือไม่? ทำแต่สี่เหลี่ยมสีแดงวงเอาไว้ ซึ่งถ้าคนอ่านหากไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบล็อกไอพีว่า ไอพีที่คุณวงไว้นั้นคือ บล็อกไอพีของใคร คนอ่าน(รวมถึงผมด้วย)ก็จะเข้าใจว่า ลิงค์ไป TOT โดยตรง... ซึ่งความจริงแล้วคุณกำลังจะสื่อสารว่า มันผ่าน CAT-IX ด้วย!! ผมก็พึ่งถึงบางอ้อว่า เมื่อไปค้นใน whois

ซึ่งผมเกรงว่าหากมีคนที่ไม่รู้เรื่องนี้มาอ่านเข้ามันจะโยงเป็นประเด็นได้นะครับ จริงอยู่ที่ Blognone มีคนอ่านที่มีความรู้เกี่ยวกับ IT กว่าครึ่ง แต่ก็มีอีกเยอะอยู่ที่รู้บ้าง ไม่รู้บ้าง ซึ่งหากเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนตั้งแต่แล้วผมเชื่อว่าคุณก็ไม่ถูกโยงอย่างแน่นอนครับ

By: mk
FounderAndroidRed HatWindows
mk's blog
on 02/12/13 12:25 #661656 Reply to:661652 toggle
mk's picture

ถ้าคุณเขียนมาแบบนี้แต่แรกก็จบไปนานแล้วครับ

By: iDan
ContributorAndroidSUSEUbuntu
iDan's blog
on 02/12/13 12:39 #661668 Reply to:661656 toggle
iDan's picture

ตรงนี่ผมต้องขอโทษด้วยครับ

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
icez's blog
on 02/12/13 13:49 #661689 Reply to:661668 toggle
icez's picture

แก้ไขประโยคใหม่แล้วครับ ขอโทษด้วยครับ ข้อมูล traceroute เพิ่งมาเพิ่มทีหลังทำให้ลืมนึกไปครับ :( มัวแต่ระวังคำพูดไม่ให้หลุดอยู่

By: Dino
iPhoneSymbian
Dino's blog
on 02/12/13 11:56 #661642 Reply to:661633 toggle
Dino's picture

อันนี้ผมพอตอบได้ เข้าใจว่าตอน design network ของศูนย์แจ้งเนี่ย ออกแบบไว้แบบผูกกันกับศูนย์บางรัก ด้วยเหตุผลอะไรซักอย่าง เลยไม่ได้แยกกันอิสระครับ พอศูนย์บางรักร่วง ศูนย์แจ้งก็ร่วงตามไปด้วยครับ

By: sf_alpha
sf_alpha's blog
on 02/12/13 17:12 #661771 Reply to:661618 toggle
sf_alpha's picture

จริง ๆ Control Room ของพวกนี้น่าจะมี Security ดีกว่านี้นะ ไม่นับตัว Generator ที่ต้องเข้าไปเติมน้ำมันหรือดับเพลิงได้สะดวก เฮ้อ ๆ

By: mk
FounderAndroidRed HatWindows
mk's blog
on 02/12/13 11:31 #661623 Reply to:661612 toggle
mk's picture

ผมขอตอบเฉพาะส่วนของ Blognone นะครับ อันนี้เขียนไว้ใน Guideline อยู่แล้ว

เราเชื่อมั่นในความไม่เป็นกลาง อย่าลังเลที่จะใส่ความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเห็นสมควร อย่างไรก็ตาม คุณต้องทำใจรับไว้ด้วยว่าเราก็เปิดโอกาสให้ความคิดเห็นที่ตรงข้ามกับคุณเช่นเดียวกัน

สรุปแบบง่ายๆ คือ Blognone เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนเขียนข่าวหรือบทความเข้ามา ถ้าประเด็นมี เนื้อหามีสาระ อ่านรู้เรื่องไม่วกไปวนมา วิธีการเขียนถูกต้องตาม guideline เช่น ไม่สะกดผิด มีแหล่งอ้างอิง ฯลฯ ก็ได้ขึ้นหน้าแรกทั้งหมดครับ

By: iDan
ContributorAndroidSUSEUbuntu
iDan's blog
on 02/12/13 11:32 #661624 Reply to:661623 toggle
iDan's picture

โอเคครับ ตามนี้

By: PH41
ContributorBlackberryUbuntuWindows
PH41's blog
on 02/12/13 11:44 #661634 Reply to:661612 toggle
PH41's picture

ถ้า0ราชการรู้สึกจะมีแต่ สนง แต่ถ้าของTOT มีidcและ control roomด้วย
ของCAT มีอยู่ติวานน และกำลังสร้าง IDC 3 ชั้นที่นี่คงไม่ได้ให้คนทั่วไปใช้

ที่ผมสงสัยคือทำไมเส้น แยกสำหรับธุรกิจ ล่มด้วย ทั้งที่มี bu ลงใต้
แถมก่อนลงใต้ยังมีลงตรงๆ กับลงแบบอ้อมขึ้นเหนือหรือไปอีสานได้

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
icez's blog
on 02/12/13 11:49 #661637 Reply to:661634 toggle
icez's picture

ข้อมูลไม่ชัวร์นะครับ "ได้ยินว่า" ศูนย์ควบคุม MPLS ของ CAT อยู่ที่นี่ด้วยครับ

By: PH41
ContributorBlackberryUbuntuWindows
PH41's blog
on 02/12/13 12:24 #661647 Reply to:661634 toggle
PH41's picture

ลบ

By: iDan
ContributorAndroidSUSEUbuntu
iDan's blog
on 02/12/13 12:31 #661663 Reply to:661647 toggle
iDan's picture

ผมอ่านทันนะครับ แอบว่าอะไร

if (อะไรที่ชัวร์ และมันเป็นความจริงก็พูดไปเถอะครับ ผมยินดีรับฟัง เพราะผมก็ชักเชื่อในความไม่เป็นกลางอยู่ละ) elseif(อะไรที่มันพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดดีกว่า) else(แต่ผมจะรับไม่ได้ หากสิ่งที่พูดไม่เป็นความจริงหรือถูกบิดเบื่อนเท่านั้นเองครับ)

By: kswisit
ContributoriPhoneAndroidIn Love
kswisit's blog
on 02/12/13 13:45 #661688 Reply to:661663 toggle
kswisit's picture

if (อะไรที่ชัวร์และมันเป็นความจริง){
พูดไปเถอะครับ ผมยินดีรับฟัง เพราะผมก็ชักเชื่อในความไม่เป็นกลางอยู่ละ
}
else if(อะไรที่มันพูดไม่ได้){
ก็ไม่ต้องพูดดีกว่า
}
else if(สิ่งที่พูดไม่เป็นความจริงหรือถูกบิดเบื่อน) {
ผมจะรับไม่ได้เท่านั้นเองครับ
}

By: wichate
Android
wichate's blog
on 02/12/13 15:27 #661739 Reply to:661688 toggle
wichate's picture

ลืม ; ครับ รันไม่ผ่านไปแก้มาใหม่ด้วย

By: kswisit
ContributoriPhoneAndroidIn Love
kswisit's blog
on 02/12/13 15:49 #661751 Reply to:661739 toggle
kswisit's picture

(/*[]*)/ |___|

By: viroth
ContributorRed HatSUSEUbuntu
viroth's blog
on 03/12/13 13:58 #662041 Reply to:661688 toggle
viroth's picture

syntax error ! กันเลยทีเดียว

By: Toey3310
AndroidIn Love
Toey3310's blog
on 02/12/13 11:57 #661643 toggle
Toey3310's picture

ตอนประมูล 3g มีคนบอกขาด tot กับ cat จะทำให้ผมไมีมีโทรศัพท์สาธารณะใช้หรอครับ เป็นคำประชดของใครหลายคน

ตอนนี้คงรู้แล้วนะครับว่าถ้าสองบริษัทนี้หายไปคงแค่ไม่ใช่แค่ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ นะครับ

By: mk-
Symbian
mk-'s blog
on 02/12/13 12:05 #661646 toggle
mk-'s picture

เกิดจากโมเดลรวมศูนย์ที่ผูกขาดกันมานาน ไหนว่าอินเตอร์เน็ตเป็นระบบที่โจมตียากเพราะสามารถหาเส้นทางอื่นที่เหมือนใยแมงมุมเพื่อส่งข้อมูลได้ตลอด

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
icez's blog
on 02/12/13 12:13 #661650 Reply to:661646 toggle
icez's picture

+1 ฮะ

จริงๆ แล้วมันก็ทนทานครับ แต่ ณ จุดปลายทางยังไงก็เป็นจุดบอดอยู่ดี ถ้าคนทำไม่ได้ทำให้ระบบมีปลายทางหลายๆ จุดมันก็ล่มได้ครับ

By: wiennat
Writer
wiennat's blog
on 02/12/13 12:15 #661651 Reply to:661646 toggle
wiennat's picture

จากตัวโมเดลการทำงานมันเป็นแบบนั้นครับ อันนี้แค่ระบบของไทยล้มไป ระบบของที่อื่นๆ ก็ยังทำงานได้ครับ


onedd.net

By: PH41
ContributorBlackberryUbuntuWindows
PH41's blog
on 02/12/13 12:08 #661648 toggle
PH41's picture

งานนี้แสดงให้เห็นว่าความมั่นคงทางการสื่อสารน้อยมาก

By: iDan
ContributorAndroidSUSEUbuntu
iDan's blog
on 02/12/13 12:24 #661655 Reply to:661648 toggle
iDan's picture

+1 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

By: xenatt
ContributorWindows PhoneRed HatSymbian
xenatt's blog
on 02/12/13 13:29 #661684 toggle
xenatt's picture

เป็นบทความที่ดี จริงๆ ครับ เปิดหูเปิดตาเยอะเลย


Opensource Openmind Openidea - Open The Mac * Hackintosh Thailand

By: dangsystem
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
dangsystem's blog
on 02/12/13 13:45 #661687 toggle
dangsystem's picture

เมืองนอก รปภ ศูนย์ข้อมูล แทบจะติดอาวุธด้วยมั่งเหอะ

By: akira
akira's blog
on 02/12/13 14:19 #661707 toggle
akira's picture

ย้ายเอาไปไว้กับโครงข่ายรถไฟใต้ดิน ไม่ต้องออกแบบระบบไฟฟ้าใหม่ด้วย (จะมีก็แต่ไปตัดไฟที่โรงไฟฟ้า) ตั้งเป็นสถานีหลอกแต่รถไม่จอด จะจอดเฉพาะขบวนพิเศษ (มันเป็นมุขเอาฮาอย่าซีเรียส เมืองไทยอะไรเป็นความลับไม่ค่อยได้ แต่กลางกรุงมันต้องตั้งเหนือความคาดหมายหน่อย)

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
hisoft's blog
on 02/12/13 14:24 #661714 Reply to:661707 toggle
hisoft's picture

ส่งคนขึ้นรถไป ดึงสวิตช์แดงหยุดรถ แล้วม็อบก็บุกลงไปเดินบนรางเข้าสถานี (- -)d


The Phantom Thief

By: SuPPy
AndroidWindows
SuPPy's blog
on 02/12/13 14:50 #661722 toggle
SuPPy's picture

นักศึกษากำลังพรีเซนท์งานอยู่ ไฟดับพรึ่บ ลิฟต์ก็ใช้ไม่ได้เดินลงจนหน้ามืด = =

By: Eka-X
ContributoriPhoneAndroidIn Love
Eka-X's blog
on 02/12/13 15:49 #661752 toggle
Eka-X's picture

อ้าว ไหนเค้าบอกว่าตัดไฟไม่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ดับนิครับ อาคาร CAT ก็ต้องป้องกันตัวเองได้เหมือนอย่างในหนังฝรั่งที่มีรั้วเลเซอร์ มีระบบไฟต่อตรงจากโรงไฟฟ้า 5 สาย ป้องกันการก่อการร้ายสมบูรณ์แบบนะครัฟ แหม่

เซิร์ฟเวอร์ไม่ใช้ไฟ

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
PaPaSEK's blog
on 02/12/13 16:33 #661760 Reply to:661752 toggle
PaPaSEK's picture

ฮ่า ฮ่า ฮ่า

อยากให้คนไทยคุยกันด้วยข้อมูลและความรู้ มากกว่าคุยด้วยจินตนาการครับ

By: Ford AntiTrust
ContributorWindows PhoneAndroidUbuntu
Ford AntiTrust's blog
on 02/12/13 18:38 #661780 Reply to:661752 toggle
Ford AntiTrust's picture

เฮ้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ ยาวๆๆ

By: Architec
ContributorWindows PhoneSUSE
Architec's blog
on 02/12/13 19:16 #661787 Reply to:661752 toggle
Architec's picture

เป็นการมโนที่ idiot มาก

By: tanapon000
tanapon000's blog
on 02/12/13 20:02 #661797 Reply to:661752 toggle
tanapon000's picture

นั่งมองแสงเทียนแล้วคิดออกใช่ไหมเนี่ย แค่ข้อ1ก็ไปหมดละ

By: ZeaBiscuit
iPhoneAndroidUbuntuWindows
ZeaBiscuit's blog
on 02/12/13 22:21 #661841 Reply to:661752 toggle
ZeaBiscuit's picture

โอ้โห ... นี่หรืออาจารย์มหาวิทยาลัย !!

By: chollathee
AndroidSymbianWindows
chollathee's blog
on 02/12/13 19:12 #661785 toggle
chollathee's picture

เครื่องปั่นไฟฟ้า ดูแล้วแปลกๆ จริงๆ ที่บริษัทผมก็มีอยู่เหมือนกัน ขนาด 50KW / 3P สำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย และระบบวิดีโอวงจรปิด

ผมมักจะทับศัพท์ง่ายๆ ว่า GEN (Generator) ไปเลย หรือไม่ก็แปลเป็นภาษาไทยว่า "เครื่องกำเนิดไฟฟ้า"
เครื่องปั่นไฟฟ้า อ่านแล้วแปลกๆ เหมือนไม่ค่อยทางการ วิชาการเท่าไหร่ (ภาษาชาวบ้านพูดกัน)

อิอิ


อยู่ด้วยศรัทธา มาด้วยใจพร้อม...

By: thanathornboss
ContributorWindows PhoneAndroidUbuntu
thanathornboss's blog
on 02/12/13 19:59 #661795 toggle
thanathornboss's picture

Avira ถึงกับบล็อกเว็ป http://upic.me/ เลยหรือไง = =


NSSC school Administrator

By: kikokku
Android
kikokku's blog
on 02/12/13 21:43 #661822 toggle
kikokku's picture

ไอ้ที่แชร์นี่แหละครับ ทำผมปรี้ดแตกเลย

ปกติก็ให้คำปรึกษากับน้องๆบางคน แก้ปัญหาระบบให้ (ฟรี) นะครับ บาง case ก็ไม่ได้ง่าย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราอธิบายไปแล้วว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้าง

ไม่ทันไร .......

น้องๆเขาก็ไป ไลค์ และ แชร์ ไอ้ที่บอกว่า โกหกนั่นแหละครับ

..............................

ผมเลยเซ็ง กะว่า ถ้ามีปัญหามา ก็จะบอกกลับไปว่า น้องๆ ไปถามวิศวกรที่บอกว่า CAT ไฟดับไม่เป็นไรเหอะ พี่ไม่เก่งพอแล้วหละ

By: pakakal
Windows Phone
pakakal's blog
on 02/12/13 22:00 #661834 toggle
pakakal's picture

ผมว่า คนไทยนั้นยังขาดความรู้เยอะครับ แม้กระทั้ง เรื่องของการตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม photoshop, การเอารูปเก่ามาโพสต์ทางการเมือง โดยไม่รู้จัก google image search การไม่รุ้จัก โปรแกรม final cut ,premier pro เค้าเลยขาดการกลั่นกรอง ข้อมูลที่มันถูกต้องน่ะครับ หลงเชื่อะไรแบบผิดๆ และไร้เหตุผลครับ

By: lojorider
lojorider's blog
on 03/12/13 0:44 #661894 toggle
lojorider's picture

อีกหน่อยประเทศไทยจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ถ้าม๊อบยึด โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะระเบิดไหม


educasy

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
hisoft's blog
on 03/12/13 0:49 #661896 Reply to:661894 toggle
hisoft's picture

ถ้าเล่นไม่รู้เรื่องขนาดนั้นก็สมควรปล่อยให้ระเบิดไปเถอะครับ
แต่ อืม หนนี้ก็เรียกว่าเล่นไม่รู้เรื่องล่ะนะ ถึงจะต่างระดับกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็เถอะ


The Phantom Thief

By: banky118
iPhone
banky118's blog
on 03/12/13 1:19 #661902 toggle
banky118's picture

ดีขึ้นมาหน่อยที่อย่างน้อยประเทศไทยก็เปิดเสรี Internet Gateway ไปแล้ว ไม่งั้นคงพิการมากกว่านี้ (นึกถึงสมัยที่มีแต่ CAT IIG ที่เดียว)

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
icez's blog
on 03/12/13 1:28 #661909 Reply to:661902 toggle
icez's picture

ตอนนั้นที่ได้เปิดเสรีเพราะสายไฟเบอร์ใต้ทะเลขาด ทำ link ออกต่างประเทศร่วงไปเกือบหมดประเทศเหมือนกันครับ ไม่งั้นคงไม่ได้เปิดเสรีหรอก

By: F16
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
F16's blog
on 03/12/13 13:11 #662033 toggle
F16's picture

ความเชื่อนั้นเปลื่ยนยาก เหมือนกับความเชื่อที่ว่าตีบวกในวันที่คนน้อยๆแล้วจะติดดี :)

By: viroth
ContributorRed HatSUSEUbuntu
viroth's blog
on 03/12/13 14:03 #662042 Reply to:662033 toggle
viroth's picture

พอ ๆ กับความเชื่อที่ว่า buff agi+blessing power maximize ,weapon perfection แล้วจะตีบวกติด
ปล. แถมท้ายให้พรีสสั่นระฆังให้อีก

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
icez's blog
on 03/12/13 16:13 #662076 Reply to:662033 toggle
icez's picture

def บ้าน***คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

By: Fierceser
Fierceser's blog
on 03/12/13 17:17 #662115 Reply to:662076 toggle
Fierceser's picture

ดราม่า Ragnarok ในตำนานนะครับ 555

By: rufino01
rufino01's blog
on 04/12/13 8:40 #662233 Reply to:662033 toggle
rufino01's picture

พอๆกับที่ผมไม่เชื่อสายตาตัวเอง ที่ไปตี ไอ้ตัวซามูไร แล้วได้ muramusa
แล้วลุกไปกินข้าว ข้างนอก กลับมาได้ยินเสียงตีดาบ พระเจ้านึกในใจ
น้องผมตี mura+8 มันกำลังจะ +9 ผมเลยบอกพอ ไม่งั้นนะน้ำตาใหลแน่
ฮ่าๆๆๆๆ

By: soulful
soulful's blog
on 03/12/13 14:24 #662049 toggle
soulful's picture

serverผม วาง colo อยู่ตึกแถวแจ้งวัฒนะ ไม่ได้รับผลกระทบมากครับ เชื่อมกับ ของ jastel เครือ 3bb มีแค่ endures ที่ใช้เน็ตจาก tot เท่านั้นที่เข้าเว็บผมไม่ได้ แต่ก็เกิดจาก DNS ล่มครับเลยเครื่องเลยไม่รู้จะวิ่งไปหาเว็บที่ ip ไหน

โชคดีที่ผมมองกาลไกลไว้ ส่วน DR site อยู่ที่ cat ครับ
เข็ดกับตึก กสท ตั้งแต่ วาง server ไว้ที่ colo โปรเอน HDD เดี้ยงทั้ง 3 ลูกทั้งที่ทำ raid5 ไว้แท้ๆ

By: A4
A4's blog
on 04/12/13 11:20 #662279 toggle
A4's picture

ความโง่ทำลายทุกสิ่ง


ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ